Kempower Oyj (KEMPOWR) – Kurssiennuste 2024

Kempower osake on ollut suomalaissijoittajien suosikki viime vuosina

Yksi parhaista osakkeista Helsingin pörssissä on ollut Kempower osake. Yritys suunnittelee valmistaa ja myy sähköautojen pikalatauslaitteita. Samalla se on ollut niitä harvoja valopilkkuja Suomessa, jossa yritysten osakekurssit ovat olleet pitkään laskusuuntaisia.

Sijoittajat ovat laittaneet paljon odotuksia Kempoweriin vuosien 2022–2023 aikana, mutta yrityksen kasvuvauhdin hidastuminen lokakuussa 2023 aiheutti kurssin nopean laskun. Itse asiassa markkina arvo suorastaan romahti, joten muutos aiheutti varmasti omat ongelmansa sijoittajien keskuudessa.

Vaikka yrityksen tilanne näyttää erittäin hyvältä, sillä on omat haasteensa selvitä erittäin kilpailluilla markkinoilla. Tällä hetkellä yksi tärkeimpiä kehityskulkuja yrityksen toiminnassa on Yhdysvaltain markkinoille pääseminen kunnolla.

Joka tapauksessa Kempower osakekurssi tulee heilumaan vielä paljon, sillä kyseessä on vielä kuitenkin suuriin odotuksiin perustuvat yritys. Viime kädessä kurssin tulevan suunnan määrittää se, miten yritys pystyy kasvattamaan toimintaansa sähköautojen lataustarvikkeiden markkinoilla kansainvälisesti.

Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin kaikki tärkeimmät tiedot, kuten osto ja myynti sekä eps tiedot. 

Analyysi: Kempower osake


Kempower valmistaa ja myy sähköajoneuvojen pikalatauslaitteita. Se on erityisesti keskittynyt tarjoamaan teknologiaa raskaalle liikenteelle. Sen kurssi nousi todella nopeasti vuoden 2023 aikana, sillä sijoittajat arvostivat sen erittäin korkealle.

Yksi sen erityisiä vahvuuksia on ollut se, että yritys on pystynyt kilpailemaan erinomaisesti erittäin kilpailuilla sähköautojen latauslaitteiden markkinoilla. Tästä on todisteena esimerkiksi se, että Kempowerin markkina arvo on korkeampi kuin esimerkiksi kilpailijoilla Chargepoint Holdingsilla ja EVgo:lla.

Saavutus on merkittävä ja varsinkin siinä mielessä, että kyseessä on suomalainen yritys. Viime vuosina on nimittäin ollut kohtalaisen harvinaista, että kotimaastamme on tullut jotain uutta teknologiaa ja tuotteita tarjoava yritys, joka on pystynyt menestymään kansainvälisillä markkinoilla.

Sijoittajat ovat ottaneet yrityksen erityisen hyvin vastaan varsinkin lyhyellä aikavälillä. Parhaillaan Kempowerin osake on tuottanut varsinkin varhaisen vaiheen sijoittajille melkoisia voittoja. Kun tammikuun alussa vuonna 2022 yrityksen osakkeen hinta pyöri noin 11 eurossa, kaikkien aikojen ylin arvo on 52 euroa vuoden 2023 lokakuussa.

Tämän jälkeen alkoivatkin omat vaikeudet, sillä yritykseen laitetut suuret odotukset ottivat takapakkia välittömästi korkeimman huippunsa jälkeen lokakuussa vuonna 2023. Tämän jälkeen alin kurssi saavutettiin huhtikuussa vuonna 2024, jolloin kurssi oli enää 18,20 EUR. Viimeisin kurssi tämän artikkelin kirjoittamisen hetkellä oli 21,10 EUR.

Kempower osake kurssikehitys

Aika Kehitys
1 pv 2,03 %
1 kk 8,01 %
6 kk -29,14 %

SKILLING mainosbanneri CTA

Mikä on Kempower kurssiennuste vuodelle 2024?


