Edustaja Nickel kriittisenä: SEC sai rapaa niskaansa

Markku Korhonen
| 3 min read

SEC saa arvostelua kongressista. Kuvituskuvassa kongressitalo ja bitcoin-kolikoita.

Kalifornian demokraattien kongressiedustaja Wiley Nickel on arvostellut Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission SEC:n puheenjohtajaa Gary Gensleriä. Arvostelu johtuu viraston “avoimesta vihamielisyydestä” kryptoa ja SAB121:tä kohtaan.

Nickel lähetti keskiviikkona Genslerille kirjeen, jossa hän kehotti Gensleriä peruuttamaan kiistanalaisen henkilöstön kirjanpitotiedotteen senaatin äänestäessä sen mitätöimisestä. SEC on saanut arvostelua osakseen jo pitkän aikaa.

SAB 121 edellyttää, että pörssiyhtiöt, pankit mukaan lukien, kirjaavat kryptosaamiset taseeseen sekä varoiksi että veloiksi. Tämä on vastoin säilytettävien varojen perinteistä käsittelyä, sillä ne eivät yleensä näy taseessa, koska ne kuuluvat asiakkaalle.

XTB mainosbanneri CTA

Nickel kirjoitti: “Kehotan teitä voimakkaasti peruuttamaan SAB121:n sijoittajien suojelemiseksi, Yhdysvaltain kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja kongressin roolin kunnioittamiseksi hallinnollisessa sääntelyprosessissa.”

Hän korosti, että SAB121:n peruuttaminen ennen senaatin äänestystä olisi myönteinen askel kohti kryptosääntelyn tasapainottamista ja digitaalisten omaisuuserien säilytyspankkitoiminnan sallimista.

SEC:n ohjeistusta digitaalisten omaisuuserien kirjanpidosta on jo pitkään kritisoitu sen tiukkojen pääomavaatimusten vuoksi. Vaatimukset koskevat pankkeja, jotka haluavat päästä kryptoalalle. Osallistuvien rahoituslaitosten on lueteltava taseissaan asiakkaiden velat yhdessä säilytettävien digitaalisten varojen kanssa.

“Lähetin tänään @SECGovin puheenjohtajalle Gary Genslerille kirjeen, jossa kehotan virastoa peruuttamaan Staff Accounting Bulletin 121:n. Valitettavasti SEC tekee #kryptosta poliittisen pelin ja pakottaa @POTUS:n valitsemaan tarpeettomasti puolensa asiassa, joka on tärkeä monille amerikkalaisille”, Nickel kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Tiedotteen sääntelykannanottoa koskevan valvonnan lisäksi Yhdysvaltain lainsäätäjät ovat epäilleet SAB121:n hyväksymisprosessia. Government Accountability Office (GAO) havaitsi, että SEC ei ilmoittanut sääntömuutoksesta kongressin tarkastuslain (Congressional Review Act, CRA) mukaisesti.

SEC ei ole perustellut yksityiskohtaisesti aikomuksiaan


SAB 121 on herättänyt närää huhtikuussa 2022 tapahtuneesta julkaisusta lähtien. Siinä vaaditaan pankkeja kirjaamaan taseeseensa velat ja vastaavat digitaaliset varat, mitä liittovaltion sääntelyviranomainen kutsui yritykseksi “suojata” kryptovaroja.

Huolta on herättänyt SAB 121:n eettisyys, koska SEC ei toimittanut kongressille raporttia, jossa väitettyä kirjanpitotiedotetta olisi käsitelty yksityiskohtaisesti.

“On valitettavaa, että SEC yrittää kiertää sääntöjen laatimisprosessia väittäen samalla virheellisesti, että SAB 121 on vain ei-sitovaa henkilöstötason ohjeistusta”, republikaanien Nevadan edustaja Mike Flood sanoi alkuviikosta antamassaan lausunnossa.

“SAB 121 luo huolestuttavan ennakkotapauksen, eikä se ole asianmukainen väline digitaalisten varojen säilyttäjien kirjanpito-ohjeiden julkaisemiseen.”

Gary Gensler Yhdysvaltain lainsäätäjien tulituksessa SAB121:n senaatin äänestyksen lähestyessä


Viime viikolla edustajainhuone hyväksyi H.J. Res 109:n, Nickelin ja Floodin  esittämän lakiehdotuksen SAB121:n mitätöimiseksi. Edustajainhuoneen äänestyksen jälkeen Wyomingin republikaanisenaattori Cynthia Lummis  on johtanut senaatissa kiistanalaisen tilinpäätöstiedotteen mitätöintiä.

“SAB 121 estää hyvin säänneltyjä pankkeja suojaamasta digitaalisia varoja, mikä heikentää alan turvallisuutta kuluttajien kannalta”, Nickel sanoi viime viikolla antamassaan lausunnossa.

“Gary Gensler ja SEC ohittivat tarkoituksellisesti tavanomaisen sääntelyprosessin, mikä merkitsee viraston toimivallan ilmeistä ylittämistä.”

Kuitenkin pian sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt Floodin ja Nickelin lakiesityksen, presidentti Joe Biden sanoi, että hän aikoo veto-oikeudellaan estää yritykset tehdä lakiesityksestä laki. Syynä oli, että se “annettiin vastauksena todistettuihin teknologisiin, oikeudellisiin ja sääntelyyn liittyviin riskeihin, jotka ovat aiheuttaneet huomattavia tappioita kuluttajille”.

“SEC:n kyvyn ylläpitää kattavaa ja tehokasta rahoitussääntelykehystä krypto-omaisuudelle rajoittaminen aiheuttaisi huomattavaa taloudellista epävakautta ja markkinoiden epävarmuutta”, todetaan Valkoisen talon viime viikolla lähettämässä kirjeessä.

Jos senaatti hyväksyy Lummisin rinnakkaislainsäädännön, Nickelin kirje Genslerille saattaa olla viime hetken ponnistus, jotta Gensler saisi kumottua SAB121:n ennen kuin se päätyy Bidenin pöydälle.

Ellipal lompakot

Miksi SEC:n SAB 121 on saanut kongressilta kritiikkiä?


Viime viikolla kongressissa antamassaan lausunnossa Mike Flood kritisoi SEC:tä siitä, että se ei tehnyt yhteistyötä liittovaltion pankkivirastojen kanssa ennen tiedotteen käyttöönottoa, ja totesi, että sääntelyviranomaisen olisi pitänyt kuulla “rekisteröijiä, tilintarkastusyrityksiä, standardien asettamista käsitteleviä elimiä, ammattiryhmiä ja muita virastoja”.

“Pankkilaitokset, jotka haluavat päästä mukaan digitaalisiin varoihin, ovat lisäksi kritisoineet politiikkaa siitä, että se estää niitä toimimasta säilyttäjinä kryptotuotteille, mukaan lukien äskettäin SEC:n hyväksymät spot Bitcoin ETF:t.”.

“SAB 121:n vaatimus taseeseen merkitsemisestä poikkeaa nykyisestä kirjanpitokäsittelystä, jota sovelletaan perinteisiin säilytettäviin varoihin, joita ei tarvitse merkitä yrityksen taseeseen”, Securities Industry and Financial Markets Associationin toimitusjohtaja Kenneth E. Bentson Jr. totesi helmikuussa antamassaan lausunnossa. “Koska SAB 121:llä on vaikutusta pankkien pääoma- ja likviditeettisuhteisiin, se on estänyt pankkeja tarjoamasta digitaalisten varojen säilytyspalveluja.”

“Kun otetaan huomioon, että nämä laitokset ovat menestyksekkäästi tarjonneet säilytyspalveluja perinteiselle rahoitusjärjestelmälle vuosikymmeniä, on vain järkevää, että pankit ja muut rahoituslaitokset jatkavat tätä palvelua digitaalisten varojen osalta”, Flood sanoi.

Gary Genslerin johtamaa SEC:tä on pitkään kritisoitu aggressiivisesta sääntelystä kryptovaluuttoja kohtaan. Hänen johdollaan virasto on haastanut oikeuteen useita digitaalisen omaisuuden yrityksiä.

Samaan aikaan senaattori Cynthia Lummis johtaa yhteistä senaatin päätöslauselmaa Floodin ehdotuksesta, josta ei ole vielä äänestetty.

Nähtäväksi jää kuitenkin, läpäisevätkö kumpikin päätöslauselma omat kamarinsa.

Mitä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC tekee?


Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio Securities and Exchange Commission (SEC) valvoo arvopaperipörssejä, arvopaperivälittäjiä ja -kauppiaita, sijoitusneuvojia ja sijoitusrahastoja pyrkiessään edistämään reilua kaupankäyntiä, tärkeiden markkinatietojen julkistamista ja petosten estämistä.

SEC:n arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely helpottaa pääomanmuodostusta, joka auttaa yrittäjiä perustamaan yrityksiä ja yrityksiä kasvamaan. Viime vuonna julkisilla ja yksityisillä arvopaperitarjouksilla kerättiin 5 biljoonaa dollaria SEC kertoo verkkosivuillaan, että tämä edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista.