Finnair (FIA1S) osake – Kurssiennuste 2024

Teresa Maria
| 10 min read

finnair osake

Tämä artikkeli perehtyy siihen, miten Finnair osake on pärjännyt markkinoilla tähän asti sekä miten Finnair osakekurssi saattaa jatkossa kehittyä.

Finnair, joka perustettiin vuonna 1923, on yksi maailman vanhimmista edelleen toiminnassa olevista lentoyhtiöistä. Yhtiö erikoistuu matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erityisesti Aasian ja Euroopan välillä.

Kotimaan liikenteessä Finnair pitää markkinajohtajan asemaa Suomessa, mutta kilpailukenttä muuttuu merkittävästi Suomen sisäisillä markkinoilla, Euroopan reiteillä sekä kaukoliikenteessä.

Finnair palvelee kuluttajia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä valtionmarkkinoita. Sen palveluita on tarjolla pääasiassa yhtiön verkkosivuston ja verkkokaupan kautta, sekä kolmannen osapuolen kautta, kuten lentojen vertailusivustot ja jälleenmyyjät.

Lisäksi Finnairin osake tarjoaa mielenkiintoisen ja korkealle arvostetun sijoitus- ja kaupankäynnin kohteen monille. Tässä artikkelissa selvitämme, mikä on Finnairin osakekurssi, sen kurssianalyysi sekä paljon muuta.

Analyysi: Finnair osake


Aloitetaan käymällä läpi Finnair osakkeen analyysi.

Finnairin neljännen kvartaalin liikevaihto vuonna 2023 nousi 5,8% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä tarkoitti, että yhtiön osake saavutti 727,2 miljoonan euron arvon.

Siitä huolimatta tämä jäi hieman analyytikoiden 745,9 miljoonan euron ennusteesta. Vertailukelpoinen liiketulos kohosi kuitenkin 22,5 miljoonaan euroon (aiemmin 17,9 miljoonaa), eli jäi hieman jälkeen analyytikoiden 25,0 miljoonan euron arviosta.

Katsauskaudella matkustajamäärät nousivat 6,5 prosenttia 2,6 miljoonaan ja tarjotut henkilökilometrit kasvoivat 10,5 prosenttia 9 047,5 milj. kilometriin. Kassavarat vähenivät pääasiassa suurten takaisinmaksujen ja investointien seurauksena, mutta Finnairin omavaraisuusaste nousi 15,6%:iin (tämä oli aiemmin 9,9%).

Finnairin osinko on asia, jota sijoittajat ovat joutuneet odottelemaan jo muutaman vuoden ajan, ja valitettavasti tänä vuonna tähän ei ole tulossa muutosta. Finnair ei ole ilmoittanut maksavansa osinkoa vuodelta 2023.

Vuoden 2024 tavoitteena Finnairilla on kasvattaa kapasiteettiaan yli 10% erityisesti Aasian ja Euroopan markkinoilla. Vaikka liikevaihdon odotetaankin kasvavan hitaammin kuin kapasiteetin lisäys, kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan.

Näin siitä huolimatta, että inflaation ja korkotason nousun riskit saattavat varjostaa vuotta vaikuttaen kysyntään ja kustannuksiin.

Toukokuun alussa julkistetussa huhtikuun liikennetietoraportissa Finnairin matkustajamäärä, myyty volyymi ja matkustajakäyttöaste jäivät hieman odotuksiamme alhaisemmiksi. Vaikka raportti ei tuottanutkaan välittömiä muutospaineita Q2:n ennusteisiin, se kuitenkin antoi viitettä hieman odotettua haastavammasta tilanteesta.

Finnair pähkinänkuoressa

Finnair:
Toimitusjohtaja Topi Manner
Perustettu 1923
Yritysmuoto Julkinen osakeyhtiö
Osake Helsingin pörssissä OMXH: FIA1S
Markkina-arvo (2018) 908 milj.€

 

XTB mainosbanneri CTA

Mikä on Finnair FIA1S kurssiennuste vuodelle 2024?


Finnair suoritti 21.3.2024 osakkeilleen käänteisen splitin, jossa jokainen sata osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi. Tämä muutos ei vaikuttanut yhtiön omaan pääomaan tai sijoittajien Finnair osake -omistusten arvoon, mutta nosti osakkeen hintaa noin kolmesta sentistä lähemmäs kolmen euron tasoa.

Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä Finnair toteutti 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin, jolla vahvistettiin yhtiön tasetta ja taloudellista asemaa.

Tämän osakeannin jälkeen Finnair maksoi pois jäljellä olleen valtion myöntämän 400 miljoonan euron pääomalainan, poistaen näin oman pääoman ehtoiset velkainstrumentit. Lisäksi yhtiö suoritti ylimääräisen 120 miljoonan euron takaisinmaksun 600 miljoonan euron TyEL-lainasta.

Yhtiön johdon mukaan näiden toimenpiteiden sekä vahvan koko vuoden tuloksen ja kassavirran ansiosta Finnairin tase on nyt aiempaa terveempi. Lisäksi yhtiön rahoituskulut ovat pienentyneet, mikä edistää yhtiön taloudellista vahvuutta ja vakautta, sekä pitää osakekurssit oikeansuuntaisina.

Käänteisen splitin ja merkintäoikeusannin jälkeen Finnairin osakkeen hinta nousi noin kolmesta sentistä lähelle kolmen euron tasoa.

Tämä osoittaa vahvempaa uskoa yhtiön tulevaisuuden näkymiin ja taloudelliseen tilanteeseen. Yhtiön taseen vahvistuminen ja rahoituskulujen pieneneminen antavat näin ollen positiivisen signaalin sijoittajille.

Ottaen huomioon nämä tekijät sekä yleinen markkinatilanne, vuoden 2024 kurssiennuste Finnairin osakkeelle näyttää lupaavalta. Voidaan odottaa, että osakkeen hinta jatkaa nousuaan yhtiön vahvistuneen taloudellisen aseman ja sijoittajien luottamuksen kasvun myötä.

Ota kuitenkin huomioon, että markkinoiden muuttuvat olosuhteet ja yhtiön suorituskyky voivat vaikuttaa ennusteeseen.

Kuinka Finnairin osakkeen hinta kehittyy ennusteen mukaan?


Finnair uudisti strategiaansa vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, joka ulottuu vuoteen 2025. Tämä päivitys oli vastaus pandemian ja Venäjän ilmatilan sulkemisen aiheuttamiin haasteisiin.

Uusi strategia keskittyy kannattavuuden palauttamiseen ja kilpailukykyisen lentoyhtiön rakentamiseen, riippumatta Venäjän ilmatilan tilanteesta. Neljä pääteemaa ovat tasapainoisempi verkosto ja laivaston optimointi, yksikkötuottojen vahvistaminen, yksikkökustannusten pienentäminen sekä vastuullisuus.

Kesäkuussa 2023 Finnair osake antoi positiivisen tulosvaroituksen ja nosti koko vuoden 2023 tulosohjaustaan. Parantuneiden tulosnäkymien myötä yhtiö arvioi saavuttavansa vähintään 5%:n vertailukelpoisen liikevoittomarginaalitavoitteen ennakoitua aikaisemmin.

Lisäksi Q2-tulosjulkaisun yhteydessä Finnair ilmoitti nostavansa strategista kannattavuustavoitettaan 6%:iin vertailukelpoisesta liikevoittomarginaalista vuoden 2025 loppuun mennessä.

Perjantaina 6.10.2023 julkaistussa tiedotteessa Finnair täydensi taloudellisia tavoitteitaan. Pitkän aikavälin tavoitteisiin kuuluvat:

 • 6 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali vuoteen 2025 mennessä
 • 1-2 -kertainen nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä
 • Palauttaa yhtiön kyky jakaa varojaan vuodesta 2025 alkaen (vuoden 2024 tuloksen perusteella)
 • Hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä.

Mitä asiantuntijat ennustavat Finnairin kurssikehityksestä?

 • Inderes ennustaa, että sijoittajat voivat saada Finnairista kaksinumeroisen vapaan kassavirran tuoton sen nykyisellä markkina-arvolla.
 • He arvioivat, että Finnair osake lisää suositusmerkinnän ja asettavat tavoitehinnaksi 0,04 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus on 0,032 euroa, mikä edustaa jyrkkää kurssilaskua.
 • Evli asettaa myös Finnairin osakkeille tavoitehinnan 0,04 euroa, joka perustuu EV/EBIT-kertoimen arvostukseen 8x.
 • Pankki muuttaa suosituksensa lentoyhtiön osakkeille ostosuositukseksi aiemmasta myyntisuosituksestaan.

Finnairin osakkeen hintaennuste: Mitä odottaa?


Finnairin osakkeen hintaennusteen laatiminen perustuu moniin tekijöihin, kuten yrityksen strategiaan, tulosnäkymiin ja markkinoiden tilanteeseen.

Finnairin uusi strategia vuosille 2022-2025 on suunnattu kannattavuuden palauttamiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, mikä voi vaikuttaa positiivisesti Finnair osake hintaan tulevina vuosina.

Kesäkuussa 2023 annettu positiivinen tulosvaroitus ja liikevoittomarginaalitavoitteiden nosto ovat myös merkki yhtiön tervehtymisestä ja tulevasta kasvupotentiaalista. Näiden tekijöiden valossa voidaan odottaa, että sijoittajien luottamus Finnairiin vahvistuu, mikä voi nostaa osakkeen hintaa.

Ottaen huomioon nämä seikat sekä markkinoiden yleinen tilanne, voidaan tehdä positiivinen hintaennuste Finnairin osakkeelle lähivuosille.

Tarkka ennuste riippuu kuitenkin monista muuttujista, kuten markkinoiden kehityksestä, kilpailutilanteesta ja yhtiön suorituskyvystä. On myös tärkeää huomioida, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, ja osakkeen hinta voi vaihdella ennusteen mukaisesti.

finnair osake

Finnair osakekurssi sijoittajan näkökulmasta


Se, onko Finnair osake juuri sinulle sopivat sijoituskohde, riippuu monista tekijöistä, kuten sijoittajan omista taloudellisista tavoitteista, riskinsietokyvystä ja sijoitushorisontista. Sijoittajan tulee esimerkiksi ottaa huomioon seuraavat ominaisuudet:

 1. Finnair on ollut viime vuosina haasteiden edessä, erityisesti COVID-19-pandemian vaikutusten ja Venäjän ilmatilan sulkemisen vuoksi.
 2. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt strategisia toimenpiteitä kannattavuuden palauttamiseksi ja kilpailukykynsä vahvistamiseksi.
 3. Positiiviset signaalit, kuten tulosvaroitukset ja liikevoittomarginaalitavoitteiden nostot, voivat olla merkkejä yhtiön tervehtymisestä.

On lisäksi tärkeää huomioida, että lentoyhtiöala on edelleen hyvin volatiili ja altis ulkoisille tekijöille. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi polttoaineen hintavaihtelut, maailmanlaajuiset terveystilanteen muutokset ja kilpailu.

Lisäksi sijoittamiseen liittyy aina riskejä, ja sijoittajan tulisi tehdä perusteellinen tutkimus ennen päätöksen tekemistä.

Ennen kuin päätät sijoittaa Finnairin osakkeisiin, harkitse tarkkaan omia sijoitustavoitteitasi, hajauttamista ja riskinsietokykyäsi. On myös suositeltavaa konsultoida taloudellista neuvonantajaa saadaksesi henkilökohtaista sijoitusneuvontaa.

Milloin on hyvä aika ostaa tai myydä Finnairin osakkeita?


Monille lyhyen aikavälin sijoittaminen voi tuntua haastavalta ja epävarmalta, kun taas pitkäaikaisessa sijoittamisessa ajoituksella ei ole suurta merkitystä, erityisesti jos tekee usein pienempiä sijoituksia.

Pitkällä aikavälillä sijoitusten vaihtelut tasaantuvat hyvän hajautuksen avulla. Näin ollen Finnair osake voi olla houkutteleva pitkän aikavälin sijoitusvaihtoehto, erityisesti kun osakkeen hinta on alhainen.

Toisaalta osaketta kannattaa harkita myytäväksi, jos:

 • yhtiön ansaintamalli tai kilpailuedut heikkenevät pysyvästi,
 • yhtiön johdossa tapahtuu merkittäviä muutoksia,
 • yritys myydään tai se suorittaa merkittävän fuusion,
 • osakkeiden hinta nousee liikaa suhteessa yhtiön tulokseen, mikä johtaa tulostuoton laskuun.

Tutustu tämän hetken parhaisiin osakkeisiin täältä.

Finnairin kurssiennuste: Analyysi ja ennustaminen vuosille 2025-2030.


Kuten kaikki osakekurssit, myös Finnair osake on riippuvainen hyvin monista tekijöistä, jotka vaikuttavat sen hinnan kehitykseen nyt ja jatkossa. Koska Finnair on yksi maailman vanhimmista lentoyhtiöistä, sen kurssikehitykseen vaikuttavat markkinaolosuhteiden lisäksi esimerkiksi sääntelyn muutokset.

Tässä meidän arvioitamme siitä, miten Finnair osake saattaisi jatkossa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat sen hinnan muodostumiseen:

Finnair osake kurssiennuste 2025

Finnairin strategian päivitys ja keskittyminen kannattavuuden palauttamiseen sekä kilpailukyvyn vahvistamiseen ovat positiivisia merkkejä yhtiön tulevaisuuden näkymistä.

Parantuneiden tulosnäkymien ja strategisten tavoitteiden vuoksi voidaan odottaa, että sijoittajien luottamus Finnairiin kasvaa ja osakkeen hinta nousee.

Oletetaan, että Finnair osake onnistuu saavuttamaan asettamansa tavoitteet ja että markkinoiden olosuhteet pysyvät suotuisina. Näiden tekijöiden valossa voidaan tehdä positiivinen hintaennuste Finnairin osakkeelle vuodelle 2025.

Tarkka ennuste riippuu kuitenkin monista muuttujista, kuten markkinoiden kehityksestä ja yhtiön suorituskyvystä.

Finnair osake kurssiennuste 2030

Finnairin pitkän aikavälin tavoitteet, kuten 6 prosentin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali ja varojenjakokyvyn palauttaminen, antavat viitettä yhtiön pyrkimyksistä vahvaan ja kestävään kasvuun.

Oletetaan, että Finnair osake onnistuu toteuttamaan strategiansa ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Vuoteen 2030 mennessä voitaisiin näin ollen odottaa, että yhtiön vahvistunut asema markkinoilla ja kasvaneet tuloksentekokyvyt heijastuvat positiivisesti osakkeen hintaan.

Tämän perusteella voidaan tehdä positiivinen kurssiennuste Finnairin osakkeelle vuodelle 2030, olettaen että markkinoiden olosuhteet pysyvät suotuisina ja yhtiö onnistuu strategiansa toteuttamisessa.

finnair osake

Finnairin tulevaisuuden arviointi

Kun tarkastellaan Finnairin tulevaisuuden näkymiä sijoittajan näkökulmasta, on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä. Halutessasi voit analysoida Finnair osake ja sen tulevaa kehitystä tekemällä tutkimusta seuraavista näkökohdista:

Liiketoiminnan vahvuus

Arvioi Finnairin liiketoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja vakuutusmarkkinoilla. Tutki, miten Finnair osake kykenee vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja kilpailutilanteeseen.

Taloudellinen suorituskyky

Seuraa Finnairin taloudellista suorituskykyä ja kannattavuutta. Kiinnitä erityistä huomiota tulokseen, liikevaihtoon, kulusuhteeseen ja pääoman tuottoon.

Strategia ja johto

Arvioi Finnairin yritysstrategiaa ja johtoa. Tutki yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmia, kasvustrategiaa ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Riskeihin liittyvät tekijät

Arvioi Finnair osake alttiutta erilaisille riskeille, kuten markkinariskeille, vakuutusriskeille ja operatiivisille riskeille. Tutki myös riskienhallintakäytäntöjä ja kykyä hallita riskejä tehokkaasti.

Makrotalouden ja markkinoiden tilanne

Huomioi makrotalouden ja markkinoiden tilanne. Seuraa talouskasvua, korkoja, inflaatiota ja muita makrotalouden tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Finnairin liiketoimintaan ja osakkeen arvoon.

Osakkeen hinta ja arvostus

Analysoi Finnair osake hintaa ja arvostusta suhteessa yhtiön fundamentteihin ja kilpailijoihin. Mieti, onko osake yli- tai aliarvostettu suhteessa sen potentiaaliin ja riskeihin.

Miten talouden trendit vaikuttavat Finnairin kurssiin?

Kuten olemme huomanneet, Finnair osake on ollut ollut yksi haavoittuvimmista osakkeista Suomessa Venäjän hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen. Finnair on kuitenkin tehnyt nopeita liikkeitä, ja korjannut kurssiaan monella saralla välttääkseen sodan pahimmat vaikutukset sen toimintakykyyn.

Venäjä ei kuitenkaan ole ollut ainoa murheenkryyni väistyneen COVID19-pandemian jälkeen, vaan myös kuluttajien infaaltiosta johtuva ostokyvyn lasku tuo omia sävyjään mukaan tähän kaikkeen.

Kuten huomaamme, talouden trendit voivat vaikuttaa Finnairin osakkeen kurssiin useilla eri tavoilla. Tässä joitain niistä, jotka tulee ottaa huomioon osakkeeseen sijoittamista harkitessa:

Kokonaistalouskasvu

Kasvava talous voi lisätä matkustamisen kysyntää ja matkustajien kulutusvoimaa, mikä voi hyödyttää lentoyhtiöitä, kuten Finnair osake. Vastaavasti taantuma tai hitaampi talouskasvu voi vähentää ulkomaille matkustamisen kysyntää ja vaikuttaa negatiivisesti Finnairin tulosnäkymiin ja osakekurssiin.

Polttoaineen hinnan muutokset

Polttoaineen hinnan nousu voi lisätä Finnairin toimintakustannuksia ja vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen. Tämä voi heijastua Finnair osake kurssiin alentamalla odotettuja tulevia voittoja. Toisaalta polttoaineen hinnan lasku voi parantaa Finnairin kannattavuutta ja nostaa osakekurssia.

Valuuttakurssien vaihtelut

Koska Finnair osake käy kauppaa useilla eri valuutoilla, valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa yhtiön tuloihin ja kustannuksiin. Vahvistuva kotivaluutta voi laskea ulkomaisten tulojen arvoa ja vaikuttaa siten negatiivisesti osakekurssiin, kun taas heikentynyt kotivaluutta voi nostaa osakekurssia.

Kilpailutilanne

Talouden trendit voivat vaikuttaa myös kilpailutilanteeseen lentoyhtiömarkkinoilla. Esimerkiksi markkinoiden ylikapasiteetti voi johtaa hintakilpailuun ja paineeseen yhtiöiden kannattavuudelle, mikä voi vaikuttaa osakekurssiin.

Makrotalouden epävarmuus

Yleinen makrotalouden epävarmuus, kuten geopoliittiset jännitteet tai kansainväliset kriisit, voi aiheuttaa epävarmuutta sijoittajien keskuudessa ja vaikuttaa negatiivisesti Finnair osake kurssiin. Sijoittajat voivat olla varovaisempia sijoituksissaan epävarmuuden aikana, mikä voi laskea osakekurssia.