Kempowerin tilanne on tällä hetkellä haastavampi kuin vielä vuotta aikaisemmin. Esimerkiksi sen vaihto on ollut laskusuunnassa, mutta ei suinkaan täysin hyytynyt. Kaikesta huolimatta on hyvä muistaa, että kyseessä on kasvuyhtiö, joka onnistuu nuoresta iästään huolimatta tekemään voitollista tulosta jo tällä hetkellä.

Esimerkiksi tämän vuoden ensimmäisen kvartaalin tulokset eivät olleet kovinkaan hyvät. Kempower ilmoitti liikevaihdon olleen ennusteiden yläpuolella, mutta toisaalta operatiivinen liiketulos jäi hieman ennusteista. Samoin huolta sijoittajien keskuudessa aiheutti se, että yritys antoi tulosvaroituksen ennen vuosikatsauksen julkaisemista.

Yksi suurimpia huolenaiheita oli se, että yrityksen tilauskanta on pienempi verrattuna edellisvuoteen. Tilauskanta oli 2024 Q1:sen osalta yhteensä 111,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 124,4 miljoonaa euroa. Samoin tilauskertymä pieneni 44,9 miljoonaan euroon aiemmasta 61,4 miljoonasta eurosta.

Tämän kaltaisille kasvuyrityksille juuri tilauskannan pieneneminen voi olla merkki siitä, että sen kasvu on hiipumassa. Koska Kempower osake on hyvin pitkälti odotuksiin perustuva, kasvun merkitys korostuu sen kurssissa merkittävästi.

Yritys ei kuitenkaan muuttanut koko vuoden tavoitteitaan, vaan piti sen samana. Tämä taas aiheutti varmasti helpotusta monien sen osakkeenomistajien keskuudessa. Esimerkiksi liikevaihtonsa se arvioi edelleen tämän vuoden osalta sijoittuvan noin 360–410 miljoonaan euroon.

Mihin kiinnittää huomiota?

Erityisesti huomiota herättää operatiivisen liiketuloksen merkittävä heikkeneminen ensimmäisen neljänneksen aikana. Se laski 10,8 miljoonaa EUR tappion puolelle, kun edellisvuonna se oli vielä 6,9 miljoonaa EUR voitollinen. Tämä -25,4 prosentin liiketulos suhteessa liikevaihtoon kuvastaa mahdollisesti heikentyneitä marginaaleja ja toisaalta nousseita kustannuksia.

Sijoittajien kannattaa tutkia myös sitä, miten Kempowerin liikevaihto jakaantuu ja kasvaa Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. Kempower osoitti selvää kasvua varsinkin muualla kuin skandinaaviassa, sillä sen ulkopuolella liikevaihto kasvoi 64 prosenttiin kokonaisliikevaihdosta,

Tämä oli yksi parhaita positiivisia signaaleja muutoin vaikeassa osavuosikatsauksessa. Se nimittäin osoittaa, että yritys on onnistunut laajentamaan uusille markkinoille. Mikäli se pystyy jatkamaan tätä trendiä, loppuvuosi voi näyttää jo paljon paremmalta.

Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan Kempoweriin, sen tunnuslukujen kehittymistä on syytä seurata erityisen tarkasti varsinkin tulevien kvartaalien osalta. Kaikkien yritykseen sijoittaneiden puolesta tietysti toivoisia, että Kempower pystyisi hyödyntymään mahdollisimman tehokkaasti makrotalouden todennäköisesti positiivisen kehityksen.

Taloudellisesti Kempower on osoittanut olevansa erityisen vahva nimenomaan sen takia, että se pystyy toimimaan voitollisesti. Tämä on harvinaista näillä markkinoilla, sillä suurin osa muista vastaavanlaisista yrityksistä ovat tehneet mittaviakin tappioita.

Tämän vuoden aikana tapahtuu yksi merkittävä asia yrityksen kannalta, sillä se ilmoitti siirtyvänsä Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Yrityksen pyrkimyksenä on siirtyä sinne loppuvuoden aikana, joten tilanteen kehittymistä kannattaa seurata.

Tällä voisi olla positiivisia vaikutuksia, sillä Kempowerin johdon mukaan siirtyminen pois Nasdaq First North Growth Market Finland -listalta toisi sille enemmän näkyvyyttä sijoittajien keskuudessa.

Joka tapauksessa syytä paniikkiin ei vielä tällä hetkellä ole, sillä huonosta Q1:stä huolimatta Kempower piti näkymänsä vuoden 2024 osalta ennallaan. Se taas viittaa siihen, että yritys näkee loppuvuoden kehityksen hyvänä.

Kempower Oyj – vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin keskeisimmät luvut

Liikevaihto 42,6 MEUR
Liikevaihdon kasvu -24 %
Myyntikatemarginaali 49.8 %
Liiketoiminnan rahavirta -10.2 MEUR

Kuinka Kempowerin osakkeen hinta kehittyy ennusteiden mukaan?


Isossa kuvassa ja pitkällä aikavälillä Kempower osake on sijoituskohde, jonka arvon odotetaan nousevan. Toisaalta nopeitakin laskuja saattaa tulla varsinkin silloin, jos yrityksen liikevaihto tai tulos asettuu ennusteiden alapäähän tai alapuolelle.

Mikäli yritys ei pysty pitämään sitä vauhtia, jota markkinoilla tällä hetkellä odotetaan, Kempowerin osakekurssi tulee laskemaan erittäin nopeasti. Osa asiantuntijoista odottaa sen romahtavan jopa reilusti alle 15 euron lähitulevaisuudessa, jos kasvuvauhti alkaa hiipumaan.

Toisaalta taas pidemmällä aikavälillä yrityksen kehityskulku on pääosin positiivinen. Näin osake voi hyvinkin lähteä selvään nousuun, mikäli sitä tarkastellaan useamman vuoden aikaspektrillä.

Juuri tällä hetkellä yritystä kannattaa seurata suurennoslasin avulla. Jos makrotalous kehittyy hyvään suuntaan ja yritys pystyy korjaamaan laivansa kulkua huonosta ensimmäisestä kvartaalista huolimatta, sen tulevat osavuosikatsaukset vuoden 2024 voivat olla huomattavasti parempia kuin mitä ollaan tähän asti nähty.

Kempower logo

Mitä asiantuntijat ennustavat Kempowerin kurssikehityksestä?


Yksi tärkeimmistä asioista tämän yhtiön kohdalla on seurata sitä, miten sen toiminnan laajentaminen lähtee etenemään Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä Kempower on valmistamassa tehtaita jenkkeihin, millä se pyrkii voittamaan markkinoita ennen kuin ne on jaettu myöhemmin tulevaisuudessa.

Mikäli Amerikan valloitus sujuu hyvin, se tarkoittaa Kempowerin osakekurssille erinomaista kehitystä. On kuitenkin erittäin tärkeää huomata, että alalla on erittäin kova kilpailu tällä hetkellä. Esimerkiksi Tesla rakentaa omia laitteitaan sähköautojen lataamista varten, mikä on uhka myös Kempowerin laajentumiselle.

Yhdysvaltain markkinat ovat nimittäin maailman suurimmat sähköautojen osalta. Kehitys kulkee siellä eturintamassa sähköautojen yleistymisen osalta. Juuri tämän takia olisi erittäin tärkeää olla riittävän ajoissa liikenteessä ja pystyä voittamaan näistä markkinoista mahdollisimman paljon jo heti alkuvaiheessa.

Käytännössä yrityksen on onnistuttava siellä, mikäli se mielii pysyä kilpailussa mukana. Onko tilanne sitten tulos tai ulos, on eri asia. Yrityksen latauslaitteet ovat menneet hyvin myydyksi esimerkiksi Euroopassa, joten markkinoita on tietysti muuallakin.

Monet asiantuntijat ovat arvioineet Kempower osakkeen sijoittuvan noin 30 dollarin paikkeille tulevaisuudessa. Tarkkaa vuotta tämän saavuttamiseen ei ole annettu. Romahduksen jälkeen Kempower osake on ollut pitkään noin 20 dollarin molemmin puolin.

Kempower osakkeen hintaennuste: Mitä odottaa?


Tällä hetkellä yleinen konsensus Kempowerin osaketta kohtaan on lähinnä odottava. Yksi asia on kuitenkin melko varmaa: Kempower osakekurssi tulee olemaan korkean volatiliteetin sijoituskohde myös lähivuosina.

Suuressa kuvassa on kuitenkin tärkeä muistaa, että sähköautojen määrä jatkaa kasvuaan. Vaikka aivan viime aikoina on puhuttu kasvun hidastumisesta, ala kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Tämä taas näkyy lataustarvikkeiden ja niihin liittyvän infrastruktuurin rakentamisen lisääntyvänä tarpeena.

Koska kyseessä on kasvuyritys, osinkoja tältä yrityksellä on turha odotella vielä pitkään aikaan. Kempowerin osinko on tuskin saatavilla vasta kuin sitten, kun yritys on vakiinnuttanut asemansa latauslaitteiden markkinoilla.

Kempowerin osakekurssi sijoittajan näkökulmasta


Kurssianalyysi kuuluu jokaisen sijoittajan perustyökaluihin varsinkin silloin, kun ollaan laittamassa rahaa suoriin osakkeisiin. Varsinkin yrityksen tunnuslukuihin on liitettävä erityistä huomiota, minkä lisäksi on hyvä pohtia makrotalouden asemaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä tietysti megatrendejä.

Kempowerin tulevaisuus näyttää lupaavalta, mutta sijoittajien on oltava jatkuvasti valppaina ja arvioitava tarkasti ennen lopullista sijoituspäätöstä. Kempower osake sopii hyvin varsinkin sellaiseen salkkuun, jossa ollaan hakemassa riskillä nopeahkoa tuottoa muutamien vuosien kuluessa.

Parhaassa tapauksessa – ja tämänhetkisen tavoitehintojen mukaan – Kempowerin osake saattaa tarjota jopa 50 prosentin arvonnousun tulevina vuosina. Koska osakkeen kurssi on liikkunut viime aikoina 20 euron tuntumassa tai sen alapuolella, tuotot saattavat olla parhaillaan melko hyviä.

Riskejäkin Kempoweriin sijoittamiseen liittyy. On hyvin todennäköistä, että sen kurssi tulee olemaan melko volatiili ja heilumaan paljon varsinkin osavuosikatsausten aikana. Mikäli yritys ilmoittaa hiemankin ennusteita pienempiä lukuja, sen kurssi todennäköisesti laskee nopeasti.

Jos sijoittajalta taas löytyy luottoa yritykseen kaikesta huolimatta, nämä pudotukset tarjoavat myös erinomaisia ostopaikkoja. Tällöin kirjaudu sisään kauppapaikalle, kuten XTB:hen, ja nappaa salkkuusi tämän kasvuyrityksen osakkeita.

XTB mainosbanneri CTA

Milloin on hyvä aika ostaa tai myydä Kempowerin osakkeita?


Kempower osake tarjoaa hyviä paikkoja ostaa tai myydä varsinkin silloin, kun osavuosikatsaukset lähenevät. Kysymys siitä, onko tuolloin syytä olla ostohousut jalassa vai ei, on se kaikkein hankalin kysymys.

Esimerkiksi aloittelijoille osake sisältää enemmän riskejä kuin esimerkiksi Sampo osakkeen tyylisiin “varmoihin” osakkeisiin sijoittaminen, mutta Kempower voi parhaassa tapauksessa tarjota nopean reitin pääoman kartuttamiseen. Toisaalta kyseessä ei ole läheskään niin riskialtis sijoitus kuin kryptovaluutat, jotka ovat olleet varsinkin nuorten sijoittajien kiinnostuksen kohteena.

Hyvä aika sijoittaa osto tai myynti on:

  1. Mikäli on odotettavissa, että makrotalous kehittyy hyvään suuntaan seuraavan vuoden aikana
  2. Osavuosikatsaukset sekä ennen että jälkeen tarjoavat hyviä tilaisuuksia ostoihin ja myynteihin
  3. Jos osakkeen kurssi on noussut lyhyessä ajassa useita kymmeniä prosentteja, mahdollisuus korjausliikkeeseen kasvaa suuresti
  4. Kun yrityksen toimialan markkinoissa tapahtuu jokin selkeä muutos tai sellainen on nähtävissä lähitulevaisuudessa

Ostamiseen tarjoutuu varmasti hyviä paikkoja, koska kyseessä on melko korkean volatiliteetin osake. Laskuja on varmasti vielä tulossa ja varsinkin silloin, jos yritys ei pysty täyttämään joitakin markkinoiden asettamia ennusteita.

Samoin taitavat sijoittajat saattavat onnistua myymään osaketta juuri oikeaan aikaan. Toisaalta osaketta voi kokeilla ostaa laskuista ja asennoitua sen jälkeen pitämään sitä useamman vuoden ajan. Tämä tietysti edellyttää sitä, että luottaa yrityksen voittavan omat haasteensa.

Kempowerin kurssiennuste: Analyysi ja ennustaminen vuosille 2025-2030


Pidemmällä aikavälillä Kempower on parhaassa tapauksessa hyvää tuottoa tarjoava yritys. Se kuitenkin vaatii sitä, että makrotalous alkaisi kehittymään parempaan suuntaan koronan ja Ukrainan sodan aiheuttamien ongelmien jälkeen.

Asiantuntijoiden mielestä ainakin seuraavat pari vuotta tulevat olemaan kohtalaisen hyvää aikaa – edellyttäen että sen suurempia sokkeja emme näe maailmalla. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei uusia ja merkittäviä konflikteja syntyisi eri maiden välillä.

Vielä parempaa olisi luvassa, mikäli Ukrainan sota päättyisi ja toisaalta Lähi-idän tilanne rauhoittuisi. Mikäli nämä tulisivat todeksi vuosien 2025–2030 aikana, niillä olisi todella hyviä vaikutuksia maailman talouteen ja sitä kautta tietysti myös Kempowerin osakkeeseen.

Tässä kohtaa yksi riskitekijä on Kiinan ja Taiwanin välinen tilanne. Jo pitkään on uumoiltu, että Kiina haluaisi ottaa Taiwanin itselleen. Sen suurin motiivi olisi saada korkean luokan teknologiaa, jota esimerkiksi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pystyy tuottamaan.

Kempowerin tulevaisuuden arviointi

Varsinkin vuoden 2024 osalta Kempowerin tilanne näyttää paremmalta monella tapaa – mutta erityisesti makrotalouden näkökulmasta katsottuna. Keskuspankit ovat näillä näkymin tiputtamassa ohjauskorkojaan, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisillä ja yrityksillä on enemmän rahaa käytössään.

Tästä käsin katsottuna Kempower osake saa merkittäviä positiivisia signaaleja osakseen.

Osakkeen analyysi makrotalouden kannalta on hyvää luettavaa, vaikka se ei välttämättä riitä Kempowerin kaltaiselle yritykselle. Käytännössä tärkein asia viime kädessä on kuitenkin se, kuinka hyvin yritys pärjää markkinoilla ylipäätään.

Varsinkin Yhdysvaltojen markkinoilla pärjääminen on keskeisessä asemassa Kempowerin kannalta vuosien 2025–2027 aikana. Tuolloin nimittäin maan markkinoita jaetaan tosissaan eri lataustarvikkeiden valmistajien kesken, joten Kempowerin on pystyttävä vastaamaan haasteeseen.

Miten talouden trendit vaikuttavat Kempowerin kurssiin?

Kempower osake on täynnä potentiaalia, mikäli suuremmat taloudelliset trendit jatkavat odotetulla tavalla ilman sen suurempia sokkeja. Sähköautot tulevat yleistymään ja valtaamaan automarkkinoita melko varmasti, jolloin myös latauslaitteiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti jatkuvasti.

Tässä mielessä yhtiö on hyvässä asemassa ja varsinkin siinä mielessä, että se onnistunut tekemään voittoa jo varhaisessa vaiheessa. Koska yrityksen kassa ja tulovirrat ovat kunnossa, sillä on mahdollisuus sijoittaa rahaa nopeaan kasvuun esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla.

Yhtiön teknologinen osaaminen on ilmeisesti riittävällä tasolla, mikä mahdollistaa laadukkaiden tuotteiden valmistamisen. Yksi riskitekijä kuitenkin liittyy siihen, ettei yritys ilmeisesti pysty patentoimaan teknologiaansa. Näin ollen on olemassa riski, että esimerkiksi kiinalaiset toimijat kopioivat heidän tuotteensa ja myyvät sitä edullisempaan hintaan.

Lisäksi vuoden 2024 aikana uutisotsikoissa on ollut ennusteita siitä, että sähköautojen käyttöönottaminen on hidastumassa kovaa vauhtia. Tämä on tietenkin ongelma myös Kempowerille, mutta toisaalta se antaa yritykselle myös lisäaikaa markkinoiden valtaamiselle.

Kempower pikalatauslaite mahdollistaa useamman ajoneuvon samanaikaisen lataamisen täydellä teholla

Miten Kempower osake pärjää kilpailijoihinsa nähden


Kempowerin toiminta sähköautojen latauslaitteiden markkinalla on täynnä haasteita ja mahdollisuuksia. Kilpailijoihin nähden se on pärjännyt varsin hyvin, mutta toki tilanne on erittäin tiukka ja vastassa on isoja toimijoita.

Euroopassa samoista markkinoista taistelevat sellaiset suuryritykset kuin Siemens ja ABB, kun taas Yhdysvalloissa vastassa on Tesla. Muita keskeisiä kilpailijoita ovat muun muassa Zaptec, Electrify America ja Tritium.

Kempowerin kilpailuetuna on tarjota latausjärjestelmä, joka mahdollistaa latausaseman tehonjaon dynaamisesti eri latauspistokkeiden välillä. Jos asemalla on latauksessa useampi auto tai vaikkapa työkone, tehoa jaetaan niille niiden tarpeen mukaan.

Toinen sen vahvuus on vähäinen tilan tarve, sillä Kempowerin järjestelmä tarvitsee huomattavasti vähemmän tilaa kuin sen kilpailijoiden. Tästä on etu esimerkiksi suurkaupungeissa tai muissa vastaavissa paikoissa, joissa tilaa on vain vähän tarjolla.

Muutoinkin Euroopassa Kempowerin tilanne on varsin hyvä, sillä se on onnistunut valtaamaan markkinoita melko nopeaan tahtiin. Yhdysvallat on kuitenkin huomattavasti vaikeampi kohde. Ensinnäkin Tesla on siellä suunnalla erittäin vahva kilpailija, vaikkakin se ja Kempower keskittyvätkin hieman eri segmentteihin lataustarvikkeiden markkinoilla.

Kempower Oyj osake on suomalaisten saatavilla helposti, joten ei muuta kuin näytä rohkeutesi ja kirjaudu sisään pörssiin ja lisää muutama Kempower osake salkkuusi!

Kempower Oyj –Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Mikä on Kempowerin kurssiennuste vuodelle 2024?

Vastaus: Kempowerin kurssiennuste vuodelle 2024 on haasteellinen. Vaikka yhtiö on saavuttanut merkittäviä teknologisia läpimurtoja ja laajentanut markkinoitaan, sen taloudellinen suorituskyky ensimmäisellä vuosineljänneksellä on herättänyt huolta sijoittajissa. Kuitenkin, jos yhtiö kykenee parantamaan suoritustaan ja saavuttamaan tavoitteensa, on mahdollista, että kurssi stabiloituu ja ehkä jopa kasvaa.

Kysymys: Miten Kempower erottautuu kilpailijoistaan?

Vastaus: Kempower erottautuu kilpailijoistaan dynaamisen tehonjaon teknologiallaan, joka mahdollistaa energian tehokkaan jakamisen useille latausasemille tarpeen mukaan. Lisäksi yhtiön latausjärjestelmät vaativat huomattavasti vähemmän tilaa kuin kilpailijoiden. Se on suuri etu ahtaissa kaupunkiympäristöissä.

Kysymys: Mitkä ovat suurimmat riskit Kempowerin sijoittajille?

Vastaus: Suurimmat riskit Kempowerin sijoittajille liittyvät yhtiön kykyyn ylläpitää teknologista etumatkaa ja laajentaa toimintaansa kilpailukykyisesti. Tämä vaikuttaa erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla. Markkinoiden nopea kehitys ja kilpailijoiden mahdolliset teknologiset läpimurrot voivat myös vaikuttaa Kempowerin markkina-asemaan.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä