Japanilaiset yritykset haluavat, että kryptoverot uudistetaan

Teresa Maria
| 3 min read

Kryptomarkkinoilla tapahtuu, sillä nyt osa Japanin suurimmista yrityksistä on pyytänyt maan hallitusta laittamaan kryptoverot uudistuksen alle, kun maa jatkaa siirtymistä Web3:een ja kryptoon.

Virallinen ehdotus tuli Japan Association of New Economy (JANE) -virastolta, ja ilmoituksen mukaan ryhmä yrityksiä on toimittanut Tokiolle verouudistusehdotuksen.

JANE on pyytänyt hallitusta “laskemaan veroastetta” vuonna 2024 “kannustaakseen kasvua ja lisäämään verotuloja”.

Pyynnössä viitataan erilaisiin veromuotoihin, mutta siinä mainitaan myös erityisesti kryptoverot ja Web3-sektorin kasvu. Ehdostuksessa todetaan, että nykyiset kryptoverolait ja kryptoverojärjestelmä saavat “lupaavat Web3-yritykset” lähtemään maasta.

JANE varoitti myös, että ellei toimenpiteisiin ryhdytä tilanteen parantamiseksi, Japani voi jäädä Web3-sektorin kehityksessä jälkeen. Lisäksi JANE väitti, että “kiireellisiä toimenpiteitä” tarvitaan lupaavien yritysten toiminnan edistämiseksi ja “symbolisen talouden kehittämiseksi”.

JANE on aiemmin kutsunut Web3:a “uudeksi mahdollisuudeksi” Japanille. Myös maan pääministeri Fumio Kishida on toistuvasti puhunut NFT:stä ja Web3:sta ja kutsunut niitä talouden mahdollisiksi kasvumoottoreiksi.

Lue myös: Web3.0 demokratian pelastajana – Miten se olisi mahdollista?

Japanin suuret yritykset: aika uudistaa kryptoverot lailla


Verouudistusehdotuksen jättäneisiin yrityksiin lukeutuu sellaisia suurnimiä, Microsoft Japan, Japan Post, Nippon Gas, Matsui Securities, LINE Yahoo ja Seiko Group. Ryhmän puheenjohtajana toimii Rakutenin toimitusjohtaja Hiroshi Mikitani.

JANE:n vaatimukset verojärjestelmän uudistamisesta toistavat samantyyppisiä lausuntoja, joita on aiemmin kuultu Japanin IT-alan johtajilta ja oppositiopuolueiden johtajilta.

Hallitus on jo osoittanut halukkuutta uudistaa kryptoverot määrittelevää lakia yrityksille, joista useimmat ovat tällä hetkellä velvollisia maksamaan veroa “realisoitumattomista tuotoista”.

Tämä tarkoittaa, että useimpien kryptoja omistavien yritysten on maksettava veroja sellaisista kryptoista, joiden arvo nousee tilikauden aikana, vaikka ne eivät vaihtaisi näitä kolikoita fiat-rahaan missään vaiheessa.

Useimmat muut maat, mukaanlukien Suomi, veloittavat kryptoverot vasta sen jälkeen, kun kryptot on vaihdettu fiatiin. Mutta on niitä, jotka haluavat Tokion menevän pidemmälle ja keventävän yksittäisten kryptonhaltijoiden verotaakkaa.

Tällä hetkellä kryptokauppiaiden voittoja verotetaan Japanissa “muina tuloina” tuloveroilmoituksissa, mikä voi johtaa siihen, että jotkut korkeatuloiset joutuvat maksamaan jopa yli 50 prosenttia tuloistaan.

Monissa muissa maissa kryptoa verotetaan pääomatulosääntöjen mukaisesti, ja tietty kiinteä prosenttimäärä sen jälkeen, jos kauppiaan pääomatulot ylittävät tietyn rajan.

JANE pyysi hallitusta yksinkertaistamaan kryptonhaltijoiden verotusprosessia ja jättämään krypto-omaisuuden “markkina-arvon” huomioimatta veroilmoituksissa.

Lisäksi JANE pyysi, että Tokio alkaisi sallia kauppiaiden tappioiden siirtämisen ja vähentämisen tuloilmoituksista. Lautakunta haluaa myös luoda erillisen itsearviointiverojärjestelmän johdannaisiin liittyville liiketoimille.

Hallitsevan liberaalidemokraattisen puolueen omistautunut Web3-työryhmä on aiemmin antanut samanlaisia suosituksia, kuten ovat myös tehneet kryptoja aktiivisesti treidaavat ryhmittymät maassa.

CoinPost raportoi, että maan hallituksen on määrä keskustella siitä, miten kryptoverot voisivat olla uudistusten kohteena joulukuussa pidettävässä kokouksessa.

Myös Etelä-Korea luo krypton liikkeeseenlaskun ja jakelun standardit


Myös Etelä-Koreassa kryptoverot ja ylipäätään kryptovaluuttojen käyttö ja kaupankäynti ovat olleet viime aikoina asialistalla.

Etelä-Korean rahoitusvalvontapalvelu (FSS) aikoo luoda kattavat ohjeet kryptovaluuttojen liikkeeseenlaskua ja jakelua varten parantaakseen aiemmin tänä vuonna hyväksyttyä Virtual Asset Users Protection Act -lakia.

Uuden lain mukaan viranomaisilla on valtuudet laatia standardit virtuaalisten omaisuuserien listausmenettelyistä, sisäisestä valvonnasta sekä liikkeeseenlasku- ja jakelumääristä.

Tulevat standardit, jotka on tarkoitus julkaista seuraavan vuoden tammikuussa, kehitetään yhteistyössä Kansalliskokouksen tilaamien tutkimuspalveluiden kanssa.

Tavoitteena on luoda selkeä sääntelykehys ja vahvistaa valvontaa ja tarkastuksia virtuaaliomaisuusmarkkinoilla, kertovat paikalliset tiedotusvälineet.

kryptoverot

Uudesta kryptolaista puuttuu sääntelyn yksityiskohtia


Virtuaaliomaisuuden käyttäjäsuojalaki keskittyy virtuaaliomaisuuden ylläpitäjien hallussa olevien asiakkaiden talletusten turvaamiseen ja epäreilujen kaupankäyntikäytäntöjen torjuntaan.

Siitä puuttuvat kuitenkin kattavat sääntelytoimenpiteet, joita tarvitaan nopeasti kehittyvän kryptovaluuttateollisuuden monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Näiden lainsäädännöllisten aukkojen kuromiseksi umpeen, kansalliskokous on kehottanut Financial Services Commissionia ja Financial Supervisory Serviceä laatimaan lisäsääntöjä ja määräyksiä, myös lainsäädäntöä.

Näissä tulevissa määräyksissä, jotka on määrä panna täytäntöön, kun laki tulee voimaan seuraavan vuoden heinäkuun 19. päivänä, käsittelee keskeisiä kysymyksiä, kuten eturistiriidat virtuaalisen omaisuuden liikkeeseenlasku- ja jakeluprosessissa, stablecoinien kurinpitojärjestelmän perustaminen ja virtuaalisen omaisuuden arvotus-, neuvonta- ja julkistamisyritykset.

Uudet kryptostandardit julkistetaan tammikuussa


Tämän uuden virtuaalisen omaisuuden sääntelyjärjestelmän linjaukset, jotka kattavat liikkeeseenlasku- ja jakelumääriä koskevat standardit sekä kryptoverot, on tarkoitus julkistaa tammikuussa, kun tutkimuspalvelun tulokset julkistetaan.

Nämä Soulin kansallisen yliopiston teollisuus-akateemisen yhteistyösäätiön avulla saadut havainnot hyödyntävät kansainvälisiä ennakkotapauksia ja keräävät alan asiantuntijoiden ja sidosryhmien mielipiteitä tehokkaiden sääntelyratkaisujen muotoilemiseksi.

Finanssivalvontapalvelu pyrkii helpottamaan Virtual Asset User Protection Actin toimeenpanoa ja tekee tiivistä yhteistyötä alan kanssa luodakseen ohjeita virtuaaliomaisuuden listaamiseen ja epäreilujen kaupankäyntikäytäntöjen estämiseksi.

Seuraamalla tiiviisti rahoitusmarkkinoiden kehitystä virasto pyrkii varmistamaan virtuaaliomaisuusmarkkinoiden vakaan ja turvallisen toiminnan.

Finanssivalvontapalvelun johtaja Lee Bok-hyeon korosti sääntelyviranomaisen sitoutumista vastuullisen innovaation edistämiseen rahoitusalalla. Hän totesi,

“Rahoitusvalvonta tukee aktiivisesti vastuullista innovaatiotoimintaa finanssialalla. Luomme pohjan terveille virtuaaliomaisuusmarkkinoille.”

Lue lisää aiheesta:

Ferrari näyttää vihreää valoa superautojen kryptomaksuille

Kryptot menettämässä niiden harvinaisuuden: onko sillä väliä?