Ellipal lompakot

Miten Finnair osake pärjää kilpailijoihinsa nähden?


Finnair osake ja sen suorituskyky kilpailijoihinsa nähden riippuu monista tekijöistä, kuten operatiivisesta tehokkuudesta, reittiverkoston laajuudesta, palveluiden laadusta, hinnoittelustrategiasta ja kyvystä sopeutua markkinoiden muutoksiin.

Asiat, kuten reittiverkosto ovat erityisesti Euroopan porttina Aasiaan tunnetun Finnairin vahvuus. Yhtiön sijainti Pohjoismaissa on etu, koska se tarjoaa strategisen etulyöntiaseman Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä.

Yhtiöllä on lisäksi laaja reittiverkosto, joka kattaa useita kohteita Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Lisäksi palveluiden laatu on tärkeä tekijä. Finnair on tunnettu laadukkaista palveluistaan ja modernista laivastostaan. Yhtiö pyrkii tarjoamaan matkustajilleen miellyttävän lentokokemuksen ja on saanut useita palkintoja palvelustaan.

Palveluiden laadun takaaminen vaatii myös kustannustehokkuutta. Lentoyhtiöalalla kustannustehokkuus on avainasemassa. Finnair on toteuttanut useita toimenpiteitä kustannusten pienentämiseksi, kuten laivaston uudistamisen ja operatiivisen tehokkuuden parantamisen.

Lisäksi Finnairin kilpailustrategia keskittyy keskisuuriin ja pitkiin reitteihin, erityisesti Aasian ja Euroopan välillä. Yhtiö pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan tarjoamalla suoria yhteyksiä Aasian ja Euroopan välillä Helsingin kautta.

Tämä taas on vaatinut markkinoiden muutoksiin sopeutumista. Lentoyhtiöalalla markkinat voivat muuttua nopeasti esimerkiksi polttoaineen hintojen vaihtelun tai maailmanlaajuisten tapahtumien seurauksena.

Finnair on osoittanut kykynsä sopeutua muutoksiin ja reagoida nopeasti markkinoiden vaatimuksiin. Kaiken kaikkiaan Finnair osake on vakiinnuttanut asemansa merkittävänä toimijana Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä, mutta kilpailu alalla on edelleen kovaa.

Yhtiön menestyksen avaimia ovat jatkuva innovointi, asiakaskeskeisyys ja kyky sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Kannattaako Finnair osake ostaa?

Vastaus: Finnair osake ostamista harkittaessa on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä ja päätös tulee tehdä omien sijoitustavoitteiden ja riskinsietokyvyn perusteella. Ennen kuin päätät ostaa Finnair osakkeita, harkitse huolellisesti yllä mainittuja näkökohtia ja tee päätös omien taloudellisten tavoitteidesi ja sijoitusstrategiasi perusteella. On myös suositeltavaa keskustella sijoitusneuvojan kanssa saadaksesi henkilökohtaista neuvoa.

Kysymys: Kuinka paljon osinkoa Finnair maksaa?

Vastaus: Finnair on yhtiö, joka toimii julkisesti noteerattuna pörssiyhtiönä Helsingin pörssissä. Osinkopolitiikka voi vaihdella vuosittain ja riippuu monista tekijöistä, kuten yhtiön taloudellisesta tilanteesta, strategisista tavoitteista ja markkinanäkymistä. Tänä vuonna Finnair ei maksa osinkoa.

Kysymys: Miten Finnair osake pärjää kilpailussa?

Vastaus: Finnair on pitkään ollut yksi lentoalan johtavista toimijoista erityisesti Euroopan ja Aasian välisessä rahtiliikenteessä. Sen osake on menestynyt hyvin markkinoilla verrattuna kilpailijoihinsa useista syistä. Vaikka Finnair kilpailee tiukasti muiden lentoyhtiöiden kanssa, sen vahva tase, palveluinnovaatiot ja laaja reittivalikoima ovat auttaneet sitä menestymään markkinoilla ja säilyttämään kilpailuasemansa.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä