OP Ryhmä: vahva tulos – lisää bonuksia omistaja-asiakkaille

Markku Korhonen
| 4 min read
OP Ryhmä pääkonttori Helsingin Vallilassa
Kuva: Arto Alanenpää / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0

Finanssikonserni OP Ryhmä korottaa vuodelta 2024 kertyviä OP-bonuksia omistaja-asiakkailleen 40 prosentilla. Tämä tarkoittaa arviolta 86 miljoonan euron lisäbonusta omistaja-asiakkaille, OP kertoo tiedotteessaan.

Vuoden 2023 OP-bonusten korotus on ollut 30 prosenttia, mikä tarkoittaa arviolta yli 60 miljoonan euron lisäbonusta vuodelta 2023. Lisäksi omistaja-asiakkaat saavat päivittäiset pankkipalvelut ilman kuukausimaksuja vuoden 2024 loppuun saakka. Tämän edun arvo lokakuun 2023 ja joulukuun 2024 välillä on yhteensä arviolta 110 miljoonaa euroa. Yhteensä lisäedut omistaja-asiakkaille ovat 82 miljoonaa euroa vuodelta 2023 ja 174 miljoonaa euroa vuodelta 2024.

OP arvioi vuoden 2023 liikevoiton (tuloksen ennen veroja) muodostuvan suuremmaksi kuin mitä vuoden 2022 liikevoitto oli.

OP Ryhmän osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2023 lukuja

 • Liikevoitto oli 1 570 miljoonaa euroa (766).
 • Asiakasliiketoiminnan tuotot eli korkokate, vakuutuspalvelutulos ja nettopalkkiotuotot kasvoivat yhteensä 48 % 2 822 miljoonaan euroon (1 908). Korkokate kasvoi 85 % 2 079 miljoonaan euroon (1 122). Vakuutuspalvelutulos laski 19 miljoonaa euroa 58 miljoonaan euroon (77) ja nettopalkkiotuotot olivat 685 miljoonaa euroa (709).
 • Tuloslaskelman saamisten arvonalentumiset olivat 170 miljoonaa euroa (70) ja 0,22 % (0,09) luotto- ja takauskannasta.
 • Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 112 % 294 miljoonaan euroon (138).
 • Kulut yhteensä kasvoivat 10 % 1 564 miljoonaan euroon (1 420). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 45 % (59).
 • OP Ryhmän luottokanta laski vuodessa 2 % 98,9 miljardiin euroon (100,6) ja talletukset laskivat 5 % 72,6 miljardiin euroon (76,3).
 • CET1-vakavaraisuus oli 19,1 % (17,4), joka ylittää sääntelyn edellyttämän minimitason 6,8 prosenttiyksiköllä. OP Ryhmä siirtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä luottoriskin standardimenetelmän käyttöön.
 • Vähittäispankin liikevoitto kasvoi 919 miljoonaan euroon (335). Korkokate kasvoi 104 % 1 619 miljoonaan euroon (792). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 53 miljoonaa euroa 107 miljoonaan euroon (54). Nettopalkkiotuotot laskivat 10 % 524 miljoonaan euroon (583). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 46 % (64). Luottokanta laski vuodessa 2 % ja talletukset 4 %.
 • Yrityspankin liikevoitto kasvoi 321 miljoonaan euroon (220). Korkokate kasvoi 32 % 441 miljoonaan euroon (334). Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 47 miljoonaa euroa 63 miljoonaan euroon (16). Nettopalkkiotuotot kasvoivat 31 % 163 miljoonaan euroon (124). Kulu-tuotto-suhde parani ja oli 39 % (49). Luottokanta oli edellisen vuoden tasolla ja talletukset laskivat vuodessa 18 %.
 • Vakuutuksen liikevoitto kasvoi 298 miljoonaan euroon (147). Vakuutuspalvelutulos laski 19 miljoonaa euroa 58 miljoonaan euroon (77). Tuotot sijoitustoiminnasta kasvoivat 197 miljoonaa euroa 241 miljoonaan euroon (44). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 95 % (91).
 • Ryhmätoimintojen liiketappio oli -2 miljoonaa euroa (-16).

OP Ryhmä säilyi vahvana, sanoo pääjohtaja


OP Ryhmä on säilynyt vahvana sanoo konsernin pääjohtaja Timo Ritakallio.

“Toimintaympäristön haasteista huolimatta OP Ryhmän liikevoitto kehittyi vuoden kolmannella vuosineljänneksellä edelleen erittäin myönteisesti. Tammi-syyskuun liikevoitto nousi selvästi edellisvuoteen verrattuna ja oli 1 570 miljoonaa euroa”, Ritakallio kirjoittaa tiedotteessa.

Vahvan tuloskehityksensä ansiosta OP Ryhmä jatkaa vuonna 2024 lisäetujen tarjoamista omistaja-asiakkailleen. Jo aiemmin OP kertoi maksavansa vuodelta 2023 kertyvät OP-bonukset 30 prosentilla korotettuna lähes 2,1 miljoonan omistaja-asiakkaalleen. Tästä syntyvän lisähyödyn arvo on omistaja-asiakkaille Ritakallion mukaan arviolta yli 60 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi OP on kertonut, ettei se peri omistaja-asiakkailtaan lainkaan päivittäispalveluihin liittyviä kuukausimaksuja lokakuun 2023 ja maaliskuun 2024 väliseltä ajalta. Tästä saatu lisähyöty on noin 22 miljoonaa euroa loka-joulukuulta.

“Näiden aiemmin kerrottujen etujen lisäksi olemme nyt päättäneet, että tulemme maksamaan vuodelta 2024 kertyvät OP-bonukset 40 prosentilla korotettuna asiakashyödyn ollessa omistaja-asiakkaillemme ensi vuonna arviolta 86 miljoonaa euroa, ja että emme peri omistaja-asiakkailtamme ensi vuonna lainkaan päivittäispalveluihin liittyviä kuukausimaksuja. Asiakkaiden tästä saama taloudellinen hyöty on noin 88 miljoonaa euroa ensi vuonna. Asiakkaidensa omistaman OP Ryhmän taloudellinen menestys tulee jatkossakin näkymään eri tavoin omistaja-asiakkaille annettavina taloudellisina ja muina etuina”, Ritakallio sanoo.

OP Ryhmä Timo Ritakallio
OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Kuva: OP Ryhmä

OP Ryhmä panostaa varainhoitoon


“Haluamme toimia asiakkaillemme parempien taloudellisten valintojen valmentajana. Olemme eri tavoin panostaneet asiakkaidemme talouden hallinnan helpottamiseen sekä pitkäjänteisen säästämisen ja sijoittamisen mahdollistamiseen ja tukemiseen”, Ritakallio sanoo.

Varallisuudenhoito on yksi OP:n kasvun painopistealueista ja yhtiön tavoitteena on tulevina vuosina ottaa selvä kasvuloikka tässä toiminnassa.

“Syyskuussa kerroimme vahvistaneemme varallisuudenhoito-organisaatiotamme rekrytoimalla varainhoidon kokeneen ammattilaisen Hanna Porkan johtamaan OP Ryhmän varallisuudenhoitotoimintaa. Hannasta tulee myös OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen.”

Tulevaisuuteen varautuminen on näkynyt vahvasti kuluvan vuoden aikana OP:n asiakkaiden käyttäytymisessä, osavuosikatsauksessa kerrotaan.

Säästämisen ja sijoittamisen tuotteiden kysynnän kasvu on jatkunut vahvana. Korkotason nousun myötä kasvutuottotilien määrä on ollut selvässä kasvussa viime vuoteen verrattuna: tammi-syyskuun aikana avattiin uusia Kasvutuotto-tilejä 66 000 kappaletta. Uusia säännöllisen sijoitusrahastosäästämisen sopimuksia on vastaavana aikana avattu 92 000 kappaletta. Katsauskauden päättyessä OP Ryhmän sijoitusrahastoissa oli jo lähes 1,3 miljoonaa osuudenomistajaa ja uusia osake- ja arvo-osuustilejä oli avattu 57 000 kappaletta.

LueSijoitusvakuutus tuli kaikkien saataville Nordnetiin

Epävarma kolmas neljännes


Suomen taloustilanne vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä oli erittäin epävarma ja epätasapainoinen. Talouskasvu oli edelleen vaatimatonta, inflaatio pysyi korkeana verrattuna aiempiin vuosiin, ja Euroopan keskuspankki jatkoi ohjauskorkojen nostamista.

Asuntomarkkinoilla sekä asuntokaupan määrä että asuntoluottojen kysyntä olivat selvästi alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin, ja asuntojen hinnat jatkoivat laskuaan.

Talouden heikkeneminen näkyi erityisesti rakentamisessa ja siihen liittyvillä aloilla. Kiinteistösektorin riskit kasvoivat merkittävästi alkuvuoden aikana.

OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus kuitenkin nousi edelleen ja oli 19,1 prosenttia. Tämä ylittää 6,8 prosenttiyksiköllä sääntelyn edellyttämän minimitason. OP Ryhmä onkin yksi vakavaraisimmista suurista pankeista Euroopassa.

Myös konsernin maksuvalmius säilyi erinomaisella tasolla. Vahva vakavaraisuus, erinomainen maksuvalmius sekä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien laaja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä niin pankille kuin vakuutusyhtiölle. OP Ryhmän osalta kaikki nämä tekijät ovat tässä turbulentissakin toimintaympäristössä erinomaisessa kunnossa.

“Asiakasliiketoiminnan tuotot olivat OP:ssä edelleen vahvassa kasvussa erityisesti korkokatteen voimakkaan kasvun vauhdittamana varainhankinnan kustannusten selvästä noususta huolimatta. Myös sijoitustoiminnan tuotot kehittyivät alkuvuonna hyvin”, Ritakallio kertoo katsauksessaan.

Nettopalkkiotuotot sen sijaan olivat jonkin verran edellisvuotta pienemmät. Vakuutuspalvelutulos koheni kolmannen vuosineljänneksen aikana selvästi. Kokonaisuudessaan tuottojen kasvu tammi-syyskuussa oli 45 prosenttia. Huolimatta korkeasta inflaatiosta OP Ryhmän kulukehitys pysyi hyvin hallinnassa kulujen kasvuvauhdin ollessa 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. OP Ryhmän kulu-tuotto-suhde oli hyvällä tasolla ollen 45 prosenttia.

Kaikkien kolmen liiketoimintasegmentin tuloskehitys oli katsauskauden aikana vahvaa. Erityisen voimakkaasti tulos kasvoi korkokatteen hyvän kehityksen ansiosta Vähittäispankkitoiminnassa, jossa liikevoitto kasvoi 174 prosenttia. Myös Yrityspankin ja Vakuutuksen tulokset olivat selvästi viime vuotta korkeammalla tasolla.

“OP Ryhmä on vahvassa kunnossa tukemaan asiakkaitaan myös heikentyvässä taloussuhdanteessa. Mikäli ongelmia esimerkiksi luottojen hoidossa esiintyy, kannustan asiakkaitamme olemaan mahdollisimman ajoissa yhteydessä omaan osuuspankkiinsa ja näin voimme parhaiten etsiä ratkaisun ongelmaan. Tästäkin taloustaantumasta selviämme yli yhdessä”, Ritakallio tiivistää.