Mikä on likviditeettipooli? Lue laaja Liquidity Pools -opas

Matti Laurila
| 13 min read

Likviditeettipooli tarjoaa sijoittajille passiivisia tuottoja transaktionmaksujen ja koron kautta

Likviditeettipooli (DeFi Liquidity Pool) on joukkorahoitettu kryptorahasto, jotka on suunniteltu kryptoilla tehtäviin kaupankäyntiin ja rahoituspalveluihin. Tällainen hajautettu pörssi voi tarjota likviditeettiä lainanantajalle tai toimia alustana, jossa ostajat ja myyjät voivat vaihtaa kryptovaluuttoja toisiinsa.

Nämä poolit mahdollistavat kaupankäynnin eri kryptovaluuttojen avulla ja tarjoavat samalla rahoituspalveluita. Joillekin sijoittajille tai tavallisille ihmisille se voi mahdollistaa helposti saatavilla olevia rahoituspalveluja, joihin muuten ei olisi pääsyä.

Tässä oppaassa selitämme tarkemmin, mitä likviditeettipoolit ovat, miten ne toimivat ja mihin tarkoituksiin rahastoja voidaan käyttää hajautetussa rahoituksessa. Käsittelemme myös niihin liittyviä riskejä ja parhaita käytäntöjä.

Mikä on likviditeettipooli?


Likviditeettipooli eli englanniksi ilmaistuna liquidity pool tarkoittaa kryptovaluuttoihin perustuvaa rahastoa, joka on muodostettu tavoitteena mahdollistaa kryptojen lainaaminen ja kaupankäynti. Esimerkiksi Aave-protokolla antaa ihmisten tallettaa kryptovaluuttojaan yhteiseen lainapooliin, josta sitten toiset käyttäjät voivat lainata niitä omaan käyttönsä.

On olemassa myös sellaisia likviditeettipoolia, jotka tarjoavat sijoittajille alustan vaihtaa eri tokeneita keskenään. Näitä tapahtumia kutsutaan englanniksi nimellä swap. Likviditeettipoolit mahdollistavat kryptojen vaihtamisen ilman keskitettyä kryptopörssiä kuten Coinbase tai Binance.

Suosituimmat liquidity pools listattuna:

 • Uniswap
 • Sushiswap
 • Curve
 • Balancer
 • Bancor
 • Convexity

Toisin sanoen likviditeettipooleihin perustuvien DeFi-palveluiden avulla niiden käyttäjät voivat vaihdella sen tukemia tokeneita ja kryptoja keskenään ilman välikäsiä.

Sijoittajat voivat myös tallentaa kahta tai useampaa kryptovaluuttaa likviditeettipooliin. Näin he voivat tarjota poolille likviditeettiä, jota vastaan he saavat palkkioita.

Muut kauppiaat tekevät sen jälkeen tarpeen vaatiessa swap-tapahtumia poolin kautta, jolloin tallettajat ansaitsevat tuottoja swap-maksujen muodossa.

DeFin ideana on tarjota mahdollisimman vapaa ja hajautettu kaupankäynti sekä transaktiot kryptovaluuttojen avulla. Tässä kohdin ne eroavat CeFi-palveluista, jotka ovat taas keskitettyjä rahoituspalveluita.

Samoin fiat-valuutan puolella perinteiset pankit ja muut vastaavat rahoituspalvelut ovat olleet keskitettyjä lainapalveluita. Likviditeettipooleihin perustuvat DeFit pyrkivät nimenomaan pois tästä keskitetystä mallista ja tarjota aidon sekä uudenlaisen vaihtoehdon markkinoille.

DeFi-palveluiden kokonaisliikevaihto on nyt yli 26 miljardia dollaria, ja sen odotetaan tulevaisuudessa kasvavan merkittävästi. Se riippuu tietysti pitkälti siitä, miten kryptomarkkinat ylipäätään kehittyvät.

Likviditeettipoolit tekevät kryptovaluutoista aiempaa hyödyllisempiä käyttäjilleen kuin niissä tapauksissa, joissa kryptoja käytetään vain maksamiseen ja tokenien lähettämiseen. Toisin sanoen se luo uuden käyttötapauksen kryptovaluutoille, jolloin se voi tarjota lisää hyötyä sijoittajille.

Koska suurin osa ihmisistä kuitenkin tarvitsee lainaa jossain vaiheessa elämäänsä, DeFi-palvelut tarjoavat siihen hyvän ja edullisen vaihtoehdon.

Likviditeettipooli tiivistettynä

Termi Selitys
Mikä on likviditeettipooli? Liquidity pool eli likviditeettipooli on älysopimus, johon sijoittajat tallettavat varojaan ja tarjoavat likviditeettiä DeFi-alustoilla. Se mahdollistaa hajautettujen rahoituspalveluiden kehittämisen ja kryptovaluuttojen kaupankäynnin hajautetuissa pörsseissä ilman keskitettyä välittäjää.
LP-tokenit LP-tokenit ovat lohkoketjuun tallennettuja todisteita sijoittajien talletuksista likviditeettipooliin. Ne edustavat heidän osuuttaan poolista sekä oikeuttavat tuottoihin transaktiomaksujen ja korkojen kautta.
Tilapäinen tappio (IL) Tilapäinen tappio tarkoittaa mahdollista LP-tokenin arvon menetystä, mikä johtuu pooliin talletettujen kryptoparien hintojen vaihteluista.
Palkkiot Likviditeetin tarjoajat ansaitsevat palkkioita, jotka kerätään transaktioista poolissa.

Miten likviditeettipoolit toimivat?


Likviditeettipoolit (liquidity pools) ovat hankkineet itselleen paljon käyttäjiä ympäri maailman. Ne saattavat näytellä keskeistä roolia kryptomarkkinoilla tulevaisuudessa tarjoamalla rahan lainaamiseen liittyviä palveluita. Mutta miten ne itse asiassa toimivat?

Likviditeettipooli käyttää erilaisia algoritmeja toimintansa pohjalla. Suurin osa suosituimmista DeFi-palveluista perustuu Ethereumiin, jolla on keskeinen asema niiden taustalla toimivassa teknologiassa. Esimerkiksi monet DeFi-alustojen omista tokeneista ovat perustuvat ERC-20-standardiin.

Älysopimukset ovat poolien osalta erityisessä asemassa, koska ne hoitavat transaktioiden käsittelyn niiden avulla. Sijoittaja voi tallettaa kryptovaluuttoja pooliin ja tämän jälkeen ansaita passiivista tuloa aina sitä mukaan, kun muut alustan käyttäjät lainaavat tokeneita poolista.

Prosessi toimii viime kädessä älysopimusten avulla. Ne ovat sovelluksia, joita voidaan yhdistää lohkoketjuihin. Ne ovat automatisoituja sopimuksia eri osapuolten välillä, mikä taas mahdollistaa rahan lainaamisen turvallisella ja läpinäkyvällä tavalla.

Koska koko prosessi on pitkälti automatisoitu, se tarkoittaa tietysti myös sitä, että välikäsiä on vähemmän. Tämä taas näkyy siinä, että lainaamiseen liittyvät kustannukset ovat pienempiä kuin perinteisten rahalaitosten parissa.

Swap-likviditeettipoolit (swap liquidity pools) hajautetuissa pörsseissä ovat toiminnaltaan hieman monimutkaisempia. Niiden palvelut mahdollistavat digitaalisten omaisuuserien kaupankäynnin ilman keskitettyä pörssiä. Jos sinulla on esimerkiksi hallussasi ethereitä, mutta haluat vaihtaa niitä USDC-tokeneihin, voit vaihtaa näitä kryptoja keskenään käyttämällä Uniswapin kaltaisia protokollia.

Tämän tyyppinen likviditeettipooli käyttää automaattista markkinatakaajaa (AMM), joka on taas algoritmi ja pitää likviditeettipoolin varat tasapainossa. Automaattinen markkinatakaaja määrittää poolissa olevien kryptovaluuttojen vaihtokurssin ja mahdollistaa swapit oman henkilökohtaisen kryptolompakon avulla.

Seuraavaksi käydään läpi likviditeettipooleihin liittyvä prosessi vaihe vaiheelta läpi. Tässä esimerkissä oletamme, että sinulla on jo kaksi kryptovaluuttaa käytössäsi. Tavoitteena on käyttää niitä likviditeetin tarjoamiseen ja samalla hankkia passiivista tuloa kryptojen avulla.

Likviditeettipooli ja Defi palvelut ovat kuin paita ja peppu

1. Tarjoa likviditeettiä eli tee talletus

Aivan ensimmäisen askel on yhdistää oma kryptolompakko hajautettuun pörssiin, joka tarjoaa DeFi-palveluita. Sitä kautta sijoittaja voi siirtää omia kryptovaluuttojaan alustalle, tarjota likviditeettiä ja ansaita passiivista tuloa.

Käytämme tässä esimerkissä Uniswap-likviditeettipoolia.

 1. Kun käyttäjä on rekisteröitynyt alustalle ja yhdistänyt kryptolompakon palveluun. On aika valita haluttu kryptopari. Suosituimmat tokenit on helppo löytää alustan hakukoneen avulla, mutta uusien tokeneiden kohdalla joutuu usein käyttämään niihin liittyvää sopimusosoitetta. Voit löytää sopimusosoitteen esimerkiksi CoinGecko- tai CoinMarketCap-sivustoilta. Käytämme tässä esimerkissä kryptoparina suosittuja Ethereum- ja Pepe-kryptovaluuttoja.
 2. Seuraavaksi käyttäjän tehtävä on valita maksutaso. Ansaitset swap-maksuja aina sitä mukaan, kun kauppiaat käyttävät poolia. Uniswap ehdottaa yleensä tasoa sen perusteella, mitä muut ovat yleensä valinneet. On tärkeää huomata, ettei korkeampi maksutaso aina tarkoita suurempia tuottoja, vaan kaupankäynnin volyymilla on suurempi rooli.
 3. Kun haluttu maksutaso on valittu, on seuraavaksi vuorossa hintahaarukan valitseminen. Tässä esimerkissä valitsimme suurimman mahdollisen haarukan, mikä on yksinkertaisin tapa asettaa maksutaso. Kuitenkin Uniswap V3 ja monet muut DEX:t, kuten Trader Joe’s, tarjoavat mahdollisuuden valita pienempi hintahaarukka. Tätä strategiaa kutsutaan keskittyneeksi likviditeetiksi ja se voi tuottaa enemmän tuottoja sijoittajalle.

Käyttäjän on talletettava fiat-valuutoissa mitattuna arvoltaan yhtä suuri määrä määriteltyjä kryptoja. Tässä esimerkkitapauksessa kryptoparina ovat Ethereum ja Pepe, jolloin niiden on oltavat tasapainossa.

 1. Seuraavaksi valitse kryptoparin tokenien määrä. Tällä kertaa valitsimme suurimman mahdollisen arvon PEPE:lle. Uniswap laskee tämän jälkeen automaattisesti tarvittavan määrän ethereitä, jotta niiden määrä olisi tasapainossa fiat-valuutassa mitattuna.
 2. Tarkista lopuksi kaikki asetukset varmistaaksesi se , että jokainen kohta on varmasti oikein. Kun allekirjoitat sopimuksen lompakollasi, kaupankäynti voi alkaa.

2. Lunasta LP-tokenit

Uniswap ja muut hajautetut pörssit käyttävät LP-tokeneita, jotka edustavat sijoittajien tallettamia varoja likviditeettipoolissa. Nämä tokenit toimivat todisteena käyttäjän osuudesta poolissa ja antavat oikeuden hallita alkuperäisestä sijoitusta sekä ansaita korkotuottoja.

Niitä voidaan käyttää myös vakuutena joissakin likviditeettipooleissa silloin, kun on hakemassa itse lainaa. Tarjoamalla vakuudeksi LP-tokenin lainaaja voi saada paremmat ehdot uudelle lainalleen.

Token on yleensä NFT, mikä tarkoittaa sitä, että se on ainutlaatuinen ja sen omistajuus on helppo osoittaa.

 • Tämä token näkyy kryptolompakossasi, mikäli olet yhdistänyt oman kryptolompakon palveluun. Alusta voi yhdistää tokenin ja käyttäjän kryptolompakon, jolloin siitä tulee digitaalinen omaisuuserä.
 • Alustan kautta voi nähdä likviditeettipoolin saldon muuttuvan reaaliajassa samalla, kun swap-tapahtumia suoritetaan ja markkinahinnat liikkuvat.

3. Ansaitse tuloja tehdyistä kaupoista

Käyttäjät voivat ansaita tuottoja kaupankäynteihin perustuen, kun likviditeettipoolin käyttäjät tekevät swap-tapahtumia. Jotta tuottoja voi muodostua, niitä varten on luotava likviditeetti-positio, joka taas perustuu johonkin kryptopariin.

Jos joku käyttäjistä myy esimerkiksi PEPEä, ansaitset transaktiosta PEPE-tokeneita itsellesi. Mikäli taas käyttäjä ostaa PEPEä, ansaitset ethereitä sen edestä.

Jokainen sijoittaja voi ajan myötä nostaa tuottonsa ja esimerkiksi lopettaa positionsa kokonaan. Älysopimusten piirissä tehdyt transaktiot luovat kustannuksia kaasumaksujen muodossa, joten aivan pieniä nostoja ei kannata tehdä.

Jotkut alustat tarjoavat käyttäjille palkintoina tokeneita, mikäli he käyttävät tuottojansa heidän kauppapaikkaansa kautta.

4. Seuraa ja tasapainota

Likviditeetti-position arvo muuttuu ajan myötä aina sitä mukaan, kun alustan muut käyttäjät tekevät kauppoja ja lainaavat varoja. Näin voi olla järkevää hallita riskejä ja seurata LP-position edistymistä ajassa.

Mikäli tilanteet vaihtuvat dramaattisesti, omat varat voi myös nostaa pois nykyisestä positiosta ja luoda uuden likviditeetti-tokenin uusilla asetuksilla.

SKILLING mainosbanneri CTA

Liquidity mining – mitä sillä tarkoitetaan?


Likviditeettipoolin louhinta (Liquidity mining) on tapa, jolla viitataan mahdollisuuteen ansaita passiivista tuloa tämän teknologian avulla. Sillä tarkoitetaan sitä, että sijoittajat voivat tarjota likviditeettiä yhteiseen rahastoon, mistä palkintona saa korkotuottoja.

Liquidity mining on täten vaihtoehto perinteisille säästötileille tai rahastoille – suurimpana erona on vain se, että se toimii kryptoilla.

Monet suosituimmat hajautetut pörssit – kuten Uniswap tai SushiSwap – mahdollistavat kryptojen ostajien ja myyjien yhdistämisen siten, ettei keskitettyä toimijaa tarvita. Jotta kaupankäynti kävisi sujuvasti, sitä varten on muodostettava tarpeeksi suuri yhteinen likviditeettipooli.

Erilaiset likviditeettipoolit


Likviditeettipoolit eivät ole pelkästään swap-toimintoja varten. Swap-likviditeettiä tarjoavien poolien sisällä saattaa olla muuntyyppisiä pooleja. Kaikilla DeFi-likviditeettipooleilla on omat ominaisuutensa tai ne tarjoavat erilaisia lähestymistapoja passiivisen tulon ansaitsemiseen.

Esimerkiksi Uniswap V2 käyttää “constant product formula” -kaavaa pitääkseen likviditettipoolinsa tasapainossa. Tämä strategia voi kuitenkin johtaa tilapäisiin tappioihin (impermanent loss, IL). Transaktiomaksuista saatavat tuotot saattavat kuitenkin kompensoida tällaiset tappiot.

Kerromme lisää “impermanent loss” -käsitteestä hieman myöhemmin tässä artikkelissa.

Balancer DEX-kauppapaikka antaa käyttäjien muuttaa omaisuuksien suhdetta lieventääkseen tilapäisiä tappioita. Voit esimerkiksi käyttää sellaista poolia, jossa suhde on 80/20 sen sijaan, että se olisi 50/50.

Likviditeettipooli taulukko – tee vertailua

Likviditeettipoolin tyyppi Kuvaus Esimerkki
Stablecoin-poolit Mahdollistaa yhden dollarin arvoisten vakaavaluuttojen, kuten USDC ja USDT, vaihtamisen ja sijoittamisen. Curve Finance
Constant product -poolit Käyttää constant product -kaavaa varojen arvon tasapainottamiseen poolissa Uniswap
Älypoolit Mahdollistaa omaisuuserien mukautetun painotuksen poolissa tilapäisten tappioiden lieventämiseksi Balancer
Vipupoolit Tarjoaa vivun käyttämisen kasvattamaan tuottoja tarjoamalla enemmän likviditeettiä Extra Finance
Lainauspoolit Mahdollistaa lainanantajien ansaita tuottoa tarjoamalla likviditeettiä pooliin. Lainanottajat käyttävät vakuuksia lainatakseen varoja poolista. Aave, Compound

Mitkä ovat likviditeettipoolien keskeisimmät riskit?


Vaikka likviditeettipoolit mahdollistavat helpot swapit eli rahan lainaamisen ja tarjoavat näin passiivisen tulon mahdollisuuksia likviditeetin tarjoajille, niihin liittyy myös riskejä. Koska DeFi-palvelut käyttävät älysopimuksia, ne voivat olla alttiita esimerkiksi verkkohyökkäyksille.

Lisäksi on olemassa jo aikaisemmin mainittu tilapäisen tappion (IL) riski. Tarkastellaan tätä likviditeettipooleihin liittyvää käsitettä ensin hieman tarkemmin.

Tilapäinen tappio

Tilapäinen tappio tarkoittaa sitä, kun hankkimasi LP-position arvo on pienempi kuin tokenien arvo siinä tapauksessa, jos olisit vain säilyttänyt niitä kryptolompakossasi. Ongelma johtuu niiden kahden likviditeettipooliin lisätyn krypton epätasaisesta volatiliteetista, mikä luo vaihtelua kryptoparien hintoihin.

Tällaisen tilanteen lopputuloksena on, että valitun kryptoparin tokenien määrä muuttuu eri tahtiin.

Jos esimerkiksi tarjoat likviditeettiä ETH/USDC-poolille, ethereiden arvo muuttuu tietysti ajan myötä. USDC:n arvo taas pysyy jatkuvasti yhdessä dollarissa, koska se on sidottu Yhdysvaltain fiat-valuuttaan. Tämän seurauksena poolin tokenien suhde muuttuu ajan kuluessa.

Oletetaan sellainen tilanne, jossa ETH:n hinta on 3 000 dollaria ja aloitat position poolissa 3 000 USDC:llä ja 1 ETH:lla. Jos Ethereumin hinta nousee 4 000 dollariin, ETH:n määrä poolissa vähenee noin 0,87:ään ja USDC-tokenien saldo taas kasvaa 3464,10 dollariin.

LP-position kokonaisarvo on tällöin 6 928,20 dollaria, mikä tarkoittaa 928,20 dollarin tuottoa. Jos sijoittaja olisi pitänyt tokeneitaan kryptolompakossaan, niiden arvo olisi 7 000 dollaria. Tällöin syntyy 71,80 dollarin tuottoero sen hyväksi, että kryptoja olisi säilyttänyt lompakossaan.

Toisaalta sijoittaja myös ansaitsee kaupankäynnin myötä syntyneistä tuotoista matkan varrella, mikä yleensä ylittää tämän tilapäisen tappion määrän. Voit vähentää IL-riskiä valitsemalla sellaisia pooleja ja kryptopareja, joissa on vahva korrelaatio hintojen osalta, kuten stablecoin-poolit tai ETH/WBTC.

Tämä strategia auttaa pitämään eri likviditeetti-positiot tasapainossa suhteessa niiden kokonaisarvoon pidemmällä aikavälillä.

Älysopimusten haavoittuvuudet

Erilaiset hajautetut sovellukset (dApps) käyttävät älysopimuksia lohkoketjuissa. Vimme kädessä myös DeFi-palvelut on tällaisia hajautettuja sovelluksia, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan.

Nämä sovellut – kuten kaikki tietokoneohjelmistot – voivat olla alttiita verkkohyökkäyksille, mikäli niistä löydetään haavoittuvuuksia. Tämä on tietysti riski sijoittajien omaisuuden säilyttämisen kannalta.

Suurimmat DEX-alustat ja likviditeettipooli-protokollat ovat käyneet läpi useita kolmannen osapuolen suorittamia auditointeja turvallisuuteen liittyen. Tästä huolimatta voi olla kuitenkin olemassa aikaisemmin tuntematon metodi tunkeutua lohkoketjuun tai älysopimukseen. Tällöin on myös hyvin todennäköistä, että joku löytää sen lopulta.

Parhaat käytännöt likviditeetin tarjoamiseen


Jokaisen likviditeettipooleista kiinnostuneen sijoittajan kannattaa tutustua parhaisiin käytäntöihin, mikäli näitä alustoja alkaa käyttämään aktiivisesti. Siten voi parantaa omaa turvallisuuttaan huomattavasti. Tärkeintä on muistaa, että valitulla alustalla on merkitystä ja se on aina keskeisessä asemassa tietoturvan kannalta.

Yleinen tapa hajauttaa riskejä on myös se, että käyttää useita likviditeettipooleja DeFi:ssä. Samoin hajauttaminen eri DeFi-palveluiden kesken voi olla järkevää, mikäli puhutaan suurista rahasummista.

Käytä vakiintuneita DeFi-alustoja

Useimmat tunnetut DeFi-protokollat ovat pohjimmiltaan avoimen lähdekoodin sovelluksia, joten koodi on kaikkien nähtävillä julkisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kolmannen osapuolen auditointien lisäksi turvallisuusasiantuntijat ympäri maailmaa voivat tarkastella lähemmin protokollan toimintaa

Sen takia kannattaa suosia vakiintuneita ja tunnettuja palveluntarjoajia, sillä pienempien toimijoiden lähdekoodia ei ole välttämättä käyty niin perusteellisesti läpi.

Hyvin vakiintuneita swap-likviditeetin tarjoajia ovat Uniswap, Balancer, SushiSwap, Pancakeswap (BSC) ja Jupiter (Solana). Likviditeettipoolien osalta kannattaa harkita sellaisia alustoja kuten Aave tai Compound.

Hajauta likviditeettipoolien välillä

Kuten sijoittamisessa ylipäätään, on usein suositeltavaa hajauttaa oma portfolio, mikä pätee myös likviditeettipooleihin. Sijoittajan kannattaa harkita useiden alustojen ja likviditeettipoolien käyttämistä eri kryptovaluutoilla.

Ensimmäinen näistä rajoittaa riskiä älysopimusten haavoittuvuuksiin liittyen, koska kaikki varasi ei ole kiinni yhdessä protokollassa. Jälkimmäinen taas luo useita tulovirtoja, jolloin yhden tuottaessa tappiota tai vähäistä tuottoa kokonaisuus säilyy silti parempana.

Monet kryptosijoittajat käyttävätkin hajauttamisen takia lainapooleja swap-poolien lisäksi saadakseen tuloja useista lähteistä.

Ota selvää, mitä tilapäinen tappio tarkoittaa

Kaupankäyntiin liittyvät maksut ja palkkiot muodostavat usein tilapäisen tappion. Jos valitset epävakaan parin, position tilapäinen tappio voi muodostua merkittäväksi.

Esimerkiksi parittamalla ETH:n jonkin meemikolikon kanssa, jonka arvo voi muuttua jopa 50 prosenttia tai enemmän päivässä, voi johtaa korkeampiin tappioihin verrattuna vakiintuneiden kryptovaluuttojen parittamisen kohdalla.

XTB mainosbanneri CTA

Miten valita likviditeettipooli?


Likviditeettipoolin lopullinen valinta riippuu suurelta osin sijoittajan riskinsietokyvystä ja siitä, minkälaisia kryptopareja haluaa alustan kautta käyttää. Keskeisiä huomioon otettavia tekijöitä ovat päivittäinen kaupankäyntivolyymi, palkkiotason ehdot ja alustan turvallisuus.

 • Palkkiorakenne: Uniswap V3 tarjoaa neljä palkkiotasoa, jotka vaihtelevat 0,01– 1 prosentin välillä. Sen sijaan monet muut DEX:t tarjoavat vain yhden palkkiotason, joka on useimmiten 0,25–0,30 prosenttia. Mitä enemmän vaihtoehtoja palkkiotason säätämisessä on, sitä paremmat mahdollisuudet se antaa hienosäätää palkkioita kunkin likviditeettipoolin-position kohdalla.
 • Varojen hintakorrelointi: Turvallisiin kryptoihin kuuluvat erityisesti Yhdysvaltain dollariin sidotut stablecoinit, kuten USDC ja USDT. Näillä käydään yleensä kauppaa vain muutaman sentin murto-osan erolla toisiinsa nähden, mikä eliminoi erityisesti tilapäiseen tappioon liittyviä riskejä.
 • Päivittäinen kaupankäyntivolyymi: Korkea kaupankäyntivolyymi voi auttaa sinua ansaitsemaan enemmän tuottoja, koska tuottoja ansaitaan transaktiomaksujen kautta. Tutki alustan kaupankäyntivolyymia sekä kryptojen että alustan osalta. CoinGeckon tilastojen mukaan Uniswap tarjoaa korkeimman kaupankäyntivolyymin Ethereum- ja Arbitrum-verkoissa, kun taas Jupiter on Solanan kärjessä.
 • Tuottojen optimointi työkalujen avulla: Alustat kuten Uniswap ja Trader Joe’s tukevat keskittynyttä likviditeettiä, mikä mahdollistaa tarkan kaupankäyntisegmentin asettamisen ja korkeammat palkkiotulot
 • Alustan turvallisuus: Monet vakiintuneet alustat, kuten Uniswap, ovat käyneet läpi useita kolmannen osapuolen suorittamia auditointeja. Samoin Balancer on auditoitu useita kertoja johtavien turvallisuuden analysointiin keskittyneiden firmojen toimesta.
 • Olemassa olevat likviditeettipoolit: Uuden poolin perustaminen Uniswapissa voi olla haastavaa. Jos joku on jo luonut pooleja sijoittajan haluamalla palkkiotasolla, hän voi sijoittaa varojaan myös niihin.
 • Tuetut lohkoketjut: Likviditeettipoolissa käytettävä omaisuuserä voi määrittää pitkälti sitä, mikä on sopivin DEX tai lainauspooli sijoittajalle. Esimerkiksi Solana-tokenit eivät toimi Ethereum Virtual Machine (EVM) -ketjuissa. Jos haluat käyttää Solana-tokeneita poolissasi, voit harkita ottaa käyttöösi Jupiterin, sillä Uniswap tukee vain tiettyjä EVM-ketjuja.

Likviditeettipooli – yhteenveto


Likviditeettipooli mahdollistaa hajautetun kaupankäynnin ja rahoituspalvelut kryptovaluutoilla, jolloin kuka tahansa voi tehdä kauppoja suoraan oman kryptolompakon kautta. Toinen likviditeetin muoto – lainauspoolit – antavat lainanantajille mahdollisuuden säilyttää varojaan poolissa ja ansaita passiivisia tuloja.

Likviditeettipooleihin tutustuminen vaatii hieman aikaa ja opettelua, mutta niiden ymmärtäminen ei lopulta ole kovinkaan vaikeaa. Varsinkin aloittelijoiden on syytä käydä läpi kaikki keskeisimmät DeFi termit ja suosituimmat alustat sekä niiden tarjoamat palvelut.

Aikaa kannattaa panostaa varsinkin oikeiden poolien valintaan ja suhteuttaa ne omien tuottotavoitteiden mukaan. Samoin riskejä on syytä tasapainottaa ja ottaa huomioon tilapäiset tappiot. Kun olet valitsemassa likviditeettipoolia, usein vakiintuneet alustat kuten Uniswap ovat turvallisempia kuin pienemmät toimijat.

Likviditeettipooli – UKK


Kysymys: Mitä likviditeettipoolit ovat?

Vastaus: Likviditeettipoolit (liquidity pools) ovat joukkorahoitettuja kryptorahastoja, jotka mahdollistavat sijoittajien vaihtaa keskenään kryptoja ilman keskitettyä kryptopörssiä. Toinen likviditeettipoolin tyyppi on alusta, joka tarjoaa käyttäjille kryptolainoja. Sijoittajat voivat säilyttää varojaan pooleissa ja ansaita sitä kautta korkoa.

Kysymys: Miten minusta tulee likviditeetin tarjoaja?

Vastaus: Tarjoaksesi likviditeettiä swap-pooleihin, kuten Uniswap-protokollaan, ensimmäiseksi tulee yhdistää oma kryptolompakko hajautettuun palveluntarjoajaan. Sen jälkeen tulee valita likviditeettipoolissa käytettävät tokenit ja palkkiotaso. Aseta seuraavaksi kaupankäyntialue ja valitse tokenien määrä. Viimeisenä likviditeettipoolin asetukset kannattaa käydä läpi, minkä jälkeen sen voi vahvistaa kryptolompakon avulla.

Kysymys: Mitä eroa on likviditeettipoolilla ja steikkauksella?

Vastaus: Likviditeettipoolit ja steikkaus lähestyvät passiivisen tulon ansaitsemista eri tavoin. Steikkaus tarkoittaa useimmiten tokenien lukitsemista älysopimukseen, jotta voidaan turvata proof-of-stake -konsensusalgoritmiä käyttävä lohkoketju kuten Ethereum. Likviditeettipoolit lukitsevat myös tietyn määrän kryptoja pooliin tarjotakseen likviditeettiä kyseisessä pörssissä käytettäville varoille. Likviditeettipoolit ovat alttiita tilapäisille tappioille. Se tarkoittaa sitä, että jos tokenin hinta laskee tai nousee nopeasti, käyttäjien varat saattavat vähentyä verrattuna niiden säilyttämiseen omassa kryptolompakossa.

Kysymys: Ovatko likviditeettipoolit riskialttiita sijoituskohteita?

Vastaus: Swap-likviditeettipoolit (swap liquidity pools) tuovat mukanaan kahdenlaisia keskeisiä riskejä: älysopimuksiin liittyvät riskit ja tilapäiset tappiot. Lainaamiseen keskittyneet likviditeettipoolit käyttävät myös älysopimuksia, minkä lisäksi on aina olemassa riski, että vakuuksia ei voida likvidoida tarpeeksi nopeasti markkinoiden ollessa korkean volatiliteetin tilassa.

Kysymys: Toimiiko yield farming likviditeettipooleissa?

Vastaus: Jotkin hajautetut pörssit ja likviditeettipoolit tarjoavat ylimääräisiä tuottoja tokenien muodossa. Näitä likviditeetti- eli LP-tokeneita voidaan myydä tai joissain tapauksissa steikata tuottojen kasvattamiseksi, jotka taas ansaitaan likviditeetin tarjoamisen yhteydessä.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä