Googlen emoyhtiö Alphabet sai tekoälystä nostetta tulokseen

Markku Korhonen
| 3 min read

Google-hakukoneen kuva. Alphabet omistaa Googlen.

Yhdysvaltalainen it-jätti Alphabet Inc on julkistanut neljännen vuosineljänneksen taloudelliset tuloksensa esitellen vaikuttavaa kasvua useissa keskeisissä mittareissa.

Hakupalvelu Googlen emoyhtiö Alphabet ilmoitti vahvasta 13 prosentin vuotuisesta kasvusta Q4-liikevaihdossa, yltäen huimaan 86,31 miljardiin dollariin. Tämä myönteinen kehitys liikevaihdossa näkyi myös muissa taloudellisissa näkökohdissa, kun liiketoiminnan tulos samalle ajanjaksolle nousi 23,7 miljardiin dollariin. Erityisesti tämä kasvu heijasti korkeampaa liiketoiminnan marginaalia, seisten vaikuttavissa 27 prosentissa.

Yhtiön nettotulos kasvoi myös merkittävästi, kohoten 20,68 miljardiin dollariin Q4:llä. Tämän nettotuloksen kasvun rinnalla laimentunut osakekohtainen tulos (EPS) nousi 1,64 dollariin. Nämä huomattavat taloudelliset luvut korostavat Alphabet Inc:n jatkuvaa menestystä ja sitkeyttä kilpailullisilla markkinoilla.

LueTeknologiajätti Microsoft takoi tiskiin kovat luvut

SKILLING mainosbanneri CTA

Kuitenkin positiivisten taloudellisten tulosten ohella Alphabet kohtasi haasteita, jotka liittyivät työvoiman vähentämiseen ja toimistotilan optimointiin. Yhtiö kirjasi kuluja näihin aloitteisiin liittyen, mikä vaikutti sen kokonaistaloudelliseen suorituskykyyn. Työvoimaan liittyvät kulut sisälsivät 2,1 miljardia dollaria työntekijöiden irtisanomisesta ja siihen liittyvistä kuluista. Lisäksi 1,8 miljardia dollaria allokoitiin poistumiskustannuksiin, jotka liittyivät toimistotilan optimointiin tilikaudella 2023.

Alphabet: Nettovarallisuus ja laitteet yli 130 miljardia


Yhtäaikaisesti taloudellisten tulosten kanssa Alphabet korosti strategisia sijoituksiaan omaisuuteen ja laitteisiin. Nettovarallisuus ja laitteet tilikaudelle 2023 olivat vaikuttavat 134,345 miljardia dollaria, korostaen yhtiön sitoutumista vahvistaa operatiivista infrastruktuuriaan. Nämä strategiset investoinnit kertovat Alphabetin tulevaisuuteen suuntautuneesta lähestymistavasta ja omistautumisesta kilpailuedun ylläpitämiseen jatkuvasti muuttuvassa teknologian maisemassa.

Alphabetin taloudellisia saavutuksia korostaa myös sen vahva tase. Kokonaisvarat kasvoivat 365,26 miljardista dollarista vuonna 2022 402,39 miljardiin dollariin vuonna 2023, näyttäen yhtiön vahvaa taloudellista asemaa. Alphabetin likviditeetti on myös ilmeinen, kun käteisen ja käteisvarojen sekä markkinoilla olevien arvopapereiden yhteissumma on vaikuttavat 110,92 miljardia dollaria.

Keskeiset taloudelliset mittarit, kuten liiketoiminnan marginaalin parantuminen 27 prosenttiin ja laimentuneen EPS:n nousu 1,64 dollariin, toimivat kriittisinä indikaattoreina Alphabetin kannattavuudesta ja operatiivisesta tehokkuudesta. Nämä mittarit ovat ratkaisevia sijoittajille ja sidosryhmille, kun he arvioivat yhtiön kykyä tuottaa voittoa ja hallita kuluja tehokkaasti.

Alphabet keskittyy tekoälyyn


Alphabetin strateginen keskittyminen tekoälyyn (AI) ja innovaatioihin on ollut keskeisessä roolissa sen taloudellisessa menestyksessä. Yhtiön monipuoliset tulonlähteet, mukaan lukien verkkomainonta, Google Playn ja YouTuben myynti, pilvipalvelut ja laitemyynnit, ovat edistäneet sen kykyä navigoida dynaamisessa markkinaympäristössä.

Siirryttäessä sisään siihen, mitä toimitusjohtaja Sundar Pichai kutsuu “Gemini-aikakaudeksi”, joka tunnetaan jatkuvista investoinneista tekoälyyn ja muihin teknologioihin, teollisuuden tarkkailijat ja sijoittajat seuraavat kiinnostuneina näiden strategisten liikkeiden vaikutusta yhtiön taloudelliseen kehitykseen. Haasteista huolimatta Alphabetin sitkeys ja sopeutumiskyky asettavat sen vahvaksi toimijaksi teknologia-alalla, valmiina jatkamaan kasvua ja innovaatiota tulevina vuosina.

Yhtiön taloudelliset saavutukset, erityisesti Interactive Median toimialalla, ovat merkittäviä. Alphabetin kyky kasvattaa jatkuvasti liikevaihtoaan ja ylläpitää korkeaa liikevoittoprosenttia kilpailullisella ja nopeasti kehittyvällä alalla osoittaa sen strategisen keskittymisen tekoälyyn ja innovaatioihin tehokkuutta. Google Cloudin liikevaihdon kasvu, joka oli 9,19 miljardia dollaria Q4:llä, korostaa yhtiön laajentumista pilvipalvelumarkkinoilla.

Alphabet kasvaa avainalueillaan


Alphabetin suorituskyky Q4:llä ja tilikaudella 2023 on todiste yhtiön strategisesta näkemyksestä ja toteutuksesta. Kasvu avainalueilla, kuten Search, YouTube ja Cloud, yhdessä harkitun kustannustenhallinnan kanssa, on asettanut yhtiön jatkuvan menestyksen tielle. Kuitenkin työvoiman ja toimistotilan optimointiin liittyvät kulut muistuttavat jatkuvasta tarpeesta sopeutua markkinaolosuhteisiin ja optimoida toiminnot.

Kaiken kaikkiaan Alphabet on osoittanut joustavuutta ja sopeutumiskykyä dynaamisilla markkinoilla, hyödyntäen tekoälykykyjään kasvun ja tehokkuuden ajurina. Kun yhtiö siirtyy toimitusjohtaja Sundar Pichain “Gemini-aikakaudelle”, sijoittajat

Alphabet on monipuolinen teknologiakonglomeraatti, jonka lippulaivana toimii Google-tytäryhtiö.

Googlen monipuoliset tulonlähteet sisältävät verkkomainonnan, appien ja sisällön myynnin Google Playssä ja YouTubessa, pilvipalvelumaksut ja laitteiden myynnin. Alphabet sijoittaa myös kunnianhimoisiin “moonshot”-projekteihin Other Bets -segmentin kautta, pyrkien vallankumouksellistamaan teknologiaa terveydessä, internet-yhteydessä, autonomisessa ajamisessa ja muissa aloilla.

Lue myös: Parhaat indeksirahastot 2024

Taloudellinen suorituskyky on vahva


Alphabet raportoi vahvasta taloudellisesta suorituskyvystä Q4:lle, jossa yhdistetty liikevaihto oli 86 miljardia dollaria, merkiten 13 prosentin vuotuista kasvua. Kasvu oli johdonmukaista myös vakiossa valuutassa. Liiketoiminnan tulos nousi 23,7 miljardiin dollariin, verrattuna 18,16 miljardiin dollariin edellisen vuoden samana neljänneksenä, ja nettotulos nousi 20,68 miljardiin dollariin, verrattuna 13,62 miljardiin dollariin. Nämä tulokset korostavat Alphabetin tekoälyinvestointien merkitystä, erityisesti Searchin, YouTuben ja pilvipalveluiden osalta.

Näistä saavutuksista huolimatta Alphabet kohtasi haasteita, mukaan lukien työvoiman vähentäminen ja toimistotilan optimointi, jotka vaikuttivat merkittävästi talouteen. Yhtiö kirjasi 2,1 miljardin dollarin kulut työntekijöiden irtisanomisesta ja niihin liittyvistä kuluista sekä 1,8 miljardin dollarin kulut toimistotilan optimoinnista tilikaudelle 2023. Nämä toimet, vaikka ne olivat suunnattu parantamaan operatiivista tehokkuutta, johtivat merkittäviin kustannuksiin, jotka vaikuttivat taloudellisiin raportteihin.

Alphabetin taloudellista vahvuutta kuvastaa myös sen tase, jonka kokonaisvarat kasvoivat 365,26 miljardista dollarista vuonna 2022 402,39 miljardiin dollariin vuonna 2023. Yhtiön likviditeettiasema on vahva, käteisen ja käteisvarojen sekä markkinakelpoisten arvopapereiden ollessa yhteensä 110,92 miljardia dollaria. Nettovarallisuuden ja laitteiden lisääntyminen 134,345 miljardiin dollariin kuvastaa Alphabetin jatkuvaa panostusta operatiiviseen infrastruktuuriinsa.

Tärkeät taloudelliset mittarit, kuten liikevoittoprosentti, joka parani 27 prosenttiin, ja laimennettu osakekohtainen tulos, joka nousi 1,64 dollariin, ovat keskeisiä osoittimia Alphabetin kannattavuudesta ja tehokkuudesta. Nämä mittarit ovat tärkeitä sijoittajille, kun he arvioivat yhtiön kykyä tuottaa voittoa ja hallita kuluja tehokkaasti.