Sampo Oyj (SAMPO) osake – Kurssiennuste 2024

Teresa Maria
| 8 min read

sampo

Pohjoismainen vakuutuskonserni, Sampo osake tarjoaa mielenkiintoisen sijoituskohteen. Yhtiö operoi laajalti Pohjoismaiden lisäksi Isossa-Britanniassa ja Baltiassa.

Pohjoismaissa se tarjoaa monipuolisesti vakuutuspalveluita kaikissa asiakassegmenteissä. Isossa-Britanniassa fokus on moottoriajoneuvo- ja kotivakuutuksissa yksityisasiakkaille.

Konserniin kuuluvat If, Topdanmark ja Hastings, sekä emoyhtiö on Sampo Oyj. Historiansa Sampo juontaa vuoteen 1909, ja pääkonttori löytyy Helsingistä.

Tässä artikkelissa perehdymme yhtiöön siitä näkökulmasta, miten Sampo osakekurssi voisi jatkossa kehittyä, sekä miltä Sammon osinko on aiemmin näyttänyt. Sammon osake on yksi suomalaisten suosimista osakkeista, mutta onko näin myös jatkossa? Tämä kurssianalyysi antaa tähän osviittaa.

Analyysi: Sampo osake

Sampo osake ylpeilee yli 7 miljoonalla asiakkaallaan ja lähes 9 miljardin euron bruttomaksutulolla. Yli 13 000 työntekijää työskentelee sen palveluksessa Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltiassa. Sampo löytyy Helsingin ja Tukholman pörssilistalta.

Osakkeen analyysi voidaan aloittaa sillä, että yhtiön markkina-arvo on tätä kirjoitettaessa 19,35 miljardia euroa. Yhtiön vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen Q4-raportti ylitti odotukset kiitos vahvojen sijoitustuottojen, mikä vauhditti konsernin tulosta.

Ennustemuutokset pysyivät kuitenkin maltillisina, ja moni odottaa jatkossakin Sammolta tasaisen vahvaa tuloskasvua. Osakkeen hinta vaikuttaa olevan oikealla tasolla eri näkökulmista arvioituna, ja riski/tuotto-suhde näyttäytyy neutraalina.

Sijoitustuotot olivat merkittävä tekijä Sammon vahvassa tuloksessa, joka ylitti odotukset ja kompensoi vakuutustoiminnan haastavien sääolosuhteiden vaikutuksen.

Vaikka ennustemuutokset pysyivät maltillisina, uskomme Sammon jatkavan vakaata tuloskasvuaan myös tulevaisuudessa.

XTB mainosbanneri CTA

Mikä on Sampo osake kurssiennuste vuodelle 2024?

Sampo osake ensimmäisen neljänneksen tulosvuosi 2024 on ollut optimistinen. Sampo-konserni saavutti 10 prosentin kasvun valuuttakurssimuutoksista, jota vahvisti kaikkien liiketoiminta-alueiden positiivinen kehitys.

Vakuutusliiketoiminnan tulos laski kuitenkin 260 miljoonaan euroon (292), kun yhdistetty kulusuhde nousi 87,1 prosenttiin (84,0) Pohjoismaiden talviolosuhteiden vaikutuksesta. Samaan aikaan konsernin vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde parani 1,1 prosenttiyksikköä, joten odotukset vuodelle 2024 ovat positiiviset. Lisäksi:

 • Sampo saattoi toukokuun alussa loppuun Saxo Bankista Mandatumille myydyn osuuden siirron.
 • Tämä liittyy vuonna 2023 tapahtuneeseen osittaiseen jakautumiseen.
 • Kauppahinta, joka on 302 miljoonaa euroa, vastaa sovittua hintaa osinkojen kanssa huomioiden.
 • Mandatum on valinnut maksun käteisenä hyödyn sijaan.

Osakeanalyysi

Kun tarkastellaan Sammon vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulostietoja ja muita tiedossa olevia tapahtumia, voidaan tehdä joitakin perusteellisia arvioita osakkeen kurssikehityksestä.

Positiivinen kehitys valuuttakurssimuutoksissa sekä kaikkien liiketoiminta-alueiden vahva suoritus voivat luoda positiivista sentimenttiä osaketta kohtaan.

Vaikka vakuutusliikkeen tulos laski hieman Pohjoismaiden talviolosuhteiden vaikutuksesta, konsernin vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde parani, mikä antaa viitteitä parantuneesta tehokkuudesta ja kannattavuudesta.

Lisäksi osakkeen hintaa voi tukea Saxo Bankin osuuden myynti Mandatumille. Vaikka kauppahinta ei ole suoraan osakkeen hintaa, se voi silti vaikuttaa positiivisesti markkinoiden luottamukseen Sampo-konsernin strategiseen suuntaan ja pääomarakenteeseen.

Kuinka Sampo osakkeen hinta kehittyy ennusteen mukaan?

Perustuen positiivisiin näkymiin valuuttakurssimuutoksissa, vahvaan suoritukseen kaikilla liiketoiminta-alueilla ja parantuneeseen yhdistettyyn kulusuhteeseen, Sampo osake hinta vuonna 2024 voi kehittyä myönteisesti.

Lisäksi Saxo Bankin osuuden myynti Mandatumille voi lisätä markkinoiden luottamusta Sampo-konsernin strategiseen suuntaan ja pääomarakenteeseen.

Tämän perusteella on mahdollista ennakoida, että Sampo-osakkeen kurssi kehittyy vuonna 2024 lievästi nousujohteisesti tai pysyy vakaana.

Tästä huolimatta on tärkeää huomioida, että osakkeen hintaan voi vaikuttaa monia muita tekijöitä, kuten yleinen taloudellinen tilanne ja markkinoiden volatiliteetti.

Mitä asiantuntijat ennustavat SAMPO kurssikehityksestä?

 • Sijoittaja.fi-sivuston analyysin mukaan Sampo-konserni esitteli uudet taloudelliset tavoitteensa tuleville vuosille 2024-2026 pääomamarkkinapäivässään 6. maaliskuuta 2024.
 • Näiden tavoitteiden mukaan Sampo pyrkii saavuttamaan keskimäärin yli 7 prosentin kasvun osakekohtaisessa operatiivisessa tuloksessaan ajanjaksolla.
 • Lisäksi yhtiö asettaa tavoitteekseen yhdistetyn kulusuhteen pysymisen alle 85 prosentin vuositasolla (aiemmin alle 86%) ja yli neljän miljardin käytettävissä olevan pääomakertymän.
 • Salkunrakentaja-sivuston Jorma Erkkilä arvioi, että vaikka neljännen vuosineljänneksen tulosraportin julkaisun yhteydessä yhtiö ei antanut arvioita vuoden 2024 näkymistä, se julkaisi maaliskuun alussa uudet taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2026.
 • Samalla yhtiö esitti ensimmäiset näkemyksensä vuodelle 2024.
 • Sampo osake odottaa saavuttavansa vuonna 2024 yhdistetyn kulusuhteen, joka on linjassa vuosille 2024–2026 asetetun alle 85 prosentin tavoitteen kanssa.
 • Tavoitteen saavuttamiseen sisältyy oletus kahden prosenttiyksikön positiivisesta vaikutuksesta diskonttokorkoon.
 • Sammon konsernijohtajan mukaan Sampo on tarkentanut vuoden 2024 konsernitason yhdistetyn kulusuhteen näkymäänsä ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen valossa.
 • Nyt yhtiö odottaa koko vuoden kulusuhteen olevan välillä 83–85 prosenttia.
 • Sampo-konsernin yhdistetty kulusuhde voi vaihdella muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi.
 • Rahoitustoiminnan nettotulos on tiukasti kytköksissä pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Sammon osakkeen hintaennuste: Mitä odottaa?

Kun mietitään miten Sampo osake ja Sammon osakekurssi tulee jatkossa kehittymään, meidän tulee ottaa huomioon huomattavasti laajempi kuva, kuin vain Suomen markkinaolosuhteet. Suomessa taas on katsottava sääolosuhteiden vaikutusta osakkeen performanssiin.

 1. Ensimmäisen vuosineljänneksen vakavat säävahingot aiheuttivat Ifille noin 100 miljoonan euron korvauskulut, jotka ovat suurimmat sitten vuoden 2010 ankaran talven.
 2. Tammi- ja helmikuun pitkittyneet kovat pakkaset, runsas lumisade ja jäiset tiet vaikuttivat sekä moottoriajoneuvo- että kotivakuutusten puolelle, erityisesti Henkilöasiakkaat-liiketoiminnassa.
 3. Norjassa ja Ruotsissa talvisään vaikutukset olivat merkittävimmät, vastaten lähes 90 prosenttia vahingoista, kun taas Tanskassa tilanne pysyi normaalina.

On kuitenkin rohkaisevaa, että suurvahingot jäivät noin 40 miljoonaa euroa alle ennakoitujen kokonaiskustannusten. Jatkossa ilmastonmuutoksen kiihtyessä edellä mainittujen säähän liittyvien haasteiden voidaan kuitenkin olettaa lisääntyvän.

Samaan aikaan Isossa-Britanniassa moottoriajoneuvovakuutusten korvausinflaatio laski hieman 12 prosentista vuonna 2023, kun taas aiemmin toteutettujen merkittävien hinnankorotusten vaikutukset näkyvät edelleen tuloksessa.

Tämä johti Ison-Britannian liiketoiminnan operatiivisen kulusuhteen parantumiseen kausiluonteisesti haastavimmalla vuosineljänneksellä 2 prosenttiyksikköä 91,4 prosenttiin.

Vaikka kasvu oli edelleen vahvaa, Hastingsin underwriting-tulos kasvoi 71 prosenttia vuoden takaisesta, edistäen konsernitasolla kasvua 5 prosenttiyksikköä.

Samanaikaisesti orgaanisen kasvun kanssa Sampo on kommentoinut jatkavansa pääomien kurinalaista hallintaa. Yhtiö on omien sanojensa mukaan toteuttamassa 700 miljoonan euron arvoisia toimia pääomarakenteen optimoimiseksi, ja antaa lisätietoja toimista puolivuosituloksen julkaisun yhteydessä.

sampo osake

Sampo osakekurssi sijoittajan näkökulmasta

Viime vuosien aikana Sampo osake on keskittynyt strategiansa mukaisesti vahinkovakuuttamiseen ja luopunut muista liiketoiminnoistaan. Nordean omistuksesta luovuttiin keväällä 2022 ja Mandatum irtautui konsernista lokakuussa 2023 muuttuen itsenäiseksi pörssiyhtiöksi.

Sammon vahinkovakuutusstrategia rakentuu huolelliseen riskien arviointiin ja hinnoitteluun, operatiiviseen palvelukokonaisuuteen sekä asiakaskeskeisyyteen.

Tämä yhdessä tiukan riskienhallinnan kanssa mahdollistaa houkuttelevan kannattavuuskehityksen ja vankan taloudellisen resilienssin, jotka ovat keskeisiä Sammon arvonluonnissa.

Vahinkovakuuttaminen on luonteeltaan ennustettavaa ja defensiivistä, ja esimerkiksi koti-, moottoriajoneuvo- ja tapaturmavakuutuksille on kysyntää suhdanteista riippumatta. Hyvin johdetussa vakuutusbisneksessä tylsyys voikin kääntyä kannattavuudeksi.

Sammon tunnuslause “Boring is good” kuvastaa tätä periaatetta, ja se on edelleen voimassa.

Milloin on hyvä aika ostaa tai myydä Sammon osakkeita?

Monien kohdalla lyhyellä aikavälillä sijoittaminen voi tuntua haastavalta ja epävarmalta. Kuitenkin pitkällä aikavälillä sijoitusajan tarkalla ajoituksella ei ole suurta merkitystä, erityisesti jos tekee usein pienempiä sijoituksia.

Pitkällä aikavälillä sijoitusten heilahtelut tasaantuvat hyvän salkun hajautuksen avulla. Voidaan siis todeta, että Sampo osake voi olla pitkän aikavälin strategialla hyvä ostos kun osakkeen hinta on alhainen.

Osake kannattaa taas myydä jos:

 1. yhtiön ansaintamalli tai kilpailuedut heikkenevät pysyvästi,
 2. yhtiön johdossa tapahtuu merkittäviä muutoksia,
 3. yritys myydään tai se tekee itse merkittävän fuusion,
 4. osakkeiden hinta nousee liikaa suhteessa yhtiön tulokseen, eli tulostuotto laskee.

Katso tämän hetken parhaat osakkeet täältä.

Sampo kurssiennuste: Analyysi ja ennustaminen vuosille 2025-2030

Kuten kaikki osakekurssit, myös Sampo osake on riippuvainen hyvin monista tekijöistä, jotka vaikuttavat sen hinnan kehitykseen nyt ja jatkossa. Koska Sampo on vakuutusyhtiö, sen kurssikehitykseen vaikuttavat markkinaolosuhteiden lisäksi esimerkiksi sään muutokset.

Tässä meidän arvioitamme siitä, miten Sammon osake saattaisi jatkossa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat hinnan muodostumiseen:

Sampo osake kurssiennuste 2025

Ensimmäisen vuosineljänneksen vakavat säävahingot sekä Isossa-Britanniassa vallinneet moottoriajoneuvovakuutusten korvausinflaation lasku vaikuttivat Ifin ja konsernin tulokseen.

Vaikka sääolosuhteet aiheuttivat merkittäviä korvauskuluja, Sammon kurinalainen lähestymistapa riskien arviointiin ja hinnoitteluun sekä pääomien hallintaan tarjosi taloudellista resilienssiä.

Tämä linjaus, yhdessä orgaanisen kasvun ja pääomien hallinnan kanssa, voi vahvistaa osakkeen houkuttelevuutta sijoittajille.

Oletetaan, että Sammon strategiset toimet jatkavat menestystään ja että vakuutusbisneksen pitkäaikainen luonne luo vakautta. Ottaen huomioon nämä tekijät, Sammon osakkeen voidaan odottaa kehittyvän positiivisesti, ja sen hinta voisi nousta kohtuullisesti vuonna 2025.

lyhyen aikavälin sijoittaminen

Sampo osake kurssiennuste 2030

Viiden vuoden aikana Sampo on vakiinnuttanut asemansa vakuutusmarkkinoilla ja optimoinut pääomarakenteensa. Samalla yhtiö on jatkanut kurinalaista lähestymistapaa riskienhallintaan ja hinnoitteluun, mikä on tukenut vahvaa taloudellista suoritusta.

Olettaen, että Sammon strateginen fokus ja pääomanhallintatoimet jatkavat menestystään, yhtiön osake voi tarjota houkuttelevaa tuottoa sijoittajille.

Lisäksi pitkäaikaiset vakuutusbisneksen ennustettavuus ja defensiivisyys voivat houkutella sijoittajia myös epävarmoina aikoina. Näiden tekijöiden perusteella Sammon osakkeen voidaan odottaa kehittyvän myönteisesti vuoteen 2030 mennessä.

Sammon tulevaisuuden arviointi

Sampo osake tulevaisuutta kannattaa arvioida monipuolisesti ottaen huomioon useita tekijöitä sijoittajan näkökulmasta. Jos haluat itse analysoida Sammon osakkeen tulevaa kehitystä, tee tutkimusta seuraavista asioista:

Liiketoiminnan vahvuus

Tutki Sammon liiketoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja vakuutusmarkkinoilla. Arvioi, kuinka hyvin Sampo osake kykenee vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja kilpailutilanteeseen.

Taloudellinen suorituskyky

Seuraa Sammon taloudellista suorituskykyä ja kannattavuutta. Kiinnitä huomiota tulokseen, liikevaihtoon, kulusuhteeseen ja pääoman tuottoon.

Strategia ja johto

Arvioi Sampo osake yhtiön strategiaa ja johtoa seuraten. Tutki yhtiön pitkän aikavälin suunnitelmia, kasvustrategiaa ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Riskeihin liittyvät tekijät

Arvioi Sammon alttiutta erilaisille riskeille, kuten markkinariskeille, vakuutusriskeille ja operatiivisille riskeille. Kiinnitä huomiota riskienhallintakäytäntöihin ja kykyyn hallita riskejä tehokkaasti.

Makrotalouden ja markkinoiden tilanne

Huomioi makrotalouden ja markkinoiden tilanne. Seuraa talouskasvua, korkoja, inflaatiota ja muita makrotalouden tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Sampo osake liiketoimintaan ja osakkeen arvoon.

Osakkeen hinta ja arvostus

Analysoi Sammon osakkeen hintaa ja arvostusta suhteessa yhtiön fundamentteihin ja kilpailijoihin. Harkitse, onko osake yli- tai aliarvostettu suhteessa sen potentiaaliin ja riskeihin.

Ledger kryptolompakko

Miten talouden trendit vaikuttavat Sammon kurssiin?

Sampo osake kurssiin vaikuttavat monet talouden trendit, jotka heijastavat sekä yhtiön sisäistä suoritusta että ulkoisia tekijöitä.

Vahva talouskasvu voi lisätä vakuutuskysyntää ja parantaa Sammon liiketoiminnan kannattavuutta. Heikko talouskasvu tai taantuma voi puolestaan vähentää vakuutuskysyntää ja vaikuttaa negatiivisesti Sammon tulokseen.

Korkea inflaatio taas voi lisätä vakuutuskorvauksia ja vakuutuskustannuksia, mikä voi vaikuttaa Sammon tulokseen ja kannattavuuteen. Päinvastoin alhainen inflaatio sen sijaan vähentää vakuutuskorvauksia, mutta se voi myös vähentää vakuutusten hintoja ja asiakkaiden ostovoimaa.

Lisäksi kilpailutilanteen muutokset vakuutusmarkkinoilla voivat vaikuttaa Sammon markkinaosuuteen, hinnoitteluun ja kannattavuuteen. Uudet kilpailijat, markkinaosuuden menetykset tai hintakilpailu voivat kaikki vaikuttaa Sammon osakkeen arvoon.

Näiden talouden trendien lisäksi myös poliittiset, lainsäädännölliset ja sääntelyyn liittyvät tekijät voivat vaikuttaa Sammon kurssiin.

Miten Sammon osake pärjää kilpailijoihinsa nähden

Sampo-konserni kilpailee vakuutus- ja finanssipalvelualalla Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Sen päätuotteita ovat vahinkovakuutukset, ja se tarjoaa myös muita vakuutus- ja sijoitustuotteita.

Kilpailu tällä alalla on tiukkaa, ja Sampo osake joutuu kilpailemaan useiden muiden suurten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Yhtiön vankka markkina-asema antaa sille kuitenkin etulyöntiaseman kilpailijoihinsa nähden. Sampo on tunnettu kurinalaisesta riskienhallinnastaan ja huolellisesta hinnoittelusta.

Sijoittajien tulee kuitenkin aina seurata tarkasti markkinatilanteen kehittymistä ja kilpailuympäristön muutoksia tehdessään päätöksiä Sampo-osakkeisiin sijoittamisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Kysymys: Kannattaako Sampo osake ostaa?

Vastaus: Sammon osakkeet ovat hyvä sijoituskohde jokaisen suomalaisen sijoittajan portfolioon. Sampo on osoittanut kriiseistä huolimatta pystymään tekemään merkittäviä kannattavia liiketoimintaratkaisuja. Tämä kertoo miten asiantuntevia yrityksen strategit ovat.

Kysymys: Kuinka paljon osinkoa Sampo maksaa?

Vastaus: Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,80 euroa osakkeelta vuodelta 2023. Sampo jakoi vuonna 2022 osinkoa 4,10 euroa, joka sisäsi 1,70 euron perusosingon sekä Nordean osakkeiden myynnistä maksetun lisäosingon. Vuonna 2021 Sampo maksoi osinkoa 1,70 euroa.

Kysymys: Miten Sampo osake pärjää kilpailussa?

Vastaus: Sampo-konserni kilpailee vakuutus- ja finanssipalvelualalla Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Baltian maissa. Sen päätuotteita ovat vahinkovakuutukset, ja se tarjoaa myös muita vakuutus- ja sijoitustuotteita. Kilpailu tällä alalla on tiukkaa, ja Sampo joutuu kilpailemaan useiden muiden suurten vakuutusyhtiöiden kanssa.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä