Nämä aiheet ovat esillä, kun Maailman talousfoorumi alkoi

Markku Korhonen
| 3 min read
Maailman talousfoorumi WEF kokoontuu vuosittain Sveitsin Davosissa.
Maailman talousfoorumi WEF kokoontuu vuosittain Sveitsin Davosissa.

Jokavuotinen Maailman talousfoorumi (World Economic Forum, WEF) kokoontuu tällä viikolla Sveitsin Davosissa.

Maailman talousfoorumi käsittelee muun muassa Gazassa ja Ukrainassa käytäviä sotia. Tapahtuma kestää perjantaihin asti, ja sen pääteemana on luottamuksen jälleenrakentaminen. Yli 60 maan maailman johtajat osallistuvat foorumiin.

Tänä vuonna Maailman talousfoorumin asialista jakautuu neljän pääteeman alle, jotka ovat turvallisuuden ja yhteistyön saavuttaminen hajanaisessa maailmassa, kasvun ja työpaikkojen luominen uutta aikakautta varten, tekoäly talouden ja yhteiskunnan veturina sekä pitkän aikavälin ilmasto-, luonto- ja energiastrategia.

Yllä mainittuja aiheita käsitellään koko alkanut viikko, sillä Maailman talousfoorumi pidetään 15.–19.1.2024.

Suomea talousfoorumissa edustavat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.).

Davosissa on totuttu vuosien saatossa näkemään maailman silmäätekeviä, eikä tämä vuosi tee poikkeusta. Puhujien ja keskustelijoiden nimilistalta löytyvät muun muassa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Yhdysvaltain ilmastolähettiläs John Kerry ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Lisäksi Maailman talousfoorumi saa kuulla ja katsella, kun Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg keskustelee muun muassa Suomen ja Saksan ulkoministereiden Elina Valtosen ja Annalena Baerbockin kanssa maailman turvallisuustilanteesta.

LueTutkimus: Maailman BKT:n laskun takana on ilmastonmuutos

XTB mainosbanneri CTA

Löytyykö ratkaisuja kriiseihin?


Viime vuonna Davosissa sana “monikriisi” oli kaikkien huulilla, kun johtajat pohtivat tämän hetken kasautuvia ja toisiinsa liittyviä kriisejä. Nyt, kun kiinnitämme huomiomme uusiin kriiseihin, vanhat kriisit jatkuvat edelleen.

“Nyt kun maailmanlaajuiset haasteet vaativat kiireellisiä ratkaisuja, tarvitaan innovatiivista julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, jotta ideat voidaan muuttaa toiminnaksi”, totesi Maailman talousfoorumin puheenjohtaja Børge Brende WEF:n verkkosivuilla.

“Foorumi tarjoaa rakenteen, jonka avulla voidaan kehittää tutkimusta, liittoutumia ja puitteita, jotka edistävät tehtäväsuuntautunutta yhteistyötä koko vuoden ajan. Ensi viikon vuosikokous toimii tämän yhteistyön vauhdittajana ja syventää johtajien ja aloitteiden välisiä yhteyksiä.”

Kysymys johtajille Davosissa 2024 kuuluukin: Onko tuleva vuosi “permakriisin” (jatkuvan kriisin) aikaa? Vai onko vuosi 2024 ratkaisun, joustavuuden ja elpymisen aikaa?

Maailman talousfoorumi – pääteemat lyhyesti


Maailman talousfoorumi keskittyy vuonna 2024 neljään eri teemaan, jotka siis ovat turvallisuuden ja yhteistyön saavuttaminen hajanaisessa maailmassa, kasvun ja työpaikkojen luominen uutta aikakautta varten, tekoäly talouden ja yhteiskunnan veturina sekä pitkän aikavälin ilmasto-, luonto- ja energiastrategia.

Alla jokainen teema tiivistettynä muutamaan lauseeseen Maailman talousfoorumin mukaan.

1. Turvallisuuden ja yhteistyön saavuttaminen hajanaisessa maailmassa

Miten voimme käsitellä tehokkaasti turvallisuuskriisejä, kuten Lähi-idän nykytilannetta, ja miten voimme samalla saada pirstaloitumisen rakenteelliset voimat pysähtymään? Miten voimme tunnistaa alat, joilla yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta kaikki sidosryhmät voivat hyötyä siitä?

Perustuen foorumin pitkäaikaiseen ja jäsenneltyyn yhteistyöhön kaikkien alueiden hallitusten, kansainvälisten järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa.

2. Kasvun ja työpaikkojen luominen uutta aikakautta varten

Miten hallitus, liike-elämä ja kansalaisyhteiskunta voivat yhdistää voimansa uuden talouskehyksen ympärille, jotta voidaan välttää vuosikymmenen kestävä matala kasvu ja asettaa ihmiset vauraamman kehityksen keskiöön? Miten voimme minimoida kompromissit ja maksimoida synergiat tilanteessa, jossa perinteiset toimenpiteet näyttävät epäonnistuvan?

Tukena ovat kumppanuudet kansainvälisten talousinstituutioiden ja huippututkijoiden kanssa sekä foorumin työ kilpailukyvyn, innovoinnin ja inhimillisen pääoman parissa.

3. Tekoäly talouden ja yhteiskunnan veturina

Miten voimme käyttää tekoälyä kaikkien hyödyksi? Miten erilainen sääntely-ympäristö tasapainottaa innovointia ja yhteiskunnallisia riskejä? Miten tekoäly liittyy muihin mullistaviin teknologioihin, kuten 5/6 G:hen, kvanttilaskentaan ja bioteknologiaan?

Keskustelut perustuvat foorumin AI Governance Alliance -ryhmään, johon kuuluu keskeisiä hallituksia ja yrityksiä, sekä 20 neljännen teollisen vallankumouksen keskukseen eri puolilla maailmaa.

4. Pitkän aikavälin ilmasto-, luonto- ja energiastrategia

Miten voimme kehittää pitkän aikavälin systeemisen lähestymistavan, jonka avulla voimme saavuttaa tavoitteet hiilineutraalista ja luontopositiivisesta maailmasta vuoteen 2050 mennessä ja samalla varmistaa kohtuuhintaisen, turvallisen ja osallistavan energian, ruoan ja veden saannin? Miten voimme tasapainottaa näitä kompromisseja, jotta saavutamme yhteiskunnallisen yhteisymmärryksen?

Integroidaan useiden tarkoituksenmukaisten foorumialoitteiden, kuten CEO Climate Leadersin ja First Movers Coalitionin, työ.

Mikä on Maailman talousfoorumi WEF?


WEF on kansainvälinen organisaatio, joka perustettiin vuonna 1971. Maailman talousfoorumin päämääränä on edistää maailmanlaajuista taloudellista yhteistyötä ja vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä, kuten hallitusten, yritysten, akateemisen maailman ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kesken. WEF järjestää vuosittain maailmanlaajuisen talousfoorumin Davosissa, Sveitsissä, joka tunnetaan Davosin kokouksena.

Maailman Talousfoorumi eli World Economic Forum, (lyhyemmin WEF) kokoaa yhteen maailman johtajia eri aloilta tarkoituksenaan käsitellä ajankohtaisia globaaleja kysymyksiä ja haasteita. Näitä voivat olla esimerkiksi ilmastonmuutos, taloudellinen epätasa-arvo, teknologian vaikutukset, koulutus ja terveydenhuolto.

Vuonna 1971 perustettu WEF tarjoaa foorumin avoimelle keskustelulle ja yhteistyölle, jotta maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi voitaisiin löytää yhteisiä näkemyksiä ja sitoutumista.

WEF ei ole poliittinen organisaatio, vaan se toimii itsenäisenä voimana, joka pyrkii edistämään monenkeskistä yhteistyötä ja sitoutumista globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Se julkaisee myös useita raportteja ja tutkimuksia eri aiheista, kuten maailman taloustilanteesta, teknologian kehityksestä ja riskiarvioista.

Kriitikot ovat joskus arvostelleet Maailman talousfoorumia siitä, että se edustaa liikaa yritysten ja taloudellisen eliitin etuja. Toiset puolestaan pitävät sitä tärkeänä foorumina, joka tuo yhteen eri osapuolet keskustelemaan ja löytämään yhteisiä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin.