Ponsse aloittaa muutosneuvottelut – lomautuksia luvassa

Markku Korhonen
| 3 min read
Ponsse
Metsäkoneyhtiö Ponsse aloittaa muutosneuvottelut Vieremällä.

Metsäkoneyhtiö Ponsse käynnistää muutosneuvottelut Vieremän tehtaallaan, ja niiden piiriin kuuluu 395 tuotannon työntekijää. Yhtiö ilmoittaa sopeutustoimien tarpeesta heikentyneen markkinatilanteen vuoksi, mikä näkyy tilausten vähenemisenä viimeisten kahden neljänneksen aikana.

Mahdollisten toimenpiteiden joukossa on enintään 90 päivän lomautukset työntekijöille ensi vuoden aikana. Muutoksilla pyritään sopeutumaan haastavaan taloudelliseen tilanteeseen ja turvaamaan yrityksen tulevaisuutta.

Neuvottelut eivät koske teknologiayhtiö Epecin tuotantohenkilöstöä eivätkä Ponssen toimihenkilöitä. Näin ollen nämä ryhmät jatkavat normaalia toimintaansa muutoksista huolimatta.

Ponsse on tunnettu metsäkoneiden valmistajana, ja yritys on vahvasti sitoutunut metsäteollisuuden alalle. Yhtiö perustettiin vuonna 1970 ja sen pääkonttori sijaitsee Vieremällä, Pohjois-Savon maakunnassa Suomessa. Ponssen erikoisuutena on metsäkoneiden valmistus, erityisesti metsäharvesterit ja metsäkuorma-autot, jotka ovat olennainen osa metsätalouden konekantaa.

Ponsse on kasvanut merkittäväksi toimijaksi metsäkoneiden alalla ja laajentanut toimintaansa kansainvälisille markkinoille. Yhtiö on tunnettu innovatiivisista ratkaisuistaan ja korkealaatuisista tuotteistaan, ja se on vahvistanut asemaansa maailmanlaajuisesti metsäkoneyhtiönä.

LueOsavuosikatsaukset: YIT, Aspo – Nesteelle säästöohjelma

Ponsse antoi tulosvaroituksen syyskuussa


Ponsse päivitti syyskuussa tulosohjeistustaan vuodelle 2023. Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioitiin olleen vuonna 2023 samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022, mikä oli 46,6 miljoonaa euroa.

Taustalla vaikutti jatkuva inflaatio, joka oli jatkuvasti vaikuttanut liiketoiminnan kannattavuuteen. Yhtiö mainitsi heikentyvän syklin, jonka seurauksena Venäjän liiketoiminnan poistuminen ja organisaation kulurakenteen haasteet näkyivät kannattavuudessa. Lisäksi Ponsse kohtasi vaikeuksia heikommin kannattavilla markkina-alueilla, mikä vaikutti liikevaihdon kasvuun.

Kannattavuuteen vaikuttivat myös liiketoiminnan kulujen nopeampi kasvu verrattuna liikevaihdon kasvuun sekä Ponssen tytäryhtiö Ponsse Latin America Ltda:n operatiiviset haasteet, joiden odotettiin paranevan odotettua hitaammin.

Aiemmin julkaistussa tulosohjeistuksessa vuodelle 2023 Ponsse oli arvioinut, että euromääräinen liikevoitto olisi hieman suurempi kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022 (46,6 miljoonaa euroa).

XTB mainosbanneri CTA

Ponssen osavuosikatsaus: Liikevoitto supistui puoleen


Lokakuussa Ponsse julkaisi osavuosikatsauksensa tammi-syyskuun 2023 tuloksistaan. Raportin mukaan heinäkuu-syyskuun aikana jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 169,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli ollut 178,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto supistui 6,5 miljoonaan euroon (vuoden 2022 vastaavana aikana 13,0 miljoonaa euroa), ja liikevoittoprosentti laski 3,9 prosenttiin (7,3 prosenttia).

Tammi-syyskuun katsauskauden aikana jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 579,0 miljoonaa euroa, kasvaen edellisvuodesta (530,5 miljoonaa euroa). Kuitenkin liikevoitto pieneni 33,4 miljoonaan euroon (34,9 miljoonaa euroa), ja liikevoittoprosentti oli 5,8 prosenttia (6,6 prosenttia). Tilikauden tulos oli 22,4 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2022 oli ollut 24,2 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,86 euroa), ja tilauskanta laski 278,1 miljoonaan euroon katsauskauden päättyessä (365,5 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli -4,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli ollut -50,8 miljoonaa euroa, ja omavaraisuusaste oli 54,8 prosenttia, hieman laskien verrattuna edellisen vuoden 56,7 prosenttiin.

Osavuosikatsauksen yhteydessä Ponsse julkisti uuden tulosohjeistuksen vuodelle 2023. Yhtiö arvioi, että euromääräinen liikevoitto pysyy samalla tasolla kuin jatkuvien toimintojen liikevoitto vuonna 2022, eli 46,6 miljoonaa euroa. Samalla yhtiö ilmoitti luokitelleensa myydyt Venäjän toiminnot myytävänä oleviksi omaisuuseriksi ja raportoineensa ne lopetettuina toimintoina. Ellei toisin mainita, raportoidut luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

LueOsavuosikatsaukset: Wärtsilä raketoi, Remedyllä heikko tulos

Toimitusjohtaja Nummela: Metsäteollisuuden kysyntä heikentyi


Metsäkoneyhtiö Ponsse julkaisi toimitusjohtaja Juho Nummelan kommentit kuluneen neljänneksen tuloksestaan, joka heijasteli haastavaa markkinatilannetta ja yleistä epävarmuutta metsäteollisuudessa.

Nummela totesi, että metsäkoneiden kysynnän lasku johtui metsäteollisuuden kysynnän heikentymisestä. Kolmannella neljänneksellä Ponsse sai tilauksia noin 153,1 miljoonan euron arvosta, ja yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 278,1 miljoonaa euroa, mikä merkitsee laskua edellisvuoteen verrattuna (365,5 miljoonaa euroa).

Nummela huomautti, että asiakkaiden työtilanne näyttää kohtuullisen hyvältä, mutta odotettavissa on hakkuumäärien laskua kuluvan vuoden aikana. Tämä heijastuu tilauskannan supistumisena, vaikka tehtaan tuotantovolyymit ovat pysyneet lähes normaalilla tasolla. Hän mainitsi myös, että osien ja komponenttien saatavuus on parantunut merkittävästi, kun kysyntä toimittajien eri liiketoiminta-alueilla on laskenut.

Liiketoiminnan rahavirta oli raportointijaksolla -4,8 miljoonaa euroa. Nummela korosti, että vaihtokoneiden laskutus jäi vuoden takaisesta, mutta vaihtokoneiden liikevaihto kasvoi merkittävästi. Hän viittasi myös siihen, että teknologiayhtiö Epec oli hienoisessa kasvussa. Venäjän tytäryhtiön myyntiprosessi saatiin päätökseen kyseisen jakson aikana.

Nummela kuvaili neljänneksen suhteellista kannattavuutta heikoksi, 3,9 prosentiksi (7,3 prosenttia). Inflaatio, liiketoiminnan kulujen kasvu ja tytäryhtiö Ponsse Latin America Ltda:n operatiivisten haasteiden hitaampi paraneminen vaikuttivat tulokseen. Hän korosti myös Venäjän liiketoiminnan poistumisen ja organisaation kulurakenteen haasteiden näkyvän kannattavuuden heikkenemisenä heikentyvän syklin myötä.

Nummela totesi, että Ponsse jatkaa strategista kehitystyötään varmistaakseen entistä vahvemman asiakaspalvelun, vastatakseen markkinoiden muutokseen ja varmistaakseen yhtiön kannattavuuden muuttuneessa liiketoimintaympäristössä. Hän korosti, että operatiivisen toimintamallin kehityksellä on selkeä vaikutus kilpailukykyyn ja että Ponsse arvioi investointejaan tarkasti, priorisoi toimintojaan ja karsii kuluja. Kehityspanostukset suuntautuvat uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen, konsernin tietojärjestelmien kehittämiseen ja digitaalisiin palveluihin.