Mikä on BFGMiner ja miten se toimii 2024

Teresa Maria
| 8 min read

BFGMiner

Uusin kryptoinnovaatio, BFGMiner, tuo Bitcoinin louhintaan uusia kulmia. Se, kuinka louhia Bitcoinia, ei välttämättä ole helppo mutta sitäkin kannattavampi projekti, joka on saavuttanut suurta suosiota erilaisten kryptovaluuttojen yleistymisen myötä.

Bitcoin on tietenkin se tunnetuin ja arvokkain digitaalinen omaisuuserä, jota voidaan louhia, mutta myös muut kryptovaluutat, kuten Litecoin, vaativat louhintaa.

Vaikka Bitcoinin protokolla sallii kenen tahansa osallistua kryptovaluuttojen louhintaan, toiminta on kallista johtuen toiminnan korkeasta energiankulutuksesta sekä laitteiden ja ohjelmistojen kustannuksista.

Prosessi on myös erittäin kilpailtu. Tämän vuoksi Bitcoinin louhintaan käytettävät laitteistot ja ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti, jotta kaivostyöntekijät voivat toimia tehokkaammin. Louhintaan liittyy monia suosittuja laitteita, kuten ASIC:t ja GPU:t, mutta ohjelmistot jäävät usein vähemmälle huomiolle.

Ohjelmistojen päätehtävä on suorittaa algoritmeja, jotka auttavat kaivostyöntekijöitä ratkaisemaan louhintaan liittyviä monimutkaisia ongelmia.

Vaikka markkinoilla on useita laadukkaita ohjelmistoja, BFGMiner on yksi parhaimmista ja suosituimmista. BFGMinerin toiminnan ymmärtämiseksi on tärkeää kuitenkin perehtyä myös Bitcoinin louhinnan perusteisiin ja siihen, kuinka louhintaprosessi tarkalleen ottaen toimii.

Mitä on Bitcoin louhinta?


Bitcoinien louhinta tapahtuu monimutkaisilla laskentaoperaatioilla, joita suorittavat erityiset tietokoneet, joita kutsutaan louhijoiksi. Louhijoiden tehtävänä on ratkaista matemaattisia ongelmia, jotka varmistavat, että Bitcoin transaktiot ovat oikeita ja tallentavat ne lohkoketjuun.

Louhintaprosessissa louhijat kilpailevat keskenään ratkaisemalla monimutkaisia matemaattisia ongelmia. Tämä vaatii suuren määrän laskentatehoa ja sähköenergiaa. Ensimmäinen louhija, joka onnistuu ratkaisemaan ongelman, palkitaan uusien Bitcoinien luomisella ja transaktiomaksuilla, jotka sisältyvät lohkoon. Tätä prosessia kutsutaan lohkon louhinnaksi.

Bitcoin-louhinta perustuu proof-of-work (PoW) -konsensusmekanismiin, joka edellyttää louhijoilta merkittävän määrän resursseja työnsä aitouden todentamiseksi. Tämä auttaa suojaamaan Bitcoin-verkkoa haitallisilta hyökkäyksiltä ja ylläpitämään sen turvallisuutta ja hajautusta.

Kuuluisia Bitcoin louhintaan erikoistuneita yrityksiä on esimerkiksi Marathon Digital Holdings, joka louhi yksistään joulukuussa 2023 1 853 Bitcoinia. Tämä nosti yhtiön omistukset ennätyslukemiin.

Vuonna 2023 yritys louhi yhteensä 12 852 Bitcoinia, kasvatti keskimääräistä operatiivista Hash Ratea 18% M/M 22,4 EH/s:ään ja sen BTC-omistukset ovat nyt yli 15 000, ja Cash & BTC yhteensä $1.0B (31.12.2023). Ja nyt BFGMiner tuo tähän joukkoon mielenkiintoisen lisän.

OKX mainosbanneri CTA

Bitcoin louhintalaitteet

Vaikka kryptovaluutta louhitaan tehokkailla kaivoslaitteilla, kaivosohjelmisto, kuten BFGMiner, toimii välittäjänä kaivostyöläisten, lohkoketjun ja kaivosaltaiden, eli poolien välillä. Ohjelmisto hallitsee töiden jakamista kaivostyöläisille ja valmiiden töiden vastaanottamista lohkoketjuun.

Tämä tulo- ja lähtöprosessin valvonta on ratkaisevan tärkeää louhintaprosessin sujuvuuden kannalta. Ilman tätä palautemekanismia kaivostyöläiset eivät pystyisi viestimään kaivospoolin tai lohkoketjun kanssa, vaikka työtodistus ratkaistu.

Lisäksi kaivosohjelmisto näyttää tärkeitä tilastoja, kuten tuulettimen nopeuden, hashraten, lämpötilan ja kaivostyöntekijän keskinopeuden. Vaikka markkinoilla on useita erinomaisia Bitcoin-kaivosohjelmistoja, BFGMineria pidetään yhtenä parhaista.

Miten voin itse louhia Bitcoinia?

Aloitetaan ihan niistä kaivostoiminnan perusteista. Yksi terävimmistä kaivostyön työkaluista on louhijoiden tietämys asiaankuuluvista perustermeistä. Termeistä kuten “lohkot”, “hajautusnopeus” jne.

Kun termit on ymmärretty, on aika miettiä budjettia louhinnan aloittamiseksi. Louhintabudjettia koskeva päätös riippuu siitä, mitä näistä kolmesta hallitsevasta lähestymistavasta kaivostoiminnassa haluat lähteä toteuttamaan:

  1. Investoi paljon omien kaivoslaitteiden ostamiseen ja pidä kaikki tuotot itselläsi
  2. Kaivosresurssien yhdistäminen osaksi kaivospoolia, kuten BFGMiner
  3. Pilvikaivosresurssien käyttö tilausmalliin perustuen

Näiden lähestymistapojen koukku on se, että niissä kaikissa on selkeät edut ja heikkoudet, joiden merkitys riippuu suurelta osin siitä, mitä haluat saavuttaa kaivostoiminnalla ja millä aikavälillä. Sukelletaanpa näihin vaihtoehtoihin tarkemmin.

Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi mitä BFGMiner voi tuoda louhijoille kaiken edellä mainitun saralla.

Mikä on BFGMiner?


BFGMiner on ohjelmisto, jota käytetään Bitcoinin louhimiseen eri käyttöjärjestelmissä, kuten Windows, Linux ja Mac. Se muistuttaa paljon CGminer-ohjelmistoa, mutta on suunniteltu toimimaan erityisen tehokkaasti ASIC-laitteiden kanssa, mikä tekee siitä paremman vaihtoehdon kuin GPU:ta käyttävät ratkaisut.

Ohjelmisto on kirjoitettu C-kielellä ja se toimii modulaarisena minerina, joka tukee ASIC-, GPU-, CPU- ja FPGA-laitteita, sekä OpenWrt-yhteensopivia reitittimiä.

BFGMiner on saanut paljon kiitosta käyttäjiltään ja se löytyy usein parhaiden kaivosohjelmistojen listoilta sen tehokkuuden, helppokäyttöisyyden ja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta. Joitakin sen merkittävimpiä ominaisuuksia ovat:

  • Ohjelmisto tukee ADL-laitteiden uudelleenjärjestelyä PCI-väylätunnuksella, kaivostoimintaa ilmaisella mesa/LLVM OpenCL:llä, tuulettimen ohjausta ja integroitua ylikellotusta.
  • BFGMinerin avulla käyttäjät voivat louhia parhaat kryptovaluutat samanaikaisesti eri poolistrategioilla, kuten kuormituksen tasaamisella ja tasapainotuksella. Tämä mahdollistetaan yhdistämällä ja seuraamalla useita pooleja samassa verkossa sekä erillisesti eri verkkojen pooleja.
  • Ohjelmisto tukee useita algoritmeja, kuten Bitcoinin käyttämää SHA-256 ja Litecoinin käyttämää Scrypt-algoritmia.
  • Käyttäjät voivat ajaa näitä algoritmeja samanaikaisesti ja määrittää ne omien kaivostavoitteidensa mukaisesti. Tämä ominaisuus toimii myös tasapainotusstrategioissa, mutta tällä hetkellä vain CPU-, OpenCL- ja Proxy-ohjaimet tukevat useiden algoritmien samanaikaista käyttöä.

BFGMinerin Stratum-laajennusten avulla käyttäjät voivat jakaa kaivosalgoritmien hallinnan kaivospoolin kanssa kaivostavoitteiden mukaisesti.

BFGMiner ja louhintapoolit


Kaivospoolit ovat ryhmiä, joissa kaivostyöläiset tekevät yhteistyötä ja jakavat lohkopalkkiot suhteessa heidän tuottamaansa kaivostehoon. Bitcoin-kaivosaltaat ovat suosittuja, koska ne tasoittavat palkkioita ja tekevät niistä ennakoitavampia keskivertokaivostyöläisille.

Tämä kuitenkin keskittää valtaa kaivospoolin omistajalle. Kaivostyöläiset voivat kuitenkin milloin tahansa siirtää laskentatehonsa toiseen kaivospooliin.

Kun louhinnan vaikeusaste kasvaa, heikomman suorituskyvyn laitteilla louhiminen voi kestää huomattavan kauan ennen lohkon löytämistä. Esimerkiksi louhintanopeudella 1000 Khps ja vaikeusasteella 14484 (joka oli voimassa joulukuussa 2010), lohkon löytäminen kestäisi keskimäärin lähes kaksi vuotta.

Jotta heikommilla laitteilla varustetut kaivostyöläiset saisivat tasaisemmat palkkiot, on kehitetty useita yhdistettyjä kaivostyöläisiä käyttämällä erilaisia strategioita.

Kaivospoolin avulla monet osallistujat tekevät yhdessä työtä lohkon löytämiseksi, ja palkkio jaetaan heidän käsittelytehonsa mukaisesti. Näin pienemmät kaivostyöläiset voivat saada säännöllisempiä palkkioita sen sijaan, että odottaisivat vuosia saadakseen yhden 50 BTC:n lohkopalkkion.

Esimerkiksi BFGMiner kaivospooli myöntää osuuksia asiakkaille, jotka esittävät pätevän työtodistuksen. Tämä työtodistus on samankaltainen kuin lohkon löytämiseen käytettävä, mutta sen vaikeusaste on alhaisempi, joten sen ratkaiseminen vie vähemmän aikaa.

Kaivospoolien käyttöön louhinnan parissa on erilaisia lähestymistapoja. Tässä niistä yleisimmät:

bfgminer
Lähde: Medium

Slushin lähestymistapa

Bitcoin Pooled Mining (BPM), joka tunnetaan myös nimellä “slush’s pool”, käyttää pisteisiin perustuvaa menetelmää. Tässä lähestymistavassa vanhemmilla osallistujilla, jotka on hankittu kierroksen alussa, on pienempi painoarvo kuin uudemmilla osakkeilla. Tämä vähentää motivaatiota huijata vaihtamalla poolien välillä saman kierroksen aikana.

Pay-per-Share -lähestymistapa

Pay-per-Share (PPS) -menetelmä, jonka BitPenny esitteli ensimmäisenä ja jonka BFGMiner on omaksunut, tarjoaa välittömän kiinteän voiton jokaisesta ratkaistavasta osakkeesta.

Maksu tulee poolin olemassa olevasta saldosta, joten se voidaan nostaa heti ilman, että tarvitsee odottaa lohkon ratkaisua tai vahvistusta. Tämä eliminoi mahdollisuuden, että poolin operaattori voisi huijata kaivostyöläisiä tai käyttää ajoitushyökkäyksiä.

Tämä lähestymistapa vähentää kaivostyöläisten palkkioiden vaihtelua, mutta siirtää kaikki riskit poolin operaattorille. Palvelimen tappioriski kompensoidaan maksamalla hieman vähemmän kuin täysi odotusarvo.

P2Pool-lähestymistapa

P2Pool-kaivossolmut toimivat osakeketjussa, joka muistuttaa Bitcoinin lohkoketjua. Kun lohko löydetään, palkkio jaetaan tämän osakeketjun uusimpien osakkeiden kesken. Kuten puddinpopin ja Luke-Jr:n lähestymistavat, P2Pool maksaa osuudet sukupolven kautta.

Ledger kryptolompakko

Onko Bitcoin louhinta kannattavaa?


On useita muuttujia, jotka täytyy ottaa huomioon kun mietit kuinka louhia Bitcoinia BFGMiner avulla, ja voitko ansaita sillä tuottoa. Tähän kaikkeen harkitsemisen arvoiseen sisältyy kotimaasi keskimääräiset sähkökustannukset, laitteistoon sijoittamasi summan ja Bitcoinin nykyinen hinta.

Cryptonews podcast -sarja sai haastatteluun Phil Harveyn, joka toimii Sabre56:n perustajana ja toimitusjohtajana. Haastattelussa Harvey tarkastelee bitcoin-louhinnan nykytilaa, sen energiankulutusta ja kryptovaluuttojen louhimisen tulevaisuudennäkymiä.

Sabre56 on johtava palvelintarjoaja ja louhintakonsultti. Phil Harvey on kryptovaluuttojen louhinnan asiantuntija, jolla on ollut kokemusta alalta jo vuodesta 2014 lähtien. Hän mainitsi erityisesti seuraavat huomioon otettavat seikat:

Sähkökustannusten arviointi

Suurin kustannusten aiheuttaja kotoa louhittaessa Bitcoinia on sähkö. Ratkaisevaa on, että tehokkaat ASIC-laitteesi kuluttavat huomattavia määriä energiaa.

Tämä johtuu siitä, että ne yrittävät jatkuvasti ratkaista kryptografisia yhtälöitä. Ja kun Bitcoinin louhinnan haastavuus kasvaa edelleen, niin myös kulutetun sähkön määrä kasvaa.

Sähkökustannukset vaihtelevat kuitenkin huomattavasti asuinpaikastasi riippuen. Esimerkiksi Indonesialainen kaivosmies kuluttaisi yli 25 000 dollarin arvosta energiaa yhden Bitcoinin louhimiseen. Sitä vastoin Malesiassa kaivosmies kuluttaisi vain 12 500 dollaria.

Kanadassa yhden Bitcoinin louhinta maksaa yli 33 000 dollaria. Viime kädessä, jos asut maassa, jossa sähkökustannukset ovat korkeat, Bitcoinin louhinta ei todennäköisesti ole kannattavaa. Tällöin työkalu, kuten BFGMiner voi olla harkitsemisen arvoinen työkalu.

Harkitse laitteistosijoitusta

Toinen merkittävä kustannus kotoa louhittaessa Bitcoinia on laitteisto. Kuten mainitsimme, tarvitset tehokkaita ASIC-laitteita menestyäksesi. Eikä vain yksi riitä.

Tarvitset useita ASIC-kortteja. Ja sitten tarvitset useita tuhansia dollareita per ostettu ASIC. Tämä kaikki ilman takuita siitä, että ansaitset tuottoa – saati kattaisit kuluja.

Lisäksi sinun on harkittava jäähdytysjärjestelmiä. Niiden päälle tulee ylläpitokustannuksia. Tämä voi olla kallista, koska ASIC-ylläpito vaatii korkeatasoista asiantuntemusta. Jälleen, BFGMiner vastaa kaikkiin näihin haasteisiin.

Bitcoinin hinnan seuraaminen

Bitcoin kurssi on merkittävä tekijä ja sillä on huomattava vaikutus kykyysi ansaita rahaa kaivostoiminnalla. Loppujen lopuksi Bitcoin-palkkiot ovat ainoa tapa tuottaa tuloja. Kun mietit kuinka BFGMiner voi auttaa sinua louhimaan Bitcoinia, sinun on myös otettava huomioon itse Bitcoinin jatkuvasti muuttuva hinta.

Mainitsimme yllä, että yhden Bitcoinin louhinta Malesiassa maksaa yli 25 000 dollaria sähkökustannusten perusteella. Tämä ei sisällä laitteiston, laitteiden ja jäähdytysjärjestelmien ostokustannuksia.

Lisäksi kun Bitcoinin hinta on korkea, tämä rohkaisee useampia kaivostyöläisiä lisäämään hash-nopeuden tehoa. Tämä ei ainoastaan tee kaivostoiminnasta kilpailukykyisempää, vaan Bitcoinin louhinnan haastavuus kasvaa.

Tämä tarkoittaa lisääntynyttä hajautustehoa ja sähkönkulutusta. Siitä huolimatta Bitcoinin louhinta, kun sen hinta on korkealla, on optimaalista toimintaa kaivostyöläisille. Tämä varmistaa, että marginaalia on riittävästi kulujen kattamiseksi ja riittävän tuoton saamiseksi.

Seuraa myös miten parhaat altcoinit kehittyvät, sillä koko kryptomarkkinoiden olotila vaikuttaa kaikkeen tällä alalla.

Yhteenveto


Bitcoinin louhinta on toimintaa, jolla luodaan uusia BTC coineja ja vahvistetaan tämän maailman suurimman kryptovaluutan lohkoketjua. Siitä on tullut suosittu tapa tienata tätä kryptoa, vaikka louhinnan kustannukset ovatkin nyt nousseet hyvin korkeiksi.

Korkeat louhintakustannukset tarkoittavat, että louhijalle jää vähemmän palkkioita ansaittavaksi. BFGMiner on louhintatyökalu, joka pyrkii tuomaan tähän haasteeseen helpotusta. Se on kaivospooleja hyväksi käyttävä louhintaohjelmisto, jonka avulla kuka tahansa voi perehtyä Bitcoinin louhintaan.

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Miten louhitaan Bitcoineja?

Vastaus: Louhinnan aloittaaksesi sinun on yhdistettävä joitain tehokkaita ASIC-kortteja pöytäkoneeseesi ennen Bitcoinin kaivosohjelmiston asentamista. Kun ASIC on aktivoitu, ne yrittävät louhia Bitcoinia puolestasi. Vaihtoehtoisesti voit myös liittyä BFGMinerin kautta louhintapooliin.

Kysymys: Mikä on BFGMiner?

Vastaus: BFGMiner on ohjelmisto, jota käytetään Bitcoinin louhimiseen eri käyttöjärjestelmissä, kuten Windows, Linux ja Mac. Se muistuttaa paljon CGminer-ohjelmistoa, mutta on suunniteltu toimimaan erityisen tehokkaasti ASIC-laitteiden kanssa, mikä tekee siitä paremman vaihtoehdon kuin GPU:ta käyttävät ratkaisut. Se on saanut runsaasti kiitosta käyttäjiltään.

Kysymys: Paljonko Bitcoin louhinnalla tienaa?

Vastaus: Se riippuu käyttämästäsi louhintatavasta. On useita muuttujia, jotka täytyy ottaa huomioon kun mietit kuinka louhia Bitcoinia, kuten kotimaasi keskimääräiset sähkökustannukset, laitteistoon sijoittamasi summan ja Bitcoinin nykyisen hinnan. BFGMiner tarjoaa kustannustehokkaan tavan louhia.

Kysymys: Onko Bitcoin louhinta kannattavaa?

Vastaus: Tällä hetkellä ainoa tapa louhia Bitcoinia kannattavasti kotona on liittyä kaivospooliin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistät hash rate tehosi muiden kaivostyöläisten kanssa ja jaat kaivospalkkiot suhteellisesti. Esimerkiksi BFGMiner yhdistää sinut helposti ja tehokkaasti louhintapooleihin.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä: