Brittien viranomaiset kohdistavat verotusta kryptokäyttäjiin

Teresa Maria
| 5 min read

Brittien viranomaiset kohdistavat verotusta kryptokäyttäjiin

Kryptovaluuttojen verotusta pohditaan aktiivisesti ympäri maailman ja nyt Brittien viranomaiset, eritoten kansallinen veroviranomainen kohdistaa verotusta kryptokäyttäjiin. Viranomainen on pyytänyt krypton käyttäjiä paljastamaan mahdolliset maksamattomat veronsa valtiolle sakkojen uhalla.

Marraskuussa antamassaan ilmoituksessa HM Revenue and Customs (HMRC) pyysi kryptoa käyttäviä sijoittajia ilmoittamaan “vapaaehtoisesti kaikista maksamattomista veroista”, jotka liittyvät krypto-omaisuuserillä saatuihin tuloihin tai tuottoihin, mukaan lukien vaihto-tokenit, NFT:t ja hyöty-tokenit.

Valtion virasto myös varoitti, että niille käyttäjille, jotka eivät ilmoita ja maksa kryptoista johtuvia verojaan, voitaisiin antaa lisärangaistuksia.

“Jos et ota meihin yhteyttä ilmoittaaksesi maksamattomista veroistasi, saatat joutua maksamaan lisäkorkoja ja sakkoja.”

HMRC myös sanoi, että ennen kuin sijoittaja harkitsee vapaaehtoisen tiedon antamista veroviranomaisille, hänen on suoritettava useita muita tärkeitä verotukseen liittyviä vaiheita.

Ensinnäkin on ratkaisevan tärkeää kerätä yhteen kaikki verottajan vaatimat tiedot kryptovaroista, joista sijoittajilla on verovelkaa, mukaan lukien henkilötiedot, kuten sijoittajan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä kansallinen vakuutusnumero.

Lisäksi sijoittajien on kerättävä tietoja krypto-omaisuuteen liittyvien tapahtumien määrästä, tuloista, joita he eivät ole ilmoittaneet verottajalle, ja niiden vuosien lukumäärästä, joilta heillä on rästissä ilmoittavia ja maksamattomia veroja.

Brittien viranomaiset myös täsmensivät, kuinka monen vuoden edestä käyttäjien on ilmoitettava verotettavia kryptotulojaan riippuen heidän aiempaa verovelvollisuuttaan koskevista olosuhteista.

Jos sijoittajat voivat osoittaa, että he ovat toimineet kohtuullisesti, mutta eivät kuitenkaan ole maksaneet oikeaa veronalaista summaa, heidän tarvitsee käsitellä vain neljän viimeisen vuoden maksamattomat verot.

“Jos et maksanut tarpeeksi, koska et ole ollut tarpeeksi huolellinen, sinun on maksettava HMRC:lle se, mitä olet velkaa enintään kuudelta vuodelta”, virasto tarkensi.

SKILLING mainosbanneri CTA

Iso-Britannian hallitus vaatii lisää säännöksiä


Brittien viranomaiset ja erityisesti hallitus on aktiivisesti puuttunut tekoälyn, rahoitusteknologian ja metaversumin parissa työskentelevien politiikkojen toimintaan sääntelytoimenpiteiden, täytäntöönpanotoimien ja tutkimusten kautta.

Lokakuussa Financial Conduct Authority (FCA) otti käyttöön uusia digitaalisia resursseja koskevia sääntöjä, jotka edellyttävät krypton parissa työskentelevien yritysten rekisteröitymistä finanssivalvontaviranomaiselle ja markkinointimateriaalien hyväksyttämistä FCA:n valtuuttaman yrityksen toimesta.

Tärkeimmät päivitykset sisältävät selkeitä varoituksia kryptosijoittajille heidän kryptosijoituksiinsa liittyvistä riskeistä, joista kyseisiä palveluita tarjoaviat kryptopörssit ovat vastuussa. Markkinointimateriaalin tulee olla reilua, selkeää, läpinäkyvää eikä millään tavalla harhaanjohtavaa. Lisäksi kaikille uusille kryptopörssien asiakkaille vaaditaan 24 tunnin harkinta-aikaa.

Aiemmin tässä kuussa Bim Afolami nimitettiin Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriön taloussihteeriksi, jossa hänellä on valta ja vastuu niistä politiikoista, jotka vaikuttavat digitaalisten varojen, kuten keskuspankkien digitaalisten valuuttojen käyttöön ja käyttöönottoon maassa.

Lontoon Cityn (eli Britannian Wall Street) uusi ministeri kehotti äskettäin sääntelijöitä omaksumaan suopeamman lähestymistavan riskinottoon pyrkimyksenä elvyttää Yhdistyneen kuningaskunnan pysähtynyttä taloutta.

Ministeri Bim Afolami tukee kryptoja ja riskinottoa


Britannian talous on sakannut erityisesti vuonna 2016 tapahtuneen Brexitin, eli EU-eron jälkeen, eikä valoa ole tunnelin päässä vieläkään näkyvissä. Tästä johtuen hallitus ja Brittien viranomaiset ovat tänä päivänä huomattavasti suopeampia kovien otteiden käyttöönottoa kohtaan.

Uuusi Lontoon Cityn ministeri, Bim Afolami, joka astui hiljattain virkaansa osana ministeriöiden uudelleenjärjestelyä, korosti, että sääntelyviranomaisten on löydettävä tasapaino tehokkaan valvonnan ja innovaatiolle ja kasvulle annettavan liikkumavaran välillä.

Puhuessaan Financial Timesin Global Banking Summit -huippukokouksessa Afolami korosti, että liian varovaisen sääntely-ympäristön luominen voisi kääntyä itseään vastaan.

Afolami ilmaisi myös tukensa Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville kryptovaluuttayrityksille huolimatta siitä, että alan asiantuntijat ovat jatkuvasti tuoneet esille huolenaiheita alan korkeista petosriskeistä.

Hän korosti, että on tärkeää olla laittamatta kaikkia kryptoyrityksiä saman sateenvarjon alle, ja ilmaisi luottamuksensa hallituksen suunnitelmaan alan sääntelyn kehittämiseen liittyen.

Lisäksi Afolami antoi tukensa rahoitusalan sääntelyviranomaisten äskettäiselle päätökselle poistaa pankkiirien bonusten yläraja ja korosti sitä, ettei hänellä ole aikomusta ottaa käyttöön toimenpiteitä alan palkkojen valvomiseksi.

“On todella tärkeää, ettemme päädy pinoamaan jokaista kryptoalan yritystä FTX:n tai Binancen kaltaiseen kasaan.”

Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on aktiivisesti pitänyt silmällä ja puuttunut tekoälyn, rahoitusteknologian ja metaversen parissa työskentelevien politiikkojen toimintoihin sääntelyn, ja erilaisten tutkimusten kautta.

Esimerkiksi lokakuussa Financial Conduct Authority (FCA) otti käyttöön joitakin uusia digitaalisia varoja koskevia sääntöjä, jotka edellyttävät, että kryptoyritysten on rekisteröidyttävä finanssivalvontaviranomaisen kanssa ja että niiden markkinointimateriaalit hyväksytetään FCA:n valtuuttamalla yrityksellä.

Myös Suomessa kryptovaluuttojen verotus uudistuu


Siinä missä Brittien viranomaiset ottavat kryptovaluuttoja tarkempaan syyniin, myös Suomessa kryptovaluuttojen verotus saa uudet suuntaviivat lähitulevaisuudessa.

Suomen ja useiden muiden valtioiden yhteinen julkilausuma krypto- eli virtuaalivarojen raportoinnin ja tietojenvaihdon aloittamisesta vuoteen 2027 mennessä kuvastaa kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä sopeutua nopeasti muuttuvaan kryptovaluuttamarkkinaan.

Julkilausumassa korostetaan tarvetta pysyä ajan tasalla ja varmistaa, että verotusjärjestelmät vastaavat tehokkaasti kryptovaluuttojen kasvavaan käyttöön liittyviin haasteisiin.

Krypto- eli virtuaalivarojen raportointikehys, joka tunnetaan nimellä Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), on suunniteltu asettamaan velvoitteita kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat kryptovarapalveluja.

Nämä yritykset velvoitetaan keräämään ja ilmoittamaan vuosittain tietoja kryptovarojen käyttäjistä ja tapahtumista kotivaltionsa veroviranomaisille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtiot voivat näin ollen tehokkaammin valvoa ja varmistaa verosäännösten noudattamisen, sekä ehkäistä veronkiertoa kryptovarojen avulla.

Kryptovaluuttojen verotus on ollut Suomessa ja maailmalla osin harmaalla alueella, koska viranomaiset eivät ole pysyneet alan nopeassa kehityksessä mukana.

Toinen keskeinen näkökulma julkilausumassa liittyy Common Reporting Standard (CRS) -standardin muutoksiin finanssitilitietojen raportoinnissa. CRS-standardi velvoittaa finanssilaitokset raportoimaan asiakkaidensa varoista ja tuloista kotivaltionsa veroviranomaisille.

Tämä tietojenvaihto tapahtuu automaattisesti, ja valtiot vaihtavat näitä tietoja keskenään. Standardia laajennettiin äskettäin kattamaan myös sähköisen rahan tuotteet vuonna 2023. Myös tämän standardin myötä kryptovaluuttojen verotus tulee tehostumaan.

Miten CRS-standardi tulee näkymään kryptoverotuksessa?

Jatkossa finanssilaitosten huolellisuusmenettelyjä ja raportointivelvollisuutta koskevia sääntöjä on parannettu, mikä vahvistaa valtioiden mahdollisuuksia valvoa ja hallita virtuaalivaluuttojen liikehdintää.

Näiden muutosten myötä CRS-standardiin osallistuvat maat pyrkivät varmistamaan, että tietojen vaihto voitaisiin päästä aloittamaan vuoteen 2027 mennessä. Jotta kryptovaluuttojen verotus saadaan halutulle tasolle, se edellyttää kunkin maan lainsäädäntöön muutoksia ja tietojenvaihtosuhteiden aktivoimista eri valtioiden välillä.

Koska kryptovaluutat luokitellaan verotuksenalaiseksi omaisuusluokaksi, syntynyttä luovutustappiota kryptojen kaupasta, vaihdosta tai muista luovutuksista voidaan näin ollen vähentää verovuonna ja seuraavina viitenä vuotena veronalaisesta tulosta.

On kuitenkin tärkeää olla varovainen kryptovaluuttoihin sijoittamisessa, sillä Verohallinto ei pidä virtuaalivaluuttaan esimerkiksi kaupankäynnin seurauksena kohdistuvia menetyksiä  vähennyskelpoisena luovutustappiona. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Verohallinnon mukaan kryptovaluutat eivät ole arvopapereita.

Kryptovaluuttojen joukosta on myös paljastunut suunniteltuja huijauksia, joissa uudelle kryptovaluutalle luodaan keinotekoista hypeä, kunnes se lopulta katoaa ja vie mukanaan siihen sijoitetut varat.

Verohallinnon näkökulmasta tällaisessa tilanteessa menetetty varallisuus ei ole vähennyskelpoinen luovutustappio, ja sijoittajan on siksi tärkeää tutkia tarkasti, mihin kryptovaluuttaan rahojaan laittaa, minkä palvelun kautta sijoituksen tekee ja missä säilyttää kryptovarallisuuttaan.