Lähimaksu toimii vuoden alusta yli 50 euron ostoksissa

Markku Korhonen
| 3 min read

lähimaksu

Kätevä lähimaksu on käytössä vuoden alusta myös yli 50 euron ostoksissa, mutta pin-koodia tarvitaan edelleen. Suomessa otetaan käyttöön uusi Single Tap -vaatimus 1. tammikuuta 2024 alkaen. Single Tap mahdollistaa lähimaksamisen ostoksen summasta riippumatta, kertoo maksupalveluyhtiö Nets tiedotteessaan.

Yli 50 euron ostokset vaativat edelleen PIN-koodin varmennuksen, mutta korttia ei tarvitse enää syöttää maksupäätteeseen vuoden vaihtumisen jälkeen. Tämän muutoksen odotetaan kasvattavan lähimaksun suosiota Suomessa entisestään.

Lähimaksaminen otettiin käyttöön Suomessa aikaisin, kuten Tanskassa, ja se on tullut suosituksi ja vakaaksi maksutavaksi. Vuonna 2023 lähimaksua käyttää 77 prosenttia kuluttajista Suomessa. Ruotsissa vastaava luku on 86 prosenttia ja Tanskassa 94 prosenttia.

Lähimaksun suosion kasvua on hidastanut aiemmin 50 euron raja, joka vaati kortin syöttämisen maksupäätteeseen. Tämän muutoksen odotetaan nostavan Suomen lähimaksun suosion muiden Pohjoismaiden tasolle. Netsin maajohtaja Suvi Ruoppa kertoo, että PIN-koodia tarvitaan yhä yli 50 euron ostoksissa tai valvottaessa kortin luvatonta käyttöä lähimaksujen määrää seuraamalla. Single Tap on tuettuna useiden korttityyppien, kuten Mastercard, Visa, Union Pay, ja Diners & Discover -korttien, maksuissa, ja tarkoituksena on parantaa korttimaksujen käyttäjäkokemusta.

Tämä muutos laajentaa lähimaksujen käyttömahdollisuuksia ja helpottaa asiointia kaupoissa. Useimmat Netsin omat maksupäätteet tukevat Single Tap -toiminnallisuutta automaattisesti, mutta muissa maksupäätteissä kauppiaiden on varmistettava, että tämä toiminnallisuus on aktivoitu ajoissa ennen 1.1.2024.

On huomioitava, että Single Tap -toimintoa ei välttämättä käytetä tietyissä poikkeustapauksissa, kuten rautatieasemien lippuautomaateissa.

Lähimaksu on ollut Suomessa mahdollista vuodesta 2013. Sen raja oli ensin 25 euroa, mutta vuonna 2019 rajaa nostettiin 50 euroon. Tähän asti lähimaksuun ei ole liitetty pin-koodin antamista. Nyt se siis vaaditaan yli 50 euron maksuista. Korttia vain ei tarvitse työntää koneeseen sisään.

Lue kaikki Cryptonewsin finanssiuutiset täältä.

Nets vaatii lähimaksun yhteistyökumppaneiltaan


Nets vaatii, että lähimaksujen on oltava varustettu “single tap” -toiminnallisuudella viimeistään 1.1.2024 mennessä. Tämä vaatimus liittyy korttiyhtiöiden pyrkimykseen parantaa lähimaksutapahtumien käyttäjäkokemusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähimaksukorttia voidaan käyttää kertaluonteisesti sekä yli että alle 50 euron ostoksissa ilman tarvetta syöttää korttia maksupäätteeseen. Tämä muutos helpottaa ja nopeuttaa lähimaksujen tekemistä kaupoissa.

Tämä uusi toiminnallisuus koskee erityisesti Mastercard-, Visa-, Union Pay- ja Diners & Discover -korttimaksuja, ja se tulee olemaan pakollinen Suomessa alkaen 1.1.2024.

Kauppiaille tämä merkitsee sitä, että heidän on varmistettava, että heidän käyttämissään maksupäätteissä on “single tap” -toiminnallisuus ennen vuoden 2024 määräajan umpeutumista. Nets on viestinyt tästä muutostarpeesta kaikille maksupäätetoimittajille vuoden 2021 aikana.

Kauppiaiden on syytä huomata myös se, että maksukorttiyhtiö Mastercard laskuttaa Netsiä tapahtumista, jotka eivät ole vaatimuksenmukaisia ”single tap” -tapahtumia. Nets tulee laskuttamaan kauppiasta korttiyhtiöiden maksuja vastaavasti.

Lisäksi PSD2-vaatimukset edellyttävät, että kortinhaltijaa vahvistetaan aina, kun ostos ylittää 50 euron rajan Suomessa (CVM-raja). Tämä vahvistaminen voi tulevaisuudessa sisältää PIN-koodin syöttämisen lähimaksun yhteydessä yli 50 euron ostoksissa.

Yhteenvetona, kauppiaiden tulee varmistaa maksupäätetoimittajiltaan, että “single tap” -toiminnallisuus aktivoidaan heidän käyttämissään maksupäätteissä hyvissä ajoin ennen 1.1.2024, ja myyntihenkilöstön on ymmärrettävä tämä toiminnallinen muutos. Muussa tapauksessa heitä voidaan laskuttaa korttiyhtiöiden taholta, mikäli he eivät noudata vaatimuksia “single tap” -toiminnallisuuden käyttöönotosta.

Miksi lähimaksulla on voinut maksaa vain 50 euroa


Lähimaksujen rajoitukset Euroopassa perustuvat Euroopan komission asetukseen, joka on voimassa koko EU:ssa, kertoo Suomen Pankki verkkosivuillaan. Tämä asetus määrittelee enimmäisarvot ja -määrät, jotka koskevat lähimaksuja, jotka voidaan suorittaa ilman erillistä vahvaa tunnistamista. Yksittäisen lähimaksun enimmäisraja on 50 euroa, ja kumulatiivinen raja lähimaksuille on 150 euroa tai enintään viisi peräkkäistä lähimaksutapahtumaa. Jos näitä rajoja haluttaisiin nostaa, se edellyttäisi asetuksen muuttamista.

Suomessa noudatetaan pääasiassa näitä asetuksen määrittämiä enimmäisrajoja. Vahva tunnistaminen tarkoittaa, että asiakkaan on säännöllisin väliajoin syötettävä PIN-koodi maksupäätteeseen korttimaksun yhteydessä. Tämä toimenpide suojaa asiakkaita estämällä korttien väärinkäyttöä.

Onko lähimaksu turvallinen maksutapa?


Periaatteessa lähimaksu on jopa perinteistä korttimaksamista turvallisempaa. Lähimaksun yhteydessä maksajan ei tarvitse näppäillä tunnuslukua. Näin ollen tunnuslukua ei myöskään voida urkkia. Tämä parantaa turvallisuutta, jos korttisi varastetaan. Toisaalta varastetulla kortilla voidaan myös maksaa lähimaksulla niin kauan, kunnes kortti on kuoletettu.

Lähimaksu on suosituin maksutapa


Lähimaksu on noussut Suomessa  suosituimmaksi maksutavaksi kaikissa korttiostoissa. Se on helppokäyttöinen ja nopea vaihtoehto, joka on nopeasti vakiinnuttanut asemansa suomalaisten arjessa. Tässä laajemmassa katsauksessa tutustumme syvemmin lähimaksamisen toimintaan ja sen turvallisuuteen verrattuna muihin maksutapoihin.

Suomessa voi siis tällä hetkellä suorittaa lähimaksun enintään 50 euron ostoksissa. Tämä raja nostettiin 25 eurosta 50 euroon vuonna 2019, mikä merkittävästi kasvatti lähimaksun suosiota suomalaisten keskuudessa.

Miten lähimaksu toimii?


Lähimaksaminen perustuu NFC-tekniikkaan, mikä tarkoittaa Near-field communication -tekniikkaa. NFC-maksamista tukevat pankkikortit ja maksupäätteet voidaan tunnistaa yleensä tietystä symbolista, joka näkyy esimerkiksi kortin etiketissä. Maksupäätteissä NFC-siru on yleensä sijoitettu jompaankumpaan kylkeen tai näyttöön. Maksu aktivoituu yksinkertaisesti viemällä oma kortti tai laite tämän sirun läheisyyteen.

Lähimaksamisen suurimmat vahvuudet piilevät sen helppoudessa ja nopeudessa. Riittää, kun viet maksuvälineesi lähelle maksupäätettä, joka suorittaa veloituksen välittömästi ja antaa äänimerkin maksun vahvistamiseksi. Lähimaksaminen tarjoaa myös hygieenisen edun, sillä käyttäjän ei tarvitse näppäillä PIN-koodia tai muulla tavoin koskea maksupäätteeseen tehokkaiden ostosten tekemiseksi. Tämä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon erityisesti ajankohtina, kun hygienia on erityisen tärkeää.