Europol paneutui rikollisten kryptovaluuttojen käyttöön

Markku Korhonen
| 3 min read
Europol kryptovaluuttarikollisuus
Europol kokoontui pohtimaan kryptovaluuttoihin liittyvää rikollisuutta. Kuva: Europol

Kryptovaluutat olivat esillä, kun Europol eli Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto kokoontui kansainvälisessä hybridikonferenssissa 1300 henkilön voimin.

Konferenssissa todettiin, että kryptovaluuttojen rikollisen käytön torjuminen on kilpajuoksua aikaa vastaan. Europol sanoo tiedotteessaan, että lainvalvontaviranomaiset, jotka tekevät yhteistyötä yhteisissä työryhmissä ja tekevät ennakoivaa yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa, pääsevät rikollisten edelle.

Sitä vastoin maat, jotka eivät ota riskejä vakavasti, ovat vaarassa joutua kryptopohjaisten huijausten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen turvapaikoiksi.

Europol ja Basel Institute on Governance järjestivät tapahtuman


Europolin ja Baselin hallintoinstituutin, Basel Institute on Governancen, yhdessä järjestämä seitsemäs maailmanlaajuinen konferenssi rikollisesta rahoituksesta ja kryptovaluutoista järjestettiin Europolin päämajassa Haagissa.

Viime viikolla järjestettyyn kaksipäiväiseen hybridimuodossa järjestettyyn tapahtumaan osallistui lainvalvontaviranomaisten, julkisen ja yksityisen sektorin, poliittisten instituutioiden ja tiedemaailman edustajia yli 100 maasta. Tavoitteena oli tutkia suuntauksia ja strategioita kryptovaluuttoihin liittyvien rikosten torjumiseksi.

Keskusteluissa keskityttiin keskeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät virtuaalivarojen rikollisen väärinkäytön torjuntaan. Europol listaa tiedotteessaan kuusi tärkeintä pointtia, joista viime viikon kokouksessa keskusteltiin.

Kryptovaluuttojen rikolliseen käyttöön liittyvät suuntaukset ja uhat, mukaan lukien kehittyvät huijaustyypit.
Kryptovaluuttojen lisääntyvä käyttöönotto rikollisten keskuudessa, erityisesti maanalaisessa pankkitoiminnassa.
Virtuaalivaroja koskevat kehittyvät oikeudelliset puitteet Euroopan unionissa.
nykyiset institutionaaliset valmiudet puuttua rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen ja muihin kryptovaluuttoihin liittyviin rikoksiin.
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kryptovaluuttoja koskevissa tutkimuksissa ja menetetyksi tuomitsemista koskevissa menettelyissä.
Parhaat käytännöt tutkinta- ja sääntelytoimissa.

Konferenssin toisena päivänä – joka oli rajattu vain lainvalvontaviranomaisille – kansalliset tutkijat ja Europol jakoivat kokemuksiaan kryptovaluuttatutkimuksista. Keskustelujen aiheina olivat muun muassa menetelmät pimeillä markkinoilla tapahtuvien rikollisten operaatioiden ja kryptovaluuttoihin liittyvien huijausten tutkimiseksi.

Terrorismia rahoitettu kryptovaluutalla


Viime aikoina kryptovaluuttojen väärinkäyttö on tullut esiin muun muassa terroristijärjestö Hamasin rahoituksessa. Kerroimme lokakuun puolivälissä, kuinka Hamas oli kerännyt 41 miljoonan dollarin arvosta varoja Hamasiin liitettyihin kryptovaluuttalompakoihin elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana ennen Israeliin kohdistuvaa hyökkäystä lokakuun alussa.

Samaan aikaan Palestiinan islamilaiseen jihadiin (PIJ) liittyvät kryptolompakot saivat kryptovaluuttaa jopa 93 miljoonaa dollaria elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana, selvisi kryptotutkimuslaitos Ellipticin analyysistä.

Kyberyksikön tutkimus paljasti aiemmin, että Hamas oli aloittanut viimeaikaisen konfliktin puhjettua verkossa varainkeruukampanjan, jossa se kehotti yleisöä tallettamaan kryptovaluuttoja tililleen sosiaalisen median alustoilla.

Israelin poliisi ryhtyi kuitenkin nopeasti jäädyttämään kaikki tällaiset tilit. Toimenpide oli osa laajempaa ponnistelua rahoitusvirtojen hillitsemiseksi terroristijärjestön käsiin.

Konferenssin osallistujat kokoontuivat yhteen suositusten ympärille, joilla vahvistetaan taitoja, parannetaan tietämystä, lisätään asiantuntemusta ja edistetään parhaita käytäntöjä kryptovarojen tutkinnassa ja takaisinperinnässä. Tämän konferenssin kaltaiset vertaisoppimisfoorumit ovat avainasemassa kaikkien näiden haasteiden saavuttamisessa. Suositukset saatetaan yleisön saataville tulevina viikkoina.

Europol: Rikolliset eivät luovu kryptovaluuttojen käytöstä


“Rikolliset eivät luovu kryptovaluuttojen väärinkäytöstä lähiaikoina. Europolin aiemmin tänä vuonna hyväksytyssä strategiassa “Delivering Security in Partnership” korostetaan kryptovaluuttojen keskeistä roolia rikollisten rahoitusjärjestelyissä. Europol on vakuuttunut siitä, että Baselin hallintoinstituutin kanssa tehtävästä yhteistyöstä on hyötyä, sillä se kokoaa yhteen lainvalvontaviranomaisten ja yksityisen sektorin edustajia eri puolilta maailmaa jakamaan näkemyksiään ja tekemään yhteistyötä sen suhteen, miten reagoimme kehittyviin teknologioihin”, Europolin operatiivisen toiminnan varapääjohtaja Jean-Philippe Lecouffe totesi.

“Baselin rahanpesunestoindeksimme osoittaa, että mailla on vaikeuksia käsitellä virtuaalivaroihin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä. Tämänkaltaiset tapahtumat ovat ratkaisevan tärkeitä lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittämiseksi ja julkisen ja yksityisen sektorin sekä rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksien maksimoimiseksi. Olemme ylpeitä voidessamme järjestää konferenssin yhteistyössä Europolin kanssa jo seitsemättä kertaa”, sanoi Baselin hallintoinstituutin toimitusjohtaja Gretta Fenner.

Vuotuisen konferenssin järjestää vuonna 2016 perustettu rikosrahoitusta ja kryptovaluuttoja käsittelevä työryhmä, jota johtavat Baselin hallintotapainstituutti ja Europol.

Europol perustettiin Euroopan turvallisuutta edistämään


Euroopan unionin rikostorjuntavirasto, tunnettu lyhyesti nimellä Europol, on merkittävä organisaatio, joka toimii rikollisuuden torjunnan ja turvallisuuden edistämisen saralla Euroopassa. Europolin perustaminen juontaa juurensa vuoteen 1998, ja se on kasvanut ajan mittaan vahvaksi toimijaksi Euroopan yhteisessä taistelussa erilaista rikollisuutta vastaan.

Europolin pääkonttori sijaitsee Haagissa, Alankomaissa, ja se koostuu laajasta joukosta asiantuntijoita, jotka työskentelevät yhdessä eri jäsenmaiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Organisaatio on periaatteessa erillään kansallisista poliisi- ja turvallisuusviranomaisista, mutta sen tehtävänä on tarjota näille viranomaisille tärkeää tukea ja koordinointia, erityisesti rajat ylittävissä rikostapauksissa.

Europolin tehtävänä on kerätä, analysoida ja jakaa tiedustelutietoa jäsenmaiden kesken. Tällä tavoin se pyrkii tukemaan rikosten ennaltaehkäisyä ja rikollisten kiinnijäämistä sekä edistämään yhteistyötä rikollisuuden torjunnassa. Europolin erityisalueita ovat muun muassa terrorismi, huumekauppa, ihmiskauppa, kyberrikollisuus ja talousrikollisuus.

Europolin rooli ei rajoitu ainoastaan tiedonvaihtoon, vaan se voi myös suorittaa yhteisiä toimia rikostutkinnan tukemiseksi, kuten operaatioita ja etsintöjä. Europolin asiantuntijat tarjoavat teknistä tukea jäsenmaiden poliisivoimille ja auttavat rikosten ratkaisemisessa, erityisesti tapauksissa, joissa on mukana useita maita.

Europolin toiminta on perustettu Euroopan unionin lainsäädännön, erityisesti Europol-asetuksen, pohjalta. Organisaatiolla on myös tiivis yhteys Eurojustiin, toiseen EU:n rikostorjuntaorganisaatioon, jonka tehtävänä on helpottaa syytteiden nostamista ja oikeudenkäyntien koordinointia jäsenmaiden välillä.

Yhteenvetona Europol on olennainen osa Euroopan unionin pyrkimyksiä turvallisuuden ja oikeuden ylläpitämiseen, edistäen jäsenmaiden välistä yhteistyötä rikollisuuden torjunnassa. Sen toiminta ulottuu laajasti eri rikostyyppien käsittelyyn ja tukee tehokkaasti jäsenmaiden viranomaisia niiden pyrkimyksissä ylläpitää turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta Euroopassa.