Osinko jäi pieneksi ja osake sukeltaa – Neste Q4 julki

Markku Korhonen
| 3 min read
Neste julkisti tilinpäätöstiedot 2023.
Neste julkisti tilinpäätöstiedot 2023.

Öljynjalostuksesta uusiutuviin tuotteisiin hiljalleen siirtyvä Neste raportoi vertailukelpoisen käyttökatteensa olleen loka–joulukuussa 797 miljoonaa euroa.

Nesteen käyttökate on hieman odotuksia parempi, sillä analyytikoiden konsensusennusteen mukaan yhtiön vertailukelpoisen käyttökatteen odotettiin jäävän 784 miljoonaan euroon.

Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja.

Käyttökate supistui kuitenkin vuodentakaisesta. Vuoden 2022 lopussa elettiin energiakriisiä, tuolloin Nesteen vertailukelpoinen käyttökate oli jopa 894 miljoonaa euroa.

Osakemarkkinoilla reagoitiin Nesteen tulosjulkistukseen vahvasti. Nesteen kurssi oli torstaina ensimmäisen tunnin jälkeen yli 13 prosenttia miinuksella.

Lue: Nesteelle säästöohjelma

XTB mainosbanneri CTA

Neste: Vahva loppuvuosi 2023


Vuoden 2023 päättyessä Neste kertoo tiedotteessaan saavuttaneensa vahvan tuloksen, ja vuoden rahavirta osoittautui merkittäväksi saavutukseksi.

Vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2023 oli 3 458 miljoonaa euroa, mikä oli hieman alempi kuin edellisvuonna. Yhtiön kokonaiskäyttökate oli 2 548 miljoonaa euroa, mikä myös osoittaa hyvää suorituskykyä, vaikka se oli hieman alhaisempi kuin edellisen vuoden vastaava luku. Rahavirta ennen rahoituseriä oli positiivinen 751 miljoonaa euroa, mikä oli merkittävä parannus edellisvuoteen verrattuna.

Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 23,9 % viimeisten 12 kuukauden aikana, mikä osoittaa yhtiön tehokasta pääoman käyttöä. Velan osuus kokonaispääomasta nousi hieman 22,7 prosenttiin vuoden lopussa, mutta se oli silti hallittavissa verrattuna edellisvuoteen.

Osakekohtainen tulos hieman laski vuonna 2023. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,88 euroa, kun taas raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,87 euroa. Hallitus ehdottaa osingoksi 1,20 euroa osakkeelta, yhteensä 922 miljoonaa euroa.

Viimeisen neljänneksen tulokset osoittavat myös vahvaa suorituskykyä, vaikka vertailukelpoinen käyttökate hieman laskikin edellisvuodesta. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaali oli kasvanut, mutta öljytuotteiden jalostusmarginaali laski hieman. Rahavirta ennen rahoituseriä oli 475 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa.

“Geopoliittiset jännitteet ja korkea inflaatio vaikuttivat”


Tuoreen vuosikatsauksen mukaan Neste Oyj:n vuosi 2023 päättyi vahvaan tulokseen kaikissa liiketoimintayksiköissä. Viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 797 miljoonaa euroa, mikä edusti pientä laskua verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

“Geopoliittiset jännitteet ja korkea inflaatio vaikuttivat vuoteen 2023. Markkinaympäristö oli suotuisin kolmannella vuosineljänneksellä, jonka jälkeen markkinat heikkenivät loppuvuodesta etenkin Uusiutuvissa tuotteissa. Koko vuoden vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 3 458 miljoonaa euroa (3 537 milj.). Konsernin taloudellisten tavoitteiden osalta saavutimme 23,9 %:n vertailukelpoisen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuoton viimeisten 12 kuukauden aikana, ja velan osuus kokonaispääomasta oli 22,7 % vuoden lopussa”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus yhtiön tiedotteessa.

Öljytuotteiden segmentissä kokonaisjalostusmarginaali laski edellisvuodesta huolimatta operatiivisen tehokkuuden pysyessä hyvällä tasolla. Uusiutuvissa tuotteissa Neste pystyi optimoimaan myynnin ja raaka-aineiden hankinnan haasteellisessa markkinaympäristössä, mikä näkyi vertailukelpoisen myyntimarginaalin kasvuna.

Vuoden 2023 rahavirta ennen rahoituseriä oli vahva, saavuttaen 475 miljoonaa euroa, vaikka yhtiö jatkoi kasvuinvestointejaan. Vuoden aikana Nesteen taloudelliset tavoitteet saavutettiin, ja vertailukelpoinen keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto oli 23,9 % viimeisten 12 kuukauden aikana. Yhtiön velan osuus kokonaispääomasta nousi hieman vuoden lopussa, mutta pysyi hallittavissa.

LueEKP pitää ohjauskorkonsa ennallaan – inflaatio voi nousta

Uusiutuvien tuotteiden käyttökate kasvoi


Uusiutuvien tuotteiden segmentissä koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate kasvoi, ja myyntimarginaali parani edellisvuodesta. Uusiutuvan dieselin ja lentopolttoaineen myyntimäärät vastasivat yhtiön tavoitteita. Öljytuotteiden segmentissä käyttökate laski vuoteen 2022 verrattuna, mutta yhtiö säilytti hyvän operatiivisen tehokkuuden.

“Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 1 906 miljoonaa euroa (1 762 milj.), ja vertailukelpoinen myyntimarginaalimme kasvoi 863 dollariin tonnilta (779). Parannus oli seurausta onnistuneesta raaka-aineiden, markkinoiden ja tuotteiden globaalista optimoinnista. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät olivat 3,3 miljoonaa tonnia (3,0 milj.), mihin vaikuttivat Singaporen laajennuksen ja Martinezin yhteisyrityksen ylösajon viivästykset”, Lehmus kertoo.

Hänen mukaansa vertailukelpoinen käyttökate oli viimeisellä neljänneksellä 433 miljoonaa euroa (415 milj.), ja Singaporen uuden linjan käyttöaste nousi odotustemme mukaisesti noin 75 prosenttiin. Jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus pysyi korkeana koko vuoden ja oli keskimäärin 92 % (95 %) uusiutuvien materiaalien kokonaiskäytöstä vuonna 2023.

Viimeisellä neljänneksellä Neste ilmoitti suunnitelmistaan muuttaa Porvoon jalostamo johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi, mikä on osa yhtiön pitkän aikavälin strategiaa.

Neste laskee osinkoaan 2024


Vuoden 2024 näkymissä Nesteen odotetaan jatkavan uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteuttamista menestyksekkäästi, vaikka markkinaympäristö voi olla haasteellinen.

“Vuoden 2023 toisella puoliskolla käynnistimme säästöohjelman, joka tuki kiinteiden kustannusten kasvuvauhdin laskua vuoden jälkipuoliskolla. Marraskuussa ilmoitimme yksinkertaistavamme Nesteen organisaatiorakennetta ja toimintamallia, jotta yhtiö voi turvata kasvustrategiansa toteutuksen ja vahvistaa pitkän aikavälin kilpailukykyään. Suunnitellun ohjelman arvioidaan tuovan noin 50 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, joista suurin osa toteutuu vuonna 2024. Vertailuvuoteen 2022 verrattuna myös Neste Excellence -ohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on yli 350 miljoonan euron arvonluonti vuoden 2026 loppuun mennessä”, Lehmus sanoo vuosikatsauksessaan.

Vuoden 2024 osalta Lehmus kertoo luottavansa siihen, että “Neste pystyy jatkamaan uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiansa menestyksekästä toteutusta ja optimoimaan suorituskykynsä haasteellisemmassa markkinaympäristössä”.

Yhtiö suunnittelee huoltoseisokkeja ja investointeja, joiden odotetaan edelleen vahvistavan sen asemaa tulevina vuosina. Osana jatkuvaa sitoutumistaan osakkeenomistajiin, Neste ehdottaa osingoksi 1,20 euroa osakkeelta. Edellisvuonna se oli 1,27 euroa osakkeelta. Osingon odotetaan yhteensä olevan noin 922 miljoonaa euroa.

“Maailmantalouden näkymien ja geopoliittisen tilanteen epävarmuus jatkuu. Odotamme markkinoiden epävakauden pysyvän suurena Uusiutuvissa tuotteissa ja Öljytuotteissa. Uusiutuvissa tuotteissa biotikettien ja krediittien hinnat ovat laskeneet vuoden 2024 alussa alhaisemmalle tasolle vuoteen 2023 verrattuna. Öljytuotteissa jalostusmarkkina on pysynyt suhteellisen vakaana vuoden 2024 alussa”, Lehmus sanoo.