Osavuosikatsaukset: Wärtsilä raketoi, Remedyllä heikko tulos

Markku Korhonen
| 3 min read

Osavuosikatsaukset, kuvituskuva

Tiistain osavuosikatsaukset saivat vetojuhdan Konepajayhtiö Wärtsilästä, joka pamautti tiskiin varsin positiiviset luvut.

Wärtsilä raportoi vertailukelpoisen liiketuloksen kasvaneen 53 prosenttia 125 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä. Tilaukset kasvoivat 11 prosenttia edellisvuodesta, ja palvelutilaukset jopa 15 prosenttia.

Yrityksen liikevaihto oli 1452 miljoonaa euroa, mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toimitusjohtaja Håkan Agnevallin mukaan markkinat olivat suhteellisen suotuisat yrityksen liiketoiminnalle kolmannella neljänneksellä. Palveluiden jatkuva kasvu tuki yrityksen kannattavuuden paranemista.

Agnevall kuitenkin huomautti, että korkeammat korot ja kaasun hintojen vaihtelut aiheuttavat edelleen epävarmuutta yleisessä investointiympäristössä, erityisesti voimalaitosliiketoiminnassa.

“Toisaalta globaalien energian toimitusketjujen pullonkaulat ovat lieventyneet merkittävästi, mikä on vaikuttanut myönteisesti etenkin energian varastointiin”, Agnevall totesi tiedotteessa.

Agnevall mainitsi myös, että merenkulkumarkkinoilla ilmapiiri pysyi myönteisenä Wärtsilän keskeisillä liiketoiminta-alueilla. Alan kasvava paine kohti hiilineutraaliutta jatkoi uusien alusten ja palvelujen kysyntää.

“Kuitenkin telakkakapasiteetin niukkuus ja uusien alusten rakennuskustannusten nousu ovat edelleen heikentäneet investointivalmiutta tietyillä sektoreilla ja lykänneet alusten toimituksia eteenpäin”, hän lisäsi.

Wärtsilän energialiiketoiminta-alueella laitteiden tilaukset laskivat, kun voimalaitosten ja energian varastointitoiminnan volyymit pienenivät. Joitakin tilauksia voimalaitosliiketoiminnassa siirtyi eteenpäin.

Wärtsilä harkitsee energian varastoliiketoiminnan myymistä. Syyskuun lopussa kyseisen liiketoiminta-alueen liikevaihto oli lähes miljardi euroa.

“Olemme edistyneet hyvin energian varastoliiketoiminnan kehittämisessä, ja markkinat jatkavat merkittävää kasvuaan. Tämä on siis otollinen ajankohta kartoittaa tulevaisuuden vaihtoehtoja ja määritellä paras polku asiakkaidemme tukemiseksi, liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi”, Agnevall totesi.

Yhtiön hallitus ei ole asettanut aikataulua strategisen arvioinnin päättymiselle. Tarjoavatko seuraavat osavuosikatsaukset energian varastoliiketoiminnan myynnin tuottoja, jää nähtäväksi.

Sijoittajat reagoivat erittäin myönteisesti Wärtsilän tulokseen, ja yhtiön osake nousi noin 14 prosenttia kello 15 mennessä tiistaina. Tämä oli harvinainen päivänousu Wärtsilälle, ja 2020-luvulla osake on noussut yli 14 prosenttia vain kerran. Huhtikuun 2021 tulosjulkaisun jälkeen Wärtsilän osake nousi 15,1 prosenttia.

LueOP Ryhmä: vahva tulos – lisää bonuksia omistaja-asiakkaille

Remedy: tappiollinen vuosineljännes


Päivän osavuosikatsaukset eivät kuitenkaan kaikki ole olleet niin mahtavia kuin Wärtsilällä. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin osavuosikatsaus heinä-syyskuulta ei maalannut kovin ruusuista kuvaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Liiketulos näytti olevan 5,5 miljoonaa euroa tappiolla kyseisellä ajanjaksolla, mikä on huomattava summa. Samalla liikevaihto laski noin prosentin 7,8 miljoonaan euroon, ja liiketoiminnan kassavirta painui 5,1 miljoonaa euroa miinukselle. Nämä luvut herättävät selvästi huolta sijoittajien ja yhtiön omistajien keskuudessa.

Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala selitti tappiollista tulosta sillä, että yhtiö oli tehnyt merkittäviä omia investointeja peliprojekteihinsa. Hän korosti, että Remedy oli sijoittanut enemmän omiin peleihinsä kuin koskaan aikaisemmin. Tämä strateginen valinta näyttäisi vaikuttaneen lyhyellä aikavälillä negatiivisesti yhtiön talouslukuihin, mutta toivon mukaan sillä on positiivisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä.

Yksi valonpilkahdus Remedyn synkässä taloudellisessa tilanteessa on ollut äskettäin julkaistu Alan Wake 2 -peli. Pelin saama vastaanotto on ollut erittäin myönteinen, ja se on saanut kiitosta tarinankerronnasta, tunnelmasta, visuaalisuudesta sekä teknisistä ja taiteellisista saavutuksista. Tämä lupailee hyvää pelin myynnille ja voi auttaa yhtiötä kääntämään taloudellisen tilanteensa paremmaksi pitkällä aikavälillä. Virtala kuitenkin varoi tekemästä ennusteita pelin kaupallisesta menestyksestä näin lyhyen ajanjakson jälkeen julkaisusta.

Remedyn tulevaisuus vaikuttaa monipuoliselta, sillä yhtiöllä on parhaillaan työn alla neljä eri peliä. Näistä yksi on jatko-osa vuonna 2019 ilmestyneeseen ja hyvin menestyneeseen Control-peliin. Virtala ei kuitenkaan antanut tietoa siitä, milloin kyseinen peli voisi edetä kohti julkaisua, sillä pelin keskeisiä elementtejä testataan parhaillaan. Lisäksi yhtiöllä on valmisteilla yhteistyömoninpeli Condor sekä koodinimellä Vanguard kulkeva yhteistyömoninpeli. Mielenkiintoista on myös uutinen uudistetusta versiosta takavuosien Max Payne 1&2 -peleistä.

Vaikka Remedyn taloudelliset näkymät näyttävät haastavilta tälle vuodelle, yhtiö luottaa tulevien julkaisujensa pitkäaikaiseen menestykseen. Virtala korosti, että vuodesta 2023 alkaen heillä on odotettavissa merkittäviä pelijulkaisuja. Pelijulkaisujen ja uusien pelinkehityssopimusten ajoitukset saattavat kuitenkin aiheuttaa vaihtelua yhtiön talouslukuihin kvartaalien ja vuosien välillä. Remedyn olemassa olevat pelit ja tulevat julkaisut pyrkivät vähentämään tätä vaihtelua tulevina vuosina.

LueSuomen talous Economistin vertailussa – Sijalla 14.

Osavuosikatsaukset: Oriolan vuosineljännes jäi ennusteista


Lääkeyhtiö Oriolan liikevaihto väheni kolmannella neljänneksellä 352,6 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin vastaavaan aikaan liikevaihto oli 373,9 miljoonaa euroa. Neljän analyytikon konsensus, jonka tietopalvelu Factset oli kerännyt, odotti keskimäärin 371 miljoonan euron liikevaihtoa.

Oriolan osavuosikatsaus kertoo, että oikaistu liiketulos laski heinä-syyskuussa 4,4 miljoonaan euroon verrattuna vertailukauden 6,6 miljoonaan euroon. Analyytikot olivat ennakoineet keskimäärin 5 miljoonan euron liiketulosta kolmannelle neljännekselle.

Yhtiön liiketulos oli 17,1 miljoonaa euroa tappiolla, kun se oli vertailukaudella 6,3 miljoonaa euroa voitolla. Liiketulos sisälsi 21,6 miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät pääasiassa liikearvon arvonalentumistappioon annosjakelun rahavirtaa tuottavassa yksikössä. Yhtiö ilmoitti, että vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liiketappio oli -16,9 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos heikkeni -0,11 euroon osaketta kohti. Vuoden aiemmassa vastaavassa ajankohdassa osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa osaketta kohti. Analyytikot ennakoivat keskimäärin 0,02 euron osakekohtaista tulosta.

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson kertoi, että kolmannen neljänneksen kannattavuutta heikensivät Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienemmät volyymit ja Ruotsin kruunun heikkeneminen, mikä näkyi myös liikevoitossa.

Oriola päivitti ohjeistustaan jo lokakuun puolivälissä ja ilmoitti myös myyvänsä Svensk dos AB:n koko osakekannan ja luopuvansa annosjakeluliiketoiminnasta Ruotsissa. Yhtiö odottaa nyt vuoden 2023 oikaistun liikevoiton ilman Ruotsin annosjakelua olevan samalla tasolla kuin vuonna 2022, jolloin se oli 19,7 miljoonaa euroa.

Yleinen inflaatio ja siihen liittyvät kustannuspaineet voivat vaikuttaa negatiivisesti Oriolan kannattavuuteen.

Lisäksi Oriola kertoi muuttavansa segmenttiraportointiaan vuoden 2024 alusta alkaen. Yhtiön kaksi raportointisegmenttiä ovat Distribution ja Wholesale. Distribution sisältää jakeluliiketoiminnan, kuten lääkelogistiikan ja annosjakelupalvelut, kun taas Wholesale kattaa tukkukauppaliiketoiminnan, kuten reseptivapaat kuluttajatuotteet, rinnakkaistuonnin, erityislupavalmisteet ja asiantuntijapalvelut.