ADDX: Singapore ehdottaa kiristyksiä krypto-kaupankäyntiin

| 4 min read
addx

ADDX toimitusjohtaja Choo Oi-Yee iloitsi yhtiön pääsystä mukaan sijoittamisen kehittyvään maailmaan, jossa datalähtöiset strategiat, huipputeknologia ja tekoäly yhdistyvät luoden sijoittajille uusia mahdollisuuksia hallita riskejä ja saavuttaa vakaita tuottoja.

Hän lisäsi, että ADDX aikoo jatkaa rahastotarjonnan laajentamista erityisesti teknologiavetoisten tuotteiden osalta vastatakseen sijoittajien kasvavaan kysyntään automatisoitujen, analyyttisesti korkeatasoisten sijoitusmahdollisuuksien suhteen. Hyödyntämällä lohkoketjuteknologiaa sijoitusten pilkkomiseen pienempiin osiin ja minimitalletusten pienentämiseen, alusta myös pyrkii parantamaan laajemman sijoittajakunnan pääsyä ja osallistumista markkinoille.

AAM:n syvän arvon osakerahasto tasapainottaa arvo- ja kasvuosakkeita, jotka edustavat erilaisia lähestymistapoja mahdollisten tuottojen saavuttamiseen osakesijoittamisessa. Siinä missä arvo-osakkeet lupaavat vakaata kasvua osakkeiden arvonnoustessa aliarvostuksen jälkeen, tarjoavat kasvuosakkeet mahdollisuuden räjähdysmäiseen kasvuun, tosin myös korkeammalla riskillä ja volatiliteetilla.

Rahaston hybridilähestymistapa antaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä molempien filosofioiden vahvuuksista. Laajan maantieteellisen hajautuksen ansiosta 1300 osaketta käsittävä salkku auttaa myös hajauttamaan riskejä samalla, kun sijoittajat pääsevät osalliseksi kasvumahdollisuuksista kehittyvillä ja kehittyneillä markkinoilla ympäri maailmaa.

Tekoäly toimii lisäarvona, ei korvaajana

AAM, joka on erikoistunut tunnistamaan aliarvostettuja osakkeita, on saavuttanut vuodesta 2012 lähtien kestävän, 6,1% vuotuisen kasvun sijoitusstrategiallaan. Vuonna 2021 rahaston hallinnan tueksi otettu tekoälyteknologia on osoittautunut menestykseksi, kun rahasto voitti vertailuindeksinsä peräti 35 %:lla.

AAM:n perustaja Eric Kong kuitenkin korostaa, että vaikka tekoäly tarjoaa rahaston analytiikkaan ja sijoituspäätöksiin merkittävää lisäarvoa automatisoidun datan ja kvantitatiivisten mallien muodossa, se toimii ihmisten tekemän työn tukena, ei sen korvaajana.

Yhtiön kokeneet analyytikot tekevät edelleen laadullisen tarkistuksen jokaisen tekoälyn ehdottaman sijoituskohteen kohdalla tasapainottaenautomaattista data-analyysiä kokemukseen perustuvalla arvioinnilla. Tämä hybridimalli on selkeästi tuottanut tulosta viime vuosina.

ADDX isännöi laajaa valikoimaa tarkoin valittuja rahastoja useilta vaihtoehtoisten sijoitusten luokilta, kuten pääomarahastoja, hedge-rahastoja, pääomasijoitusrahastoja, korkorahastoja, kryptovaluuttarahastoja ja paljon muuta. AAM:n osakerahaston lisääminen alustalle tuo mukaan uuden ulottuvuuden tekoälypohjaiseen sijoittamiseen.

Virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa ADDX:n toimitusjohtaja Choo ilmaisi innoissaan yhtiön pääsystä mukaan sijoitusmaailman kehitykseen, jossa datalähtöiset strategiat, huipputeknologia ja tekoäly luovat sijoittajille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia hallita riskejä ja saavuttaa vakaita tuottoja.

Hän lisäsi, että ADDX aikoo jatkaa rahastovalikoimansa laajentamista erityisesti teknologiavetoisten tuotteiden osalta vastatakseen kasvavaan kysyntään automaation ja datan paremmalle hyödyntämiselle sijoituspäätöksissä. Lohkoketjuteknologian avulla myös sijoituskynnyksiä voidaan madaltaa ja näin parantaa markkinoiden saavutettavuutta laajemmalle joukolle sijoittajia.

Lue myös: Dogecoin ponnistaa hiljalleen ylöspäin – vai ponnistaako?

Teknologiavetoiset rahastot nosteessa ADDX:n alustalla


Teknologia on mullistamassa perinteistä rahoitus- ja sijoitusalaa. Datan, tekoälyn ja algoritmien hyödyntäminen sijoituspäätöksissä on voimakkaassa kasvussa. Myös lohkoketjuteknologia mahdollistaa uudenlaisia rahoituspalveluita. Samalla sijoittajien kiinnostus teknologiavetoisia strategioita kohtaan kasvaa jatkuvasti.

Singaporelainen ADDX on eräs edelläkävijä tarjoamassa teknologiaan pohjautuvia rahastoja ja sijoitustuotteita. Vuonna 2017 perustettu alusta hyödyntää muun muassa lohkoketjuteknologiaa tarjotakseen sijoittajille pääsyn vaihtoehtoisiin rahastoihin minimoiduin kuluin ja kynnyksin.

ADDX rahastovalikoimaan on valittu huolella joukko tunnettuja rahastoyhtiöitä, jotka hyödyntävät edistynyttä analytiikkaa ja datalähtöisiä strategioita sijoitustoiminnassaan. Alustalla on tarjolla esimerkiksi kvantitatiivisia osakerahastoja, kryptorahastoja, hedge-rahastoja, korkorahastoja ja pääomasijoitusrahastoja.

Yhteistä näille on vahva teknologiapainotus. Tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi osake- ja kryptomarkkinoiden trendien ennustamisessa tai optimaalisten sijoitussalkkujen kokoamisessa. Lohkoketjuteknologia puolestaan mahdollistaa tokenisoidut sijoitustuotteet, kuten osakkeisiin tai kiinteistöihin sidotut tokenit, joilla voidaan käydä kauppaa tehokkaasti.

ADDX on saavuttanut vahvan aseman Aasian markkinoilla tarjoamalla helpon pääsyn huippurahastoihin, joihin pienillä sumilla sijoittaminen ei ole aiemmin ollut mahdollista. Alustan kautta pääsee sijoittamaan jo muutamalla sadalla eurolla, mikä madaltaa merkittävästi kynnystä aloittaa sijoittaminen. Teknologiapainotteisille tuotteille on kova kysyntä etenkin nuorten ja varakkaiden asiakkaiden keskuudessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Choo Oi-Yee iloitseekin siitä, miten ADDX pääsee osalliseksi sijoittamisen kehittyvään maailmaan, jossa datalähtöiset strategiat, huipputeknologia ja tekoäly luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia hallita riskejä ja saavuttaa vakaita tuottoja. ADDX aikookin laajentaa teknologiapainotteisten rahastojen tarjontaansa vastatakseen kasvavaan kysyntään sijoittajien keskuudessa.

Uusin lisäys alustalle on AAM syvän arvon osakerahasto, joka yhdistää perinteistä fundamenttianalyysiä ja osakepoimintaa tekoälyn tuomaan lisäarvoon. Tämä hybridistrategia on tuottanut erinomaisia tuloksia viime vuosina. Teknologiavetoisten rahastojen yleistyminen heijasteleekin sitä, miten nopeasti finanssiala on omaksunut uusia työkaluja hyödykseen – ja miten sijoittajat vaativat yhä innovatiivisempia ratkaisuja rahojensa kasvattamiseen.

Yhteenveto

Teknologiavetoisten rahastojen ja sijoitustuotteiden nopea yleistyminen kuvastaa rahoitusalan murrosta. Perinteiset toimijat joutuvat mukautumaan digitalisaation tuomaan disruptioon ja uudenlaisten fintech-yritysten luomiin innovaatioihin.

ADDX on hyvä esimerkki start-up -hengessä luodusta alustasta, joka hyödyntää uusinta teknologiaa tuodakseen sijoittamisen kaikkien ulottuville. Alhainen kynnys aloittaa sijoittaminen ja laaja, huolella kuratoitu rahastovalikoima ovatkin vedonneet erityisesti nuorempiin ja varakkaampiin asiakkaisiin Aasiassa.

Myös perinteisemmät rahastoyhtiöt alkavat yhä enemmän turvautua kehittyneeseen analytiikkaan ja tekoälyyn pysyäkseen kilpailukykyisinä. Esimerkiksi AAM on viime vuosina ottanut algoritmit käyttöön osana sijoituspäätösten tueksi. Tämä on auttanut rahastoa saavuttamaan erinomaisia tuloksia.

On selvää, että tulevaisuudessa yhä useammat sijoituspäätökset tehdään ainakin osittain algoritmien ehdotusten perusteella. Tämä tehostaa toimintaa ja auttaa löytämään piilossa olevia trendejä valtavista datamääristä, joita ihmiset eivät yksin kykenisi analysoimaan. Silti ihmiset tulevat olemaan edelleen tärkeässä roolissa teknologian rinnalla – tuomassa kokemusta ja laadullista näkemystä mukaan päätöksentekoon.

Kaiken kaikkiaan teknologiavetoiset rahastot ja muut sijoitustuotteet ovat vasta alkutaipaleella. ADDX kaltaiset alustat ja rahastoyhtiöt jatkavat varmasti innovointia ja uusien konseptien kokeilua. Datan ja tekoälyn entistä parempi valjastaminen rahoitusalalle lupaa luoda runsaasti uusia mahdollisuuksia niin yhtiöille kuin sijoittajillekin tulevina vuosina.

Lue myös: Mumbain kansainvälinen lentoasema bitcoin-kiristyksen kohteena