FOMO – Miten siitä pääsee eroon sijoittajana?

Teresa Maria
| 8 min read

FOMO

Ilmiö nimeltä FOMO, eli Fear of Missing Out on varmasti monelle sijoittajalle tuttu ilmiö. Mutta mitä haittaa siitä voi olla ja miten siitä pääsee eroon? Tähän ja paljoon muuhun löydät vastaukset tästä artikkelista.

Kirjainyhdistelmä tulee siis englanninkielen sanoista fear of missing out, eli FOMO tarkoittaa pelkoa jäädä ulos jostain positiivisesta tai se voi olla myös menettämisen pelko.

Kyseessä on siis tunne, joka voi pahimmillaan ohjata ihmisen käyttäytymistä sellaiseen suuntaan, joka ei hyödytä henkilöä itseään. Toisaalta se voi myös olla intuition seurausta, jolloin tulokset voivat olla myös positiivisia.

Mitä FOMO tarkoittaa?


Aloitetaan selvittämällä mitä tarkoittaa FOMO. FOMO eli “Fear of Missing Out” on lyhenne, joka kuvaa tunnetta, että muut saattavat kokea jotain mielenkiintoista tai hauskaa, ja että itse jää paitsi siitä.

Se on tunne, joka syntyy oman elämän vertailusta muiden ihmisten elämään, erityisesti sosiaalisen median kautta nähtyjen tapahtumien tai aktiviteettien perusteella. Ahdistus ja epävarmuus ovat tunteita, jotka usein liitetään FOMOon.

Ihmiset voivat kokea FOMOa esimerkiksi nähdessään ystäviensä kuvia juhlista tai matkoilta sosiaalisessa mediassa, tai kuullessaan heidän kokemuksistaan.

Tämä voi johtaa ahdistukseen, stressiin ja jopa alhaiseen itsetuntoon, kun vertaillaan omaa elämää muiden esittämiin täydellisiin hetkiin.

Vaikka FOMO voi olla haitallinen tunne, joka saa ihmisen tuntemaan olonsa epävarmaksi tai riittämättömäksi, se voi myös toimia motivaattorina kokeilla uusia asioita ja osallistua erilaisiin tapahtumiin tai aktiviteetteihin.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sosiaalinen media antaa usein epätodellisen kuvan muiden elämästä, ja että kaikki eivät välttämättä jaa sosiaaliseen mediaan kaikkia elämänsä hetkiä.

Tunnista FOMO:

Mahdollinen aiheuttaja: Oireet:
Pelko ulos jäämisestä Pelon tunteet
Ahdistushäiriö Ahdistus
Trauma Pyörryttävä tunne
Ympäristölliset tekijät Hankala hengittää
Perinnölliset tekijät Pulssin nousu

BINANCE mainosbanneri CTA

FOMO psykologisesta, emotionaalisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta

Kun kyseessä on sijoittamisen psykologia, keskeisiä ovat kognitiiviset mekanismit, jotka ohjaavat tiedostamattomia prosesseja ja voivat vaikuttaa sijoituspäätöksiin virheellisesti.

Esimerkiksi:

  1. vahvistusharha saa meidät kiinnittymään vain sellaiseen tietoon, joka tukee jo olemassa olevia näkemyksiämme, ja tämä voi aiheuttaa yliarviointia omien osakkeiden potentiaalista.
  2. Toisaalta ylioptimismi saa meidät yliarvioimaan omat kykymme ennustaa markkinoita tarkemmin kuin todellisuudessa pystymme.

Tunteiden vaikutus sijoituspäätöksiin on myös merkittävä. Pelko, ahneus ja pessimismi kaikki värittävät päätöksentekoamme. Pelko sijoitetun pääoman menettämisestä kannustaa hätiköityihin myynteihin, kun taas ahneus saattaa houkutella ylimitoitettuun riskinottoon.

Sosiaaliset tekijät, erityisesti FOMO (Fear of Missing Out eli pelko jäädä jostakin paitsi), vaikuttavat myös sijoituspäätöksiin. FOMO voi ajaa meidät seuraamaan massaa sokeasti ja sijoittamaan kohteisiin, joiden todellista luonnetta emme välttämättä täysin ymmärrä.

Oman sijoitusstrategian kehittämisessä on elintärkeää huomioida omat tavoitteet, riskinottokyky ja -halukkuus sekä pysyä ajan tasalla markkinoiden tilanteesta. Vastuullinen sijoittaminen on kaiken A ja O.

Itsenäinen analyysi ja tietolähteiden perusteellinen tutkiminen ovat avainasemassa, jotta voimme tehdä harkittuja ja järkeviä päätöksiä sijoitustemme suhteen.

Miten FOMO liittyy sijoittamiseen?


Katsotaan FOMOa hieman tarkemmin sijoittamisen näkökulmasta. Sillä voi olla huomattavasti enemmän vaikutusta sijoituspäätöksiimme, kuin osaamme edes ymmärtää.

FOMO voi vaikuttaa voimakkaasti sijoittamispäätöksiin monin tavoin, joten kiinnitä huomiota erityisesti näihin asioihin:

Paniikkimyynti ja -osto

Kun sijoittajat näkevät osakkeiden tai muiden sijoituskohteiden hintojen nousevan nopeasti, he saattavat kokea FOMO ja pelätä jäävänsä voitoista paitsi. Tämä voi johtaa siihen, että he ostavat osakkeita korkeilla hinnoilla, mikä voi osoittautua huonoksi päätökseksi pitkällä aikavälillä.

Jälkijättöinen sijoittaminen

FOMO voi saada sijoittajat jättämään hyviä sijoitusmahdollisuuksia väliin, kun he eivät ole reagoineet ajoissa muutoksiin markkinoilla tai uusiin trendeihin. Tämä voi johtaa katkeruuteen ja pettymykseen, kun he näkevät muiden saavan voittoja.

Riskinotto

Fear of Missing Out voi kannustaa sijoittajia ottamaan suurempia riskejä kuin he normaalisti tekisivät, koska he pelkäävät jäävänsä jälkeen muista, jotka saattavat saada suurempia tuottoja. Tämä voi altistaa heidät suuremmalle tappioriskille.

Seuraaminen

Sijoittajat voivat kokea tarvetta seurata jatkuvasti markkinoita ja uutisia peläten missaavansa tärkeitä tapahtumia tai mahdollisuuksia. Tämä voi johtaa stressiin ja ahdistukseen.

FOMO voi siis vaikuttaa sijoittajan päätöksentekoon ja käyttäytymiseen, mikä voi vaikuttaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin sijoitustuloksiin. On tärkeää tunnistaa ja hallita tätä tunnetta parhaan mahdollisen sijoitusstrategian toteuttamiseksi.

fomo

FOMO vaikutus kryptovaluuttoihin sijoittamisessa


FOMO on pelko jäädä jostain paitsi, ja näin ollen on psykologinen ilmiö, joka saa ihmiset tekemään hätiköityjä päätöksiä, erityisesti kryptovaluuttoihin sijoittaessaan. Se syntyy voimakkaasta tarpeesta osallistua suosittuihin sijoituskohteisiin ja pelosta menettää mahdollisia voittoja.

Redditin Wallstreetbets-keskustelupalstan piensijoittajat ovat nousseet tällä saralla voimakkaasti esille, sillä palsta on vaikuttanut muun muassa Nokian osakkeiden nopeaan nousuun.

Tämä ilmiö liittyy erityisen vahvasti meemiosakkeiden käsitteeseen, joka korostaa osakkeiden arvon määrittymistä enemmän sosiaalisen median ja piensijoittajien joukkovoiman, kuin perinteisten fundamenttien perusteella.

Lisäksi sosiaalisen median vaikutus näkyy FOMO -ilmiön kautta silloin, kun sijoittajat pelkäävät jäävänsä jostain tuottoisasta tilaisuudesta paitsi.

Sijoitusmaailmassa yksittäisten julkisuuden henkilöiden twiitit voivat heilauttaa osakekursseja merkittävästi, kuten Elon Muskin kryptotwiitit ovat usein tehneet. Uusi, ja sijoitusmaailmassa mielenkiintoinen ilmiö, on erityisesti on nuorten innostus sijoittamiseen.

Esimerkiksi Robinhood-alusta on houkutellut sijoittamisesta kiinnostuneita nuoria, jotka eivät välttämättä ole aiemmin olleet kosketuksissa sijoittamiseen. Tällainen kiinnostus voi lisätä ymmärrystä taloudesta ja taloudellisesta itsenäisyydestä.

Lisäksi nuoremmat sukupolvet ovat huomattavasti avoimempia kryptovaluuttoja kohtaan, mutta myös alttiimpia FOMOlle. Otetaan nopea katsaus tämän ilmiön etuihin ja huonoihin puoliin:

FOMO plussat

  • Vaikka nämä uudet ilmiöt herättävät huolta markkinoiden vakauden kannalta, ne voivat myös toimia tasa-arvon ja taloudellisen osaamisen edistäjinä.
  • Esimerkiksi nuorten kiinnostus sijoittamiseen voi lisätä kykyä hallita omaa taloutta ja nähdä sijoittamisen mahdollisuutena kaikille, ei vain asioihin perehtyneille tai varakkaille.
  • FOMO on ollut osaltaan synnyttämässä niin kutsuttuja kansanosakkeita ja ajamassa sekä yksityis- että ammattisijoittajia mukaan nousuihin.
  • Positiivisena puolena fear of missing out voi kannustaa ihmisiä sijoittamaan, mutta se voi myös johtaa epärationaalisiin päätöksiin.

FOMO miinukset

  • Sijoitusmaailmassa FOMO voi ohjata tekemään hätiköityjä päätöksiä, kun nähdään muiden saavuttavan suuria tuottoja.
  • Vertailu naapureiden tai julkisuuden henkilöiden menestykseen saa aikaan kateutta ja epävarmuutta omista valinnoista.
  • Tämä voi johtaa rahan laittamiseen kohteisiin, jotka eivät ehkä olisi muuten houkuttelevia tai järkeviä.

Miten päästä eroon FOMO:sta?


Erityisesti kehittyvillä osake- ja kryptomarkkinoilla FOMO voi vaikuttaa voimakkaasti, kun sijoittajat pelkäävät jälkeen jäämistä kehittyneempien markkinoiden nousun saralla.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että historia on osoittanut kurssilaskun jälkeen hintojen voivan toipua nopeasti. Tämä seikka on syytä ottaa huomioon päätöksiä tehdessä.

FOMOn välttäminen sijoittaessa voi olla haastavaa, mutta se on mahdollista seuraavien strategioiden avulla:

Tiedonhankinta ja itsenäinen analyysi

Pidä huolta siitä, että teet päätöksesi perustuen riittävään ja objektiiviseen tietoon. Älä luota pelkästään muiden suosituksiin tai trendeihin. Tee omat tutkimuksesi ja analysoi huolellisesti sijoituskohteita ennen päätöksentekoa.

Sijoitussuunnitelman laatiminen ja pysyminen siinä

Laadi selkeä sijoitussuunnitelma, joka perustuu omiin tavoitteisiisi, riskinsietokykyysi ja aikatauluusi. Pysy suunnitelmassasi myös silloin, kun markkinoilla tapahtuu muutoksia tai kun muut sijoittajat saattavat toimia impulsiivisesti.

Tunteiden hallinta

Ole tietoinen omista tunnereaktioistasi ja pidä mielessäsi, että markkinoiden lyhyen aikavälin heilahtelut eivät välttämättä edusta pitkän aikavälin sijoitusstrategiasi onnistumista tai epäonnistumista. Harjoittele tunnetaitoja ja pyri tekemään päätöksiä rauhallisesti ja järkevästi.

Hajauttaminen

Hajauta sijoituksesi eri omaisuusluokkien ja sijoituskohteiden välillä. Tämä auttaa vähentämään yksittäisen sijoituksen vaikutusta salkkuusi ja siten myös mahdollista FOMO.

Aseta realistiset odotukset

Älä odota, että sijoituksesi tuottavat aina huimia voittoja lyhyessä ajassa. Hyväksy markkinoiden vaihtelu ja varaudu myös mahdollisiin tappioihin. Realistiset odotukset auttavat vähentämään stressiä ja FOMOn tunnetta.

Rajoita sosiaalisen median käyttöä

Vähennä altistumistasi sosiaaliselle medialle, erityisesti sijoitusaiheisissa keskusteluryhmissä tai -foorumeilla, jotka voivat vahvistaa FOMOn tunnetta. Muista, että sosiaalinen media tarjoaa usein epätodellisen kuvan markkinatilanteesta ja muiden sijoitustuloksista.

Näiden strategioiden avulla voit hallita FOMOa sijoittaessasi ja tehdä parempia ja harkitumpia päätöksiä, jotka perustuvat omaan tilanteeseesi ja tavoitteisiisi.

Trezor kryptolompakko

FOMO vs JoMo


FOMO ja JOMO ovat kaksi vastakkaista tunnetta, jotka voivat vaikuttaa ihmisten elämään ja päätöksentekoon eri tilanteissa. Mutta miten FOMO vs JOMO vertautuvat toisiinsa?

FOMO, eli “Fear of Missing Out” eli pelko jäädä paitsi jostakin, on tunne, joka syntyy siitä, että ihminen pelkää menettävänsä jotain mielenkiintoista tai hauskaa, mikä tapahtuu muiden ihmisten kanssa.

Se voi johtaa stressiin, ahdistukseen ja jopa impulsiiviseen käyttäytymiseen, kuten liialliseen sosiaalisen median käyttöön tai impulsiivisiin ostoksiin.

Toisaalta JOMO, eli “Joy of Missing Out”, joka tarkoittaa iloa jäädä jostakin paitsi, on tunne, joka syntyy siitä, että ihminen nauttii omasta rauhastaan ja ajastaan itsensä kanssa.

Se voi ilmetä haluna vetäytyä pois sosiaalisista tilanteista, jotta voi keskittyä omiin harrastuksiin tai mielenkiinnon kohteisiin ilman ulkoista painetta.

Vertailtaessa FOMOa ja JOMOa voidaan todeta, että ne ovat vastakohtaisia reaktioita sosiaalisen ja henkilökohtaisen elämän paineisiin.

FOMO korostaa ulkoisia odotuksia ja vertailua muihin ihmisiin, kun taas JOMO korostaa sisäistä tyytyväisyyttä ja omien tarpeiden tunnistamista.

Molemmat tunteet voivat vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja päätöksentekoon eri tavoin myös sijoittamismielessä, ja tasapaino niiden välillä voi olla avain henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

Yhteenveto


FOMO, eli “Fear of Missing Out” tarkoittaa pelkoa jäädä paitsi jostakin hyvästä. Se on tunne, joka syntyy siitä, että ihminen pelkää menettävänsä jotain mielenkiintoista tai hauskaa, mikä tapahtuu muiden ihmisten kanssa.

Se voi ilmetä esimerkiksi sosiaalisen median kautta nähtyjen tapahtumien tai aktiviteettien perusteella ja johtaa stressiin, ahdistukseen ja jopa impulsiiviseen käyttäytymiseen.

Sijoittamisessa FOMO voi johtaa äkkipikaisiin sijoituspäätöksiin, jotka voivat johtaa huonoihin tuloksiin. Mutta samaan aikaan sitä käytetään esimerkiksi kryptomarkkinoilla lyhyen aikavälin kaupankäynnin motivaattorina, ja on myös johtanut hyviinkin tuloksiin.

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Mikä on FOMO?

Vastaus: FOMO, eli “Fear of Missing Out” tarkoittaa pelkoa jäädä paitsi jostakin hyvästä. Se on tunne, joka syntyy siitä, että ihminen pelkää menettävänsä jotain mielenkiintoista tai hauskaa, mikä tapahtuu muiden ihmisten kanssa. Sijoittamisessa FOMO voi johtaa hätiköityihin sijoituspäätöksiin.

Kysymys: Miten päästä eroon FOMOsta?

Vastaus: FOMOn käsittelyyn ja vähentämiseen on olemassa erilaisia keinoja. Yksi tapa on rajoittaa sosiaalisen median käyttöä ja keskittyä enemmän omaan elämään ja sen arvostamiseen. Toinen keino on opetella olemaan läsnä hetkessä ja nauttimaan siitä, mitä meillä on juuri nyt.

Kysymys: Miten FOMO vaikuttaa sijoittamiseen?

Vastaus: Sijoittamisessa FOMO voi johtaa äkkipikaisiin sijoituspäätöksiin, jotka voivat johtaa huonoihin tuloksiin. Mutta samaan aikaan sitä käytetään esimerkiksi kryptomarkkinoilla lyhyen aikavälin kaupankäynnin motivaattorina. Parhaimmillaan johtanut hyviinkin tuloksiin.

Kysymys: Mitä etua FOMOsta voi olla?

Vastaus: FOMO on ollut osaltaan synnyttämässä niin kutsuttuja kansanosakkeita ja ajamassa sekä yksityis- että ammattisijoittajia mukaan nousuihin. Lisäksi se on saanut monia nuoria kiinnostumaan sijoittamisesta. Positiivisena puolena fear of missing out voi kannustaa ihmisiä sijoittamaan, mutta se voi myös johtaa epärationaalisiin päätöksiin.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä: