Ei hyvältä näytä – EU:n talouskasvu oli vaatimatonta 2023

Markku Korhonen
| 4 min read
EU:n talouskasvu oli heikkoa. EU:n lippuja EU komission rakennuksen edustalla.
EU:n talouskasvu oli heikkoa. EU:n lippuja EU komission rakennuksen edustalla.

Taloudellinen tilanne ei vieläkään näytä Euroopassa kovin hyvältä, sillä EU:n talouskasvu oli viime vuonna vaatimatonta. Vuoden 2024 lähtötilanne on odotettua heikompi, Euroopan komissio kertoo tiedotteessaan.

Euroopan komission talven välitulevaisuuden ennusteessa EU:n ja euroalueen kasvun odotetaan jäävän 0,5 prosenttiin vuonna 2023, kun se aiemmin ennustettiin olevan 0,6 prosenttia. Vuoden 2024 kasvuennuste on laskenut EU:ssa 0,9 prosenttiin (1,3 prosentista) ja euroalueella 0,8 prosenttiin (1,2 prosentista). Talouden toimeliaisuuden odotetaan kuitenkin lisääntyvän edelleen vuonna 2025, arviolta 1,7 prosenttia EU:ssa ja 1,5 prosenttia euroalueella.

EU:n talouskasvu grafiikkaa
EU:n talouskasvu. Talven 2024 talousennuste. Kuva: Euroopan komissio

 

Inflaation hidastumista on odotettu alkuperäistä nopeammin. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI) oli EU:ssa 6,3 prosenttia vuonna 2023, mutta ennustetaan laskevan 3,0 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,5 prosenttiin vuonna 2025. Euroalueella vastaavat luvut olivat 5,4 prosenttia vuonna 2023, ja odotetaan laskevan 2,7 prosenttiin vuonna 2024 ja 2,2 prosenttiin vuonna 2025.

Vuonna 2023 EU:n talouskasvu hidastui, koska kotitalouksien ostovoiman heikkeneminen, tiukentunut rahapolitiikka, osittainen finanssipoliittisen tuen lopettaminen ja ulkoisen kysynnän väheneminen. Vaikka vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen talousnäkymät ovat heikot teknisen taantuman jälkeen, odotetaan talouden toimeliaisuuden kasvavan vähitellen tänä vuonna. Inflaation hidastuessa reaalipalkkojen nousun ja joustavien työmarkkinoiden odotetaan tukivan kulutuksen elpymistä. Investointeja edistää luoton saatavuuden paraneminen ja elpymis- ja palautumistukien jatkuminen. Lisäksi odotetaan ulkomaisten kauppakumppaneiden kanssa käytävän kaupan normalisoituvan.

EU:n talouskasvun odotetaan vakiintuvan vuoden 2024 jälkipuoliskolta vuoden 2025 loppuun mennessä. Inflaation hidastumista on tapahtunut odotettua nopeammin, mikä johtuu pääasiassa energian hintojen laskusta. Epävarmuutta lisäävät geopoliittiset jännitteet ja mahdollinen Lähi-idän konfliktin laajeneminen, mikä voi vaikuttaa inflaatioon. Euroopan unionin sisäiset kasvu- ja inflaatioennusteet ovat alttiita riskeille, kuten kulutuksen, palkkojen ja voittomarginaalien kehitykselle sekä koron ja ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Euroopan komission talven 2024 EU:n talouskasvun ennuste perustuu teknisiin oletuksiin vaihtokursseista, koroista ja hyödykkeiden hinnoista, ja se on päivitetty saaduilla tiedoilla tammikuun 29. päivään mennessä. Lisäksi otetaan huomioon kaikki tiedot hallituksen toimista, jotka on saatu viimeistään helmikuun 1. päivään mennessä. Euroopan komissio julkaisee vuosittain kaksi kattavaa ennustetta ja kaksi välitulevaisuuden ennustetta, jotka kattavat BKT:n ja inflaation EU-maissa neljännesvuosittain. Komission seuraava ennuste, kevään 2024 talousennuste, julkaistaan toukokuussa. Jos ei mene hyvin Suomessa ja EU:ssa niin ei niin mene Ruotsissakaan.

 

XTB mainosbanneri CTA

Suomen ennuste EU:n talouskasvua heikompi


Suomessa ei päästy vuonna 2023 kasvuun, ja ennuste on –0,4 prosenttia. Vuoden 2024 kasvuennuste on laskenut EU:ssa 0,9 prosenttiin (1,3 prosentista) ja euroalueella 0,8 prosenttiin (1,2 prosentista). Suomessa kasvuennuste vuodelle 2024 on 0,6 prosenttia. Vuonna 2025 talouden toimeliaisuuden odotetaan edelleen kasvavan – EU:ssa 1,7 prosenttia ja euroalueella 1,5 prosenttia. Suomessa kasvun ennustetaan olevan 1,6 prosenttia vuonna 2025.

Suomessa inflaatio hidastui 4,3 prosenttiin vuonna 2023. Sen ennustetaan hidastuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2024 ja nousevan sen jälkeen 1,5 prosenttiin vuonna 2025.

Teknologiateollisuus ry:n helmikuun alussa julkaiseman tilauskanta- ja henkilöstötiedustelun mukaan Suomen suurimpien vientialan yritysten tilauskanta ohenee edelleen nopeasti, ja lomautettujen määrä on kasvanut merkittävästi.

Vaikka kolmannen neljänneksen dramaattista uusien tilausten pudotusta ei toistettu vuoden lopulla, tilanne pysyy haasteellisena ja Teknologiateollisuus ennustaa vaikeaa alkuvuotta Suomen taloudelle.

Tuoreet tiedot suomalaisten teknologiateollisuusyritysten tilauskertymästä ja kysynnän kehittymisestä viittaavat jatkuvan laskusuhdanteen jatkumiseen. Useiden yritysten liikevaihdon odotetaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana, kun vuoden takainen henkilöstön ennätysmäärä on kääntynyt laskuun ja lomautusten määrä on kasvanut merkittävästi.

Vuonna 2023 teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto laski noin kaksi prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Teknologiateollisuus uskoo, että pelätty massiivinen tuotantomäärien putoaminen ja työllisyyden voimakas heikkeneminen voitaisiin kuitenkin välttää alkuvuoden aikana.

Vaikka uusien tilausten arvo teknologiateollisuudessa kasvoi viimeisellä neljänneksellä, se oli silti 19 prosenttia pienempi kuin vuoden takaisena vastaavana ajanjaksona. Tilauksien määrä kokonaisuutena oli kolme prosenttia pienempi kuin syyskuussa ja 16 prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 joulukuussa.

Blockstream Jade tuotteet

OP:n ekonomistit optimistisempia


OP Ryhmän ekonomistit julkaisivat arvionsa tammikuun lopussa. Sen mukaan Suomen talous on matkalla kohti myönteisempää kehitystä.

Ekonomistit odottavat Suomen talouden kasvuennusteen pysyvän 0,0 prosentissa vuodelle 2024, mutta samalla he vihjaavat arvioitua voimakkaampaan talouden käännekohdan odottamiseen kuluvan vuoden aikana.

Tämän lisäksi vuoden 2025 bruttokansantuotteen kasvuennustetta on tarkistettu ylöspäin 1,4 prosenttiin aiemmasta 1,2 prosentista. Maailmantaloutta piristävät inflaation hidastuminen ja korkojen lasku, jotka vaikuttavat myönteisesti myös Suomen talouteen loppuvuodesta eteenpäin.

Myös OP:n ekonomistit toteavat, että viime vuonna Suomen talous joutui odotetusti maltilliseen taantumaan, mutta toistaiseksi elpymisen merkkejä ei ole nähty. Suhdannetilanne ei kuitenkaan ole enää huonontunut, ja näkymät ovat hieman parantuneet syksyn aikana inflaation hidastumisen ja korkojen laskun myötä.

Maailmantalous parempi kuin EU:n talouskasvu


Kansainvälisesti maailmantalous kasvoi noin kolme prosenttia viime vuonna, mutta sen vauhti hidastui vuoden 2023 loppupuolella. Kun EU:n talouskasvu oli noin puoli prosenttia, voidaan sanoa, että Eurooppa laahaa perässä.

Vuodelle 2024 odotetaan edelleen keskimääräistä vaisumpaa kasvua, mutta talouden ennustetaan piristyvän loppuvuodesta alkaen inflaation hidastuessa ja korkojen laskiessa.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan talousennuste vuosille 2024–25 on kuitenkin alle historiallisen (2000-19) 3,8 prosentin keskiarvon, sillä inflaation torjumiseksi keskuspankkien ohjauskorot ovat nousseet, finanssipoliittisen tuen poistaminen suuren velkaantuneisuuden vuoksi painaa taloudellista toimintaa ja tuottavuuden kasvu on hidasta.

Inflaatio hidastuu odotettua nopeammin useimmilla alueilla, kun tarjontapuolen ongelmat ja rajoittava rahapolitiikka purkautuvat. Maailmanlaajuisen kokonaisinflaation odotetaan laskevan 5,8 prosenttiin vuonna 2024 ja 4,4 prosenttiin vuonna 2025, ja vuoden 2025 ennustetta tarkistetaan alaspäin.

Inflaation hidastumisen ja tasaisen kasvun myötä kovan laskun todennäköisyys on pienentynyt, ja globaaliin kasvuun kohdistuvat riskit ovat pitkälti tasapainossa. Nopeampi inflaation hidastuminen voisi johtaa rahoitusolojen keventymiseen entisestään.

Tarvittavaa ja ennusteissa oletettua löyhempi finanssipolitiikka voisi johtaa tilapäisesti nopeampaan kasvuun, mutta siihen liittyy riski kalliimmasta sopeutumisesta myöhemmin. Rakenneuudistusten vauhdittuminen voisi lisätä tuottavuutta, mikä heijastuisi myönteisesti rajojen yli.

Haittapuolena ovat geopoliittisista häiriöistä johtuvat uudet hyödykkeiden hintapiikit – mukaan lukien jatkuvat hyökkäykset Punaisella merellä – ja tarjonnan häiriöt tai pysyvämpi pohjainflaatio, jotka voisivat pitkittää kireitä rahapoliittisia ehtoja. Kasvupettymyksiä voivat aiheuttaa myös kiinteistöalan vaikeuksien syveneminen Kiinassa tai muualla veronkorotuksiin ja menoleikkauksiin siirtyminen.