Suomen Pankki: Talouden toipuminen viivästyy

Teresa Maria
| 1 min read
Helsinki Kallio
Helsingin Kallio. Kuva: Grisha Bruev

Suomen Pankin tuoreen väliennusteen mukaan Suomen talous ajautuu taantumaan vuonna 2023. Tämä johtuu korkeammista hinta- ja korkotasoista sekä heikentyneestä vientikysynnästä, jotka vaikuttavat negatiivisesti talouteen. Työllisyyden positiivinen kehitys, joka on jatkunut pitkään, pysähtyy, mutta samalla kotimainen inflaatio hidastuu merkittävästi. Talouden elpymisen odotetaan myös kestävän aiempaa kauemmin. Tässä tilanteessa talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet.

“Suomen taantuman odotetaan edelleen jäävän lieväksi, mutta talous toipuu myös hitaammin kuin vielä kesällä arvioitiin. Kesällä saatu tilastotieto viittaa heikkoon loppuvuoteen, ja lisäksi sekä kotimaisen että kansainvälisen talouden riskit ovat kasvaneet”, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum.

Syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2023. Talouden toipuminen taantumasta alkaa hitaasti vasta vuonna 2024. Vuoden 2024 bruttokansantuotteen kasvuennuste on myös alhaisempi kuin aiemmassa kesäkuun ennusteessa, ollen vain 0,2 prosenttia. Vuonna 2025 talouskasvun odotetaan kiihtyvän, mutta silti se pysyy melko maltillisena, saavuttaen 1,4 prosentin kasvun.

Seuraa meitä X:ssä tästä: Cryptonews Suomi

Inflaatio hidastuu ja työllisyysaste notkahtaa


Pitkään vahvistunut työllisyys kokee notkahduksen taantuman aikana. Vuoden 2024 aikana 20–64-vuotiaiden työllisyysaste odotetaan laskevan 77,7 prosenttiin. Kuitenkin vuonna 2025 talouskasvun vahvistuessa työllisten määrä alkaa taas kasvaa, ja työllisyysaste palautuu lähemmäs vuoden 2022 tasoa.

Kotitalouksien ostovoimaa rasittavat korkeammat hinnat, mutta samalla ansiotason nousu ja inflaation hidastuminen parantavat kotitalouksien mahdollisuuksia kuluttaa. Inflaation odotetaan hidastuvan yhteen prosenttiin vuonna 2024, mutta palveluiden hintojen nousu jatkuu edelleen nopeammin kuin aiemmin.

Ennusteen mukaan talouden riskejä korostuu heikompaan suuntaan. Geopoliittinen jännite ja korkojen nousun vaikutukset talouteen voivat tuoda mukanaan negatiivisia kehityskulkuja. Kansainvälisen talouden hidastuminen heikentäisi suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvattaa vientiään. Korkeammat korot vaikuttavat myös investointeihin ja kiinteistömarkkinoihin. Asuinrakentamisen näkymät Suomessa ovat heikentyneet merkittävästi asuntomarkkinoiden pysähtymisen takia, ja tämä voi pahentua odotettua enemmän vaikuttaen työllisyyteen ja talouteen.

Lue myös: Euroopan komissio rahoittaa tutkimusta kryptojen ympäristövaikutuksista