Tilinpäätösraportteja tulossa – Helsingin pörssi lähti nousuun

Markku Korhonen
| 3 min read

Helsingin pörssiTammikuun viimeinen kokonainen viikko alkoi rahamarkkinoilla vauhdikkaasti, kun Helsingin pörssi lähti nousuun.

Helsingin pörssin tuloskauden varsinainen avaus koittaa tällä viikolla, kun verkkojätti Nokia julkistaa tilinpäätöksensä torstaina. Samana päivänä saadaan myös varainhoitoyhtiö Evlin tulos.

Nokia kertoi joulukuussa laajasta päivityksestään liiketoimintastrategiaansa, paljastaen mittavia muutoksia organisaatiorakenteeseensa ja asettaen korkeammat tavoitteet taloudelliselle suorituskyvylleen.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark esitteli yhtiön näkemyksen tulevista askelistaan sekä tiedotteessa että sijoittajille ja analyytikoille kohdennetussa puhelussa.

Lisäksi Nokia kertoi tiistaina tehneensä sopimukset Deutsche Telecomin ja Telian kanssa. Deutsche Telecomin kanssa sopimus tehtiin kaupallisen Open RAN-verkon käyttöönotosta, jossa myös Fujitsu toimii sopimuksessa partnerina radioyksiköissä.

Telian kanssa kyse on 5g-yhteistyöstä EU:n rahoittaman kehitysohjelma Siriuksen puitteissa. Kyse on Nokian 5g Standalone Core Saas -teknologiasta.

LueNokia luo nahkaansa: Laajat muutokset, korkeammat tavoitteet

XTB mainosbanneri CTA
Perjantai on isojen yhtiöiden päivä, kun teleoperaattorit Elisa ja Telia julkistavat tilinpäätöksensä. Niiden lisäksi kuullaan myös hissiyhtiö Koneen tuloksesta. Päivän neljäs tulosjulkistaja on pieni turkistukkuri Saga Furs.

Aamulla saatiin useita analyytikoiden tavoitehintojen ja suositusten muutoksia, joita Arvopaperi on listannut artikkeliinsa.

Kuun vaihteen lähestyessä Helsingin pörssi kuumentunee hieman lisää, sillä pörssiin listattujen yhtiöiden loka-joulukuun osavuosikatsauksia ja tilinpäätösraportteja aletaan saada julki tammikuun lopussa ja helmikuun alussa.

Helsingin pörssi – julkistuksia Q4 / 2023


Alla listattuna päivämäärineen tulevien viikkojen kiinnostavimpia yhtiöitä, jotka Helsingin Pörssi tarjoilee sijoittajille, sekä myös kiinnostavimmat nimet ulkomailta.

 • Ericsson ti 23.1.2024
 • Johnson & Johnson ti 23.1.2024
 • Procter & Gamble ti 23.1.2024
 • Netflix ti 23.1.2024
 • SAP ke 24.1.2024
 • Tesla ke 24.1.2024
 • Nokia to 25.1.2024
 • Elisa pe 26.1.2024
 • KONE pe 26.1.2024
 • Kesko ti 30.1.2024
 • Nordnet AB ti 30.1.2024
 • Microsoft ti 30.1.2024
 • Alphabet (GOOGL) ti 30.1.2024
 • AMD ti 30.1.2024
 • Wärtsil ke 31.1.2024
 • Novo Nordisk ke 31.1.2024
 • UPM to 1.2.2024
 • Stora Enso to 1.2.2024
 • Volvo Car to 1.2.2024
 • Cargotec to 1.2.2024
 • Apple to 1.2.2024
 • Meta Platforms to 1.2.2024
 • Amazon to 1.2.2024
 • Nordea ma 5.2.2024
 • McDonald’s ma 5.2.2024
 • Palantir ma 5.2.2024
 • Nokian Tyres ti 6.2.2024 klo 14.00
 • Fortum ke 7.2.2024
 • Valmet ke 7.2.2024
 • Vestas Wind Systems ke 7.2.2024
 • Equinor ke 7.2.2024
 • Sampo to 8.2.2024
 • Neste to 8.2.2024
 • Outokumpu to 8.2.2024
 • Kemira pe 9.2.2024
 • Mandatum ti 13.2.2024
 • Coca-Cola Company ti 13.2.2024
 • Finnair ke 14.2.2024

LueHelsingin pörssi aloittaa vuoden 2024 odotusten saattelemana

Mitä osavuosikatsaus kertoo yhtiöstä?


Yhtiön osavuosikatsaus tarjoaa syvällisen katsauksen taloudelliseen tilanteeseen.

Yhtiön osavuosikatsaus on keskeinen dokumentti, joka tarjoaa sijoittajille ja sidosryhmille kattavan kuvan yhtiön taloudellisesta suorituskyvystä tiettynä ajanjaksona. Katsaus on yleensä saatavilla neljännesvuosittain, ainakin jos Helsingin pörssi kaupittelee yhtiön osakkeita. Se tarjoaa lukijoille mahdollisuuden analysoida yhtiön tulosta, taloudellista asemaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Osavuosikatsauksen olennaisin osa on yhtiön taloudellinen suorituskyky. Tässä osiossa tarkastellaan liikevaihdon kehitystä, kustannusrakennetta ja kannattavuutta. Sijoittajat kiinnostuvat erityisesti myynnin kasvusta tai laskusta, mikä voi antaa viitteitä yhtiön markkina-asemasta ja kyvystä vastata muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin.

Lisäksi osavuosikatsauksessa käsitellään usein yhtiön taseen tilaa ja rahoitusrakennetta. Tämä osio paljastaa, miten yhtiö on rahoittanut toimintaansa, millaisia varoja sillä on käytettävissä ja millaisia velvoitteita se kantaa. Yhtiön maksuvalmius ja velkataso voivat olla merkittäviä mittareita riskin arvioinnissa ja siinä, miten Helsingin pörssi yhtiöön suhtautuu.

Osavuosikatsaus sisältää myös johdon kommentit ja näkemykset yhtiön suorituskyvystä sekä tulevaisuuden näkymistä. Johdon kommentteja kannattaa lukea tarkasti, sillä ne voivat antaa lisävalaistusta yhtiön strategiaan, mahdollisiin riskeihin ja kasvumahdollisuuksiin.

Helsingin pörssi voi vaikuttaa osakkeen arvon muutokseen


Lisäksi sijoittajien kannattaa kiinnittää huomiota muuttujiin ja tapahtumiin, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tulevaan kehitykseen. Tämä voi sisältää markkinatrendejä, kilpailijoiden liikkeitä tai makrotaloudellisia tekijöitä. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisestä suuntauksesta voi saada käsitystä myös yksittäisen yhtiön osakkeen arvon muutoksista.

Osavuosikatsauksen kriittinen tarkastelu auttaa sijoittajia saamaan kattavan käsityksen yhtiön nykytilanteesta ja suuntautumaan kohti tulevaisuutta. Ymmärtämällä taloudelliset luvut, johdon näkemykset ja ulkoiset vaikutteet sijoittaja voi tehdä informoitua päätöstä yhtiön osakkeisiin sijoittamisesta tai muiden päätösten tekemisestä liittyen yhtiöön.

Mitä tilinpäätösraportti kertoo yhtiöstä?


Tilinpäätösraportti vie lukijan syvemmälle yhtiön talouteen. Se on kattava dokumentti, joka tarjoaa syvällisen käsityksen yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja suorituskyvystä tiettynä tilikaudella. Se eroaa olennaisesti osavuosikatsauksesta, sillä se kattaa yleensä koko tilikauden, kun taas osavuosikatsaus tarkastelee lyhyempää ajanjaksoa, usein kvartaalia.

Tilinpäätösraportin ensisijainen ero osavuosikatsaukseen on aikajänne. Osavuosikatsaus tarjoaa lyhyen aikavälin katsauksen, kun taas tilinpäätösraportti kokoaa yhteen koko tilikauden tapahtumat. Tämä mahdollistaa syvällisemmän analyysin yhtiön pitkän aikavälin suorituskyvystä, strategiasta ja taloudellisista trendeistä.

Raportin keskeinen osa on tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma. Tuloslaskelma tarjoaa yksityiskohtaisen katsauksen yhtiön tulorakenteeseen, kustannuksiin ja voittoon. Tase puolestaan esittää yhtiön varat, velat ja oma pääoma tietyllä hetkellä, antaen kuvan yhtiön taloudellisesta vahvuudesta ja vakavaraisuudesta. Rahavirtalaskelma puolestaan paljastaa, miten rahavirrat liikkuvat yhtiön sisällä, mikä on olennainen mittari sen maksuvalmiuden arvioimisessa. Nämä kaikki ovat asioita, joista Helsingin pörssi ja sen sijoittajat ovat kiinnostuneita.

Sijoittajien tulisi kiinnittää erityistä huomiota tilinpäätösraportin liitetietoihin. Ne voivat sisältää lisätietoa kirjanpitoarvojen arvioinnista, liiketoiminnan riskeistä ja muista merkittävistä seikoista, jotka eivät välttämättä ole suoraan nähtävissä tuloslaskelmasta tai taseesta.

Lisäksi tilinpäätösraportti sisältää yleensä liiketoimintakatsauksen ja toimitusjohtajan katsauksen, joissa johdon kommentit antavat syvällisempää ymmärrystä yhtiön suorituskyvystä ja tulevaisuuden näkymistä. Näitä kommentteja tulee tulkita yhdessä taloudellisten lukujen kanssa, jotta saadaan kokonaisvaltainen kuva yhtiön tilasta.

Yhteenvetona tilinpäätösraportti tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yhtiön taloudesta ja toiminnasta tiettynä tilikautena, ja sen avulla sijoittajat voivat tehdä pitkäaikaisempia analyysejä ja päätöksiä verrattuna lyhyen aikavälin osavuosikatsaukseen.