Viranomaiset kävivät Spot Bitcoin ETF -keskusteluja

Markku Korhonen
| 3 min read

Spot Bitcoin etf SEC
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on hiljattain pitänyt tapaamisia Spot Bitcoin ETF -rahastoihin liittyen. SEC on tavannut Grayscale- ja BlackRock -sijoitusyhtiöiden edustajien kanssa keskustellakseen yhtiöiden jättämistä hakemuksista, jotka koskevat juurikin spot bitcoin ETF -rahastoja, eli pörssinoteerattuja rahastoja (ETF).

SEC tapasi Grayscalen keskustellakseen Spot Bitcoin ETF -hakemuksestaan


SEC:n julkaisemasta muistiosta käy ilmi, että viraston kaupankäynti- ja markkinaosaston virkamiehet tapasivat Grayscale Investmentsin 29. marraskuuta harkitakseen Grayscalen listatun Bitcoin Trust -rahaston ehdotettua muuttamista spot Bitcoin ETF:ksi.

Muistion mukaan keskustelu “koski NYSE Arca, Inc:n ehdottamaa sääntömuutosta Grayscale Bitcoin Trustin (BTC) osakkeiden listaamiseksi ja kauppaamiseksi NYSE Arca -säännön 8.201-E mukaisesti”.

Tapaamiseen osallistuivat muun muassa David Shillman, Yhdysvaltain osake-, optio- ja korkomarkkinoita valvovan SEC:n kaupankäynnin ja markkinoiden osaston apulaisjohtaja, ja Grayscale Investmentsin toimitusjohtaja Michael Sonnenshein. Grayscalen ulkopuoliset edustajat Davis Polk & Wardwell LLP:stä osallistuivat myös kokoukseen.

BlackRock tarkistaa In-Kind-mallinsa suunnittelua


SEC:n virkamiehet tapasivat 28. marraskuuta myös BlackRockin ja Nasdaqin, kuten toisesta muistiosta käy ilmi. Vaikka SEC:n puolelta keskustelua johti Eric Juzenas, SEC:n kaupankäynnin ja markkinoiden osaston apulaisjohtaja, BlackRockin digitaalisten varojen päällikkö Robert Mitchnick ja Nasdaqin johtava apulaisoikeusasiamies Jonathan Cayne osallistuivat keskusteluun, joka koski erityisesti BlackRockin Bitcoin-ETF-mallin tarkistamista.

Julkaistun muistion muistion mukaan BlackRock tarkisti In-Kind-mallinsa suunnittelua vastatakseen SEC:n huolenaiheisiin ja mallia koskeviin “ratkaisemattomiin” kysymyksiin.

BlackRockin ehdottamassa “In-Kind”- lunastusmallissa markkinatakaajat säätävät bitcoin ETF -osuuksien tarjontaa ja lunastavat ne suoraan Bitcoiniksi. Tällä pyritään kytkemään osuuden hinta tiiviisti Bitcoinin arvoon.

SEC:llä on kuitenkin huolenaiheita tämän mallin suhteen, lähinnä siksi, että se edellyttää yhdysvaltalaisilta välittäjiltä Bitcoinin suoraa käsittelyä, mikä aiheuttaa mahdollisia riskejä niiden sijoituksille. Vastauksena SEC ehdotti “Cash”-mallia, joka on turvallisempi välittäjäkauppiaiden kannalta, mutta saattaa tehdä rahaston toiminnasta monimutkaisempaa ja sisältää enemmän vaiheita BlackRockille.

“Tämä [tarkistettu] malli näyttää poistavan henkilöstön huolen In-kind-mallista ja puuttuu kriittiseen näkökohtaan, jonka vuoksi In-kind-mallia ei muutoin pidettäisi parempana kuin käteismallia”, huomautuksessa todetaan.

Bitcoin etf on ollut kuuma peruna koko syksyn. Se on vaikuttanut myös Bitcoinin hintaan.
Bitcoin etf on ollut kuuma peruna koko syksyn. Se on vaikuttanut myös Bitcoinin hintaan.

CoinMarketCapin mukaan Bitcoinin arvo on tällä hetkellä yli 38 000 dollaria, mikä on yli kymmenen prosenttia enemmän kuin kuukausi sitten. SEC:n vireillä oleva hyväksyntä spot Bitcoin ETF:lle voi mahdollisesti saada Bitcoinin hinnan nousemaan pilviin.

Mikä on Spot Bitcoin ETF?


Spot bitcoin ETF on pörssinoteerattu rahasto (ETF) ja sijoitusväline, joka antaa kaikille sijoittajille mahdollisuuden altistua bitcoinin hinnanmuutoksille tavallisilla välitystileillään. Spot bitcoin ETF:ien mahdollistama parempi likviditeetti voisi johtaa vakaampiin hintoihin ja helpompaan hinnanmääritykseen bitcoin-markkinoilla. Ja toki bitcoin-kurssi saisi siitä positiivisen sysäyksen.

Toisin kuin bitcoin-futuurien ETF:t, spot-bitcoin-ETF sijoittaa suoraan bitcoineihin kohde-etuutena, ei niiden hintoihin perustuviin johdannaissopimuksiin.

Bitcoinin spot ETF rahastojen sääntelyn hyväksyntä on vielä kesken, mikä on ratkaiseva askel kohti bitcoinin laajempaa hyväksyntää sijoituskelpoisena omaisuuseränä, ja sillä voi olla myönteinen vaikutus bitcoinin hintaan.

BlackRockilla tapahtumarikas syksy kryptopuolella


Lokakuussa internetin puskaradioissa lähti kiertämään huhu, että BlackRock olisi jo saanut vihreää valoa perustaa kyseinen spot-Bitcoin ETF. Tämä nosti krypton hinnan uuteen huippuunsa, kun se nousi 27 900 dollarista pitkästä aikaa 30 000 dollariin. Noista hinnoista nousua onkin sitten jatkunut jo 38 000 dollariin.

Valeuutiset saivat SEC:n reagoimaan tuolloin, sillä se antoi niiden jälkeen tärkeän varoituksen, jossa se huomautti, että kaikkien olisi oltava tietoisia verkkotietojen luotettavista lähteistä.

Välissä tapahtui ihan oikeitakin asioita, sillä BlackRock rekisteröi itselleen Ethereum ETF -rahaston. Tämä uutinen oli siis totta.

BlackRock, jolla on yli 8,5 biljoonaa dollaria sijoittajien hallinnoimia varoja, teki samanlaisen liikkeen ja rekisteröi iShares Bitcoin Trustinsa seitsemän päivää ennen sen nyt käsittelyssä olevan hakemuksen jättämistä kesäkuussa.

Analyytikot odottavatkin, että BlackRock on niin ikään jättämässä uutta Ether ETF -hakemusta ja että tämä voisi käynnistää muiden suurten varainhoitajien hakemusten aallon. ETH vaihtoi viimeksi omistajaa noin 2 040 dollarissa, joka on korkein taso sitten huhtikuun.

Ja koska kryptomarkkinoilla aina sattuu ja tapahtuu, niin mainitaan vielä, että BlackRock liitettiin myös XRP-huijaukseen.

XRP:n hinta nousi hetkellisesti sen jälkeen, kun uusi kryptovaluuttahuijaus sai taas näkyvyyttä. Tällä kertaa BlackRockin XRP-rahasto oli rekisteröitynyt väärennetysti.

Harhaanjohtava hakemus, joka on edelleen saatavilla Delawaren osavaltion yritysosaston verkkosivustolla, jäljittelee tunnetun omaisuudenhoitojätin tekemiä laillisia rekisteröintejä.