Kesäkuun Danske Bankin työttömyysennuste on aiempaa synkempi

Markku Korhonen
| 4 min read

Työttömyysennuste on huonontunut kesäkuussa 2024. Kuvituskuvassa mies pitelee kasojaan työpöydän äärellä.

Danske Bankin työttömyysennuste on noussut hieman edellisestä ennusteesta, mutta taloudessa on myös positiivisia merkkejä, selviää Danske Bankin kesäkuun suhdannekatsauksesta.

”Työttömyys kasvaa rakennusalalla, eikä työllistämisaikeita ole muillakaan päätoimialoilla. Kuitenkin osa yrityksistä kärsii edelleen osaavan työvoiman puutteesta, ja työikäinen väestö uhkaa vähentyä. Osaavan työvoiman puute monilla aloilla todennäköisesti hidastaa työmarkkinoiden heikkenemistä, vaikka taantuma pakottaa yrityksiä sopeutumaan”, toteaa Danske Bankin Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Danske Bankin työttömyysennuste sanoo nyt, että työttömyys nousee tänä vuonna 8,2 prosenttiin (aiempi ennuste oli 7,9 %). Ensi vuonna työttömyys on ennusteen mukaan 7,9 prosenttia (aiempi ennuste oli 7,4 %).

Huolimatta työttömyyshuolista, kuluttajien loppuvuosi näyttää suotuisalta, sillä palkkataso kasvaa inflaatiota nopeammin.

Vientimarkkinoiden kasvun vahvistuminen sekä inflaation ja korkojen lasku tukevat Suomen taloutta loppuvuonna, mutta heikon lähtötason vuoksi koko vuoden talouskasvu jää heikoksi. Pankki pitää ennallaan ennusteen talouskasvusta tälle vuodelle -0,4 prosentissa. Ensi vuodelle ennuste on 1,8 prosentin talouskasvu (aiempi ennuste 1,9 %).

”Suomen talous kääntyi kasvuun hieman yllättäen jo vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta ensimmäinen vuosipuolisko jää kokonaisuutena heikoksi satamalakon, tuotannon seisokkien, supistuvan asuntotuotannon ja vaisun kulutuskysynnän vuoksi”, Kuoppamäki sanoo.

Kuluttajien kannalta kesä ja lähivuodet näyttävät lupaavilta. Ennusteiden mukaan ansiotaso nousee hintoja nopeammin ja korot laskevat.

”Inflaation lasku yhdistettynä ansiotason ja työeläkkeiden nousuun vuonna 2024 auttaa nostamaan reaalista ostovoimaa, joka on keskeinen tekijä yksityisen kysynnän elpymisessä. Ennustamme yksityisen kulutuksen kasvavan vuonna 2024, mutta työttömyyden lievä nousu pitää kysynnän kasvun maltillisena. Suurempia hankintoja, kuten uuden auton ostoa, lykätään edelleen mahdollisuuksien mukaan”, Kuoppamäki sanoo.

XTB mainosbanneri CTA

Suomessa investoinnit etenevät hitaasti


Maailmantalouden kasvu ja erityisesti koheneva suhdannetilanne EU:n sisämarkkinoilla, jotka ovat Suomelle tärkeitä, lisäävät vientikysyntää vuoden 2024 loppuun mennessä. Teollisuuden luottamuskysely osoittaa matalaa arviota tilauskannasta, mikä kertoo teollisuustuotannon pysyvän vaisuna vielä alkukesän ajan.

”Investoinnit ovat heikentyneet laaja-alaisesti. Etenkin asuntotuotanto on supistunut merkittävästi. Teollisuuden investoinnit ja panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen polkevat paikallaan. Investoinnit vihreään siirtymään, kuten energiatehokkuuteen, kuitenkin jatkuvat. Investointien voidaan odottaa kääntyvän loivaan nousuun vuoden 2024 lopulla, kun talouskasvun elpyminen ja korkojen lasku parantavat investointi-ilmapiiriä”, Kuoppamäki toteaa.

Yhdysvalloissa vakaa kasvu on jatkunut, ja vahva kysyntä on osaltaan selittänyt vientinäkymien paranemista niin Euroopassa kuin Kiinassakin. Merkit vahvemmasta kasvusta ja samalla sitkeämmästä inflaatiosta ovat kuitenkin saaneet markkinat siirtämään odotuksiaan keskuspankkien tulevista koronleikkauksista useimmissa läntisissä talouksissa.

”Odotamme sekä Euroopan keskuspankilta että USA:n keskuspankki Fediltä vain kahta koronlaskua tänä vuonna. Maltillinenkin korkotason lasku helpottaa erityisesti pohjoismaiden kuluttajia, mutta maailmanlaajuisesti kireänä pysyvä rahapolitiikka rasittaa edelleen kasvunäkymiä. Kaikesta huolimatta vielä viime vuonna näkymiä hallinneet synkimmät taantumariskit näyttävät hälvenneen”, summaa Danske Bankin seniorianalyytikko Antti Ilvonen.

Tutustu tuoreimpaan krypto-presaleen osoitteessa https://basedawgz.ltd/.

TEM:n työttömyysennuste on Danske Bankia positiivisempi


Danske Bankin työttömyysennuste on hieman synkempi kuin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) viime marraskuussa antama ennuste. TEM:n viime syksynä antama työttömyysennuste sanoo, että tänä vuonna työttömyysaste nousee 7,4 prosenttiin, mutta laskee vuonna 2025 7,0 prosenttiin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä työllisyysasteen odotetaan kääntyvän nousuun jo vuoden 2025 aikana talouden yleisen kohenemisen ansiosta. Positiivista on, että vaikka työllisyysaste hieman notkahtaa, työllisten määrä kasvaa maahanmuuton lisääntymisen ansiosta koko ennustejakson ajan.

Lomautusten määrä lisääntyy huomattavasti tämän syksyn aikana. Ennusteen mukaan kokoaikaisesti lomautettujen määrä nousee alkuvuodesta lähes 40 000 henkilöön. Lomautukset koskevat erityisesti rakennusalaa, mutta myös teollisuutta ja logistiikkaa.

Merkittävä muutos kevään ennusteeseen verrattuna on maahanmuuton kasvu. Työikäisten nettomaahanmuutto kasvaa tänä vuonna jopa 47 000 henkilöön. Ennusteessa on päivitetty maahanmuuttonäkymät tuleville vuosille, mikä näkyy työvoiman määrän kasvuna.

Vaikka väestö kasvaa maahanmuuton myötä, työikäisten työvoimaosuus kasvaa edelleen. Ennusteen mukaan työvoimaosuus nousee vuonna 2025 69,3 prosenttiin.

Työllisyysaste laskee vuonna 2024 tämän vuoden tasosta, mutta nousee jälleen vuonna 2025. 20–64-vuotiaiden työllisyysaste pysyy tänä vuonna ennallaan, mutta laskee ensi vuonna 0,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2025 työllisyysaste nousee 78,7 prosenttiin, mikä on 0,7 prosenttiyksikön kasvu vuoteen 2024 verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste on tänä vuonna 73,7 prosenttia, ensi vuonna 73,5 prosenttia ja vuonna 2025 74,1 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden määrä työvoimapalveluissa (sisältäen kokoaikaisesti lomautetut) jatkaa kasvuaan ja nousee tänä vuonna 267 000 henkilöön, mikä on 17 000 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Työttömien työnhakijoiden määrä ennustetaan kääntyvän laskuun ensi vuoden aikana.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt jälleen kasvuun, ja tänä vuonna heitä ennustetaan olevan 90 000, seuraavina vuosina 93 000. Positiivista on, että alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrän ennustetaan vähenevän merkittävästi ensi vuonna ja nuorisotyöttömyyden laskevan vuonna 2025 24 000 henkilöön.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreita, työmarkkinatilastoja, politiikkainformaatiota, valtiovarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta ja Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa. Tilastokeskus on vuoden alusta alkaen ilmoittanut työllisyysasteen ensisijaisesti 20–64-vuotiaiden ikäryhmässä aiemman 15–64 sijaan.

Ledger kryptolompakko

Suomalaiset huolissaan Suomen taloudesta


Viimeisimmässä, toukokuun alkupuolella julkaistussa valtioneuvoston Kansalaispulssi-kyselyssä selvisi, että suurin osa suomalaisista on vähintään jossain määrin huolissaan maan julkisen talouden nykytilasta.

Kansalaispulssi-kysely paljasti, että yli 80 prosenttia vastaajista tuntee huolta valtiontalouden kestävyydestä. Kyselyn aineisto kerättiin huhtikuun 24. ja 29. päivien välisenä aikana eli hieman hallituksen kehysriihen jälkeen, jossa tuli niin sanotusti lunta tupaan.

Hallitus päätti kehysriihessään noin kahden miljardin euron menoleikkauksista ja noin miljardin euron veronkiristyksistä.

Noin kaksi kolmasosaa Kansalaispulssin vastaajista oli huolissaan Suomen talouden verkkaisesta kasvusta. Sama määrä ihmisiä pitää myös sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua huolestuttavana asiana. Yli puolet vastanneista ilmaisi myös huolensa siitä, että Suomi saattaa joutua tilanteeseen, jossa EU joutuu antamaan maalle suosituksia talouden korjaamiseksi.