DeFi termit haltuun – DeFi sanasto selitettynä 2024

Matti Laurila
| 10 min read

DeFi termit on tärkeää ottaa haltuun

DeFi termit voivat olla hämmentää luettavaa varsinkin silloin, jos et ole aikaisemmin tutustunut DeFi-palveluihin. Hajautetut rahastopalvelut sisältävät tällä hetkellä paljon erilaisia termejä, joista suurin osa ei ole tuttuja ihmisille muista yhteyksistä. Niihin kannattaakin tutustua huolellisesti, mikäli haluaa tutustua näihin uudenlaisiin rahastopalveluihin.

Kun DeFi termistö on otettu haltuun, seuraavaksi voi pohtia sitä, sopisiko LP-tokenien kaltainen digitaalinen omaisuuserä omaan salkkuun esimerkiksi hajautuksen puolesta.

DeFi termistö pähkinänkuoressa

Termi Selitys
Collateral Vakuus, jota käytetään takaamaan DeFi-alustalta otettu laina.
DeFi DeFi on lyhenne sanoista “Decentralized Finance”. Sillä viitataan hajautettuihin rahoituspalveluihin, jotka toimivat lohkoketjuteknologian avulla ilman keskitettyjä välittäjiä.
DEX Lyhenne sanoista “Decentralized Exchange”. Viittaa hajautettuihin pörsseihin, joissa kryptovaluuttojen kauppa tapahtuu suoraan käyttäjien välillä ilman välikäsiä.
Liquidity Pool Likviditeettipooli on rahasto, johon DeFi-alustojen käyttäjät tallettavat varoja, jotta niitä voidaan käyttää kaupankäyntiin DEX-alustoilla. Sijoittajat saavat palkkioita likviditeetin tarjoamisesta.
Smart Contract Suomeksi älysopimus, joka suorittaa kryptolainaan liittyvät sopimusehdot automaattisesti, kun tietyt ehdot täyttyvät.
Stablecoin Kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu vakaaseen omaisuuteen, kuten Yhdysvaltain dollariin.
Yield Farming Prosessi, jossa kryptovaluuttoja lainataan tai steikataan tuottojen ansaitsemiseksi.

Yleisimmät DeFi termit:


Alla olemme listanneet kaikki keskeisimmät DeFi termit, joihin on syytä tutustua silloin, mikäli haluaa tutustua lähemmin tähän kryptoalan ilmiöön. Kun oppii kaikki keskeisimmät termit, on tämän jälkeen helpompi ymmärtää, mistä tästä kryptomarkkinoiden DeFi palveluista on oikein kyse.

Aave – Aave on yksi tunnetuimmista hajautetun rahoituksen palveluista, ja sen taustalla on suomalainen kehittäjä. Se on rakennettu Ethereum-lohkoketjun päälle ja tarjoaa DeFi-palveluita sijoittajille.

Agent – Agentti on DeFi-palveluissa älysopimus tai muu automatisoitu sovellus, joka hoitaa käyttäjän rahoitukseen liittyviä toimintoja ja operaatioita DeFi-ekosysteemissä. Nämä agentit ovat keskeisiä hajautettujen rahoituspalvelujen toiminnassa, sillä ne mahdollistavat erilaisten tehtävien ja vuorovaikutusten automatisoinnin.

Arbitraasi – Tällä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa jokin yksittäinen digitaalinen omaisuuserä on arvoltaan erilainen eri DeFi-alustoilla. Tällöin nopeasti toimivat sijoittajat voivat ostaa tokeneita yhdestä pörssistä halvemmalla ja myydä niitä eteenpäin kalliimmalla jossain toisella alustalla.

aToken – Tämä korkoa tuottava token on Aave-palvelun oma LP-token, joka pitää kirjaa siitä, minkä arvoinen sijoittajan tallentama pääoma on juuri sillä hetkellä.

Automated Market Maker – Automaattinen markkinatakaaja on hajautettujen pörssien ominaisuus, jossa käytetään erilaisia algoritmeja kaupankäynnin helpottamiseksi suoraan kahden osapuolen välillä. Sen avulla esimerkiksi lainaa voidaan ottaa ilman kolmatta osapuolta yhteisestä likviditeetti poolista.

CeFi – CeFi on tavallaan DeFin vastakohta, sillä siinä on käytössä jokin keskitetty toimija, joka tarjoaa käyttäjilleen rahoituspalveluita. Esimerkiksi pankit ja muut rahoituslaitokset ovat CeFi-palveluita. Ne ovat keskeisessä roolissa silloin, kun joku haluaa lainata rahaa.

Collateral – Viitataan vakuuteen, jonka lainanottajan on annettava lainaa vastaan. Mikäli hän ei hoida lainaansa kuuluvia velvoitteita, vakuus menetetään.

Compound – Tämä on yksi markkinoiden merkittävimmistä hajautetun rahoituksen alustoista. Se mahdollistaa kryptovaluuttojen lainaamisen ja lainan ottamisen ilman välikäsiä.

cToken – cToken on korkoa tuottava token, jota jakelee DeFi-palvelu Compound. Toisin sanoen se on LP-tokenin yksi versio, jota käytetään kyseisellä alustalla. Siitä voidaan käyttää myös nimitystä Compoundin korkoa tuottava token.

DEX – Lyhenne hajautetusta pörssistä, jossa sijoittajat voivat tehdää kauppaa ilman välikäsiä. DEXit toimivat lohkoketjun avulla ja mahdollistavat vertaiskaupan suoraan kryptosijoittajien välillä.

Ethereum – Kryptomarkkinoiden markkina-arvoltaan toiseksi suurin lohkoketju, joka mahdollistaa kehittäjien luoda ja ottaa käyttöön älysopimuksia. Myös hajautettu sovellus onnistuu. Sen kehittämän ERC 20 -protokollan avulla toimivat monet DeFi-palveluiden omat tokenit.

Flash loans – Tällä termillä viitataan sellaisiin lainoihin, joiden ottaminen ja takaisinmaksu tapahtuu hetkessä yhden transaktion puitteissa. Se on yksi DeFi-palveluiden ainutlaatuisista ominaisuuksista. Näitä pikalainoja käytetään erityisesti arbitraasi-tilanteissa, joissa sama digitaalinen omaisuuserä on eri hintainen kahdessa eri DeFi-palvelussa.

Impermanent Loss – Väliaikainen tappio tapahtuu silloin, kun sijoittaja on tarjonnut likviditeettiä DeFi-alustalle ja toinen siihen liittyvistä kryptoista alkaa menettämään arvoaan. Se kuvaa sitä taloudellista riskiä, joka liittyy likviditeetin tarjoamiseen automatisoitujen markkinatakaajien toimesta likviditeettipooleissa.

Kryptopari – Kun sijoittaja siirtää pääomaansa DeFi-palvelun likviditeettipooliin, se tapahtuu yleensä jonkin kryptoparin avulla. Jokaisen sijoittajan on lisättävä kahta eri kryptoa arvoltaan saman verran. Tasapainoitus luodaan yleensä automaattisesti sijoittajan talletuksen yhteydessä.

Liquidity pool – Likviditeettipooli on hajautettu rahasto, ne toimivat älysopimuksen avulla. Niitä käytetään hajautetuissa kryptopörsseissä kaupankäynnin likviditeetin tarjoamiseen. Näiden varojen tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi lainapalvelut kaupankäynti ilman keskitettyä toimijaa kuten pankkia.

Liquidity mining – Likviditeetin louhintaan liittyvä käsite tarkoittaa käytännössä vain sitä, miten likviditeettipooliin varojaan lisänneet sijoittajat saavat tuottoja pääomalleen. Itse louhinta tapahtuu esimerkiksi PoS-konsensusalgoritmin avulla.

LP-token – Kyseessä on token, johon on lisätty sijoittajan tallentamat varat likviditeettipooliin. Näin ollen talletuksia varten luodaan oma token lohkoketjuun, jolloin siihen voidaan liittää erilaisia automatisoituja toimintoja esimerkiksi älysopimusten avulla.

Stablecoin – Vakaavaluutta, jonka arvo on sidottu yleensä Yhdysvaltain dollariin. Niitä käytetään paljon DeFi-alustoilla, koska ne tarjoavat arvoltaan vakaan kryptovaluutan.

Total Value Locked – Total Value Locked on DeFi-alustan kannalta keskeinen termi. Sillä mitataan tietylle alustalle lukittujen digitaalisten varojen kokonaisarvoa. Se on tärkeä asia tarkistaa, sillä mitä korkeampi TVL-arvo palvelulla on, sitä luotettavampana ja turvallisempana alustaa voi pitää.

Uniswap – Keskeinen toimija hajautetun rahoituksen kentällä. Kyseessä on protokolla ja hajautettu pörssi, joka toimii Ethereum-lohkoketjun päällä. Se mahdollistaa käyttäjien käyttää omaa kryptolompakkoaan ja tehdä transaktioita suoraan toistensa välillä ilman keskeistä toimijaa.

Validaattori – Kyseessä on monen DeFi-alustan keskeinen toimija, joka vahvistaa siinä tehdyt transaktiot ja lohkoketjun tilan. Validaattoreita käytetään Proof of Stake -konsensusmekanismissa, jota esimerkiksi Ethereum käyttää.

Yield farming – Yield farming on hajautetun rahoituksen maailmassa keskeinen käsite, joka tarkoittaa tiivistetysti tuottojen maksimointia. Kun sijoittaja tarjoaa likviditeettiä DeFi-alustan omaan rahastoon, hänelle annetaan vastineena tuottoja eli korkoa. Se on monimutkaisempia tapa hankkia pääomalle tuottoja kuin staking, jossa taas varat vain lukitaan määräajaksi johonkin alustalle.

Älysopimus – Älykkää sopimukset ovat hyvin keskeisiä DeFi-palveluiden toiminnassa. Niiden avulla esimerkiksi lainan ottamiseen liittyviä ehtoja ja sääntöjä voidaan automatisoida. Samalla ne poistavat keskitetyn toimijan tarpeen, mikä taas alentaa rahan lainaamiseen liittyviä kuluja.

SKILLING mainosbanneri CTA

DeFi termit palveluiden käyttämisen yhteydessä


Kun DeFi termistö on otettu haltuun, voidaan seuraavaksi tarkastella sitä, miten ne liittyvät itse palveluiden käyttämiseen.

DeFi-palvelun valitseminen

Mikäli olet kiinnostunut hajautettujen rahoituspalveluiden käyttämisestä, niihin on syytä aluksi tutustua huolella. Kryptomaailmassa tulee aina tehdä riittävästi taustatyötä ja pyrkiä kartoittamaan sitä, onko jokin kryptovaluutta tai -palvelu vakaalla pohjalla.

Kun DeFi palvelut tulivat rytinällä markkinoille 2020-luvun alussa, joukossa oli monenlaista yrittäjää. Sittemmin osa näistä palveluista on vakiintunut ja nostanut suosiotaan sijoittajien keskuudessa tasaisesti.

Muista kiinnittää huomiota näihin tekijöihin palvelua valittaessa:

  • Minkälaisia kokemuksia ja arvioita siitä on löydettävissä?
  • Mikä on kyseinen DeFi-alustan markkina-arvo?
  • Kuinka suuri on kaupankäynnin päivittäinen volyymi keskimäärin?
  • Minkälaiset kulut kaupankäyntiin liittyy?

Suomalaisten kannalta yksi mielenkiintoisimpia DeFi-protokollia on Aave, joka on samalla markkinoiden tunnetuimpia hajautetun rahoituksen alustoja. Se tarjoaa DeFi-palveluille tyypillisesti mahdollisuuden lainata ja lainata kryptovaluuttoja ilman välikäsiä.

Aaveen takana on Stani Kulechov, joka muutti Venäjältä Suomeen jo lapsena. Hän on opiskellut Helsingin oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja ollut kiinnostunut koodaamisesta jo lapsesta saakka. Sittemmin Kulechov innostui älysopimuksista ja kehitti niiden pohjalta liiketoimintamallin, jossa palvelun käyttäjät voivat lainata rahaa likviditeettipoolista.

Aave on rakennettu Ethereum-lohkoketjun päälle, mikä on hyvin yleistä DeFi-palveluiden kohdalla. Tämä johtuu siitä syystä, että Ethereum hyödyntää älysopimuksia, joiden avulla rahan lainaamiseen liittyvät toiminnot voidaan automatisoida.

Muita keskeisiä DeFi-palveluita ovat esimerkiksi Compound ja Uniswap, jotka molemmat ovat laajalti käytössä DeFi-palveluiden käyttäjien keskuudessa. Nekin toimivat Ethereumin avulla, mikä on lisätodiste ETH:n merkityksestä DeFi-markkinoille.

Viimeisimmät Cryptonews Podcastit

Palvelun käyttöön ottaminen

Jotta sijoittaja voi aloittaa DeFi-palvelun käyttämisen, hänen on aluksi tehtävät tietysti tili alustalle. Riippuen aina palvelusta, käyttäjältä saatetaan vaatia KYC-prosessin läpikäyminen, joten rekisteröitymiseen kannattaa varata aikaa riittävästi.

Lisäksi myös ainakin osa DeFi palveluista vaatii käyttäjältä oman kryptolompakon käyttöä. Kun sijoittaja haluaa käydä kauppaa ja tallettaa varoja alustan omaan likviditeettipooliin, ne tallennetaan LP-tokenin muodossa. Se pitää sisällään kaiken tarvittavan tiedon tallennetuista varoista ja siitä, miten niille tulee maksaa korkoja.

Tässä kohden on syytä huomauttaa, että kryptoja siirretään likviditeettipooliin pareittain siten, että ne ovat arvoltaan tasapainossa. Usein toisena kryptovaluuttana käytetään stablecoineja, jonka rinnalla toinen suosittuja krypto on Ethereum.

Tätä LP-tokenia säilytetään käyttäjän omassa kryptolompakossa. Osassa DeFi-palveluissa voi olla mahdollista käyttää myös alustaan integroitua lompakkoa, mutta yleensä sitä varten tarvitaan erillinen säilytyspaikka.

Toisaalta palveluista voi myös ottaa lainaa, jolloin sitä varten rakennetut algoritmit – kuten automaattinen markkinatakaaja – hoitavat lainan ehdot ja takaisinmaksun automaattisesti.

Mikäli lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa sovittujen ehtojen mukaisesti, siitä seuraa lainan takuuna olevan omaisuuden menettäminen, käyttäjätilin jäädyttäminen sekä mahdollisia lisäseuraamuksia.

DeFi termistö sisältää paljon keskeisiä termejä jotka on syytä ottaa haltuun

DeFi termit – Yield farming käytännössä

Palveluiden käyttöön ottamisen ja likviditeetin tarjoamisen jälkeen on aika odotella tuottoja pääomalle. Yield farming mahdollistaa sijoittajille passiivisten tuottojen ansaitsemisen heidän oman pääomansa avulla.

Tuottoja tulee sitä enemmän, mitä enemmän käyttäjät tekevät transaktioita. Juuri tämän takia on tärkeää valita sellainen DeFi-alusta, jossa käydään paljon kauppaa.

Mikäli sijoittaja haluaa kotiuttaa tuottoja, kustannusten kanssa kannattaa olla tarkkana. Mikäli nostettavat rahasummat ovat liian pieniä, kryptojen siirroista syntyvät kulut syövät nopeasti tuottoprosenttia.

Lyhyt esimerkki siitä, miten yield farming toimii:

  1. Sijoittaja siirtää kryptovaluuttaparin DeFi-alustan likviditeettipooliin
  2. Muut alustan käyttävät vaihtavat kyseistä kryptoparia, kuten Bitcoin ja USDT, keskenään ja näin syntyy transaktiomaksuja
  3. Näistä transaktiomaksuista alkuperäinen likviditeetin tarjoaja ansaitsee tuottoja suhteessa siihen, kuinka suuri osuus hänellä on poolin koko arvosta
  4. Yield farmingin voi investoida helposti uudelleen tallettamalla ne likviditeettipooliin, jolloin syntyy korkoa korolle -ilmiö

Kuten esimerkistä saa selville, viime kädessä DeFi-palveluissa on kyse pitkälti samasta asiasta kuin säästötileissä tai rahastosijoittamisessa. Suurimmat erot ovat siinä, että DeFit ovat hajautettuja ja toimivat lohkoketjujen avulla.

Koska ylimääräiselle pääomalle on mahdollista saada korkoa sekä DeFi- että CeFi-palveluista, jokaisen sijoittajan kannattaa pohtia sitä, mikäli olisi paras vaihtoehto omalle pääomalle.

Impermanent Loss eli tilapäinen tappio

DeFi sanasto ei olisi täydellinen, jos siinä ei käsiteltäisi impermanent loss -termiä. Se on yksi keskeisimpiä riskejä, joita sijoittajat ottavat tallettaessaan DeFi-alustoille kryptopareja.

Käytännössä impermanent loss -ilmiö tapahtuu silloin, kun sijoittaja on tehnyt esimerkiksi 1 000 dollarin arvoisen sijoituksen likviditeettipooliin. Tällöin alusta jakaa kyseisen rahamäärän esimerkiksi USDC:een ja ethereiden kesken tasapuolisesti.

Näin alkutilanne on se, että sijoittajan LP-tokenissa on 500 USDC ja ethereitä samanarvoisesti. Mikäli tapahtuu tilanne, että Ethereumin kurssi lähtee nopeaan nousuun, DeFi-palvelun algoritmit alkavat tasaamaan LP-tokenissa olevien kryptojen määriä.

Se taas johtaa siihen, ettei sijoittaja pääse hyötymään Ethereumin arvon noususta läheskään niin paljon, kuin jos hän olisi säilyttänyt alkuperäistä talletustaan omassa kryptolompakossa.

Vaikka LP-tokenin arvo nousee, se ei ota kuitenkaan kaikkea hyötyä irti härkämarkkinasta. Tällöin hajautuksen tärkeys nousee tärkeäksi samoin kuin se, että sijoittaja seuraa markkinoiden tapahtumia aktiivisesti.

Yksi hyvä tapa suojautua tilapäistä tappiota vastaan on käyttää DeFi-palveluissa sellaisia kryptoja, joiden volatiliteetti on mahdollisimman matala. Korkean volatiliteetin kryptoja voi sen sijaan käyttää sijoittamisessa tavalliseen tapaan, jolloin omaa portfoliota voi hajauttaa helposti.

DeFi-alustojen LP-tokenit – aToken ja cToken

LP-tokenit (liquidity provider tokens) ovat yleiskäsite, jolla viitataan DeFi-palveluiden tarjoamaan mahdollisuuteen tienata tuottoja tallettamalla kryptovaluuttoja likviditeettipooleihin. Niihin lisätään tieto sijoittajan laittamista varoista, jotka siis käytännössä tokenisoidaan lohkoketjuun.

Koska markkinoilla on useita DeFi-palveluita, niillä on käytössään omat LP-tokenit. Kaksi tunnetuinta näistä lienevät aToken ja cToken. Ensin mainittu on Aave-alustan oma token, jonka avulla pidetään kirjaa sijoittajien varoista ja niiden tuottamista tuotoista. cToken on taas Compound-palvelun oma vastaava LP-token.

Periaatteessa LP-tokenit ovat samalla tavalla tokenisoituja digitaalisen omaisuuden muotoja kuin muutkin kryptovaluutat. Niitä säilytetään sijoittajan omassa kryptolompakossa ja ylläpidetään DeFi-palvelun lohkoketjussa.

XTB mainosbanneri CTA

DeFi termit – yhteenveto


DeFi termit ovat keskeisessä asemassa silloin, kun alkaa tutustumaan DeFi-palveluihin. Vaikka kyseessä on viime kädessä passiivisten tuottojen hankkimista pääoman avulla, hajautetun rahoituksen malli voi tuntua hankalalta konseptilta ensi alkuun.

Tämä uusi rahoitusmuoto sisältää monia termejä, jotka saattavat olla aluksi vaikeaselkoisia. Kyseessä on kuitenkin melko yksinkertainen konsepti, joka on helppo ymmärtää, kunhan ensin ottaa keskeisimmät termit haltuun.

Kun DeFi sanasto on hallussa, on huomattavasti helpompi lukea lisää artikkeleita DeFiin liittyen. Tämän jälkeen voikin harkita sitä, olisiko tämä kryptomaailman oma rahoitusmekanismi sopiva vaihtoehto itselle sekä tuottoja hakevana sijoittajana että lainanottajana.

DeFi termit – UKK


Kysymys: Mikä on likviditeettipooli?

Vastaus: Likviditeettipooli on hajautettu rahasto, joka tarjoaa likviditeettiä kaupankäyntiin hajautetuissa pörsseissä. Poolit toimivat älysopimusten avulla ja mahdollistavat lainapalvelut ilman keskitettyä toimijaa. Likviditeetin tarjoajat ansaitsevat korkoa ja palkkioita sijoituksistaan.

Kysymys: Mitä tarkoittaa liquidity mining?

Vastaus: Liquidity mining tarkoittaa prosessia, jossa sijoittajat saavat tuottoa tarjoamalla likviditeettiä DeFi-pooliin. Likviditeetin tarjoajat saavat palkkioita likviditeettipooliin tekemistään talletuksista, jotka voi edelleen sijoittaa omaan LP-tokeniin. Tämä kannustaa sijoittajia saamaan lisää tuottojaa ja luomaan likviditeettiä alustalle.

Kysymys: Mitä ovat LP-tokenit?

Vastaus: LP-tokenit edustavat sijoittajan talletuksia likviditeettipoolissa. Näitä tokeneita käytetään todistamaan omistajuus pooliin tehdyistä talletuksista ja niihin liittyvistä tuotoista. LP-tokenit voivat sisältää automaattisia toimintoja, kuten älysopimuksia, jotka hallinnoivat talletusten arvoa ja tuottoja.

Kysymys: Mitä tarkoittaa stablecoin?

Vastaus: Stablecoin on kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu yleensä Yhdysvaltain dollariin tai muuhun vakaaseen omaisuuserään. Stablecoineja käytetään paljon DeFi-alustoilla niiden vakauden vuoksi, sillä ne vähentävät kryptomarkkinoiden volatiliteettiin liittyviä riskejä.

Lähteet: