Kryptovaluutta tutkimus: Kryptot suosiossa Ranskassa

Teresa Maria
| 1 min read

pariisi kryptot
Tuore kryptovaluutta tutkimus kertoo, että kryptot kiinnostavat myös Ranskassa. Ranskan rahoitusvalvoja, Autorité des Marchés Financiers, on julkaissut Organisation for Economic Co-operation and Developmentin (OECD) tekemän tutkimuksen sijoitusvalinnoista ja kasvutasoista maassa.

Tutkimuksessa, joka julkaistiin 13. marraskuuta, digitaaliset varat sijoittuivat suosion perusteella toiseksi maanlaajuisesti, kun 9,4% aikuisista omisti kryptovaluuttoja ja 2,8% osallistujista omisti non-fungible tokens (NFT).

Tutkimuksen mukaan 24% Ranskassa asuvista aikuisista on taloudellisia sijoittajia, jotka hallitsevat useita sijoitusinstrumentteja. Näistä 12% edustaa uusia sijoittajia, jotka ovat tulleet alalle vuoden 2020 jälkeen.

Kiinteistöt olivat Ranskan halutuin sijoitustuote, 10,7% väestöstä omistaessa kiinteistöjä. Kryptovaluutat sijoittuivat toiseksi, listatut yksittäiset osakkeet, listaamattomat osakkeet, joukkovelkakirjat ja sijoitusrahastot seurasivat perässä 7,3%, 5,6%, 5,4% ja 4,5%:n osuuksilla.

Uudet sijoittajat osoittivat muita suurempaa kysyntää digitaalisille varoille, vaikka kryptovaluutat ovat alttiimpia markkinoiden heilahduksille kuin esimerkiksi kiinteistöihin tai kultaan sijoittaminen. Sijoittajista miehiä oli 64% uusista sijoittajista ja naisia 36%.

Uudet sijoittajat hakevat myös uusia tuotteita


Ranskan maalla 65% uusista sijoittajista hallitsee perinteisiä kaupankäynnin kohteita, kun taas vanhemmista sijoittajista peräti 85% omistaa niitä. Uudet tulokkaat keräsivät lukunsa digitaalisista omaisuusluokista 54%:n omistusosuudella, kun taas vanhemmat sijoittajat jäivät vain 25%:iin.

Vaikka kryptovaluutat nähtiin pääasiassa riskialttiina aiempina vuosina, useat perinteiset yritykset ja tukkumyyntiasiakkaat ovat nyt lähteneet mukaan kryptojen hyödyntämiseen ja hyväksymiseen kaupankäynnin välineenä. Ranska ja EU näyttävät toimivan esimerkkeinä kryptovaluuttojen yleistymisestä ja valtavirtaistumisesta ranskalaisten muotitalojen käynnistäessä lukuisia kryptoja hyödyntäviä hankkeita, ja suurten yritysten hyväksyessä kryptot maksuvälineinä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella taloudellisen lukutaidon tasoa Ranskan väestön keskuudessa. Tutkimukseen haastateltiin 1 056 suhteellisen uutta sijoittajaa osakkeissa ja virtuaalisissa varoissa, analysoiden heidän motivaatioitaan tietynlaisten tuotteiden parissa.

Lue myös: Binance jatkaa markkinajohtajana

Hajauttaminen ja voitot ohjaavat sijoittamista


Tutkimukseen osallistujat listasivat useita syitä sijoittamiseen finanssituotteisiin, vaihdellen hajauttamisesta korkeampaan tulotasoon ja kestävyyteen. 35% osallistujista päätti sijoittaa markkinoille useisiin eri kohteisiin, kun taas 28% sijoitti voittojen perusteella tiettyihin, “varmoihin” kohteisiin. 28% kyselyyn osallistuineista kertoi saaneensa ulkopuolisia neuvoja luottamaltaan taholta sijoituspäätöksissään.

Kryptovaluutta tutkimus tietää, että useimmat sijoittajat hankkivat tietonsa tuotedokumenteista, tuttavilta, mediasta ja rahoituslaitoksilta. Taloudellisten epävarmuuksien vuoksi useimmat nuoret sijoittajat ilmaisivat varovaisuutta kaikilla markkinoilla.

“Enemmistö uusista vähittäissijoittajista (61%) sanoo valitsevansa kohtuullisen riskin sijoituksia, joilla on ‘kohtuulliset riskit ja tuotot’. Toiset suosivat vähäriskisiä sijoituksia (21% miehistä ja 28% naisista). Vain 16% sanoi mieluummin sijoittavansa ‘korkean tuoton, korkean riskin sijoituksiin’ (20% 25-34-vuotiaista ja 12% 18-24-vuotiaista).”

Ranskan rahoitusviranomaiset ovat todenneetkin, että valtiolla on nopeasti tarve luoda säännelty digitaalisen omaisuuden sektori suojatakseen kaikkia osapuolia ja edistääkseen avoimuutta samalla kun kryptovaluutat jatkavat kasvuaan ja yleistymistään.

Lue myös: Shiba Inu hintaennuste