Apple lopettaa pitkän yhteistyön Goldman Sachsin kanssa

Teresa Maria
| 4 min read

apple lopettaa

Teknologiamaailmassa tapahtuu, sillä nyt Apple lopettaa pitkään jatkuneen luottokorttikumppanuutensa liikepankki Goldman Sachsin kanssa. Yhteistyön päättyminen johtuu Applen halusta keskittyä syvemmin kulutusluottoihin.

The Wall Street Journalin raportin mukaan Apple esitti äskettäin Goldman Sachsille ehdotuksen, jossa se kertoi aikomuksistaan irtisanoutua luottokortteja koskevasta sopimuksesta jättiyhtiön kanssa seuraavien 12–15 kuukauden kuluessa.

Teknologiajätti kertoo, että irtisanominen kattaa koko kuluttajakumppanuuden, mukaan lukien vuonna 2019 lanseeratun luottokortin ja tänä vuonna käyttöön otetun säästötilin.

Päätös merkitsee nopeaa käännettä sopimukselle, jota hieman yli vuosi sitten jatkettiin vuoteen 2029 asti ja jonka odotettiin olevan Goldman Sachsille valtavirran kuluttajamarkkinoille pääsyn kulmakivi.

Asiat kuitenkin kääntyivät Goldman Sachsin kannalta huonompaan suuntaan viime vuoden lopulla, kun se kärsi merkittäviä tappioita pyrkiessään luomaan kattavaa kuluttajatoimintaa liikepankkitoimintojen rinnalle.

Tämän vuoden alkuun mennessä Goldman Sachs oli itse ilmoittanut Applelle aikomuksestaan purkaa kumppanuus. Mutta kuten tyypillisesti on, kauppiaalla, eli tässä tapauksessa Applella, oli määräysvalta tällaisten muutosten saralla yhteistyössä.

Aavistellessaan, että Apple lopettaa yhteistyön ennemmin tai myöhemmin, Goldman Sachs on jo käynyt keskusteluja American Expressin kanssa mahdollisuudesta siirtää tämä ohjelma tunnetulle korttijättiläiselle.

American Express on kuitenkin ilmaissut huolensa tietyistä näkökohdista ohjelmaan liittyen, mukaan lukien sen hävikkiasteet. Se on siis edelleen epäileväinen, eikä tiedetä ovatko nämä keskustelut edenneet lainkaan.

XTB mainosbanneri CTA

Synchrony Financial osoittaa kiinnostusta Applen luottokorttiohjelmaa kohtaan


Synchrony Financial, joka on Yhdysvaltain suurin myymäläluottokorttien myöntäjä, on myös osoittanut kiinnostusta ottaa Goldman Sachsin kanssa lopetettavan luottokorttiohjelman hallintaansa.

Synchrony on pitkään pyrkinyt tekemään itseään tunnetuksi myymäläluottokorttien liikkeeseenlaskijana, jolla on läheiset siteet suuriin teknologiayrityksiin. Sillä on nimittäin jo kumppanuuksia alan jättiläisten, kuten Amazonin ja PayPalin, kanssa.

Mielenkiintoista tässä kaikessa on se, että Synchrony kilpaili alun perin Goldman Sachsia vastaan Applen luottokorttiohjelmasta. Applelle tämä kehitys on ollut takaisku sen palveluliiketoiminnalle, josta on tullut yhä ratkaisevampi osa-alue iPhonen myyntitaseen kohdalla. Siksi Apple lopettaa nyt edellä mainitun yhteistyön.

On kuitenkin syytä huomata, että Goldman-kumppanuus edustaa todennäköisesti vain pientä osaa Applen tulovirrasta. Syyskuun vuosineljänneksellä Apple raportoi suhteellisen pienestä vuosittaisesta kokonaismyynnin laskusta, kun sen rinnalla yhtiön palveluliikevaihto kasvoi noin 16%.

Goldman Sachsille kumppanuuden lakkaaminen on suuri askel taaksepäin, kun muistetaan sen epäonnistuneet yritykset monipuolistaa yritysasiakkaiden ja ultra- rikkaiden palveluita. Pankki on päättänyt keskittyä nyt uudelleen ydinasiakaskuntaansa.

Applen suhde Goldman Sachsiin oli haasteellinen alusta alkaen


Goldman Sachsin ja Applen välinen suhde ei ollut missään vaiheessa haasteista vapaa. Applen mainokset, joissa todettiin, että sen yhteistyönä markkinoille tuoma luottokortti ei olisi ollut pankista peräisin, ärsyttivät tiettyjä Goldman Sachsin johtajia.

Lisäksi Apple vaati lähes kaikkien luottokortin hakijoiden hyväksymistä, mikä johti väistämättä Goldman Sachsin lainatappioiden radikaaliin kasvuun.

Myös Applen vaatimus lähettää luottokortin haltijoiden laskut aina kuun alussa oli omiaan aiheuttamaan merkittäviä asiakaspalvelun haasteita Goldman Sachsille. Tämä johtui pääasiassa siitä, että useimmat korttiohjelmat porrastavat laskujen jakelua nimenomaan välttääkseen ylivoimaisen asiakaspalvelupyyntöjen kasvun.

Jotkut Goldman Sachsin johtajat myös pitävät pankin kohtaaman sääntelyvalvonnan lisääntymisen syynä Applen yhteyksiä pankkiin. Viime vuonna Goldman Sachs paljasti, että Consumer Financial Protection Bureau tutki sen luottokorttitilin hallintakäytäntöjä, mukaan lukien laskutusvirheiden ratkaisuja ja kortinhaltijoiden hyvityksiä.

Federal Reserve on myös tutkinut Goldman Sachsin laajempaa kuluttajalainatoimintaa. Vastauksena Goldman Sachs on käynnistänyt Project Bluen, joka on sisäinen hanke. Se keskittyy sääntelyongelmiin, ja sen seurauksena on siirretty työntekijöitä kuluttajaluotoista muihin tehtäviin tukeakseen tätä pyrkimystä.

Kaikki haasteet huomioon ottaen voidaan olettaa, että se, että Apple lopettaa yhteistyön Goldman Sachsin kanssa tulee monille osapuolille helpotuksena.

Apple käyttää valtaansa sulkeakseen pois kryptomaksut


Samalla kun Apple on katkaisemassa luottokorttisuhteitaan Goldman Sachsiin, teknologiayhtiö on kohdannut ryhmäkanteen, josta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Kanteessa sanotaan, että teknologiajätti on syyllistynyt salaliittoon rajoittaakseen laitteidensa vertaisverkkomaksujen vaihtoehtoja eli P2P-maksuja, ja estääkseen kryptoteknologian integroinnin iOS-maksusovelluksiin.

Venmo- ja Cash App -asiakkaiden 17. marraskuuta Kalifornian piirituomioistuimeen jättämässä kanteessa myös väitetään, että Apple on tehnyt kilpailunvastaisia sopimuksia suosittujen maksualustojen, kuten PayPalin Venmon ja Blockin Cash Appin, kanssa.

Näiden sopimusten väitetään rajoittavan hajautetun kryptovaluuttateknologian käyttöä maksusovelluksissa, mikä taas johtaa hintojen kohoamiseen käyttäjille.

Apple

Kanteessa Applea syytetään siitä, että se käyttää teknisiä ja sopimusperusteisia rajoituksia, kuten App Store -yksinoikeuttaan ja verkkoselainteknologiaa koskevia rajoituksia vallankäytön välineenä.

Apple käyttää täydellistä määräysvaltaa kaikkiin iPhoneen ja iPadiin asennettuihin ja niissä käytettäviin sovelluksiin. Kanteen mukaan Apple käyttää näitä rajoituksia hyväkseen pakottaakseen uudet iOS P2P-maksusovellukset sulkemaan pois kryptotoiminnot App Storeen pääsyn ehtona.

Tämän seurauksena kuluttajat ovat joutuneet maksamaan kohtuuttomia summia palveluista. Lisäksi kanteen tekijät vaativat vahingonkorvauksia Applen väitetyn kilpailunvastaisen toiminnan aiheuttamista kohtuuttomista maksuista ja ylihinnoittelusta.

58-sivuinen ryhmäkanne tarjoaa kattavan selvityksen vertaisverkkomaksusovellusten ja hajautettujen kryptovaluuttojen historiasta ja niiden markkinoiden kasvusta.

Huomionarvoista tässä kaikessa on se, että huhtikuussa yhdeksännen piirin muutoksenhakutuomioistuin totesi, että Apple oli rikkonut Kalifornian kilpailulainsäädäntöä, kun se oli kieltänyt sovelluksia ohjaamasta käyttäjiä muihin kuin Applen maksuratkaisuihin.

Kryptosovellukset kamppailevat pysyäkseen Apple Storessa

Applen ohjeiden mukaan sovelluskehittäjien on maksettava yhtiölle 30 prosenttia kaikista transaktiotuloista. Tämä on ollut esteenä erityisesti kryptoyrityksille, mukaan lukien ne, jotka helpottavat Non-fungible tokenien (NFT) ostamista. Näiden palveluntarjoajien määrä ja pyrkimykset päästä Apple-sovelluksiin tarjoamaan palveluitaan iOS-käyttäjille on kasvanut rajusti.

Yhteistyöhaluista huolimatta Apple lopettaa ja on poistanut esimerkiksi Bitcoin -ystävällisen Damus-nimisen sosiaalisen median sovelluksen App Storesta, koska Damus oli Applen mukaan rikkonut sen käyttöehtoja.

Sovelluksessa on tippitoiminto, jonka avulla sisällöntuottajat voivat antaa ja vastaanottaa tippejä Bitcoinin muodossa Bitcoinin Lightning-verkon kautta.

Apple katsoi, että tämä ominaisuus rikkoo sen ehtoja, sillä se kieltää kehittäjiä myymästä sovelluksen sisäistä lisäsisältöä, elleivät transaktiot tapahdu Applen kautta. Kun transaktiot menevät Applen kautta, teknologiajätti saa niistä aina 30 prosentin siivun.