Fortum: Liikevoitto jäi ennusteista, mutta osinko nousee

Markku Korhonen
| 3 min read

Energiayhtiö Fortum julkaisi vuosiraporttinsa. Kuvituskuva.Pohjoismainen energiayhtiö Fortum julkaisi loka–joulukuun 2023 tuloksista.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto neljänneltä kvartaalilta oli 359 miljoonaa euroa.
Tämä jäi selvästi analyytikkojen konsensusennusteesta, joka ennakoi Fortumille 461 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa.

Yhtiön jatkuvat toiminnot kohtasivat haasteita, kun vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) laski 459 miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, jolloin se oli ollut 774 miljoonaa euroa. Samoin vertailukelpoinen liikevoitto oli 359 miljoonaa euroa, mikä on selvä lasku verrattuna vuoden 2022 vastaavaan lukuun, joka oli 669 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 376 miljoonaa euroa, kun se oli ollut -174 miljoonaa euroa vertailukelpoisena ajanjaksona. Tämä sisälsi kuitenkin -804 miljoonaa euroa suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutoksia. Osakekohtainen tulos laski myös ollen 0,35 euroa verrattuna 0,42 euroon edellisvuonna.

Tammi–joulukuun 2023 aikana tilanne ei juuri parantunut, kun vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) laski 1 903 miljoonaan euroon (2 025 miljoonaa euroa vuonna 2022). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 544 miljoonaa euroa, mikä oli laskua edellisvuodesta (1 611 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli 1,28 euroa (1,21 euroa vuonna 2022).

Yhtiön rahoitusnettovelka kauden lopussa oli 942 miljoonaa euroa, ja suhde rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen välillä oli 0,5.

LueHirmuiset luvut tiskiin – Meta kolminkertaisti tuloksensa

XTB mainosbanneri CTA

Fortum julkisti uuden strategiansa


Vaikka taloudellinen tilanne oli haastava, Fortum ei jäänyt paikoilleen. Yhtiö julkisti uuden strategiansa ja taloudelliset sekä ympäristötavoitteensa maaliskuussa 2023. Konsernin uudistettu toimintamalli ja liiketoimintarakenne tulivat voimaan maaliskuun lopussa.

Yhtiön toiminta Venäjällä kohtasi vaikeuksia toisen neljänneksen aikana, kun Venäjän viranomaiset ottivat Fortumin omaisuuden hallintaansa. Tämän seurauksena Fortum menetti määräysvallan, ja Venäjän toiminnot raportoitiin lopetettuina toimintoina. Tämä aiheutti 1,7 miljardin euron arvonalentumisen pääomavaikutuksena sekä muita kielteisiä vaikutuksia valuuttakurssien muuntoeroista.

Investoinnit ilman yritysostoja odotetaan olevan noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2024, sisältäen vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit. Fortumin tavoitteena on jatkaa investointejaan ja kasvuaan vaikeista olosuhteista huolimatta.

Vuonna 2023 Euroopassa kaasun ja sähkön hinnat laskivat, kun taas Pohjoismaissa syksyllä oli tavallista leudompaa säätä, mutta sää muuttui kylmäksi ja kuivaksi vuoden lopulla. Kylmä tuuli ja heikot tuuliolosuhteet laskivat vesivarantoja nopeasti, mikä aiheutti Pohjoismaisten spot-hintojen elpymisen edellisen neljänneksen alhaisemmilta tasoilta.

Fortumin taloudellisen tuloksen tärkein ajuri vuonna 2023 oli Generation-segmentin vahva suoritus.

“Generation-segmentin vahva suorituskyky. Segmentti hyötyi korkeista sähkönhinnoista Pohjoismaissa ja hyvästä fyysisestä optimoinnista, mitä tuki hintojen suuri heilunta”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo yhtiön tiedotteessa.

Generation-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kaikkien aikojen paras, 1 679 miljoonaa euroa, ja saavutettu sähkönhinta oli 63,1 euroa/MWh koko vuodelta. Neljännellä neljänneksellä Generation-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski, mikä johtui alhaisemmasta sähkönhinnasta, pienemmästä lauhdevoiman tuotannosta, Renewables and Decarbonisation -liiketoiminnan heikosta tuloksesta ja osaomisteisten sähköntuotantoyhtiöiden kasvaneista kustannuksista. Näitä vaikutuksia tasoittivat sähkön tuotannon kasvu ja pienemmät poistot Loviisan ydinvoimalaitoksessa.

LueNettomyynti kasvoi: Amazon raportoi ennätystulokset

Fortum nostaa osinkoaan viime vuodesta


Vuonna 2023 Fortum vahvisti taloudellista asemaansa vakaan tuloksen ja kassavirran ansiosta. Velkaantumisaste oli vuoden lopussa 0,5 ja sillä oli 7,5 miljardia euroa nostamattomia luottoja ja likvidejä varoja. Toukokuussa Fortum palasi menestyksekkäästi velkakirjamarkkinoille laskemalla liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa yhteensä 1,15 miljardia euroa. Tammikuussa 2024 yhtiö julkisti vihreän rahoituksen viitekehyksen mahdollisia tulevia puhtaan energian investointeja varten.

Vuoden 2023 vahvasta tuloksen perusteella Fortumin hallitus ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,15 euroa osakkeelta, mikä vastaa noin 90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

“Mittavien muutosten jälkeen vuonna 2023 Fortum keskittyi toimintansa vakauttamiseen ja muutokseen. Maaliskuussa yhtiö julkisti uuden strategian Pohjoismaihin keskittyen ja uudet taloudelliset- ja ympäristötavoitteet”, Rauramo kertoo.

Kolme strategista painopistettä tulevaan


Yksi Fortumin strategian painopisteistä on tuottaa puhdasta energiaa luotettavasti. Yhtiö panostaa pitkän aikavälin tuottavuuden ja toimitusvarmuuden varmistamiseen muun muassa Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöiän pidentämisellä ja vesivoimalaitosten peruskorjauksilla. Lisäksi Fortum aloitti kaupallisen sähköntuotannon Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksessa ja rakentaa Pjelaxin 380 MW:n tuulipuistoa. Yhtiö täydensi kuluttajaliiketoimintaansa Telge Energin hankinnalla.

Toinen strateginen painopiste on edistää teollisuuden dekarbonisaatiota. Fortum tarjoaa puhdasta ja vakaata sähköntuotantoa asiakkaiden fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi ja kehittää hankkeita yhdessä strategisten asiakkaiden kanssa. Yhtiö solmi useita PPA-sopimuksia teollisuusasiakkaiden kanssa tukien samalla teollisuuden dekarbonisaatiota.

Kolmas strateginen painopiste on uusiutuminen ja kehittyminen. Fortum otti käyttöön uuden toimintamallin ja liiketoimintarakenteen sekä nimesi uuden johtoryhmän. Yhtiö keskittyy jatkossa kulttuurin ja henkilöstön kehittämiseen sekä toimintansa sopeuttamiseen uuteen tilanteeseen ja liiketoimintamalliin. Lisäksi Fortum käynnisti tehostamisohjelman kiinteiden kustannusten vähentämiseksi.

Vuonna 2023 geopoliittiset jännitteet pysyivät korkealla, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkui. Fortum sulki Venäjän kirjat lopullisesti, kun viranomaiset ottivat Fortumin omaisuuden laittomasti hallintaansa. Vuoden 2023 jälkipuoliskolla epävarmuus Fortumin toimintaympäristössä lisääntyi entisestään. Taloustilanne oli vaisu, inflaatio ja korot olivat korkealla, ja epävarmuus esti sähköistämisinvestointeja, joita tarvitaan dekarbonisaation edistämiseksi.

LueFortum: Tappioiden hinta yhdelle veronmaksajalle 1700 euroa