Fortum Corporation osake (FORTUM) – Kurssiennuste 2024

Matti Laurila
| 12 min read

Fortum osake on ollut pitkään hyvä sijoitus silloin jos hakee osinkoja

Fortum osake on ollut perinteisesti yksi suomalaisten suosikkiosakkeita. Se on tunnettu varsinkin siitä, että yritys maksaa melko hyvin osinkoa suhteessa osakkeen hintaan.

Vaikka Fortum on ollut Uniperiin ja Venäjään liittyen viime aikoina melko paljon negatiivisessa mielessä uutisotsikoissa, se on siitä huolimatta onnistunut suoriutumaan kohtalaisesti haastavissa markkinaolosuhteissa. Tämän osalta yrityksen tulevaisuus näyttää hyvältä, mutta samaan hengenvetoon on todettava, ettei kuitenkaan loistokkaalta.

Tässä artikkelissa käymme yksityiskohtaisesti läpi yrityksen tilannetta ja sen kurssin potentiaalista kehitystä.

Jos olet kiinnostunut aloittamaan sijoittamisen, lue tämän artikkelin lisäksi Miten aloittaa sijoittaminen -artikkelimme ja saat paljon hyviä neuvoja sijoittamisen alkutaipaleelle!

Analyysi: Fortum osake


Fortum osake on elänyt sekä ylös- että alaspäin viimeisen vuosikymmenen aikana, joten yrityksellä on ollut hyviä ja huonoja aikoja matkan varrella. Tästä huolimatta se on ollut yksi suosituimpia osakkeita suomalaisten sijoittajien keskuudessa.

Kuvaavaa sen kurssille on ollut nousujen ja laskujen vuorottelu. Korkeimmillaan sen osakkeen kurssi on ollut yli 30 EUR, joka saavutettiin vuoden 2007 aikana. Näin kaikkien aikojen korkeimmasta tasosta alkaa olemaan jo aikaa.

Tämän jälkeen se on noussut moneen otteeseen 20 EUR ylitse, mutta laskenut aina väliaikaiseseta huipustaan noin 14 EUR tuntumaan. Juuri tällä hetkellä osakkeeseen ei liity mitään kovinkaan suuria nousupaineita, mutta sitä voi siitä huolimatta pitää edullisena.

Nämä muutokset heijastelevat käytännössä monia eri tekijöitä. Esimerkiksi globaalit taloudelliset suhdanteet sekä yrityksen johdon tekemät strategiset päätökset ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla osakkeen kurssiin. Osakkeen hinta on käynyt läpi useita nousuja ja laskuja, jotka liittyvät muun muassa yrityskauppoihin, strategisiin uudelleenjärjestelyihin ja energia-alan yleisiin suhdanteisiin.

Vaikka vuodet 2022–2023 ovat olleet yritykselle vähintääkin haastavia, se ei ole juurikaan pelottanut suomalaisia sijoittajia. Fortum osake on ollut nimittäin ostetuimpien Helsingin pörssin osakkeiden joukossa. Sille oli tullut huhtikuun mennessä toiseksi eniten uusia omistajia heti Nesteen jälkeen.

Fortum osake tunnusluvut toukokuussa 2024

Tunnusluku Arvo
P/E 8,33
P/B 1,42
P/S 1,86
EPS 1,61
Osinkotuotto 8,58%
Osinkoa osakkeelta 1,15€
Markkina-arvo 12,068 miljardia euroa

Mikä on FORTUM kurssiennuste vuodelle 2024?


Fortumin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus paljastaa sen, että yritys on tällä hetkellä käymässä läpi vaikeita aikoja. Kuten kaikilla muillakin yrityksillä, yleinen taloudellinen epävarmuus, korkeat korot ja energia-alan rakenteelliset muutokset ovat luoneet paljon haasteita Fortumille.

Yrityksen 2024/Q1 osavuosikatsauksessa se kertoi tämän hetken haasteiksi erityisesti:

  1. Geopoliittiset jännitteet
  2. Negatiiviset makrotalouden näkymät
  3. Korkea inflaatio
  4. Korkeat korot
  5. Korkean volatiliteetin hyödykemarkkinat

Vuoden 2024 alussa Fortum kohtasi monenlaisia vaikeuksia, kuten geopoliittisten jännitteiden purkautuminen yhteenotoiksi Lähi-idässä sekä tietysti edelleen jatkuva Ukrainan sota. Toisaalta on hyvä huomata, että tilanne on tasoittumaan päin ja esimerkiksi makrotalous on alkanut toipumaan korkeasta inflaatiosta ja ohjauskoroista.

Näistä huolimatta yhtiö on onnistunut suojaamaan merkittävän osan tulevasta tukkusähkön myynnistään suotuisaan hintaan, mikä tarjoaa jonkin verran vakautta näinä epävarmoina aikoina.

Ensimmäisen osavuosikatsauksen osalta oli nähtävissä, että korkeat sähkön hinnat vaikuttivat merkittävästi myös sähkön kulutukseen, mikä ei tietysti ollut Fortumin kannalta optimaalista. Tällä on vaikutus lähinnä lyhyen aikavälin näkymiin, sillä sähkön hinnan odotetaan normalisoituvan yhä edelleen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Sijoittajien kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten Fortum pyrkii luomaan ja käyttämään erilaisia strategioita suojautumaan vaikealta markkinatilanteelta. Yhtiö on esimerkiksi suojannut noin 70 prosenttia Generation-segmentin tukkusähkön myynnistä vuodelle 2024.

Samoin seuraavalle vuodelle Fortumin on tarkoitus suojata 50 prosenttia myynnistä vuoden 2025 osalta. Nämä tavoitteet ja luvut kertovat siitä, että yrityksellä on selkeä suunnitelma lähitulevaisuuden osalta. Samoin se pyrkii hallitsemaan sähkömarkkinoille kohdistuvia riskejä strategisesti.

Historiallinen Fortum osakekurssi 13. päivä toukokuuta 2024

Aika Kurssi
1 pv +0,52%
1 kk +12,86%
6 kk +11,00%
5 v -29,93%
YTD +2,01%

Kuinka Fortumin osakkeen hinta kehittyy ennusteen mukaan?


Yleinen konsensus analyytikoiden keskuudessa vaikuttaa olevan se, että Fortumin osakkeen arvostus on ollut melko matala jo pitkään. Se voisi rohkaista sijoittajia sijoittamaan tähän osakkeeseen varsinkin sen hyvän osinkotuoton takia.

Fortumin osinko nimittäin tuskin tulee muuttumaan hirveästi, sillä se on pysynyt suhteellisen samalla tasolla jo useita vuosia. Yrityksen strategiassa sijoittajille maksettavat osingot ovat olleet aina tärkeitä, joten siltä osin asia vaikuttaa olevan kunnossa.

Isommassa kuvassa on odotettavissa parempia taloudellisia aikoja, mikäli tällä hetkellä käynnissä olevat sodat tai geopoliittiset jännitteet ala leviämään. Samoin makrotalouden ennustettu positiivinen kehitys vuosien 2024 ja 2025 aikana laittaa Fortumin osakkeen mielenkiintoiseen valoon.

Toki riskejäkin tämän osakkeen ympäriltä löytyy. Suurin on tietysti se, että Venäjän sota tai lähi-idän tilanne eskaloituu vielä suuremmaksi sodaksi. Toinen lähitulevaisuuden riski on taas se, että sähkön hinta laskee voimakkaasti, mikä aiheuttaa omat ongelmansa Fortumille. Tosin tämä on vain lyhyen aikavälin ongelma, sillä sähkön tarve tulee myös jatkuvasti lisääntymään.

Fortumin osinko vuosittain

Vuosi Osinko/osake
2023 1,15
2022 0,91
2021 1,14
2020 1,12
2019 1,10
2018 1,10
2017 1,10
2016 1,10
2015 1,10
2014 1,10–0,20

Mitä asiantuntijat ennustavat Fortumin kurssikehityksestä?


Fortumin osakkeen analyysi on herättänyt monenlaisia näkemyksiä asiantuntijoiden joukossa. Toisaalta monet pitävät sitä hieman riskialttiina johtuen geopoliittisista jännitteistä ja energiasektorin muutoksesta johtuen.

Kuitenkin monet asiantuntijat ovat myös sitä mieltä, että kyseessä on ostolappu. Perustelut linkittyvä yleensä sen alhaiseen kurssiin mutta toisaalta erinomaiseen osinkojen maksukykyyn. Toisin sanoen yritystä voi ostaa edullisesti ja ansaita hyviä osinkoja, jolloin se tarjoaa passiivista tuloa sijoittajille.

Toki voi olla myös hyvin mahdollista, että Fortumin osake lähtee nousuun makrotalouden elpyessä. Samoin pidemmällä aikavälillä sähkön tarve tulee jatkuvasti kasvamaan, mikä lisää kysyntää. Tässä mielessä Fortum voi olla hyvä vaihtoehto varsinkin niille sijoittajille, jotka etsivät pidemmän aikavälin tuottoja osinkojen ja kurssin nousun kautta.

SKILLING mainosbanneri CTA

Fortumin osakkeen hintaennuste: Mitä odottaa?


Fortumin strategiset päätökset ovat olennaisesti vaikuttaneet sen kehitykseen ja osakkeen suorituskykyyn. Tulevaisuuden kannalta Fortum on valmistautunut monin eri tavoin tulevaan energiasektorin rakennemuutokseen. Vuosien aikana yhtiö on tehnyt useita yritysostoja ja uudelleenjärjestelyjä, jotka ovat tähdänneet yhtiön ydinliiketoimintojen vahvistamiseen sekä investointeihin uusiin markkinoihin kasvua ajatellen.

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten yritys on pyrkinyt suhtautumaan uusiutuviin energiamuotoihin, jotka ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa energiaan liittyvässä liiketoiminnassa.

Energiamarkkinoiden siirtyessä yhä enemmän uusiutuvan energian suuntaan, Fortumin täytyy olla valmis tähän muutokseen. Se tarkoittaa jatkuvia investointeja vihreän energiaan ja teknologioihin liittyvään kehitykseen.

Suuressa kuvassa Fortum osake vaikuttaa sellaiselta sijoituskohteelta, joka sopii erityisesti pitkään positioon. Se on tällä hetkellä arvostettu erittäin alas, minkä lisäksi yritys on perinteisesti jakanut hyviä osinkoja.

Kun ottaa vielä huomioon pitkällä aikavälillä sen, että yhteiskuntaa tulee sähköistymään jatkuvasti yhä enemmän, yrityksen tarjoamille tuotteille on lähes varmasti kasvava kysyntä.

FORTUM osakekurssi sijoittajan näkökulmasta


Yksi Fortumin vahvuuksia osakkeena on sen maksamat osingot. Perinteisesti sen osingot ovat olleet varsin hyvät ja eräs suurimpia syitä, miksi kaikki Fortumin sijoittajat yritykseen ylipäätään sijoittavat.

Suhteessa yrityksen tulokseen osingot ovat jo pitkään olleet korkealla tasolla. Tämä kertoo omaa kieltään siitä, että yrityksellä on selvä tendenssi palauttaa liiketoiminnasta saatua ylimääräistä arvoa osakkeenomistajilleen.

Esimerkiksi vuoden 2024 osinko tulee olemaan todennäköisesti noin 1,15 euroa per osake. Siltä osinkoja on luvassa sijoittajille vielä tämänkin vuoden aikana.

XTB mainosbanneri CTA

Milloin on hyvä aika ostaa tai myydä Fortumin osakkeita?


Tällä hetkellä Fortumin osake on kohtalaisen alhaisella tasolla, jolloin se sopii varsinkin sellaisten sijoittajien salkkuun, jotka etsivät hyviä osinkoja.

Jos ottaa huomioon, että Fortumin osake on ollut parhaillaan kaksi kertaa korkeammin arvostettu, yrityksellä on varmasti mahdollisuuksia lähtee uuteen kasvuun.

Vuosien 2023 ja 2024 kehitys on ollut varsin kehnoa Fortumin kannalta, mikä on tietysti näkynyt myös sen osakekurssissa. Isossa kuvassa sen osake on mennyt melkolailla poikittaissuunnassa Ukrainan sodasta lähtien.

Kehitys ei ole ollut kovinkaan suuri yllätys siinä mielessä, että globaali talous on kokenut useita suhteellisen voimakkaita sokkeja 2020-luvun aikana. Ensin tuli korona, minkä jälkeen uusia vaikeuksia varsinkin Euroopan energiamarkkinoille toi Ukrainan sota.

Tässä mielessä makrotalouden piristyessä Fortumin osakekurssi saattaa hyvinkin lähteä nousuun loppuvuodesta 2024. Tämä tietysti vaatisi sitä, että Euroopan keskuspankki lähtisi alentamaan ohjauskorkoaan kesän aikana ja inflaatio pysyisi noin kahden prosentin tuntumassa.

Jos makrotalouden positiivisen kehityksen lisäksi saisimme nähdä, että esimerkiksi Ukrainan sota loppuu tai tulisi ainakin aselepo, tilanne olisi entistä parempi. Jotta sijoittaja saisi mahdollisimman paljon irti tästä kehityksestä, tulee olla riittävän ajoissa valmiina.

Fortumin kurssiennuste: Analyysi ja ennustaminen vuosille 2025-2030.


Tällä hetkellä sijoittajien kannattaa lähinnä tarkastella sitä, miten Fortum pystyy toteuttamaan sen omia tavoitteitaan. Näistä keskeisimmät ovat:

  • Kustannustehokkuuden parantamiseen
  • Löytää kasvua kestävien energiaratkaisujen markkinoilta
  • Globaalien markkinoiden tehokkaampi hyödyntäminen

Fortum on aloittanut toimintansa tehostamiseen liittyvän ohjelman, jolla pyritään alentamaan kiinteitä kustannuksia. Yrityksen tavoitteena on alentaa näitä kustannuksia 100 miljoonalla eurolla vuoteen 2025 mennessä. Yrityksen oman ilmoituksen mukaan säästöohjelma on edennyt suunnitellusti, mikä on tietysti hyvä uutinen sijoittajien kannalta.

Tehostamisohjelmassa pyritään säästämään rahaa esimerkiksi ulkoisten palvelujen käyttämisen osalta sekä optimoimaan IT-palveluja siten, että yrityksen tietoverkkoja olisi edullisempi ylläpitää ja kehittää.

Mikäli Fortum saa nämä tavoitteensa maaliin asti, se tietysti näkyy sen tunnusluvuissa. Samalla alentuneet kiinteät kustannukset auttavat parantamaan sen kilpailukykyä ja sitä kauttaa asemaa markkinoilla.

Kustannustehokkuuden lisäksi sijoittajien on syytä seurata aktiivisesti sitä, miten Fortum pystyy tuomaan uusiutuvia energialähteitä osaksi sen liiketoimintaan. Tämä saattaa olla monella tapaa kriittinen asia sen tulevaisuuden liiketoiminnalle.

Energia-alan nopea muutos vaatii jatkuvaa sopeutumista ja uusia innovaatioita, jotka ovat avainasemassa Fortumin pitkän aikavälin menestyksessä. Tässä mielessä erilaiset uusiutuvat energialähteet tulevat olemaan keskiössä sen toiminnassa.

Samoin globaalien markkinoiden hyödyntäminen on tietysti tärkeä asia varsinkin nyt, kun Venäjän toiminta Euroopan ja länsimaiden energiamarkkinoilla on hyvin rajoitettua. Yrityksen tulisi saada hankittua uusia markkinoita ja samalla löytää jopa täysin uusia sellaisia uuden teknologian avulla.

Fortumin tulevaisuuden arviointi

Tulevaisuuden kannalta Fortumin tulee pystyä uusiutumaan siten, että se pystyy vastaamaan kovassa muutoksessa oleviin energiamarkkinoiden vaatimuksiin.On hyvin todennäköistä, että tulee maksamaan hyviä osinkoja myös tulevaisuudessa, joten osinkoa etsiville se säilyy melko varmasti hyvänä vaihtoehtona.

Kaikista tärkeintä yrityksellä on tulevaisuuden kannalta pystyä uusiutumaan ja ottamaan käyttöönsä tai kehittämään sellaista teknologiaa, jonka avulla voidaan luoda energiaa pienemmin päästöihin kuin nykyään.

Yritys on tiedottanut aiemmin tänä vuonna, että se on ottanut tärkeän askeleen kohti puhtaampaa tulevaisuutta käynnistämällä vedyntuotannon Loviisassa. Kyseessä on vasta pilottihanke, mutta se voi parhaassa tapauksessa olla erittäin tärkeä tulevaisuutta ajatellen.

Tällaisten pilottihankkeiden avulla Fortum kykenee kehittämään omaa toimintaansa ja olemaan mukana kestävämpien ja ympäristöystävällisempien energiaratkaisujen kehittämisessä. Tulevaisuuden kannalta tämä onkin keskeinen asia, sillä ilman uudistumista yrityksen osakekurssille käy todennäköisesti huonosti.

Laitoksen rakennustyöt alkavat kesällä 2024. Tavoitteena on, että tämän testilaitoksen on määrä olla käytössä vuoden 2025 loppuun mennessä. Sen kapasiteetiksi tulee noin kaksi megawattia, jossa vetyä tuotetaan elektrolyysin avulla.

Vetyä tuotetaan uusiutuvan energian avulla, mikä on tietysti tärkeä asia juuri tulevaisuuden kannalta. Se tarjoaa mahdollisuuden korvata fossiilisia polttoaineita monilla teollisuuden eri aloilla. Näin vihreä vety voi auttaa teollisuutta vähentämään hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, mikä voi taas auttaa Fortumia menestymään myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden kurssianalyysi perustuu pitkälti juuri edellä mainitun kaltaisen teknologian kehitykseen. Mikäli Fortum haluaa olla merkittävä tekijä Pohjoismaiden sähkömarkkinoilla, sen on pystyttävä uusiutumaan ja luomaan sellaisia sähköntuotantoon liittyviä tapoja, jotka vähentävät hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

Fortum logo toimiston seinällä

Miten talouden trendit vaikuttavat Fortumin kurssiin?

Luonnollisesti makrotalouden kehitys ja trendit vaikuttavat myös Fortumin kurssiin, kuten käytännössä kaikkien muidenkin osakkeiden liikkeisiin. Tässä mielessä on tietysti hyvä asia, että makrotalouden piristyessä se on positiivinen signaali myös Fortumin kannalta.

Jopa Suomen bruttokansantuotteen odotetaan olevan vähintään prosentin luokkaa seuraavien kahden vuoden aikana. Fortumin kannalta Suomen taloustilanteen parantuminen on varmasti hyvä uutinen.

On myös syytä ottaa huomioon se, että ohjauskorkojen lasku näkyy nopeasti Suomen taloudellisessa tilanteessa. Mikäli Euroopan keskuspankki lähtee laskemaan korkoja kesän aikana, se välittyy Euroopan maista ensimmäisten joukossa Suomen talouteen.

Suurimmat riskit makrotalouden osalta liittyvät erilaisiin geopoliittisiin jännitteisiin. Ukrainan sota on näistä tärkein, sillä se on lähellä Eurooppaa. Vaikka sota loppuisikin, Venäjä tuskin tulee kovinkaan nopeasti takaisin eurooppalaisille energiamarkkinoille

Toisaalta sodan loppuminen olisi hyvä uutinen makrotaloudelle, koska sijoittajilla olisi suurempi luottamus talouteen sen jälkeen. Mikäli se taas lähtee leviämään muihin Itä-Euroopan maihin, tilanne voi näyttäytyä Fortuminen osalta erittäin negatiivisesti.

Fortumin osakekurssi sijoittajan näkökulmasta


Fortum osake on sijoittajan näkökulmasta haastava, sillä viime ajat olleet yritykselle vaikeita. Toisaalta se on johtanut osakkeen kurssin laskuun, mikä taas saattaa tarjota loistavia ostopaikkoja.

Kuten olemme jo aikaisemmin todenneet, hyviä osinkotuottoja etsiville sijoittajille Fortum on aina varteenotettava vaihtoehto varsinkin Helsingin pörssissä.

Vielä viime vuoden viimeinen neljännes näytti melko huonolta Fortumin kannalta. Fortumin viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 1 858 miljoonaa euroa. Se ylitti analyytikoiden konsensuksen 1 659,6 miljoonaa euroa kohtalaisen selvästi. Se kuitenkin laski 22,8 prosenttia pääosin sähkön edullisemman hinnan vuoksi.

Ongelmia oli kuitenkin yhtiön vertailukelpoisessa liiketuloksessa, joka oli taas 359 miljoonaa euroa. Se nimittäin jäi selvästi alle ennustetun 414,4 miljoonan euron. Samoin se laski jopa 46,3 prosenttia edellisvuodesta, mikä tietysti herätti huolta sijoittajissa.

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes on ollut Fortumille todiste siitä, että vaikka olosuhteet ovat vaikeat, hyvin suunnitellut strategiat ja joustava operatiivinen toiminta voivat turvata yhtiön asemaa markkinoilla. Tämä näkyy paitsi taloudellisissa luvuissa, myös yhtiön kyvyssä sopeutua ja reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Loppuvuosi voi olla yrityksen kannalta hyvää aikaa, koska yritykset alkavat investoimaan kasvavissa määrin samalla, kun korot ja inflaatio laskevat. Yhdysvalloissa inflaatio on vielä isohko ongelma ainakin siinä mielessä, että se estää FEDin aloittamasta korkojen laskuja tällä hetkellä.

Siitä huolimatta osakekurssi tulee varmasti olemaan edelleenkin volatiili, mutta kuitenkin kohtalaisen vaihtelun piirissä. Missään nimessä Fortumin osakkeen kohdalla ei voida puhua samanlaisesta volatiliteetista kuin vaikkapa kryptovaluuttojen kohdalla.

Miten Fortum osake pärjää kilpailijoihinsa nähden


Energiasektorin osakekurssit liittyvät vahvasti siihen, miten taloudessa menee isommassa kuvassa ja minkälaisia uusia kestävään kehitykseen perustuvia teknologioita yritykset ottavat käyttöönsä. Toimialan parhaat osakkeet ovatkin niitä, jotka onnistuvat tässä siirtymässä.

Suomessa ollaan paljon pyritty panostamaan juuri vihreään energiaan. Fortum voisi hallituksen omistamana yrityksenä olla keskeisessä roolissa tässä kehityksessä. Tässä mielessä on syytä seurata myös sitä, miten Suomessa tuetaan vihreää energiaa ja missä määrin sitä tuetaan muissa verrokkimaissa.

Vaikka kehitystä on tapahtunut, se ei monien mielestä ole vielä riittävää. Esimerkiksi monet ympäristöjärjestöt eivät ole mielissään Fortumin tavasta pyrkiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Hidas siirtyminen kohti vihreämpää energiantuottamista on ongelma varsinkin siinä mielessä, että kyseessä on valtion omistuksessa oleva yritys.

Yrityksen keskeisimpiä kilpailijoita ovat esimerkiksi Vattenfall, E.ON ja Øsrted. Fortumin kannalta Venäjän tippuminen Euroopan energiamarkkinoilta voi olla myös hyvä asia, koska Gazprom ei voi tuoda enää sähköä tai maakaasua Eurooppaan. Tämä avaa uusia markkinoita myös Fortumille, joten siltä osin on syytä seurata tilanteen kehittymistä.

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Mikä on Fortumin osakekurssin ennuste vuodelle 2024?

Vastaus: Fortumin osakekurssin ennuste vuodelle 2024 perustuu pitkälti taloudellisille ja geopoliittisille haasteille. Vaikka sen tulos on ollut laskussa viime aikoina, Fortum on kuitenkin onnistunut suojaamaan suuren osan tulevasta tukkusähkön myynnistään. Se antaa vakautta vaikeina aikoina. Analyytikot suosittelevat kiinnittämään huomiota yhtiön kykyyn reagoida ja suorittaa epävarmoissa olosuhteissa sekä siihen, miten se pystyy vastaamaan vihreän energian tuomiin haasteisiin tulevaisuudessa.

Kysymys: Miksi Fortumin osake on aliarvostettu vuonna 2023?

Vastaus: Vuonna 2023 Fortumin osake on aliarvostettu useiden tekijöiden vuoksi. Osakkeen hinta ei täysin heijasta yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymiä eikä sen kykyä tuottaa vakaata kassavirtaa osingonmaksuihin. Asiantuntijat uskovat, että yhtiön keskeinen rooli Pohjoismaiden energiamarkkinoilla ja sitoutuminen kestävään kehitykseen tuovat sille strategista arvoa, joka ei tällä hetkellä näy osakkeen hinnassa.

Kysymys: Mitkä ovat Fortumin keskeiset strategiat markkina-asemansa parantamiseksi?

Vastaus: Fortumin keskeiset strategiat markkina-asemansa parantamiseksi sisältävät toiminnan tehostamisohjelman, joka tähtää kiinteiden kustannusten merkittävään alentamiseen vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Fortum keskittyy hyödyntämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden suotuisia olosuhteita ja edistämään sähköistyvän yhteiskunnan tarpeita, kuten puhtaan vedyn käyttöä. Yhtiö pyrkii myös laajentamaan uusiutuvan energian tuotantoaan, mikä tukee sen kestävää kasvua pitkällä aikavälillä.

Kysymys: Millaisia ovat Fortumin tulevaisuuden näkymät sähkön tuotannon ja kysynnän suhteen?

Vastaus: Fortum uskoo, että sähkön osuus kokonaisenergiankulutuksesta kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa Pohjoismaissa. Yhtiö odottaa sähkön kysynnän kasvavan erityisesti energiaintensiivisten teollisuusalojen, liikenteen ja lämmityssektorin sähköistymisen myötä. Fortumin investoinnit puhtaaseen energiaan ja teknologian kehitykseen ovat valmistautumista tähän kasvavaan kysyntään, mikä vahvistaa sen asemaa markkinoilla pitkällä tähtäimellä.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä