Stablecoin – Mikä on stablecoin eli vakaavaluutta?

Teresa Maria
| 9 min read

stablecoin

Johonkin muuhun valuuttaan sidottu kryptovaluutta tunnetaan nimellä stablecoin. Koska stablecoinit on sidottu muiden omaisuuserien arvoon, niiden hinnat pysyvät huomattavasti vakaampina, kuin kryptovaluuttojen hinnat yleisesti. Mutta ovatko stablecoinit tästä syystä ne parhaat kryptovaluutat sijoittaa?

Suomeksi vakaavaluutat voivat olla vakuudellisia digitaalisia valuuttoja, kuten Tether USDT, tai algoritmisia, mikä tarkoittaa, että ne säätelevät tarjontaa pegin ylläpitämiseksi, kuten TerraUSD. Vaikka stablecoinit on tarkoitettu pitämään hinta vakaana, niiden todellinen suorituskyky voi vaihdella.

Vaikka vakautusmekanismit, kuten Yhdysvaltain dollari tai jonkin valtion arvopaperit, on suunniteltu pitämään stablecoinien arvo suhteellisen vakiona, voi epäonnistuminen näissä mekanismeissa johtaa hintavaihteluihin.

Jos tämä kaikki kuulostaa monimutkaiselta, ei hätää! Tästä artikkelista löydät kaiken tarpeellisen tiedon vakaavaluutoista ja vastaukset kysymyksiin, kuten mikä on stablecoin ja mihin stablecoineja voidaan käyttää.

Mikä on stablecoin?


Stablecoin, eli suomeksi vakaavaluutta, on kryptovaluutta, jonka arvo on useissa tapauksissa sidottu dollariin, euroon tai muihin fiat-valuuttoihin. Tunnetuimpia stablecoineja ovat Tether (USDT), USD Coin (USDC) ja Dai (DAI). Käytännössä stablecoinit ovat näin ollen tokenisoituja fiat-valuuttoja.

Yhdysvaltain dollari on hallinnut stablecoinien markkinoita alusta lähtien, ja dollariin sidotut stablecoinit kattavat yli 99 prosenttia markkinoiden arvosta. Muut fiat-valuutat, kuten euro, ovat edustettuina vain marginaalisesti.

Stablecoin-markkinoiden arvo on tällä hetkellä 165 miljardia dollaria, ja Tetherin osuus tästä on peräti kaksi kolmasosaa. Markkinoiden huippuarvo saavutettiin huhtikuussa 2022, jolloin se oli 180 miljardia dollaria.

Stablecoinin arvo pysyy vakaana, koska niitä tukevat erityyppiset varat, kuten dollareita liikkeelle laskevat tahot. Esimerkiksi jokaista USDT-tokenia vastaa yksi dollari Tetherin tilillä. Tether sijoittaa nämä dollarit Yhdysvaltain valtion velkakirjoihin, mikä tuottaa yhtiölle vuosittain miljardeja dollareita tuloja.

Stablecoin-toiminnasta on tullut erittäin kannattavaa vuoden 2022 jälkeen korkojen nousun myötä. Ne ovat nousseet parhaat altcoinit rinnalle, kun sijoittajien kiinnostus niitä kohtaan kasvaa. Erityisesti niiden kiinnostavuutta nostaa se, että niiden hinnat eivät heittelehdi samalla tavalla, kuin muiden kryptovaluuttojen, koska ne on sidottu omaisuuserään, jonka hinta pysyy suhteellisen samana.

Suurimmat stablecoinit

Stablecoin: Ticker-symboli
Tether USDT
USD Coin USDC
Dai DAI
First Digital USD FDUSD
Ethena USD USDe

BINANCE mainosbanneri CTA

Mihin stablecoineja voidaan käyttää?


Stablecoin tarjoaa runsaasti erilaisia käyttöalueita, joita ovat monipuoliset ja kattavat DeFi-palvelut, treidaus, rahansiirrot ja säästämisen. Stablecoinien käyttö kasvoi räjähdysmäisesti keväällä 2020, pääasiassa hajautettujen finanssipalveluiden eli DeFi-sovellusten suosion myötä.

Ennen vuotta 2020 vakaavaluuttojen markkina oli vain muutaman miljardin dollarin kokoinen. Vuodesta 2020 lähtien kasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti johdannaismarkkinat, joissa Tether (USDT) toimii likviditeetin lähteenä. Lisäksi markkinoille on tullut uusia stablecoineja, mikä on houkutellut näille markkinoille lisää pääomaa.

Listataan seuraavaksi niitä sektoreita, joissa stablecoinien käyttö näkyy ja lisääntyy erityisesti.

DeFi-palvelut

Stablecoinit toimivat DeFi-palveluissa dollarin korvaajina. Koska DeFi-sovellukset ovat hajautettuja ja toimivat lohkoketjussa, niillä ei ole suoraa yhteyttä perinteiseen pankkijärjestelmään. Ainoa tapa tallettaa dollareita DeFi-sovellukseen on stablecoin kautta.

Suomalainen Aave on yksi suurimmista DeFi-palveluista, jossa stablecoineja käytetään laajalti. DeFi-sektori ei voisi toimia ilman vakaavaluuttojen likvidiä markkinaa. Stablecoineja tarvitaan erityisesti lainapalveluissa, kuten Aave, jossa voit ottaa stablecoin-lainan Ethereum coineja vastaan

Voit myös tallettaa omia stablecoinejasi esimerkiksi kryptolompakkoosi saadaksesi korkotuottoa. Katso täältä mitkä ovat parhaat kylmälompakot.

Treidaus

Stablecoinit ovat pitkään olleet ammattimaisten kryptotreidaajien suosiossa. Erityisesti johdannaiskauppa perustuu lähes täysin stablecoin-treidauspareihin, joissa USDT on erityisen vahvasti edustettuna.

Stablecoinien käyttöä suositaan varojen helpon siirrettävyyden ja pankkien kielteisen asenteen vuoksi. Treidauspäivän päätteeksi voit siirtää satojen miljoonien dollarien arvoiset varat pörssistä kryptolompakkoosi vain muutaman euron kuluilla.

Pankit suhtautuvat kielteisesti suuriin rahansiirtoihin pörssien suuntaan, mutta stablecoinien avulla tämä ei ole ongelma. Vakaavaluuttoja on myös helppo siirtää eri kryptopörssien ja lompakoiden välillä.

Rahansiirrot

Stablecoin on yhä enenevässä määrin korvannut Bitcoinin kun Bitcoin kurssi  jatkaa heiluntaansa kurssitaulukoilla. Se on myös korvannut muut kryptovaluutat digitaalisissa rahansiirroissa arvon vakauden vuoksi.

Yllättäen Tron on suosituin alusta stablecoinien maksuliikenteessä, ja Tronin lohkoketjussa liikkuu jopa enemmän USDT-tokeneita kuin Ethereumissa. Tron on erityisen suosittu Aasiassa sen halpojen ja nopeiden transaktioiden ansiosta.

Säästäminen

Stablecoinien kautta säästäminen on suosittua korkean inflaation maissa, kuten Argentiinassa ja Turkissa. Dollaripohjaiset vakaavaluutat tarjoavat turvaa miljoonille ihmisille. Esimerkiksi Argentiinassa, jossa inflaatio on yli 100 prosenttia vuositasolla, stablecoinit tarjoavat vakaan arvonsäilytyskeinon.

Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat erinomainen tapa vaurastua pitkällä aikavälillä, mutta niiden korkea volatiliteetti lyhyellä aikavälillä tekee niistä riskialttiita. Köyhissä maissa asuville ja pienituloisille on tärkeää säilyttää varallisuuden arvo vakaana ja suojautua oman valuutan inflaatiolta.

Myös suomalaiset sijoittajat voivat hyödyntää stablecoin säästämisessä. Esimerkiksi osa säästötilin euroista voidaan sijoittaa dollaripohjaiseen stablecoiniin, mikä kasvattaa ostovoimaa, jos euro heikkenee suhteessa dollariin. Vakaavaluuttojen etuna on myös mahdollisuus säilyttää varoja pankkijärjestelmän ulkopuolella.

Suurimmat vakaavaluutat


Markkinoiden johtavat stablecoinit ovat Tether (USDT), USD Coin (USDC) ja Dai (DAI). Markkinatilanne voisi olla erilainen, jos Binancen ja Terran stablecoinit olisivat edelleen aktiivisia. Niiden sijasta tuloillaan on myös eurooppalainen stablecoin versio: digitaalinen euro.

Tutustutaan seuraavaksi lähemmin näihin edellä mainittuihin suurimpiin stablecoineihin, jotka olivat vielä pari vuotta sitten erittäin suosittuja.

Tether (USDT)

Tether-kolikoita ja kurssikäyrä taustalla.

Tether (USDT) on markkinoiden suurin ja tunnetuin stablecoin, joka lanseerattiin jo vuonna 2014. Aluksi Tether toimi Bitcoinin lohkoketjussa hyödyntäen Omni Layer -protokollaa. Vuoden 2019 aikana USDT-tokenit alkoivat siirtyä Ethereum- ja Tron-lohkoketjuihin.

Tron on ollut Tetherin ensisijainen alusta vuoden 2021 lopusta lähtien. Tether on säilyttänyt johtavan asemansa stablecoin-markkinoilla, vaikka se on saanut enemmän negatiivista julkisuutta kuin kaikki sen kilpailijat yhteensä.

USD Coin vaikutti 2020-luvun alussa nousevan kovaksi haastajaksi Tetherille, erityisesti sen säännellyn maineen vuoksi. Kevään 2023 pankkikriisi kuitenkin heikensi USDC:n mainetta merkittävästi ja vahvisti Tetherin asemaa entisestään.

Tether on saanut kritiikkiä viime vuosina auditointien puutteesta. Nykyään yhtiö julkaisee laajoja raportteja erityisesti USDT-stablecoinin vakuuksiin liittyen. Raporttien mukaan Tether sijoittaa vakuutena olevat dollarit Yhdysvaltain valtion velkakirjoihin.

Koska lainakorot ovat korkealla, se tarkoittaa, että Tether tekee tällä toiminnalla runsaasti tuottoa.

USD Coin (USDT)

USDC hintaennuste on hyvä seurata ja se kertoo Yhdysvaltain dollarin tilanteesta

USD Coin (USDC) on markkinoiden toiseksi suurin stablecoin. Se lanseerattiin syksyllä 2018 amerikkalaisen Circlen ja Coinbasen toimesta tarkoituksenaan tarjota säännelty vaihtoehto Tetherille, joka toimii “offshore stablecoinina”.

USDC:n suosio lähti nopeaan kasvuun vuoden 2021 kryptobuumin aikana, ja sen markkina-arvo nousi huippuaikoinaan yli 50 miljardiin dollariin, mikä näytti uhkaavan Tetherin johtavaa asemaa.

Vuonna 2023 Yhdysvalloissa alkanut regulaatiosota laski kuitenkin USDC:n suosiota merkittävästi. Maaliskuussa 2023 tapahtunut pankkikriisi toi USDC:n ikävällä tavalla otsikoihin, kun sen vakuuksia uhkasi jäädä yli kolmen miljardin dollarin arvosta romahtaneen Silicon Valley Bankin sisään.

Monet sijoittajat ovat säikähtäneet amerikkalaisten viranomaisten asennetta kryptosektoria kohtaan. Aiemmin USD Coinia pidettiin turvallisena juuri Yhdysvaltain regulaation vuoksi, mutta nyt tämä etu on kääntynyt mainehaitaksi.

USD Coin voi kaikesta huolimatta kasvattaa suosiotaan merkittävästi, kun Yhdysvaltain ja EU:n uusi stablecoin-regulaatio otetaan käyttöön. Parhaimmillaan Tether ei voisi enää toimia näillä markkinoilla parin vuoden päästä. Etenkin Yhdysvalloissa tilanne on hyvin epäselvä.

Dai (DAI)

stablecoin

Dai (DAI) on suurin stablecoin, jonka on takauksena on kryptovaluuttoja. Se eroaa merkittävästi Tetheristä ja USD Coinista, joiden vakuutena on dollareita ja Yhdysvaltain valtion velkakirjoja.

Dain toimintaa hallinnoi hajautettu organisaatio Maker DAO, joka vastaa Maker-protokollan ja Dai-stablecoinin kehityksestä.

DAI:n minttaus tapahtuu ylivakuudellisten lainojen kautta.

  1. Esimerkiksi $1000 edestä DAI-stablecoineja luodakseen täytyy lukita 1500 dollarin edestä kryptovaluuttaa Makerin älysopimukseen
  2. Tämä varmistaa riittävän puskurin kryptomarkkinoiden volatiilisuutta vastaan.
  3. Jos vakuuden arvo uhkaa laskea alle lainan arvon, takaukset myydään markkinoille.
  4. DAI-tokenit luonut henkilö voi myös lisätä uusia vakuuksia milloin tahansa likvidoinnin välttämiseksi.

Aluksi takauksina käytettiin vain Etheriä (ETH), mutta nykyisin myös muut kryptovaluutat ja stablecoinit, kuten USDC, ovat sallittuja.

Dain suosio on pysynyt vakaana, mutta sen markkinaosuus on laskenut tasaisesti viime vuosina. Tällä hetkellä Dain markkina-arvo on 5,5 miljardia dollaria, kun se oli korkeimmillaan lähes 10 miljardia dollaria helmikuussa 2022.

Miten stablecoineja voi ostaa?


Stablecoin on helppo ostaa kryptovaluuttoja tarjoavilta online-alustoilta. Esimerkiksi Kraken tarjoaa USD Coinia (USDC), ja Coinmotionin valikoimasta löytyy sekä markkinajohtaja Tether (USDT) että USDC. Parhaan valikoiman tarjoaa Binance, josta löytyy myös Dai (DAI).

Stablecoinien säilytys on yksinkertaista ja kätevää. Kaikki suurimmat stablecoinit toimivat Ethereum-verkossa ERC20-tokeneina, mikä tarkoittaa, että ne ovat yhteensopivia kaikkien tunnettujen kryptovaluuttalompakoiden kanssa.

Hyviä säilytysvaihtoehtoja ovat esimerkiksi Web 3 -lompakko Metamask ja Trust Wallet. Suosittelemme stablecoinien ostamiseen esimerkiksi seuraavia alustoja:

Binance

Binance on maailman suurin kryptopörssi 24 tunnin kaupankäyntivolyymin perusteella. Tämä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, että se tarjoaa laajimman valikoiman digitaalisia omaisuuksia, kuten stablecoin, sisältää kryptovaihdon, NFT-markkinapaikan ja paljon muuta, mitä kryptokauppiaat voisivat koskaan toivoa.

Lisäksi käyttäjien ei tarvitse käydä läpi KYC-tarkistuksia päästäkseen käymään kauppaa, mikä on pakollinen vaihe monilla muilla kaupankäyntialustoilla.

Binance tarjoaa myös maailmanlaajuisen kattavuuden, joten sen kautta voit ostaa kryptoja, kuten dot, riippumatta siitä, missä maassa olet. Mitä tulee kaupankäyntiin, voit käydä kauppaa kryptovaluutoilla Binancessa fiat-rahalla, kuten luottokortilla, sekä yli 90 eri kryptovaluutalla.

Kraken

Kraken on yksi maailman tunnetuimmista, ja näin ollen ymmärrettävästi parhaista kryptovaluuttapörsseistä. Se tunnetaan erityisesti turvallisena paikkana vaihtaa ja käydä kauppaa kryptovaluutoilla, minkä lisäksi sen helppo ja nopea rekisteröitymisprosessi takaa nopean pääsyn stablecoin ostamiseen sen alustalta.

Kraken tukee kaupankäyntiä yli 150 kryptolla, mukaan lukien Binance Coin, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ja muut huippukryptot. Aloittaaksesi kaupankäynnin Krakenissa, sinun tarvitsee vain rekisteröidä tili, suorittaa henkilöllisyytesi todentaminen, tehdä pankkitalletus (SEPA, SWIFT tai tilisiirto), ja kaikki on valmista.

Yleisesti ottaen Kraken on hyvin turvallinen ja myös aloittelijaystävällinen alusta kryptovaluuttojen monipuoliseen kaupankäyntiin.

Trezor kryptolompakko

Mitä riskejä stablecoineihin liittyy?


Stablecoin on loppujen lopuksi samalla tavalla sääntelemätön omaisuuserä, kuin kryptovaluuta. Tästä johtuen niihin liittyy myös omat riskinsä.

Vaikka ne on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja turvallisuutta, historia on osoittanut, että stablecoin-sijoituksetkaan eivät ole täysin riskittömiä. Tarkastellaan seuraavaksi, mitä asioita stablecoin-sijoittajan kannattaa pitää mielessä erityisesti USDT:n ja USDC:n kohdalla.

Riittävät reservit

Yksi merkittävimmistä kysymyksistä koskee stablecoinien reservien riittävyyttä. Voiko liikkeellelaskija vastata kaikkiin kotiutuspyyntöihin markkinapaniikin sattuessa ja muuntaa stablecoinit takaisin dollareiksi? On myös tärkeää ymmärtää, mitä kotiutuspyynnöllä tarkoitetaan:

  • Kun piensijoittaja myy USDT-tokeninsa pörssissä euroiksi, tokenit vain vaihtavat omistajaa.
  • Kotiutuspyyntö tarkoittaa, että jokin Tetherin kumppaneista (esimerkiksi kryptopörssi) lähettää Tetherille USDT-tokeneita ja haluaa vaihtaa ne dollareiksi.
  • Tässä tapauksessa tokenit poistuvat kierrosta, ja Tetherin markkina-arvo pienenee.

Stablecoin takauksena olevat dollarit sijoitetaan usein Yhdysvaltain valtion velkakirjoihin. Jos markkinoita kohtaisi vuoden 2008 kaltainen finanssikriisi, joka jäädyttäisi velkakirjamarkkinat, tämä voisi aiheuttaa vakavia ongelmia myös stablecoinien liikkeellelaskijoille.

Valuuttariski

Toinen huomioitava tekijä on valuuttariski, etenkin jos säilytät suuria summia stablecoineissa. Yhdysvaltain dollari on perinteisesti ollut turvallinen valuutta, ja USDT ja USDC ovat auttaneet sijoittajia suojautumaan valuuttariskiltä. Tämä tilanne voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa.

Sijoittajan on päätettävä, haluaako pitää fiat-osuuden portfoliostaan euroissa kryptopörssin tilillä vai dollaripohjaisissa stablecoineissa. Pitkällä aikavälillä valuutan valinta voi vaikuttaa merkittävästi sijoituksen ostovoimaan.

Vakuudet

Kolmas huomioon otettava riski liittyy stablecoinien takauksena oleviin varoihin. Esimerkiksi USD Coinin reserveistä jäi yli kolme miljardia dollaria keväällä 2023 kaatuneen Silicon Valley Bankin haltuun.

Vaikka tilanne ratkesi onnellisesti, vastaava tilanne voisi tapahtua tulevaisuudessa muissa pankeissa. Sijoittajien on vaikea tietää tarkalleen, missä stablecoin reservit ovat ja millaisia riskejä niihin liittyy.

Yhdysvaltain hallitus voi myös tarvittaessa jäädyttää dollaripohjaisia talletuksia, mikä voisi aiheuttaa paniikkia ja romahduttaa stablecoinin vaihtokurssin.

Näiden riskien tiedostaminen auttaa sijoittajia tekemään paremmin informoituja päätöksiä stablecoin-sijoituksien suhteen.

Yhteenveto


Stablecoinit ovat vakiinnuttaneet paikkansa kryptovaluuttojen maailmassa ja niillä on merkittävä rooli sekä treidauksessa että DeFi-sektorilla.

Vakaavaluuttojen suosio on kasvanut huomattavasti vuodesta 2020 lähtien. Huippunsa ne saavuttivat keväällä 2022, kun Terra UST ja Binance USD tukivat Tetherin, USD Coinin ja Dain kasvua.

Terra UST:n romahduksesta alkoi kuitenkin laskusuhdanne, joka jatkui lokakuuhun 2023 saakka, vähentäen stablecoin -markkinan kokonaisarvoa merkittävästi.

Suomalaisten näkökulmasta on mielenkiintoista seurata EUROe-stablecoinin kehitystä. Voi jopa olla, että siitä kehittyisi miljardiluokan menestystarina!

Usein kysytyt kysymykset


Kysymys: Mitä stablecoinit ovat?

Vastaus: Stablecoinit eli vakaavaluutat ovat vakiinnuttaneet paikkansa kryptovaluuttojen maailmassa ja niillä on merkittävä rooli sekä treidauksessa että DeFi-sektorilla. Ne ovat digitaalisia valuuttoja, joiden arvo on sidottu johonkin hintansa vakaana pitävään omaisuuserään, kuten Yhdysvaltain dollariin. Näin stalbecoinien hinnat pysyvät vakaampina, kuin muiden kryptovaluuttojen.

Kysymys: Mihin stablecoineja voi käyttää?

Vastaus: Stablecoin tarjoaa runsaasti erilaisia käyttöalueita. Niihin sisältyvät monipuoliset ja kattavat DeFi-palvelut, treidaus, rahansiirrot ja säästämisen. Stablecoinien käyttö kasvoi räjähdysmäisesti keväällä 2020, pääasiassa hajautettujen finanssipalveluiden eli DeFi-sovellusten suosion myötä.

Kysymys: Mitkä ovat suurimmat vakaavaluutat?

Vastaus: Markkinoiden suurimmat stablecoinit ovat Tether (USDT), USD Coin (USDC) ja Dai (DAI). Niitä kaikkia yhdistää se, että niiden hinta on linkitetty Yhdysvaltain dollariin. Myös niiden vakuudet ovat usein kiinni Yhdysvaltain joukkovelkakirjoissa.

Kysymys: Mihin stablecoineja tarvitaan?

Vastaus: Stablecoinit täyttävät aukon perinteisten valuuttojen ja kryptovaluuttojen välillä. Stablecoinien hintavakauden ansiosta sijoittajat voivat esimerkiksi nauttia DeFi-palveluiden tarjoamista vuotuisista korkotuotoista sekä säilyttää varallisuuttaan kryptovaluuttalompakoissa tai -pörsseissä ilman rajuja kurssivaihteluita. Lisäksi stablecoinit toimivat erinomaisina vaihdannan välineinä, sillä kryptomarkkinoiden kurssivaihtelut eivät vaikuta niiden ostovoimaan.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä