Hyvästit Bitcoinille? Mullistaako Citibankin Citi Token rahansiirrot

Teresa Maria
| 1 min read
Image of Bitcoin and US Dollar bill
Kuva: Kanchanara, Unsplash

Arvostettu kirjailija ja taloudellisen lukutaidon puolestapuhuja, Robert Kiyosaki, on herättänyt vilkkaan keskustelun kryptovaluutta-alueella lausunnoillaan Bitcoinin ja Yhdysvaltain dollarin tulevaisuudesta. Kirjailija, joka tunnetaan parhaiten myydyistä kirjoistaan “Rich Dad Poor Dad”, jakoi ajatuksiaan sosiaalisen median alustalla X vastauksena Citibankin viimeaikaiseen sijoittautumiseen lohkoketjuteknologiaan.

Citibank hyppää mukaan lohkoketjuun


Citibank, Citigroup Inc:n globaalin rahoituspalveluyrityksen tytäryhtiö, esitteli Citi Token -palvelunsa 18. syyskuuta. Citibankin liiketoimintaratkaisu hyödyntää lohkoketjuteknologiaa helpottaakseen välittömiä rajat ylittäviä tapahtumia asiakastalletusten tokenisoinnilla.

Citi Token -palvelun myötä Kiyosaki pohti mahdollisia ripple-vaikutuksia Bitcoinille ja Yhdysvaltain dollarille. – Citibank ilmoitti tänään tarjoavansa pankin lohkoketjuteknologiaa muuntaakseen institutionaaliset säästöt Citibank-tokeneiksi, joita voidaan käyttää välittömiin ympärivuorokautisiin rajat ylittäviin tapahtumiin. Hyvästi Bitcoin ja Yhdysvaltain dollari? Kiyosaki totesi.

Citibankin päätös merkitsee merkittävää edistysaskelta maksujenkäsittelyssä ottamalla käyttöön älykkäät sopimukset. Muuttamalla asiakastalletukset digitaalisiksi tokeneiksi yksityisen lohkoketjun kautta pankki tarjoaa ympärivuorokautisia tapahtumapankkipalveluja institutionaalisille asiakkailleen.

Citi Tokenin vaikutus Bitcoiniin ja Yhdysvaltain dollariin


Kiyosakin kysymys, joka vihjaa mahdollisesta kilpailusta Bitcoinille, on herättänyt alan asiantuntijoiden huomion. Jotkut uskovat, että tämä kehitys voisi olla hyödyllinen kryptovaluutalle.

DigiBuildin toimitusjohtaja Robert J. Salvador huomautti, että Citibankin sijoittautuminen ei välttämättä ole uhka Bitcoinille. Sen sijaan se saattaa kannustaa laajempaan kryptovaluuttojen hyväksyntään ja käyttöön. Salvador painotti, että Bitcoinin ainutlaatuinen arvolupaus pysyy koskemattomana, ja se jatkaa nopeana ja kätevänä maksutapana.

Kiyosakin näkemykset Bitcoinista ovat olleet selkeitä ja johdonmukaisia. Hän näkee Bitcoinin “digitaalisena kultana” ja vertaa sitä fyysisiin vastineisiinsa, kultaan ja hopeaan. Hän on usein korostanut näiden omaisuuserien merkitystä ja kutsunut Bitcoinia “kansan rahaksi”, kun taas kultaa ja hopeaa hän kutsuu “Jumalan rahaksi”.

Aiemmin huhtikuussa Kiyosaki teki jopa rohkean hintaennusteen, jonka mukaan Bitcoin nousee 100 000 dollariin.

Kaatuvatko perinteiset liiketoimintamallit?


Kun lohkoketjuteknologia jatkaa tietään kohti valtavirtaista hyväksyntää, se tuo mukanaan mahdollisuuden merkittävästi häiritä perinteisiä rahoitusliiketoimintamalleja.

Välikäyttäjät, kuten pankit, ovat tähän mennessä toimineet taloudellisten resurssien portinvartijoina ja käytännössä ainoina luotettavina toimijoina tarjonneet keinoja suurempiin rahansiirtoihin. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa kuitenkin vertaisverkkotapahtumat ja ratkaisut kuten Ripplen XRP tai – käytännössä XRP:n toimintamekanismin kopioinut – Citi Token voi dramaattisesti vähentää näiden välikäyttäjien roolia.

Myös legitimiteetin ja luottamuksen kysymys nousee esille. Lohkoketjuteknologian hyväksyminen valtavirran finanssilaitosten, kuten Citigroupin, toimesta voisi tuoda tärkeän määrän uskottavuutta teknologialle ja siihen liittyville kryptovaluutoille. Vaikka Kiyosakin viimeaikaiset kommentit Bitcoinista ja Yhdysvaltain dollarista ovat herättäneet keskustelua, ne myös osoittavat kasvavaa kiinnostusta ja hyväksyntää lohkoketjuteknologiaa kohtaan valtavirran finanssilaitoksissa.

Citibankin liike merkitsee perinteisen pankkitoiminnan ja lohkoketjun leikkauspistettä, joka saattaa muokata tulevaisuuden rahoitusta. Tällaisten kehitysten vaikutus Bitcoinin tulevaisuuteen on kuitekin edelleen epävarma.