Mandatumin pörssikurssi aloitti alamäkeen – laskua jo yli 10 prosenttia

Markku Korhonen
| 3 min read

Kahden ensimmäisen pörssipäivän aikana Mandatum kurssi on painunut alas 10,48 %. Ennen keskiviikon pörssin aukeamista Mandatumin osakkeen arvo oli 3,28 euroa per osake. Ennen keskiviikon pörssin aukeamista Mandatumin osakkeen arvo oli 3,28 euroa per osake.

Mandatumin kaupankäyntitunnus pörssissä on ”MANTA”. Se kuuluu markkina-arvoltaan suuriin yhtiöihin Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Mandatum kurssi
Mandatumin kurssi keskiviikkoaamuna 4.10.2023. Lähde: Nordnet

Mandatum listautui pörssiin, kun Sampo-vakuutuskonsernin osittainen jakautuminen toteutettiin kaupparekisterin kirjauksena sunnuntaina.  Mandatum on nyt erotettu konsernista aiemmin keväällä tehdyn päätöksen mukaisesti.

Talousalan suuryhtiön Bloombergin mukaan Helsingin pörssin suurin listautuminen sitten vuoden 2018.

Analyysiyhtiö Inderes arvioi ennen listautumista Mandatumin markkina-arvoksi 2,3 miljardia euroa. Tämä tarkoittaisi noin 4,60 euron osakekohtaista hintaa pörssissä. Myös OP:n arvio osui samaan kokoluokkaan eli 4,40–4,90 euroon osakkeelta.

Jos MANTA kurssia verrataan Inderesin arvioon, on Mandatumin kurssi tullut alas jopa 28,7 prosenttia kahdessa päivässä. Sampo sen sijaan on pärjännyt Mandatumin irtaantumisessa verrattain hyvin. Sammon osakkeen arvo on laskenut kahden pörssipäivän aikana noin 4,8 prosenttia, mikä osuu melko hyvin Inderesin arvioihin, joissa mandatumin uskottiin olevan noin 10 prosenttia Sampo-konsernin tuloksesta.

Mandatum-vaihto kävi kiivaana ensimmäisenä päivänä


Mandatumin osake kiinnosti listautumisen jälkeen kovasti, vaikka hinta laskikin kuin lehmän häntä. MANTA-osaketta myytiin maanantaina ylivoimaisesti eniten koko Helsingin pörssissä.

Mandatumin vaihto oli maanantaina hurjat 226 miljoonaa euroa, kun toiseksi eniten vaihdetulla Sammolla vaihto oli 76 miljoonaa. Kolmanneksi eniten vaihdettiin Nordeaa, yhteensä 50 miljoonalla. Nokiaa vaihdettiin 37 miljoonalla.

Huomattavaa Mandatumin vaihdossa on myös se, että Mandatumin markkina-arvo on 1,8 miljardia euroa, mikä on alle kymmenesosa muihin edellä mainittuihin osakkeisiin verrattuna.

Sammon omistajille Mandatum-osakkeita


Jakautumisen myötä Mandatum Holding Oy:n osakkeet, niihin liittyvät varat ja velat siirtyivät ilman selvitysmenettelyä Mandatum Oyj:lle.

Sampo-osakkeen omistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden uuden Mandatumin osakkeen jokaista omistamaansa Sammon A- tai B-osaketta kohti. Osakkeet piti hankkia viimeistään viime viikon perjantaina, 29. syyskuuta, jotta ne olisi saatu Mandatumin osakkeina listautumispäivänä.

Jakautumisvastike annetaan automaattisesti arvo-osuusjärjestelmän kautta, ja osakkeenomistajilta ei edellytetä erillisiä toimenpiteitä.

Mandatumin osakkeet rekisteröitiin osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja osakesäästötileille samana päivänä, kun niiden kaupankäynnin on määrä alkaa Helsingin pörssissä, eli maanantaina 2. lokakuuta.

Ruotsalaisten Sampo-talletustodistusten haltijat saavat jakautumisvastikkeen 9. lokakuuta tai sen tienoilla, kunhan he ovat toimittaneet tarvittavat tiedot liikkeeseenlaskijalle ja säilyttäjäpankille SEB:lle 4. lokakuuta mennessä.

Osittaisjakautumisesta ei aiheudu välittömiä veroseuraamuksia suomalaisille osakkeenomistajille, sillä se käsitellään veroneutraalina toimena suomalaisessa verotuksessa.

Mandatum eriytettiin konsernin selkeyttämiseksi


Syy Mandatumin eriyttämiselle Sammosta on konsernin rakenteen selkeyttämisessä.  Sampo-konsernin mukaan nyt on luotu kaksi yritystä, jotka ovat hyvissä asemissa omistaja-arvon kasvattamiseen. Sampo keskittyy nyt yksinomaan vahinkovakuutustoimintaan, kun taas Mandatum voi jatkaa kasvusuunnitelmaansa pääomakevyissä tuotteissa.

– Eriyttämällä Mandatumin Sammosta olemme selkiyttäneet konsernin rakennetta ja luoneet kaksi yhtiötä, jotka ovat hyvissä asemissa omistaja-arvon luomiseen. Sammosta on tullut puhtaasti vahinkovakuutukseen keskittyvä konserni, ja Mandatum on vapaa jatkamaan kunnianhimoista kasvusuunnitelmaansa pääomakevyissä tuotteissa, Sammon hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen sanoi yhtiön tiedotteessa.

Mandatum ilmoitti myös julkaisevansa osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta keskiviikkona 8. marraskuuta, ja Sammon osavuosikatsauksen odotettiin myös julkaistavan samana päivänä.

Helsingin pörssi laski myös tiistaina


Helsingin pörssin OMXH-yleisindeksi kulki tiistaiaamuna maanantain päätöstasojen molemmin puolin. Iltapäivän mittaan suunta kääntyi enemmän miinukselle. Helsingin pörssi on nyt alimmillaan tänä vuonna. Laskua vuoden alusta on tullut 15,27 prosenttia.

Pörssin laskun lisäksi Suomen pankin syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2023. Talouden toipuminen taantumasta alkaa hitaasti vasta vuonna 2024. Vuoden 2024 bruttokansantuotteen kasvuennuste on myös alhaisempi kuin aiemmassa kesäkuun ennusteessa, ollen vain 0,2 prosenttia. Vuonna 2025 talouskasvun odotetaan kiihtyvän, mutta silti se pysyy melko maltillisena, saavuttaen 1,4 prosentin kasvun.

Osakkeet jaettu kolmeen ryhmään


Helsingin pörssin osakkeet on jaettu kolmeen ryhmään vuodesta 2006 lähtien: Suuret (Large Cap), keskisuuret (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Tämä ryhmittely auttaa sijoittajia vertailemaan tuottomahdollisuuksia ja riskejä. Suuryhtiöiden menestyksen historiaa voi tarkastella menneiden vuosien avulla, kun taas pienemmät startup-yritykset voivat kasvaa nopeasti, jos ne löytävät markkinaraon.

Kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin voi tutustua pörssin First North -yhtiölistalta. Näissä yrityksissä on korkeampi tuottomahdollisuus, mutta samalla myös suuremmat riskit, koska niiltä vaaditaan vähemmän tiukkoja vaatimuksia esimerkiksi kirjanpidon ja sijoittajaviestinnän suhteen.

Helsingin pörssi on avoinna vain arkipäivisin kello 10.00–18.20. Tämä johtuu siitä, että suurin osa sijoittajista on suomalaisia, eikä yöaikainen kaupankäynti ole ollut merkittävää.

Helsingin pörssin indeksit


Helsingin pörssin yleistä kehitystä voi seurata käyttämällä OMXH-, OMXH CAP- ja OMXH Helsinki 25 -indeksejä. Näissä indekseissä otetaan huomioon kaikkien pörssiin listattujen osakkeiden yhteenlaskettu kurssikehitys. OMXH -indeksi edustaa kaikkia pörssin osakkeita, OMXH CAP -indeksissä yksittäisen osakkeen painoarvo on 10%, ja OMXH Helsinki 25 -indeksi seuraa vain 25 vaihdetuinta yhtiötä.