Sijoitusvakuutus tuli kaikkien saataville Nordnetiin

Markku Korhonen
| 3 min read

sijoitusvakuutus

Veroetua tuova sijoitusvakuutus on nyt kaikkien suomalaisten saatavilla, kun osakevälittäjä Nordnet on tuonut sijoitusvakuutukset osaksi palveluvalikoimaansa.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat uskoo, että Nordnet sijoitusvakuutus saattaa vaikuttaa merkittävästi Suomen sijoitusvakuutusmarkkinoihin.

Sijoitusvakuutus on periaatteessa henkivakuutus, joka mahdollistaa asiakkaan sijoittamisen suhteellisen vapaasti. Tässä tuotteessa on monia verotuksellisia eroja verrattuna suoraan osake- tai rahastosijoittamiseen. Sijoittaja voi käydä kauppaa sijoituskohteilla vakuutuksen sisällä ilman välittömiä veroseuraamuksia. Mahdolliset verot tulevat maksettaviksi vasta, kun sijoitettuja varoja nostetaan vakuutuksesta tai kun henkivakuutuksen ottaja menehtyy.

Sijoitusvakuutus on sama asia kuin ne kuuluisat entisen pääministerin Juha Sipilän vakuutuskuoret, joista aiheutui kohua Sipilän pääministerikauden alussa.

Ensimmäinen kokonaan digitalisoitu sijoitusvakuutus


Vaikka Nordnet ei ole ensimmäinen yhtiö Suomessa tarjoamaan sijoitusvakuutuksia, se on ensimmäinen, joka on digitalisoinut sijoitusvakuutuksen prosessin kokonaan. Tämä tekee sijoitusvakuutuksen käytöstä helpompaa ja lisää sijoittajien mahdollisuuksia.

Nordnet mahdollistaa asiakkailleen vakuutussopimuksen avaamisen suoraan verkkopalvelussa, ja kaikki toimeksiantopyynnöt hoidetaan verkossa tai mobiililaitteilla. Yhtiö tarjoaa suomalaisille sijoitusvakuutuksia norjalaisen henkivakuutusyhtiönsä kautta ja on tehnyt ilmoituksen asiasta Suomen Finanssivalvonnalle.

Aikaisemmin Suomessa tarjolla olleet sijoitusvakuutukset ovat rajoittaneet sijoittajien mahdollisuuksia tehdä kauppoja vakuutuksen sisällä. Perinteiset sijoitusvakuutusten tarjoajat ohjaavat asiakkaita usein sijoittamaan omiin tuotteisiinsa, kuten rahastoihin tai vastaaviin sijoituskohteisiin. Joissain tapauksissa tärkeimmille asiakkaille tarjotaan suoria osakesijoituksia vakuutuksen sisällä, mutta niiden toteutus voi olla vanhanaikainen ja hitaampi verrattuna nykyaikaisiin menetelmiin.

Näiden kankeiden toimeksiantojen taustalla on ollut sääntely, jonka mukaan henkivakuutusyhtiöt hallinnoivat sijoitustoimintaa vakuutuksen sisällä, ja toimeksiannoista vastaa yhtiö eikä asiakas. Tämän seurauksena monet henkivakuutusyhtiöt ovat pitäneet asiakkaitaan etäällä toimeksiantojen toteuttamisesta.

LueNuorten velkaantuminen kaventaa tulevaisuudennäkymiä

Hankintameno-olettama puuttuu


Toisaalta, sijoitusvakuutuksen sisällä ei voi hyödyntää sijoitusten hankintameno-olettamaa.

Hankintameno-olettama on verotuksellinen käsite, joka liittyy omaisuuden myyntiin ja verotukseen. Se koskee tilannetta, jossa henkilö myy omaisuutta, kuten esimerkiksi arvopapereita tai kiinteistöjä, ja hänellä ei ole tarkkaa tietoa omaisuuden hankintahinnasta eli siitä, kuinka paljon hän maksoi omaisuudesta alun perin.

Hankintameno-olettama tarjoaa yksinkertaisen laskentatavan hankintohinnan arvioimiseksi. Verottaja olettaa tietyn prosenttiosuuden omaisuuden myyntihinnasta olevan hankintohinta. Tämä olettama voi vaihdella maittain ja eri omaisuusluokkien välillä.

Esimerkiksi, jos myyt osakkeita ja et muista tai et tiedä niiden tarkkaa hankintahintaa, voit käyttää hankintameno-olettamaa arvioidaksesi hankintahintaa. Jos hankintameno-olettama on esimerkiksi 20% myyntihinnasta, olettaisit, että 20% myyntihinnasta on omaisuuden hankintohinta. Tämä olettamus auttaa sinua laskemaan myyntivoiton, joka on verotettavaa tuloa.

sijoitusvakuutus

Joustavaa sijoittamista vakuutuskuoressa


Nordnet on kuitenkin ottanut uudenlaisen lähestymistavan koko prosessiin. Yhtiö on automatisoinut toimeksiantojen tekemisen vakuutuksen sisällä, mikä nopeuttaa ja helpottaa sijoittamista. Tämän ansiosta myös tuotetarjonta on laaja, ja Nordnetin asiakkaat voivat sijoittaa monenlaisiin kohteisiin, kuten osakkeisiin, ETF:iin ja eri rahastoyhtiöiden rahastoihin.

Vaikka Nordnet ei salli täysin vapaata sijoittamista vakuutuksen sisällä, se tuo silti merkittävää joustavuutta ja monipuolisuutta sijoittajille. Yhtiöllä on joitakin rajoituksia, kuten johdannaiset ja tiettyjen osakkeiden poissulkeminen sijoituskohteista. Myös päivänsisäinen kaupankäynti ei ole mahdollista Nordnetin vakuutuksen alla, joten yksittäistä sijoituskohdetta ei voi ostaa ja myydä saman päivän aikana.

Nordnetin sijoitusvakuutuksen avaaminen vaatii vähintään 5 000 euroa, ja yhtiö perii 0,35 prosentin vuotuiset kulut sijoitettujen pääomien perusteella. Suurille sijoituksille yli 100 000 euroa kulut ovat hieman alhaisemmat.

 

Mikä on sijoitusvakuutus?


Sijoitusvakuutus on taloudellinen väline, joka yhdistää sijoittamisen ja henkivakuutuksen. Se tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen säästämiseen ja varallisuuden siirtämiseen ilman tarvetta testamentille.

Alla käymme läpi sijoitusvakuutuksen toimintaperiaatteita ja hyötyjä kattavasti.

  1. Pitkäaikainen säästäminen. Sijoitusvakuutus on erinomainen vaihtoehto pitkäjänteiselle säästämiselle, kun sijoittajalla on aikaa odottaa sijoituksensa kehittymistä. Se on erityisen hyödyllinen, kun sijoitusstrategia on suunniteltu vähintään viiden vuoden aikahorisontille. Pitkä aikaväli tarjoaa mahdollisuuden ottaa hyötyä varallisuuden pitkäaikaisesta kasvusta ja markkinavaihteluista.
  1. Sijoittaminen ja henkivakuutus yhdistyvät. Sijoitusvakuutus yhdistää sijoittamisen ja henkivakuutuksen tarjoten monipuolisen taloudellisen välineen. Sijoitettavat varat allokoituvat yleensä erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten rahastoihin, tarjoten sijoittajalle mahdollisuuden osallistua markkinoiden tuottoihin. Samalla sijoitusvakuutus tarjoaa turvaa henkivakuutusosan kautta, joka suojaa vakuutuksenottajaa ja hänen perhettään.
  1. Verotehokkuus. Sijoitusvakuutus tarjoaa verotehokkuutta sijoittajille. Se mahdollistaa verohyötyjen hyödyntämisen, kuten verovapaiden voittojen ja verohyödyn kuolemantapauksen varalta. Tällaiset verotukselliset edut voivat merkittävästi kasvattaa sijoitusten kokonaistuottoa verrattuna muihin sijoitusvälineisiin.
  1. Varojen siirtäminen ilman testamenttia. Sijoitusvakuutuksen avulla voi nimetä edunsaajamääräyksen, joka määrää, minne vakuutussäästöt siirtyvät vakuutuksenottajan kuoleman jälkeen. Tämä helpottaa omaisuuden perinnön siirtämistä ja säästää perintöveroihin liittyvistä monimutkaisista prosesseista. Se tarjoaa tehokkaan tavan siirtää varallisuutta ilman testamentin laatimisen tarvetta.
  1. Käyttömahdollisuudet. Sijoitusvakuutus tarjoaa joustavuutta sijoittajille. Voit yleensä valita erilaisista sijoitusrahastoista tai sijoituskohteista, joten voit räätälöidä sijoitussalkkusi vastaamaan omia taloudellisia tavoitteitasi. Lisäksi voit tehdä lisäsijoituksia tai nostoja tarpeidesi mukaan, mikä mahdollistaa sijoitussalkun mukauttamisen muuttuviin olosuhteisiin.
  2. Riskit ja harkinta. On tärkeää huomata, että sijoitusvakuutus ei sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen tai aktiiviseen sijoitusstrategiaan, joka edellyttää usein sijoituskohteiden nopeaa vaihtamista. Sijoitusvakuutuksessa saattaa olla kustannuksia ja rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa sijoituksen kokonaistuottoon. On myös elintärkeää ymmärtää huolellisesti valittujen sijoituskohteiden riskit ja mahdollisuudet sekä sovittaa ne omiin taloudellisiin tavoitteisiin ja riskinsietokykyyn. Järkevä harkinta on avain menestyksekkääseen sijoitusvakuutukseen.

Tiivistettynä sijoitusvakuutus on tehokas väline pitkäaikaiseen säästämiseen ja varojen siirtämiseen ilman tarvetta testamentille. Se yhdistää sijoittamisen ja henkivakuutuksen tarjoten verotehokkuutta ja joustavuutta sijoittajille. Kuitenkin se vaatii harkintaa ja suunnittelua, jotta se sopii yksilön taloudellisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin.