GameFi – Web3 pelaaminen yhdistää pelaamisen ja DeFin

Matti Laurila
| 12 min read

GameFi on uusi innovaatio videopelien markkinoilla jossa pelaajat voivat ansaita rahaa pelaamalla videopelejä

Kansainväliset videopelimarkkinat ovat arvoltaan lähes 400 miljardia dollaria, ja sen odotetaan kasvavan nopeasti seuraavien vuosien aikana. GameFi on yksi alan suurimmista innovaatioista tällä hetkellä, mutta se ei ole vielä yleistynyt kovinkaan laajalle.

Perinteisellä videopelien pelaamisella on yksi selkeä heikkous, johon GameFi pyrkii tarjoamaan ratkaisun: käyttäjät eivät oikeasti omista mitään pelin sisäisiä objekteja. Samoin niitä pelaamalla ei voi ansaita rahaa, ellei ole mukana kilpapelaamisessa.

Samoin ongelmana pidetään sitä, että pelin kehittänyt studio voi muuttaa sääntöjä milloin tahansa, poistaa ominaisuuksia tai muokata pelin ekosysteemiä mielivaltaisella tavalla.

GameFi pyrkii taas ratkaisemaan näitä ongelmia lähestymällä pelaamista eri tavalla. Sen puitteissa pyritään antamaan pelaajille omistusoikeus pelin sisäisiin resursseihin ja mahdollisuus ansaita natiivitokeneita pelaamisen avulla. Web3 pelaaminen onkin yksi puhutuimpia aiheita videopelien kohdalla.

Lue lisää aiheesta tästä oppaasta, jossa tutustumme GameFiin tarkemmin. Oppaamme avulla voit aloittaa siihen tutustumisen. Käsittelemme myös joitakin riskejä, joista on hyvä olla tietoinen ennen pelaamisen aloittamista.

Mikä on GameFi?


GameFi (game finance) viittaa verkkopelaamisen malliin, joka yhdistää kryptovaluutat, lohkoketjupohjaiset pelit ja hajautetun rahoituksen eli DeFin toimintamekaniikat. Niissä käytetään hyväksi älysopimuksia ja non-fungible tokeneita, joilla voidaan määrittää omistusoikeus pelin sisäisiin resursseihin.

GameFi-videopelit tarjoavat usein pelaajille play-to-earn -mahdollisuuden. Niihin voi olla kehitetty oma ekosysteemi eli taloudellinen malli, jolloin pelaajilla on mahdollisuus tehdä kauppaa pelistä saatavien resurssien avulla

Perinteisissä videopeleissä käytetään kuvitteellisia pelin sisäisiä valuuttoja, joilla ei tietenkään ole mitään arvoa niiden ulkopuolella. GameFi-peleissä taas nämä valuutat ovat itse asiassa kryptovaluuttoja, jotka on tallennettu lohkoketjuun.

Hajautettu rahoitus (DeFi) erottaa GameFi-pelit perinteisistä videopeleistä tarjoamalla kaikille pääsyn pelin sisäisiin resursseihin. Tämä on mahdollista NFT:iden kautta, jolloin objektien ja varojen omistajuus voidaan yksilöidä.

DeFi mahdollistaa myös älysopimusten käytön, nämä ovat lohkoketjussa toimivia ohjelmia – ikään kuin lisäosia. Ne antavat pelinkehittäjille mahdollisuuden luoda peleihin kauppapaikkoja, joissa pelaajat voivat käydä kauppaa peleistä saatavilla tavaroilla.

Jos pelaaja sattuu löytämään jonkin harvinaisen tavaran pelistä, hän voi myydä sen eteenpäin siihen tarkoitetulla kauppapaikalla. Näitä paikkoja voidaan lisätä peliin sisään tai ne voivat olla julkisia NFT-verkkokauppoja.

Kun pelaaja onnistuu myymään NFT-objektin, hänen käyttäjätilille lisätään kryptoja. Pelaajat voivat liittää oman kryptolompakkonsa peleihin, jolloin NFT:iden ja kryptojen siirtäminen onnistuu sinne.

Web3 gaming taulukossa tiivistettynä

Termi Kuvaus
Hajautettu rahoitus (DeFi) Mahdollistaa pelin sisäisten resurssien ja kryptovaluuttojen kaupankäynnin.
NFT-omistajuus Pelaajat omistavat pelin sisäisiä resursseja non-fungible tokeneina (NFT).
Play-to-earn -malli Pelaajat ansaitsevat tokeneita pelaamalla ja suorittamalla tehtäviä.
Pelin sisäinen ekosysteemi Pelaajat voivat vuokrata omaisuutta, järjestää tapahtumia tai tarjota palveluita maksua vastaan.
Web3 pelaaminen Kattotermi, jolla tarkoitetaan internetin seuraavan iteraation sellaisia uusia ominaisuuksia, jotka perustuvat teknisesti lohkoketjuteknologiaan.
Älysopimukset Käytetään kaupankäyntiin ja maksuihin pelin sisäisistä palveluista.
Turvallisuus ja hallinta Pelaajat hallitsevat itse kryptolompakoitaan ja varojaan.
Yhteisöohjaus (DAO) Yhteisö voi osallistua pelin kehittämiseen ja muutoksiin äänestämällä.

Miten pelaaminen ja DeFi toimivat yhdessä?


Monet GameFi-pelit hyödyntävät useita DeFin ominaisuuksia, kuten kaupattavien resurssien omistajuuden merkitsemistä NFT:siin ja pelin sisäisten valuuttojen vaihtamista toisiin kryptoihin.

Näitä pelejä varten kehittäjät luovat usein oman tokenin, joka on usein esimerkiksi Ethereumiin perustuva ERC-20-token. Esimerkiksi MANA on Decentraland-metaversumin oma natiivitoken, joka lanseerattiin hintaan 0,024 dollaria. Sen kaikkien aikojen korkein arvo on 5,90 dollaria, joten kasvua on tullut parhaillaan melkoisesti.

Pelaajat voivat ansaita MANAa lähes rajattomasti pelissä eri tavoin: he voivat järjestää erilaisia tapahtumia tai tarjota palveluita muille pelaajille. Samoin pelissä on mahdollista vuokrata virtuaalista maata, joka on itse asiassa NFT-objekti. Myös pelaajien omistamia NFT:tä voi myydä eteenpäin, jolla on mahdollista tienata rahaa pelaamalla.

Yksi tapa tienata passiivista tuloa Decentralandissa on laittaa MANA-tokenit töihin ja säilyttää niitä ekosysteemin likviditeettipoolissa tai hajautetuissa pörsseissä, kuten Uniswapissa.

Pelin sisäisten resurssien omistaminen ja mahdollisuus käydä kauppaa niillä kryptomarkkinoilla muodostaa metaversen ydinidean. Tulevaisuudessa videopelit eivät välttämättä ole itsenäisiä ohjelmistoja, vaan ne pyritään yhdistämään GameFi-teknologian avulla.

Vaikka metaverse ja GameFi on kohdannut myös paljon teknologisia että taloudellisia haasteita, se voi olla merkittävässä roolissa tulevaisuudessa. Myös jotkin suuret teknologiayritykset ovat lähteneet sen kehittämiseen mukaan, joista tunnetuin esimerkiksi on Mark Zuckerbergin Meta.

Toisaalta esimerkiksi Bill Gates on kritisoinut varsinkin NFT:tä paljon ja sanonut, että kyseessä on “Suuremman hölmön” -teoriaan (greater fool theory) perustuva pyramidihuijaus.

SKILLING mainosbanneri CTA

GameFi vs. perinteinen pelaaminen: mikä erottaa ne?


Perinteisen videopelien pelaamisen ja GameFin keskeiset erot perustuvat niiden toimintamalleihin, jotka ovat pay-to-play ja play-to-earn. Toisaalta pelien sisään lisätty mainonta on kuitenkin ominaisuus, jossa nämä mallit voivat olla samanlaisia. Molemmissa malleissa pelaajat voivat nähdä mainoksia, joiden avulla kehittäjät saavat lisätuloja.

Perinteiset pelit noudattavat usein pay-to-play-mallia, jossa pelaajat joko ostavat pelin kokonaisena tai maksavat sen käytöstä kuukausittaisen maksun. GameFi sen sijaan suosii pay-to-earn-mallia, jossa pelaajia palkitaan pelaamisesta ja erilaisten aktiviteetteihin osallistumisesta.

GameFi ei kuitenkaan ole aina ilmainen pelata. Aloittamista varten täytyy usein tehdä jonkinlaisia ostoja. Esimerkiksi Axie Infinityä pelataksesi sinun on rakennettava oma ryhmä hahmoja, johon kuuluu vähintään kolme Axieta eli pelihahmoa. Nämä kolme hahmoa voi ostaa alle 10 eurolla, joten kustannus ei ole kovinkaan suuri.

Mikäli Axie Infinityä haluaa kokeilla, sitä voi pelata myös ilmaiseksi. Tällöin ei ole kuitenkaan mahdollista tienata pelaamalla, vaan sitä varten on tehtävä ostoksia.

Toinen merkittävä ero perinteisen pelaamisen ja GameFi:n välillä liittyy resurssien omistamiseen. GameFi tokenisoi pelin sisäiset resurssit ja lisää ne lohkoketjuun, mikä mahdollistaa niillä tehtävän kaupankäynnin. Tämä onkin suurin innovaatio, joka tämän teknologian avulla pyritään tuomaan osaksi videopelejä.

Web3 pelaaminen ja Play-to-earn – onko sillä potentiaalia?

Monissa perinteisissä videopeleissä on pelin sisäisiä valuuttoja, ja ne antavat pelaajille mahdollisuuden ansaita niitä lisää suorittamalla tiettyjä tehtäviä, voittamalla muita vastustajia tai täyttämällä saavutuksia.

Pelin sisäinen valuutta on kuitenkin täysin paikallista, eikä sitä siirtää mihinkään. Ne eivät myöskään sisällä minkäänlaista mekanismia, jossa pelin sisäistä valuuttaa voisi muuttaa oikeaksi rahaksi.

GameFi-pelit antavat pelaajille sen sijaan mahdollisuuden ansaita pelin sisällä ja muuntaa nämä ansaitut tokenit fiat-valuutoiksi tai muiksi kryptoiksi. Samoin erilaisia pelissä saatavia resursseja voi käyttää muualla DeFi-maailmassa. Pelaajat voivat käyttää GameFiä ansaitakseen palkintoja ja myös ansaitakseen rahaa erilaisilla NFT-objekteilla ja tokeneilla.

Ansaitsemismahdollisuudet GameFissä vaihtelevat muutamasta dollarista suurempiin rahasummiin. Osassa maailmaa niiden ympärille on syntynyt jo nyt ammattipelaajia, jotka pelaavat pelejä ikään kuin työkseen.

GameFi potentiaali riippuu tällä hetkellä tietysti monista eri seikoista. Mikäli kryptomarkkinat jatkavat kehittymistään ja yleistyvät suuren massan keskuudessa, myös videopelit tulevat todennäköisesti muuttumaan tavalla tai toisella.

Yksi merkittävä ongelma on sääntely ja lainsäädäntö. Osa eri maiden viranomaisista saattaa katsoa, että metaverse-pohjaiset videopelit ovat uhkapelejä, jolloin niitä saatetaan säännellä rahapelaamisen tavoin. Tämä voi luoda monella tapaa esteitä niiden yleistymiselle.

GameFi ja DeFi ovat yhdistymässä ja tarjoavat uudenlaisen lähestymistavan pelaamiseen

Hajauttaminen ja omistus

Merkittävä ero perinteisen pelaamisen ja GameFin välillä on keskittämisessä ja hajauttamisessa. Esimerkiksi äskettäin eräs suuri pelistudio muutti loppukäyttäjän lisenssisopimusta merkittävästi. Ne pelaajat, jotka eivät hyväksyneet uusia ehtoja, eivät voineet enää käyttää peliin liitettyjä tilejään pelatakseen jo ostamiaan pelejä.

Tämä on yksi keskittämisten suurimpia ongelmia pelaajien osalta. Kun yksi yritys hallitsee videopelin oikeuksia ja sitä kautta sen ehtoja ja sääntöjä, se saattaa pahimmissa tapauksessa polkea käyttäjien oikeuksia.

Toinen keskittämiseen liittyvä riski ovat tietomurrot. Keskittäminen luo houkuttelevamman kohteen hakkereille, jotka saattavat varastaa käyttäjätietoja tai luottokorttitietoja saadakseen taloudellista hyötyä. Lohkoketjuja on huomattavasti vaikeampi manipuloida niiden julkisen tilikirjan ja vertaisverkkoon perustuvan varmentamismekaniikan takia.

Jos yksittäinen hakkeri pääsee muuttamaan jonkin lohkoketjun solmun tilaa, se ei vaikuta koko järjestelmän tilaan. Tämä johtuu siitä, että manipulointiyritys huomataan nopeasti, koska kyseinen solmu ei ole samassa tilassa muiden solmujen kanssa.

Koska GameFi käyttää hajautettuja julkisia lohkoketjuja, monet keskittämiseen liittyvät ongelmat ratkeavat kuin itsestään. Pelaajien ei välttämättä tarvitse antaa henkilökohtaisia tietoja pelaamista varten. Tällöin arkaluontoiset tiedot pysyvät tallessa paremmin, koska niitä ei tarvitse levittää eri palvelimille.

Sen sijaan P2E-peleihin kirjaudutaan käyttämällä kryptolompakon julkista osoitetta nimimerkin sijasta. Julkisen osoitteen luovuttaminen ei ole tietoturvan kannalta ongelmallista, koska se on alun perin luotu juuri sitä varten.

GameFissä ei ole myöskään keskitettyä toimijaa, joka voisi evätä joiltakin pelaajilta pääsyn peliin. Monet GameFi-alustat käyttävät myös hajautettua autonomista organisaatiota (DAO), mikä antaa kaikille tokenin haltijoille mahdollisuuden äänestää alustan muutoksista.

Keskittäminen ja hajauttaminen vaikuttavat myös pelin sisäisten resurssien ja itse pelin omistamiseen. Perinteiset keskitetyt videopelit voivat poistaa pelin sisäiset resurssit tai jopa pelaajan hetkessä, mikäli kehittäjä haluaa niin. GameFi sen sijaan antaa pelaajille omistusoikeuden pelin sisäisiin resursseihin, jolloin ne on turvassa lohkoketjussa ja pelaajan kryptolompakossa.

Tässä mielessä hajautettu GameFi on myös aikaisempaa demokraattisempi pelaamisen muoto. Usein pelaajat haluavat kehittää videopeliä johonkin tiettyyn suuntaan, mutta viime kädessä pelinkehittäjä tekee päätökset uusista ominaisuuksista. Nyt pelaajilla yhdessä on suurempi vaikutus siihen, minkälainen videopelistä lopulta tulee.

Ansaitsemismallit

Hajauttaminen johtaa myös erilaiseen ansaitsemismalliin, joka suosii erityisesti pelaajia. Koska pelin sisäiset resurssit tokenisoidaan NFT:iksi, niillä on myös jälleenmyyntiarvoa. Jos joku uusi pelaaja haluaa päästä pelissä nopeammin eteenpäin, hän voi ostaa rahalla itselleen esimerkiksi maapalan virtuaalisesta maailmasta.

Metaverse-pelien sisäinen maa voidaan tokenisoida NFT:ksi, joita voi sitten myydä tai jopa vuokrata tulojen saamiseksi joissakin P2E-peleissä. Samoin varusteiden ja hahmojen erilaiset päivitykset, kuten laitteet, haarniskat tai asusteet, voivat myös olla NFT:itä. Sekin antaa pelaajille mahdollisuuden myydä varusteitaan toisille pelaajille, mikäli he haluavat tehdä päivityksiä hahmoihinsa.

Vuonna 2018 yksi CryptoKitties NFT myytiin 600 ETH:llä, mikä vastasi tuolloin noin 172 000 dollaria. Nykyisellä Ethereum hinnalla se olisi yli 1,8 miljoonan dollarin arvoinen. CryptoKitties oli yksi ensimmäisistä lohkoketjupeleistä, ja se raivasi tietä nykyisille web3-peleille.

Myös perinteisten pelien piirissä on tehty vastaavanlaisia kauppoja. Counter Strike on erittäin suosittu FPS-peli, jossa pelaajat voivat mukauttaa hahmojaan hankkimalla niille erilaisia tekstuureita eli skinejä aseisiin. Niitä on parhaillaan myyty jopa kymmenien tuhansien dollareiden hinnalla.

GameFi-peleissä DeFi-älysopimukset ovat pelaajien välisen vertaiskaupan ytimessä. Niiden avulla kuka tahansa voi käydä kauppaa pseudonyyminä oman lompakko-osoitteensa avulla. Osa näistä transaktioista saattaa mennä kehitystiimille, mikä taas auttaa sitä kehittämään peliä edelleen.

Usein tiimin jäsenet voivat myös itse omistaa tokeneita, jotka usein myönnetään heille osana tokeneiden ennakkomyyntiä. Tällä tavoin yksittäisiä kehittäjiä voidaan motivoida kehittämään peliä pidemmällä aikajänteellä ja sitouttamaan näin projektiin.

Toisaalta perinteinen pelaaminen perustuu taas ensisijaisesti pelien myynteihin, tilauksiin ja mikromaksuihin. Kaikki pelaajien tuottamat tulot jäävät kuitenkin pelistudiolle, eikä pelaajat hyödy niistä mitenkään. Lisäksi julkaisija voi muuttaa ekosysteemiä milloin tahansa, mikä saattaa aiheuttaa haittaa pelaajille.

Kuinka aloittaa GameFi-pelien pelaaminen?


Aloittaaksesi pelaamisen jossakin GameFi-pelissä tarvitset kryptolompakon ja yleensä myös jonkin verran kryptoja. Tarvittava kryptovaluutta riippuu pitkälti pelistä, jota haluat pelata.

Esimerkiksi Axie Infinity perustuu ETH:iin, kun taas Star Atlas toimii Solana-lohkoketjussa. Sitä varten tarvitset SOL-tokeneita ja Solanaa tukevan lompakon. Tarkemmat tiedot käytettäviin kryptoihin liittyen kannattaa tarkistaa aina pelin omilta nettisivuilta.

Jos olet riittävän aikaisessa vaiheessa liikenteessä ja löydät jonkin mielenkiintoisen uuden P2E-projektin, voit aina osallistua sen natiivitokenin ennakkomyyntiin. Sen kautta tokeneita voi saada edulliseen hintaan, minkä lisäksi kehittäjätiimi jakaa usein varhaisille sijoittajille erilaisia etuja.

GameFi-alustan valitseminen – muista tehdä taustatyötä

GameFi tarjoaa jokaiselle pelaajalle jotakin. Voit pelata yksinkertaisia ja kasuaaleja pelejä kuten CryptoKitties tai Axie Infinity. Vaihtoehtoisesti voit alkaa tutkimaan suuria metaversumeita kuten Decentralandissä tai Illuviumissa.

  • CryptoKitties: Vaikka tämä P2E-peli ei ole enää niin suosittu kuin parhaimpina aikoinaan, CryptoKitties antaa pelaajille mahdollisuuden luoda uusia kissahahmoja NFT:nä.
  • Axie Infinity: Jos pidät Pokemon-peleistä, saatat tykätä myös Axie Infinitystä. Rakenna voittava Axie-joukkue ja taistele tiesi huipulle.
  • Decentraland: Tutki loputonta metaversumia, josta voi löytää kaikenlaista yllättävää ja mielenkiintoista. Lisäksi peliin on kehitetty täysin uudenlainen ekosysteemi, joka pyrkii palkitsemaan myös pelaajia.
  • DeFi Kingdoms: Strategiapohjainen fantasiamaailman perustuva P2E-peli
  • Illuvium: Taistele areenoilla erilaisissa maailmoissa ja ansaitse tokeneita. Tämä peli on DAO-pohjainen, joten yhteisöllä on merkittävä rooli sen jatkokehityksessä.
  • Pixels: Nimensä mukaisesti Pixels perustuu 8-bittiseen grafiikkaan. Pelaajat voivat rakentaa oman maailman, jossa ahkerille pelaajille on luvassa erilaisia palkintoja.

Alkuinvestoinnin tekeminen

Valitsemastasi pelistä riippuen saatat tarvita tietyn määrän kryptoja aloittamista varten. Usein tämä kustannus liittyy avatarin, varusteiden tai muiden pelin sisäisten resurssien ostamiseen, joita tarvitaan pelaamisen aloittamiseen.

Jotta kryptoja voi käyttää P2E-peleissä, pelaaja tarvitsee myös oman kryptolompakon, joka yhdistetään peliin transaktioiden tekemistä varten. Näissä tapauksissa ei voi käyttää johonkin kryptopörssiin integroitua lompakkoa, mutta voit toki ostaa pelin omaa natiivikryptoa pörssistä, mikäli se on listattu sinne.

Web3 gaming – suosituimmat P2E-pelit ja natiivitokenit

Peli Natiivitoken
Axie Infinity AXS, SLP
Decentraland MANA
The Sandbox SAND
Illuvium ILV
DeFi Kingdoms JEWEL
Pixels PIXEL

GameFi – minkälaisia riskejä se sisältää


Kaikki GameFi-pelit eivät tuota suinkaan voittoa pelaajille – joissakin tapauksissa pelaajat ovat menettäneet tokeneihin liittyvän arvon. Esimerkiksi vuonna 2022 hakkeroitiin Harmony One -silta, joka oli DeFi Kingdoms -videopelin käytössä. Jotkut pelaajat menettivät tämän takia varoja, joiden yhteen laskettu summa oli noin sadan miljoonan dollarin paikkeilla.

Samoin pelin JEWEL-tokenin arvo putosi 50 prosenttia hakkeroinnin jälkeen, joten tappiot olivat siltä osin mittavat.

Hakkeroinnit eivät ole kuitenkaan ainoita riskejä, joita innovatiivisiin P2E-peleihin liittyy.

  1. Älysopimukset ovat lohkoketjussa toimivia sovelluksia, jotka ovat viime kädessä koodia. Niissä käytetään erilaisia ehtolauseita, joihin voi toisinaan jäädä bugeja. Hakkerit voivat löytää näitä haavoittuvuuksia ja hyväksikäyttää niitä muokkaamalla sopimuksia oman etunsa mukaisesti.
  2. Kryptojen käyttäminen oman lompakon kautta vaatii enemmän turvatoimia kuin silloin, jos käyttää kryptopörsseihin integroituja lompakoita. Aloittelijat voivat tehdä virheitä, jotka taas voivat vaarantaa heidän varansa. Lisäksi jotkut kryptolompakot saattavat sisältää bugeja tai sellaista koodia, jossa on haavoittuvuuksia.
  3. Monet GameFi-tokenit ovat inflatorisia eli niiden tarjonta kasvaa jatkuvasti, mikä taas alentaa yksittäisen tokenin arvoa. Tämä malli auttaa tarjoamaan palkintoja play-to-earn-peleissä, mutta voi myös vaikuttaa tokenien hintaan negatiivisesti. Tokenit voivat myös menettää arvoaan, jos peli menettää suosiotaan pelaajien keskuudessa.

XTB mainosbanneri CTA

GameFin vaikutus pelaamisen tulevaisuuteen


GameFi-projektit tuovat useita etuja verrattuna perinteisiin peleihin. Mikäli niiden suosio kasvaa tulevaisuudessa, saatamme nähdä perinteisten pelien ottavan käyttöön joitakin GameFin ominaisuuksia pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Tavallisten videopelienkin kohdalla voi olla hyvinkin mahdollista, että pelaajat voivat tulevaisuudessa tallentaa varusteita ja muita pelin sisäisiä resursseja NFT:inä. Vaikka pelin sisäiset ostokset ja tilausmalli sinänsä ovat toimivia liiketoimintamalleja, NFT:t voivat toimia kannustimena pelaajille sitoutumisen kannalta.

GameFi-pelit kuten Pixels houkuttelevat tällä hetkellä jopa yli 650 000 aktiivista käyttäjää, joten se on selkeästi kasvava segmentti, jonka kehittymistä kannattaa seurata.

Varsinkin lyhyellä aikavälillä markkinoilla on tilaa sekä perinteisille peleille että GameFille, joten pelaajat voivat aina valita niistä kumman tahansa. Näin ollen GameFi:tä ei välttämättä tarvitse katsoa perinteisten videopelien suorana kilpailijana, vaan se voi tuoda monimuotoisuutta videopelimarkkinoille.

GameFi – yhteenveto


GameFi yhdistää pelaamisen ja hajautetun rahoituksen markkinat antaen pelaajille enemmän itsenäisyyttä ja omistusoikeutta pelien sisäisiin resursseihin. Pelien hajautettu luonne mahdollistaa kenen tahansa pääsyn peleihin ilman perinteisten pelien yleisiä rajoituksia ja maksumuureja.

Tyypillisessä P2E-pelissä pelaajat voivat kaupallistaa pelaamistaan monin tavoin, kuten ansaitsemalla pelin natiivitokeneita, ostaa ja myydä NFT:tä ja tarjoamalla varallisuuttaan alustan likviditeettipooliin hajautetuissa pörsseissä.

GameFi-segmentin kasvaessa voimme odottaa lisää jännittäviä pelejä. Myös perinteiset peliyhtiöt voivat ottaa huomioon, antaen vähitellen pelaajille omistusoikeuden valittuihin pelinsisäisiin resursseihin lohkoketjua hyödyntäen.

GameFi – Usein kysyttyjä kysymyksiä


Kysymys: Mitä on GameFi?

Vastaus: GameFi tarkoittaa sellaisia videopelejä, joissa ansaitaan pelaamalla ja jotka tarjoavat pelaajille tuottoja esimerkiksi hajautetun rahoituksen (DeFi) avulla. Pelaajat voivat usein ansaita GameFi-keneita ja käydä kauppaa pelin sisäisillä resursseilla. Kauppaa käydään non-fungible tokeneina (NFT).

Kysymys: Onko GameFillä tulevaisuutta?

Vastaus: GameFi on jo kasvanut viime vuosina nopeasti, mutta on edelleen melko alkuvaiheessa. Sen puitteissa on kuitenkin jo tehty vaikuttavia projekteja kuten Star Atlas ja Illuvium. Sektorin tuleva kasvu riippuu todennäköisesti siitä, pystyykö kehittäjät luomaan hauskoja P2E-pelejä ja luomaan samalla toimivan ekosysteemin niiden sisälle.

Kysymys: Miten pelaajat ansaitsevat GameFissä?

Vastaus: Pelaajat voivat ansaita GameFissä useilla tavoilla, kuten suorittamalla tiettyjä tehtäviä tai saavuttamalla merkittäviä virstanpylväitä. GameFi käyttää myös NFT:itä pelin sisäisten resurssien kohdalla, jolloin pelaajat voivat ansaita tokeneita. Joissakin GameFi-projekteissa on myös luotu peliin oma ekosysteemi, jossa pelaajat voivat vuokrata omaisuutta, järjestää tapahtumia tai tarjota palveluita maksua vastaan.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä