Torstaina pörssisähkön hinta nousee ennätyslukemiin

Markku Korhonen
| 4 min read

Pörssisähkön hinta

Torstaina pörssisähkön hinta nousee talven huippulukemiin. Pörssisähkön hinta liikkuu useissa kymmenissä senteissä per kilowattitunti. Kello 8 alkavalla tunnilla pörssisähkön kallein verollinen hinta oli 47 senttiä kilowattitunnilta, mikä oli alkaneen vuoden ennätyslukema.

Kello yhdeksästä neljään hinta asettui noin 37 sentin tuntumaan, kun taas kello 16 alkaen pörssisähkön hinta nousee taas lähes 45 senttiin. Illan edetessä hinta laskee hieman, esimerkiksi kello 21 alkavalla tunnilla pörssisähkön kilowattituntihinta on alle 19 senttiä.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoitti keskiviikkona, että Suomessa on koettu poikkeuksellisen suuri sähkönkulutus pakkasjakson vuoksi.

Fingridin mukaan sähkönkulutus on noussut talven ennätystasolle, ylittäen hetkellisesti 15 000 megawatin rajan keskiviikkona. Korkein tuntikeskiteho oli keskiviikkona 14 993 megawattia kello 19–20 välillä.

XTB mainosbanneri CTA

Sähköä riittää, jos ei tule häiriöitä


Sähkön riittävyys pysyy kuitenkin hyvällä tasolla, kunhan sähkön tuotanto ja tuonti toimivat ilman suuria häiriöitä. Korkeita kulutuslukuja odotetaan jatkuvan koko loppuviikon ajan. Fingrid korosti tarvetta ajoittaa sähkön käyttöä pois aamun ja iltapäivän huipputunneilta.

Fingrid pyytää sähkön kulutuksen joustoa erittäin kireässä pakkassäässä, joka on jatkunut pitkään koko Suomessa ja edelleen asettaa haasteita sähkötehon riittävyydelle.

Fingridin arvion mukaan pitkittynyt pakkasjakso pitää sähkön kulutuksen korkealla tasolla koko loppuviikon ajan. Eilen keskiviikkona sähkökulutus ylitti hetkellisesti 15 000 megawattia, ja korkein tuntikeskiteho oli 14 993 megawattia klo 19-20.

”Sähköjärjestelmä toimii edelleen normaalisti, ja sähköteho riittää, mutta tänään ja loppuviikon aikana on erittäin tärkeää, että kaikki sähkönkäyttäjät ovat mahdollisuuksiensa mukaan mukana kulutusjoustossa ajoittamalla sähkön käyttöä pois aamun ja illan huipputunneilta. Haasteellisia aikoja ovat esimerkiksi tänään klo 8-10 ja 17-22”, kertoo Fingridin johtaja Tuomas Rauhala tiedotteessa.

Viimeisen vuorokauden aikana yksittäisten sähkön tuotantolaitosten käytettävyydessä on ollut haasteita, mikä korostaa entisestään voimalaitosten ja kulutusjoustojen merkitystä. Tuulivoiman tuotanto on edelleen arvioitua korkeampi, vaikka tuulitilanne on ennusteen mukaan vähäinen, liikkuen tänään 1000–2000 megawatin välillä. Sähkön rajasiirtoyhteyksien ja tuotantolaitosten luotettava toiminta on välttämätöntä, jotta sähkön riittävyys säilyy hyvällä tasolla.

LuePörssisähkö laskee hintansa negatiiviseksi – mistä on kyse?

Suomessa pörssisähkön hinta on Euroopan toiseksi halvinta


Tällä hetkellä sähkön hinta on korkealla, keskimäärin 228 €/MWh. Tämä hintapiikki johtuu korkeasta kulutuksesta, joka oli viimeksi näin korkealla vuonna 2016. On kuitenkin huomattava, että markkinat toimivat normaalisti: sähköä on tarjolla riittävästi, tuotanto ja tuonti vastaavat kysyntään. Pakkasjakso jatkuu, mutta kasvava tuulisuus loppuviikolla odotetaan lisäävän sähkön tarjontaa.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä huomauttaa yhtiön tiedotteessa, että vaikka on ollut hetkellinen hintahuippu, sähkön hintakriisi on taittunut. Hän selittää, että sähköjärjestelmän ominaisuuksiin kuuluu hintojen nouseminen korkean kysynnän aikana, mutta ne laskevat, kun sääolosuhteet helpottavat.

Viime vuonna suomalainen sähkö oli Euroopassa toiseksi halvinta Energiateollisuuden tilastojen mukaan. Suomen sähkön hinta seurasi pääasiassa Tukholman alueen hintaa, joka oli hieman halvempi vuonna 2023. Poikkeuksena oli elokuu, jolloin kaksi ydinvoimalayksikköä oli poissa tuotannosta, tuuli oli vähäistä ja sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ei ollut saatavilla lämpimänä vuodenaikana. Lisäksi Ruotsin ja Suomen siirtoyhteydet toimivat aliteholla.

Leskelä korostaa investointiedellytysten merkitystä tulevaisuudessa. Hän uskoo, että suotuisat luvitusprosessit ja kannustava sääntely ovat avainasemassa, jotta puhtaasta sähköstä riittää yhteiskunnan sähköistymiseen ja teollisuuden kasvaviin tarpeisiin.

Pörssisähkön hinta tilastot 2023
Pörssisähkön hinta on Suomea halvempaa vain Ruotsissa. Kuva Energiateollisuus ry.

Sähkön hintaan vaikuttavat tuotanto, kysyntä ja kansainväliset siirtoyhteydet. Vuonna 2022 tuotanto vastasi tarvetta, mutta vuonna 2023 investointipäätöksiä tehtiin vähemmän, kun sähköä oli riittävästi tarjolla ja kysyntä laski. Tuulivoiman merkittävä kasvu toi paitsi lisää tehoa myös vaihtelua hintaan, ja joissakin tapauksissa sähkön hinta oli jopa negatiivinen.

Sähkön hinta heitteli viime talvena kaasun maailmanmarkkinahintojen mukana, mutta nyt kaasun vaikutus on vähäinen. Suomen oma sähköntuotanto riittää vastaamaan kysyntään hyvin, ja olemme siirtyneet viime vuosina keskimäärin omavaraisemmaksi sähkön tuojaksi Euroopassa.

Kuluttajahinnat ovat laskeneet lähelle sähkön hintakriisiä edeltävää tasoa. Uudet joustavat sähkösopimukset ovat tulleet markkinoille, ja kuluttajilla on enemmän valinnanvaraa. Pörssisähköasiakkaiden määrän kasvu ja sähkökattiloiden yleistyminen kaukolämmityksessä tarjoavat uutta kysyntäjoustoa, mikä ajan myötä tasaa sähkön hintaa.

Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa kannustaa aktiivisiin energiakansalaisiin, jotka voivat omilla valinnoillaan tasapainottaa sähkön hintaa. Hän muistuttaa, että sähköä ei kannata tuhlata, vaikka se olisi kallista, mutta uudet mahdollisuudet, kuten sähköautojen lataus ja joustavat sähkösopimukset, voivat auttaa markkinoiden tasapainottamisessa.

Vaikka Venäjän-tuonti on loppunut, yhteiset sähkömarkkinat toimivat hyvin myös pakkaspäivinä, ja sähköä on riittävästi saatavilla.

Miten pörssisähkön hinta määräytyy?


Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa, pörssisähkö toimii Nord Pool -nimisen sähkömarkkinayhtiön kautta. Nord Pool on Euroopan suurin sähkömarkkinapaikka, ja se tarjoaa sähköfutuurien ja -optioiden kauppapaikkoja sekä päivän sisäisen spot-markkinan, jossa sähköä ostetaan ja myydään reaaliaikaisesti. Alla on yleiskatsaus siihen, miten Nord Pool toimii Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa.

Näin pörssisähkö toimii
Spot-markkinat: – Nord Poolin päivän sisäinen spot-markkina on tärkein foorumi sähkön välittömään kauppaan. – Joka päivä markkinoille tuodaan tarjouksia sähkön myymiseksi ja ostamiseksi eri tuntiväleillä. Nämä tarjoukset heijastavat sähkön tuotantoa ja kulutusta. Tarjonta ja kysyntä: – Sähkön tuottajat ja kuluttajat ilmoittavat päivittäin haluamansa hinnat ja määrät eri tunneille. – Nord Pool käyttää markkinavoimia, kuten sääolosuhteita ja polttoaineiden hintoja, hintojen määräytymisen perustana. Hintamekanismi: – Sähkön hinta määräytyy tarjonnan ja kysynnän perusteella. Hinta vaihtelee tunneittain ja jopa puolen tunnin jaksoissa. – Pohjoismaissa on käytössä myös pörssin oma hinta-aluejako, ja eri alueilla voi olla hieman erilaiset hinnat. Sähköfutuurit ja -optiot: – Nord Pool tarjoaa myös sähköfutuurien ja -optioiden kauppapaikkoja. Tämä mahdollistaa osapuolille sitoutumisen tulevaisuuden sähkön hintaan. – Sähköfutuurit voivat auttaa sähköntuottajia ja -kuluttajia suojaamaan itsensä hintavaihteluilta. Sähkön siirto ja kantaverkko: – Sähkö kaupataan eri hinta-alueilla, ja sähkön siirto näiden alueiden välillä hoidetaan kantaverkkojen avulla. – Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, ja se vastaa sähkön siirtämisestä ja kantaverkon ylläpidosta Suomessa.

Pohjoismaissa, kuten Suomessa, pörssisähköjärjestelmän on määrä edistää avoimuutta, kilpailua ja tehokasta hintojen määräytymistä. Osapuolet voivat tehdä päätöksiä reaaliaikaisen tiedon perusteella, ja sähkön hinta heijastaa markkinoiden tilannetta. Lisäksi sähkön siirtäminen eri alueiden välillä mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön ja auttaa tasaamaan hintoja eri alueilla.