Bensan hinta nousussa – mitkä tekijät vaikuttavat siihen?

| 3 min read

Bensan hinta on viime vuosina noussut Suomessa tasaisesti. Useat tekijät vaikuttavat tähän bensan hinnannousuun suomalaisilla autoilijoilla. “Kesällä bensan hinta oli parhaillaan 10–20 prosenttia edullisempaa kuin juuri nyt, joten bensan hinta tänään on korkeammalla kuin aikaisemmin. Tilanne on kehittynyt negatiiviseen suuntaan siitäkin huolimatta, että kesällä hinta oli jo mukavasti laskusuunnassa” uutisoi Business2Community -sivusto

Yksi pääsyy on maailmanlaajuisen öljynkysynnän kasvu. COVID-19-pandemian jälkeen maailmantalous kasvaa, mikä on piristänyt polttoaineen ja raakaöljyn kysyntää voimakkaasti. Tarjonta ei ole kuitenkaan pysynyt samassa tahdissa, sillä OPEC+-maat ovat vain vähitellen lisänneet tuotantoaan.

Tämä kysynnän ja tarjonnan epäsuhta on nostanut raakaöljyn maailmanmarkkinahintoja, mikä vaikuttaa suoraan bensiinin hintaan Suomen pumpuilla. Myös geopoliittinen epävakaus, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, on lisännyt epävarmuutta öljyn tarjonnassa ja siten kohottanut öljyn hintaa.

Lisäksi Suomen valtio nosti polttoaineveroa vuoden 2022 alussa osana ilmastotoimia, mikä suoraan heijastui pumppuhintoihin. Ruuan ja energian hintojen nousu on kiihdyttänyt inflaatiota, jolloin kuluttajien ostovoima heikkenee ja kysyntä hidastuu. Toisaalta öljy-yhtiöiden korkeat voitot ovat herättäneet kritiikkiä bensiinin hinnanmuodostuksesta. Monet autoilijat ovat siirtyneet joukkoliikenteen käyttöön hintojen noustessa. Pidemmällä aikavälillä sähköautojen yleistyminen voi hillitä öljyn kysyntää ja siten bensiinin hinnannousua.

Lue myös: Suomen parhaat kasvuyritykset

Venäjän sota Ukrainassa rajoittaa öljyn tarjontaa


Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös dramaattisesti vaikuttanut öljy- ja kaasumarkkinoihin. Venäjään kohdistetut pakotteet ja kaupankäynnin rajoitukset ovat vähentäneet merkittävästi Venäjältä Eurooppaan toimitettavan öljyn ja kaasun määrää. Tämä on lisännyt kilpailua muiden tuottajien toimituksista ja luonut painetta hintojen nousuun. Venäjältä tulevan energian väheneminen on myötävaikuttanut inflaation kiihtymiseen koko Euroopassa, myös Suomessa. Inflaation kiihtyminen puolestaan heikentää kuluttajien ostovoimaa ja vaikuttaa koko talouteen. Tämä vaikea tilanne saattaa jatkua vielä pitkään, aiheuttaen epävarmuutta ja taloudellista ahdinkoa monille.

Heikko euro kallistaa dollarimääräistä öljyä


Euron heikko arvo Yhdysvaltain dollariin verrattuna on tekijä, joka nostaa tuontiraakaöljyn ja bensiinin hintaa. Koska öljy hinnoitellaan dollareissa, heikentynyt valuuttakurssi vaikuttaa kielteisesti energiantuojamaihin, kuten Suomeen. Euron arvo on laskenut huomattavasti dollariin nähden viime vuoden aikana, mikä on kohottanut polttoaineiden hintaa merkittävästi. Valuuttakurssin heilahteluilla on erittäin suuri vaikutus öljyn hintaan euroissa pitkällä aikavälillä. Polttoaineverojen korotukset nostavat pumppuhintoja.

Suomen valtio on myös vähitellen kiristänyt liikennepolttoaineisiin kohdistuvia veroja viime vuosina osana laajempaa ilmastopolitiikkaa. Bensiinin ja dieselöljyn valmisteveroja on korotettu porrastetusti sekä 2021 että 2022 hallituksen pyrkiessä ohjaamaan kuluttajia vähäpäästöisempiin liikennemuotoihin. Nämä veronkorotukset polttoaineiden hiilidioksidipäästöihin perustuen ovat nostaneet autoilijoiden maksamaa bensiinin ja dieselin litrahintoja pumpulla. Vaikka veronkiristykset ovat perusteltuja ympäristö- ja ilmastosyistä, ne rasittavat entisestään tavallisten autoilijoiden kukkaroita ja elinkustannuksia.

Toimitusketjujen häiriöt ovat vähentäneet tarjontaa


Pandemiasta johtuneet toimitusketjujen häiriöt ovat myös vaikuttaneet tilanteeseen. Öljynjalostamoiden tuotannon ja tankkereiden saatavuuden rajoitteet ovat kiristäneet bensiinin ja dieselöljyn tarjontaa. Tämä on antanut toimittajille mahdollisuuden periä korkeampia hintoja niukoista toimituksista. Vaikka kysyntä on elpynyt voimakkaasti, toipuvat toimitusketjut eivät ole riittäneet kompensoimaan nousseita raakaöljyn maailmanmarkkinahintoja. Toimitusketjujen normalisoituminen vie aikaa.

Lue myös: Suomen talous vasta 14 vahvin kaikista EU-maista

Israelin ja Palestiinan konflikti luo epävakautta


Jatkuva konflikti Israelin ja Palestiinan välillä vaikuttaa myös öljy- ja kaasumarkkinoiden epävakauteen. Sotilaalliset yhteenotot ja väkivaltaisuudet Gazassa painavat raakaöljyn hintaa ylöspäin, koska alue on tärkeä energian solmukohta ja avainasemassa Lähi-idän energiantuotannossa. Huoli mahdollisista toimituskatkoksista ja tuotannon vähenemisestä konfliktin seurauksena nostaa riskipreemiota ja hintapainetta raakaöljyn globaaleilla markkinoilla. Lähi-idän jännitteet ovat historian saatossa toistuvasti heijastuneet öljyn hintaan alueen suuren öljyvarannon vuoksi. Jatkuva epävarmuus ja väkivalta lisäävät ennakoimattomuutta öljykaupassa.Useat tekijät yhdessä ajavat hintoja ylös

Useat tekijät ajavat bensan hintoja ylös


Kaiken kaikkiaan useat globaalit tekijät ovat vaikuttaneet bensiinin hinnannousuun Suomessa. Kysynnän kasvusta, venäläisen energian vähenemisestä, veronkorotuksista ja toimitushäiriöistä koostuva cocktail on ajanut ylös hintoja. Suomalaisten ostovoima laskee, mikä voi myös hidastaa talouskasvua.

Yhteenvetona bensiinin hinnannousun keskeiset syyt Suomessa ovat maailmanlaajuisen raakaöljyn kysynnän kasvu, Venäjältä tulevan öljyn ja kaasun väheneminen, euron heikko valuuttakurssi, kansallisten polttoaineverojen korotus, pandemiasta johtuvat toimitusongelmat sekä epävakaus Israelin ja Palestiinan välillä. Kaikki nämä tekijät ovat yhdessä ajaneet ylös kuluttajien ajoneuvojensa tankkauskustannuksia. Ellei tapahdu merkittäviä muutoksia, kuten maailmanlaajuisen kysynnän laskua tai OPEC-maiden tuotannon kasvua, hintojen nousulta ei näytä helpotusta olevan lähitulevaisuudessa. Suomalaiset autoilijat joutuvat todennäköisesti tyytymään jatkossakin kalliiseen bensiiniin.