Bank of England haluaa saada aikaan stablecoin-sääntelyä

Markku Korhonen
| 3 min read

Bank of England

Ison-Britannian keskuspankki Bank of England ja maan rahoitusalan sääntelyviranomainen Financial Conduct Authority (FCA) ovat molemmat ehdottaneet maanantaina julkaistuissa keskusteluasiakirjoissaan suunnitelmia vakaiden kolikoiden eli stablecoinien sääntelemiseksi.

Keskuspankki Bank of England paljasti, että sääntelytoimet keskittyvät punnan määräisiin stablecoineihin. Tämä johtuu siitä, että niillä on potentiaalia jokapäiväisissä maksuissa.

“Poliittisten päättäjien on tärkeää määritellä sääntelyvaatimukset, jotta innovoijat voivat suunnitella etukäteen ja jotta innovaatiot voidaan ottaa käyttöön turvallisesti”, pankki sanoi.

Yksityinen sektori on viime vuosikymmeninä innovoinut nopeasti rahaa ja maksuja, mikä on antanut kotitalouksille ja yrityksille enemmän valinnanvaraa maksujen suorittamisessa ja vastaanottamisessa. Tähän kuuluu myös “stabiilien kolikoiden” syntyminen.

Bank of England kuvailee stablecoineja “uudenlaisiksi yksityisesti liikkeeseen lasketuiksi digitaalisiksi omaisuuseriksi”, joiden arvo pysyy vakaana fiat-valuuttaan nähden.

Fiat-valuutalla tarkoitetaan valtion liikkeelle laskemaa valuuttaa, jota ei sinänsä ole sidottu esimerkiksi kultaan tai muuhun arvotavaraan. Termi “fiat” on latinankielinen sana, joka käännetään usein “näin on” tai “näin tehdään”. Siten fiat-valuutoilla on arvoa vain, koska hallitus ylläpitää tätä arvoa. Rahalle sinänsä ei ole mitään hyötyä.

Monet ihmiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa voivat käyttää vakaita kolikoita jokapäiväisiin maksuihin. Poliittisten päättäjien on pankin mukaan tärkeää määritellä sääntelyvaatimukset, jotta innovoijat voivat suunnitella tulevaisuutta ja jotta innovaatiot voidaan ottaa käyttöön turvallisesti.

“Sääntelemme systeemisten maksujärjestelmien ylläpitäjiä ja palveluntarjoajia, jotka tarjoavat näille keskeisiä palveluja, sen jälkeen kun HM Treasury (HMT) on hyväksynyt ne. Viimeaikaiset lainsäädännölliset muutokset ovat laajentaneet tätä toimeksiantoa kattamaan myös sellaisten järjestelmämaksujärjestelmien operaattorit, jotka siirtävät “digitaalisia selvitysvaroja”, mukaan lukien vakaat kolikot, ja niihin liittyvät palveluntarjoajat”, Bank of England kirjoittaa.

Bank of England toivoo kryptoalalta palautetta


Keskusteluasiakirjaan saataisiin mahdollisesti palautetta alalta alustavista ehdotuksista. Tämän jälkeen pankki kuulisi lopullista ehdotettua järjestelmää, joka voitaisiin hyväksyä ajan myötä alan kehittyessä.

Keskuspankki sääntelisi myös muita yhteisöjä, jotka tarjoavat palveluja näille maksujärjestelmille, kuten stablecoinien liikkeeseenlaskijoita. Jos näitä orastavia maksujärjestelmiä ei säännellä, ne voivat aiheuttaa riskejä Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusvakaudelle, pankki lisäsi.

Stablecoinit voivat kuitenkin “tehostaa digitaalisia vähittäismaksuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa”, sanoo BoE:n rahoitusvakaudesta vastaava varapääjohtaja Sarah Breeden.

“Ehdotuksillamme pyritään tukemaan turvallista innovointia, jotta yritykset ymmärtäisivät riskit, joita niiden on hallittava, ja jotta yleisö voisi luottaa kaikkiin digitaalisen rahan ja maksamisen muotoihin.”

Kuulemisasiakirja on avoinna palautetta varten yleisöltä ja teollisuudelta 6. helmikuuta 2024 asti.

Bank of England ja FCA ovat hyvässä vauhdissa


Financial Conduct Authorityn (FCA) keskusteluasiakirjassa tarkastellaan ehdotettua sääntelyä, joka liittyy vakaiden kolikoiden liikkeeseenlaskuun ja hallussapitoon.

FCA pitää stablecoineja keinona nopeuttaa ja halventaa maksuja. “Siksi haluamme tarjota yrityksille mahdollisuuden hyödyntää tätä innovaatiota turvallisesti ja varmasti”, FCA:n toiminnanjohtaja Sheldon Mills sanoo.

“Muiden näkemysten saaminen on tärkeää, jotta voimme luoda oikeasuhteiset säännöt, jotka hyödyttävät kuluttajia ja yrityksiä ja täyttävät myös tavoitteemme.”

Myös Prudential Regulatory Authority (PRA) julkaisi “Dear CEO” -kirjeen talletusten, sähköisen rahan ja stabiilien kolikoiden innovatiivisesta käytöstä. Kirjeessä selvitetään, miten se odottaa tallettajien käsittelevän riskejä, joita syntyy useiden digitaalisen rahan muotojen liikkeeseenlaskusta.

LueKeskuspankki: Suomen uusi maksuliikennejärjestelmä

Tarkoitus saada työnjako selväksi


keskusteluasiakirjassa esitetään ehdotettu sääntelykehys vakaita kolikoita ja niihin liittyviä palveluntarjoajia käyttäville järjestelmällisille maksujärjestelmille. Siinä keskitytään puntamääräisiin stablecoineihin, koska niitä pidetään todennäköisimpänä digitaalisten selvitysvarojen laajamittaisena käyttönä maksuissa. Ensimmäisessä osassa kuvataan Bank of Englandin rooli rahan ja maksujen turvallisuuden varmistamisessa ja järjestelmän soveltamisala, ja toisessa osassa selitetään järjestelmän ehdotetut vaatimukset.

Pamfletti julkaistaan yhdessä Financial Conduct Authorityn (FCA) keskusteluasiakirjan kanssa, jossa käsitellään niiden sääntelyn lähestymistapaa vakaiden kolikoiden liikkeeseenlaskijoihin ja säilyttäjiin, Prudential Regulation Authorityn (PRA) kirjeen kanssa pankkien toimitusjohtajille talletusten, sähköisen rahan ja vakaiden kolikoiden käyttöä pankeissa koskevista innovaatioista sekä etenemissuunnitelma-asiakirjan kanssa, jossa selvitetään, miten eri järjestelmät vaikuttavat toisiinsa.

Näillä yhteisillä julkaisuilla sääntelyviranomaiset pyrkivät selventämään, minkä sääntelyjärjestelmän piiriin kukin rahan ja rahan kaltaisen välineen muoto kuuluu, ja määrittelemään selkeästi kunkin järjestelmän väliset sääntelyrajat.

Keskusteluasiakirja on uuden järjestelmän kehittämisen kartoitusvaihe. Kun Bank of England on saanut alalta palautetta näistä alustavista ehdotuksista ja ottanut sen huomioon, se kuulee lopullisesta ehdotetusta järjestelmästä. Järjestelmää voidaan mukauttaa ajan mittaan, kun uusi ala kehittyy.

Mikä on stablecoin?


Vakaa kolikko (stablecoin) on kryptovaluutta, joka on suunniteltu pitämään arvonsa suhteellisen vakiona verrattuna perinteisiin valuuttoihin, kuten Yhdysvaltain dollariin tai euroon. Tämä vakaus pyritään saavuttamaan eri mekanismeilla, ja tavoitteena on vähentää kryptovaluuttojen voimakasta hintavaihtelua, joka on tyypillistä esimerkiksi Bitcoinille ja Ethereumille.

Näin stablecoin toimii
Stablecoinit voivat perustua erilaisiin järjestelmiin ja mekanismeihin, kuten:
  1. Fiat-talletuksiin: Jotkut stablecoinit ovat sidoksissa perinteisiin fiat-valuuttoihin, kuten Yhdysvaltain dollariin, ja niitä tukee yksi-yhteen vastine fiat-talletuksissa. Tämä tarkoittaa, että jokainen liikkeelle laskettu stablecoin on tuettu vastaavalla määrällä perinteistä valuuttaa pankkitileillä.
  2. Kryptotalletuksiin: Toiset stablecoinit perustuvat kryptovaluuttoihin, kuten Ethereumiin, ja ne käyttävät älykkäitä sopimuksia ja muita mekanismeja ylläpitämään vakautta. Esimerkiksi Dai on vakaa kolikko, joka on sidottu Etheriin ja käyttää älykkäitä sopimuksia vakauden ylläpitämiseen.
  3. Kollateralisointiin: Jotkut stablecoinit vaativat käyttäjiä panttaamaan kryptovaluuttaa tai muita omaisuuseriä saadakseen vastineeksi stablecoineja. Tämä kryptovaluutta toimii kollateraalina ja auttaa ylläpitämään vakautta.

Suosittuja stablecoineja ovat esimerkiksi Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) ja Dai. Stablecoineja käytetään laajasti kryptovaluuttojen vaihtokaupoissa, koska ne tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden säilyttää arvonsa suhteellisen vakaina ja välttää hintojen voimakkaat vaihtelut, jotka ovat tyypillisiä useille muille kryptovaluutoille.