Fortum: Tappioiden hinta yhdelle veronmaksajalle 1700 euroa

Markku Korhonen
| 3 min read

Fortum teki valtavat Uniper-tappiot

Energiayhtiö Fortum teki valtavat tappiot saksalaisesta Uniperista. Jo pelkkä kirjanpitoarvon menetys 5,8 miljardia euroa, kertoo energiatalousinstituutti IEEFA tuoreessa raportissaan. Fortumin tappio vastaa 1 700 euroa jokaista suomalaista verotuksellista kotitaloutta kohden tai noin 3 GW maatuulivoimaa.

IEEFA:n raportin mukaan Fortum investoi liian suuren osuuden varoistaan Venäjälle, eikä yhtiön selitys tappioista, joita ei voinut ennakoida, ole vakuuttava, kun otetaan huomioon tapahtumien aikajana.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) tutkii energiamarkkinoihin, suuntauksiin ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä. Instituutin tehtävänä on nopeuttaa siirtymistä monipuoliseen, kestävään ja kannattavaan energiatalouteen.

Tilaisuus nousta johtavaksi uusiutuvissa meni ohi


Raportin mukaan Fortum menetti tilaisuuden nousta Euroopan johtavaksi toimijaksi uusiutuvan energian alalla vuoden 2017 rahoituskapasiteetillaan. Sen sijaan yhtiö kaksinkertaisti panostuksensa hiili- ja kaasuvoimaan Uniper-kaupoilla.

Fortum on suomalainen energiayhtiö, jossa Suomen valtio omistaa 51,2 prosenttia. Yhtiö on perinteisesti keskittynyt vesivoiman tuotantoon, ja sen pääliiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuottaminen. Viime aikoina Fortum on laajentanut toimintaansa myös kierrätys- ja jäteliiketoimintaan. Yhtiö perustettiin vuonna 1998, kun suomalainen öljynjalostaja Neste Oyj ja energiayhtiö Imatran Voima Oy yhdistyivät. (Vuonna 2005 Fortumista eriytettiin Neste Oil).

Perinteisesti Suomessa ja Ruotsissa toiminut Fortum on viimeisten kahden vuosikymmenen aikana laajentanut toimintaansa Baltiaan, Puolaan, Norjaan, Intiaan ja erityisesti Venäjälle. Yhtiö aloitti sähkön ja lämmön tuotannon Venäjällä vuonna 2008. Tämä päätös herätti kysymyksiä, koska se tapahtui pian Venäjän aggressiivisten toimien jälkeen Georgiassa vuonna 2008. Fortum omisti sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia Uralin alueella ja Siperiassa sekä vesivoimalaitoksia Karjalassa. Venäjän liiketoimintaan kohdistui kasvavaa kansainvälistä painetta, kun maa liitti Krimin itseensä vuonna 2014, mutta Fortum jatkoi toimintaansa maassa.

LueFortum osavuosikatsaus: 100 miljoonan euron säästöt tulossa

Päätöksiä pitäisi vahtia tiukemmin


IEEFA perää valtioiden omistamiin laitoksiin tiukempia tarkastuksia johdon päätöksille. Merkittävät strategiset investoinnit tulisi hyväksyttää valtiovallalla veronmaksajien etujen suojaamiseksi pitkällä aikavälillä.

Muiden kansainvälisten yritysten vetäytyessä Venäjältä Fortum kasvatti strategista panostustaan ostamalla 7,2 miljardilla eurolla saksalaisen energiayhtiön, Uniperin. Uniper omisti hiili- ja kaasuvoimaloita Saksassa ja Venäjällä. Tämä kauppa oli Fortumin historian suurin. Kun Venäjä keskeytti maakaasun viennin Euroopan unioniin ja kaasun hinnat nousivat, Uniper joutui konkurssin partaalle. Tämän seurauksena Fortum myi Uniperin syyskuussa 2022 Saksan valtiolle 5,8 miljardin euron tappiolla.

IEEFA:n mukaan Fortum otti liian suuria riskejä Venäjän toimissaan, ottaen huomioon kansainvälisen geopoliittisen tilanteen. Lisäksi Uniper-investoinnista aiheutuneet tappiot olivat ennustettavissa. Raportin mukaan onkin huolestuttavaa, että valtion omistama yritys teki näin merkittävän ja korkean riskin investoinnin ilman suurempaa valtiollista ja parlamentaarista osallistumista.

Milloin Fortum osti Uniperin?


Fortum hankki osake-enemmistön Unipe­rista lokakuussa 2019. Tuolloin Fortumin omistusosuus Uniperissa nousi yli 70,5 prosenttiin ja Uniper-kokonaisinvestointi noin 6,2 miljardiin euroon. Jo ennen tätä Fortum oli isona omistajana Uniperissa.

Yhtiö jatkoi omistusosuutensa kasvattamista vielä vuonna 2021, ja suurimmillaan Fortumin omistus Uniperistä oli miltei 80 prosenttia.
Kokonaisuudessaan Fortum käytti Uniperin osakkeiden ostoon noin seitsemän miljardia euroa.

Fortum osti Uniper-omistukset rahoilla, joita sille oli kertynyt Suomen ja Ruotsin sähkönsiirtoverkkojen myynnistä Carunalle vuonna 2013. Nuo myynnit toivat Fortumille yli yhdeksän miljardia euroa.

Miksi Fortum osti Uniperin?


Syy osake-enemmistön hankkimiseen oli erimielisyydet tulevaisuudennäkymistä Uniperin johdon kanssa.

“Fortumin ensisijaisena tavoitteena on ollut sopia yhteisestä kehityssuunnasta Uniperin johdon kanssa, mutta keskustelut ovat päättyneet kerta toisensa jälkeen tuloksettomina. Fortum uskoo, että Uniperin nykyisen omistusrakenteen ja osapuolten välisten suhteiden selkiyttäminen vakauttaa Uniperin tilanteen ja palauttaa huomion Uniperin liiketoimintaan ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin”, Fortumin tiedotteessa kerrottiin lokakuun 8. päivä 2019.

Järjestelyn vieminen päätökseen edellytti viranomaishyväksyntää sekä Venäjällä että Yhdysvalloissa. Fortum odotti saavansa järjestelyn päätökseen vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Yhtiö oli jo aloittanut neuvottelut Venäjän viranomaisten kanssa ja tehnyt ennakkoilmoituksen kaupasta maan kilpailuviranomaiselle. Fortumin Uniper-omistus oli saanut EU:n kilpailulainsäädännön mukaisen hyväksynnän ilman ehtoja vuonna 2018, joten uutta viranomaishyväksyntää ei tarvittu.

”Olen tyytyväinen, että olemme tänään edenneet merkittävästi tavoitteessamme luoda johtava toimija Euroopan energiamuutokseen. Olen vakuuttunut, että yhdessä voimme tarjota houkuttelevia mahdollisuuksia molemmille yhtiöille ja niiden työntekijöille. Fortumin osakkeenomistajille järjestely tarkoittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua. Tässäkin järjestelyssä noudatamme investointiperiaatteitamme, jotka tähtäävät omistaja-arvon kasvattamiseen hallittavalla riskitasolla”, Fortumin tuolloinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoi.

Nykyisin Lundmark toimii Nokian toimitusjohtajana.

Osakejärjestely rahoitettiin olemassa olevilla kassavaroilla ja Barclays Bankin myöntämällä rahoituksella. Oli erittäin tärkeää Fortumille säilyttää investment grade -tason luottoluokitus myös järjestelyn jälkeen ja vahvistaa rahoitusprofiiliaan pitkällä aikavälillä. Tämän avulla varmistettiin, että kasvaneella konsernilla oli riittävä taloudellinen vakaus ja tuki. Kun järjestely oli saatettu päätökseen, Fortum sisällytti Uniperin tilinpäätökseensä tytäryhtiönä.

Miten Fortumin ja Uniperin taival päättyi?


Lyhyesti sanottuna huonosti, kuten artikkelin alussa kerrotusta hintalapusta selviää.

Fortumin Uniper-seikkailu tuli päätökseensä syyskuussa 2022, kun Saksa osti Fortumilta sen koko Uniper-omistuksen.

Saksa maksoi Fortumille Uniperin osakkeista vain puoli miljardia euroa, mikä oli siis karkeasti arvioiden noin 14 kertaa vähemmän kuin mitä Fortum oli Uniperin osakkeista itse maksanut.

Osana sopimusta Uniper palautti Fortumille kahdeksan miljardin rahoituksen, jonka Fortum oli sille myöntänyt saman vuoden tammikuussa. Ylen mukaan rahoitus koostui neljän miljardin lainasta ja neljän miljardin lainatakauksesta.

Uniperin osakkeen arvo romahti vuoden 2022 aikana yli 90 prosenttia noin 40 eurosta 2,5 euroon. Sittemmin Uniperin osake on parhaimmillaan kaksinkertaistanut arvonsa, mutta edelleen ollaan kaukana huippuhetkistä.