Fortum osavuosikatsaus: 100 miljoonan euron säästöt tulossa

Markku Korhonen
| 3 min read

Fortum osavuosikatsaus 021123

Energiayhtiön toimintaympäristö ja yleinen talouden luottamus ovat heikentyneet edelleen kesän jälkeen, Fortum osavuosikatsaus kertoo.

Epävarmuus on kasvanut, näkyvyys on heikentynyt, ja teollisuuden investoinnit ovat lykkääntyneet. Samalla inflaatio ja korot ovat pysyneet korkealla. Fortum aikoo parantaa kannattavuuttaan ja varmistaa pitkän aikavälin kilpailukykynsä käynnistämällä toiminnan tehostamisohjelman, jonka avulla pyritään vähentämään kiinteitä kustannuksia ja turvaamaan kassavirta.

Tavoitteena 100 miljoonaa säästöjä kahdessa vuodessa


Tavoitteena on vähentää vuosittaisia kiinteitä kustannuksia 100 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä vastaa noin 10 prosenttia yrityksen vuoden 2022 kiinteistä kuluista. Tehostamisohjelman avulla varmistetaan, että resurssit suunnataan strategian tukemiseen ja pyritään parantamaan heikommin kannattavien liiketoimintojen tuloksellisuutta. Tavoitteen saavuttamisen arvioidaan vaativan myös henkilöstövähennyksiä.

Samalla Fortum päivittää investointiohjeistuksensa vuosille 2023–2025. Investointien arvioidaan olevan noin 650 miljoonaa euroa vuonna 2023 (aiemmin arvioitu 700 miljoonaa euroa) ja 550 miljoonaa euroa vuonna 2024. Ylläpitoinvestointien arvioidaan pysyvän samana, noin 300 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvuinvestoinnit (ilman yritysostoja) rajoitetaan enintään 1 miljardiin euroon vuosina 2023–2025 (aiemmin arvioitu enintään 1,5 miljardia euroa).

Fortum osavuosikatsaus kertoo, että yhtiö suunnittelee tarkemmin tehostamisohjelmaa ja tiedottaa siitä myöhemmin. Yhtiö keskittyy uuteen strategiaansa, joka otetaan käyttöön vaiheittain. Tavoitteena on optimoida ensiluokkaisia toimintoja, parantaa tehokkuutta, hallita riskejä, varmistaa kannattavuus ja vahva kassavirta pitkäaikaisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämä edellyttää tasapainoa investointien, taseen ja osinkojen välillä.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo toteaa, että nykyinen toimintaympäristö on haastava, ja yrityksen on tehtävä tarvittavia toimenpiteitä kilpailukykynsä varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Yhtiö on kutistunut kooltaan vuoden takaiseen verrattuna, ja siksi on tärkeää sopeuttaa toimintoja nykyiseen tilanteeseen. Tavoitteena on leikata kustannuksia ja uudelleenorganisoida heikommin kannattavia liiketoimintoja, jotta Fortum voi vastata kysynnän elpyessä.

”Nykyinen toimintaympäristö on haastava ja meidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta pystymme hallitsemaan vallitsevaa epävarmaa markkinatilannetta ja turvaamme kilpailukykymme pitkällä aikavälillä. Fortum on kooltaan paljon pienempi yritys kuin vuosi sitten. Meidän on priorisoitava ja sopeutettava toimintojamme vastaamaan nykyistä rakennettamme. Haemme tehokkuutta leikkaamalla kustannuksia ja organisoimalla uudelleen heikommin kannattavia liiketoimintojamme. Haluamme varmistaa, että olemme hyvässä kunnossa ja valmiina vastaamaan kysyntään sen elpyessä”, Rauramo sanoo Fortumin tiedotteessa.

LueOsavuosikatsaukset: YIT, Aspo – Nesteelle säästöohjelma

Fortum osavuosikatsaus – Heinä–syyskuu 2023, avainluvut

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 318 (454) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 226 (354) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 251 (901) miljoonaa euroa. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 409 miljoonaa euroa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja 138 miljoonaa euroa verottomia myyntivoittoja.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (0,31).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,82).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 429 (366) miljoonaa euroa.

Fortum osavuosikatsaus – Tammi–syyskuu 2023, avainluvut

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 443 (1 251) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 186 (942) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 1 286 (2 141) miljoonaa euroa, ja siihen vaikuttivat pääasiassa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutokset. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyi 780 miljoonaa euroa verottomia myyntivoittoja.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (0,79).
 • Osakekohtainen tulos oli 1,23 euroa (1,86).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 561 (1 266) miljoonaa euroa.

Fortum osavuosikatsaus kertoo, että yhtiön rahoitusnettovelka oli viimeisten 12 kuukauden aikana 474 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys raportoi rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhteen olevan 0,2.

Fortum julkisti uuden strategiansa ja asetti uudet taloudelliset ja ympäristötavoitteet maaliskuussa. Samalla yritys otti käyttöön uuden toimintamallin, uuden liiketoimintarakenteen ja muutti johtoryhmänsä kokoonpanoa, ja nämä muutokset tulivat voimaan maaliskuun lopussa.

Huhtikuussa Fortumin omaisuus Venäjällä otettiin Venäjän viranomaisten hallintaan. Tämä johti siihen, että Fortum menetti määräysvallan kyseisissä toiminnoissa, ja yritys lopetti niiden konsolidoinnin ja raportoi ne lopetettuina toimintoina.

LueOsavuosikatsaukset: Wärtsilä raketoi, Remedyllä heikko tulos

Arvonalentumisia Venäjältä yhteensä 1,7 miljardia euroa


Toisella neljänneksellä Fortum teki alaskirjauksia Venäjän omaisuuteensa ja kirjasi arvonalentumisia yhteensä 1,7 miljardia euroa, mikä vaikutti sen omaan pääomaan. Lisäksi konsolidoinnin päättymiseen liittyvät negatiiviset kumulatiiviset valuuttakurssien muuntoerot olivat 1,9 miljardia euroa, mutta ne eivät vaikuttaneet yrityksen omaan pääomaan.

Fortumilla oli Venäjällä useita omistuksia ja liiketoimintaa ennen kuin se menetti määräysvallan Venäjän liiketoimissaan. Vuonna 2023 Fortum menetti määräysvallan Venäjän omaisuudessaan, ja sen omistukset Venäjällä siirtyivät Venäjän viranomaisten hallintaan. Tämä liittyi Venäjän energiasektorin ja lainsäädännön muutoksiin.

Fortumin Venäjän liiketoimintaan kuului muun muassa osakkuusyhtiö Unipro, joka omisti useita sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia Venäjällä. Unipro oli merkittävä osa Fortumin liiketoimintaa Venäjällä.

Kun Fortum menetti määräysvallan Venäjän omaisuudessaan, se menetti myös kyvyn vaikuttaa näihin liiketoimiin ja lopetti niiden konsolidoinnin osana Fortumin konsernitilinpäätöstä. Tämä johti myös merkittäviin arvonalentumisiin ja valuuttakurssieroista johtuviin tappioihin Fortumin taloudellisessa raportoinnissa.

Fortumin päätös luopua Venäjän omaisuudestaan oli osa yrityksen strategista muutosta ja pyrkimystä keskittyä uusiutuviin energiamuotoihin ja vähentää riippuvuuttaan hiilivoimasta ja fossiilisista polttoaineista. Venäjän toiminnan menettäminen oli tärkeä askel tämän strategisen muutoksen toteuttamisessa.

Fortum laski liikkeelle 17.5.2023 nimellisarvoltaan 1,15 miljardin euron viiden ja kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainat. Lisäksi yritys sopi 7.6.2023 ostavansa ruotsalaisen sähköntoimittajan Telge Energi AB:n koko osakekannan Telge AB:ltä. Velaton kauppahinta oli noin 450 miljoonaa Ruotsin kruunua (39 miljoonaa euroa), ja kauppa saatiin päätökseen 31.8.2023.

Fortum ilmoitti 21.6.2023 investoivansa noin 225 miljoonaa euroa hukkalämmön talteenottohankkeisiin Espoossa ja Kirkkonummella. Lisäksi yritys ilmoitti 29.9.2023 investoivansa yli 700 miljoonaa Ruotsin kruunua (yli 60 miljoonaa euroa) Ruotsissa sijaitsevan Untran vesivoimalaitoksen peruskorjaukseen vuosina 2023–2030. Untra on yksi Ruotsin vanhimmista vesivoimalaitoksista.