Nämä 3 US presidenttiä olisivat voineet ostaa Bitcoinia

Teresa Maria
| 5 min read

ostaa bitcoinia

Historiaoitsija on tullut siihen tulokseen, että jopa 3 Yhdysvaltain presidenttiä olisi voinut ostaa Bitcoinia. Tämä nousi esiin samalla, kun maassa juhlittiin Presidenttien päivää, ja se herättää spekulaatioita siitä, olisivatko maan aiemmat johtajat olleet kiinnostuneita Bitcoinista (BTC).

Vaikka nykyinen presidentti Joe Biden ja hänen edeltäjänsä Donald Trump ovat osoittaneet skeptisyyttä kryptovaluuttoja kohtaan, eräät historioitsijat uskovat, että jotkut maan entiset presidentit olisivat hyvinkin saattaneet omaksua sen.

Chapmanin yliopiston presidentin historian asiantuntija Luke Nichter tunnisti kolme nimeä aiemmilta aikakausilta, jotka olisivat voineet olla avoimia Bitcoinille.

Kolme Yhdysvaltain presidenttiä olisi todennäköisesti ostanut Bitcoinia


Nichter kuitenkin tarkensi, ettei hän usko, että yksikään Yhdysvaltain presidentti olisi tunnustanut Bitcoinia viralliseksi valuutaksi, koska minkä tahansa uuden rahamuodon käyttöönotto kohtaa tyypillisesti vallanpitäjien vastustusta.

Hän kuitenkin nimesi presidentit, jotka hänen  mukaan heidän omien näkökulmiensa ja taipumustensa vuoksi olisivat saattaneet olla ostaa Bitcoinia ja olla suvaitsevaisia sitä kohtaan.

Ensimmäinen presidentti listalla oli Andrew Jackson, Yhdysvaltojen seitsemäs presidentti, joka toimi presidenttinä vuosina 1829–1837.

Jackson tunnettiin populistisesta lähestymistavastaan ja avoimesta halveksunnastaan aikansa talouseliittiä kohtaan.

Hänen vastustuksensa Federal Reserven varhaiselle versiolle viittaa siihen, että hän saattoi olla myötätuntoinen niitä kohtaan, jotka jakavat samanlaisia näkemyksiä, kuin Bitcoin-harrastajat, jotka haluavat haastaa nykyisen rahoitusjärjestelmän.

Richard Nixon, joka oli Yhdysvaltain 37. presidentti, oli seuraava nimi, jonka Nichter mainitsi.

Nixonin päätös ottaa Yhdysvallat pois kultastandardista vuonna 1971 osoitti hänen halukkuutensa haastaa perinteiset valuuttajärjestelmät.

Tämä epäsovinnainen liike viittaa siihen, että Nixon olisi voinut olla avoin vaihtoehtoisten valuuttamuotojen, mukaan lukien kryptovaluuttojen, tutkimiseen.

Lisäksi hänen oma vainoharhainen asenteensa olisi ollut linjassa sen ajattelutavan kanssa, joka usein liittyy Bitcoin-harrastajiin.

XTB mainosbanneri CTA

Thomas Jefferson olisi voinut ostaa Bitcoinia


Thomas Jefferson, eli Yhdysvaltain perustamisen aikakauden presidentti, joka palveli vuosina 1801–1809, nimettiin myös presidentiksi, joka olisi voinut ostaa Bitcoinia.

Jeffersonin näkemys Amerikasta painotti hajauttamista ja maatalouden arvoja, mikä oli ristiriidassa Alexander Hamiltonin teollistuneen vision kanssa.

Jeffersonin maine kokeilijana ja uteliaisuus eri aiheita kohtaan saavat historioitsijat ajattelemaan hänet tutkimassa kryptovaluuttojen maailmaa jo pelkästä uteliaisuudesta johtuen.

Lisäksi kun Nichteriltä kysyttiin presidenteistä, jotka olisivat vastustaneet Bitcoinia, hän nosti heti esiin Franklin Delano Rooseveltin ja Woodrow Wilsonin, jotka molemmat toimivat presidentteinä 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla.

Nämä johtajat suosivat keskitettyä suunnittelua ja olivat huolissaan erilaisten juonien ja salaliittojen leviämisestä sodanaikaisen presidenttikautensa aikana.

On todennäköistä, että he olisivat pitäneet Bitcoinia ja sen kannattajia mahdollisina uhkina kansakunnalle, minkä vuoksi on epätodennköistä että kumpikaan olisi päätynyt ostaa bitcoinia.

Nichter kuitenkin huomautti, että presidentti Biden on äskettäin julkaissut lasersilmäisen postauksen hänen X- ja Instagram-tileillään, mikä kiinnosti ja huvitti kryptoyhteisöä.

“Aivan kuten me sen suunnittelimme”, oli kuvan tekstinä.

Bidenin viesti seuraa Kansas City Chiefsin voittoa San Francisco 49ersistä Super Bowlissa, jonka seurauksena Chiefs voitti kolmannen mestaruutensa viiteen vuoteen.

Biden itse ei ole suoraan ilmaissut henkilökohtaista tukeaan kryptovaluutoille.

Hänen hallintonsa on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin valtiollisten digitaalisten omaisuuserien ja keskuspankkien digitaalisten valuuttojen (CBDC) sääntelemiseksi ja tutkimiseksi.

Kannattaako ostaa Bitcoinia vai valtion digitaalista valuuttaa?


Kuten edellä mainittiin, Yhdysvallat työskentelee jo digitaalisen dollarin parissa, mutta se ei todennäköisesti ottaisi sitä käyttöön ihan lähiaikoina, Bank of American mukaan.

Alkesh Shahin johtamat analyytikot sanoivat maanantaina julkaisemassaan raportissa, että 67 prosentissa maailman maista keskuspankit jo tutkivat keskuspankkien digitaalisten valuuttojen (CBDC) mahdollisuutta.

Nämä maat yhdessä edustavat 98 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Niistä 33% on jo pitkälle edenneessä kehitysvaiheessa. Esimerkiksi Kiina on edelläkävijä CBDC-kehityksessä.

“Fed jatkaa CBDC:n pilotointia, mutta ei ole sitoutunut CBDC:hen eikä laske sitä liikkeeseen ilman toimeenpanovallan ja kongressin tukea”, yhdysvaltalaiset analyytikot ovat kirjoittaneet aiheesta.

CBDC:t ovat digitaalisia valuuttoja, jotka maan keskuspankki laskee liikkeeseen suoraan keskitettyä kirjanpitoa käyttäen ja jotka toimivat sen olemassa olevan fiat-valuutan tokenoituina versioina.

Kuten krypton osalta yleensä, Yhdysvaltojen poliittinen tuki CBDC:ille on ollut puoluerajojen yli alhaista, mutta erityisesti republikaanien keskuudessa.

Demokraatit ovat puolustaneet CBDC:eitä niiden mahdollisuuksista vahvistaa Yhdysvaltain dollarin maailmanlaajuista ylivaltaa. Tästä huolimatta sekä edustajainhuoneen että senaatin republikaanit ovat kuitenkin edelleen vihamielisiä ja pitävät CBDC-valuuttoja “valvontavaltion” työkaluna.

Kysymys onkin voisiko republikaani mieluummin ostaa bitcoinia, kuin hyväksyä keskuspankin digitaalisen valuutan käyttöönoton? Mene ja tiedä. Mutta se tiedetään, että Federal Reserven kommentit CBDC:istä ovat tähän mennessä olleet melko neutraaleja.

Valvonta-asioista vastaava varapuheenjohtaja Michael Barr sanoi viime kuussa, että keskuspankki neuvotteli asiantuntijoiden kanssa parhaan infrastruktuurin rakentamisesta valtion tukemalle digitaaliselle dollarille, mutta päätöstä sellaisen liikkeeseen laskemisesta ei ole tehty.

CBDC:n hyvät ja huonot puolet


Bank of America on lisäksi sanonut, että CBDC:n edut ja riskit riippuvat niiden suunnittelusta ja liikkeeseenlaskusta. Mahdollisia etuja ovat tehokkaammat rajat ylittävät ja kotimaiset maksut, taloudellinen osallisuus ja rahapolitiikan parempi toteuttaminen. Kaikki mitä saa jo tänä päivänä, kun ostaa bitcoineja.

“Ne voivat myös aiheuttaa kilpailua pankkitalletusten, useampien pankkiajojen, rahapoliittisen itsemääräämisoikeuden menettämisen ja maiden välisten jännitteiden kanssa maailmanlaajuisesti”, pankki varoitti.

Bank of America kuitenkin uskoo edelleen, että CBDC:llä on mahdollisuuksia “mullistaa maailmanlaajuiset rahoitusjärjestelmät” ja odottaa keskuspankkien ohjaavan kryptoinnovaatioita “hyödyntämällä yksityistä sektoria ja edunsaajia CBDC:n täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa”.

Useat tutkimukset ovat tästä huolimatta osoittaneet vahvaa skeptisyyttä CBDC:itä kohtaan länsimaiden kansalaisten ja sijoittajien keskuudessa. Esimerkiksi WealthRocketin kesäkuussa tekemä tutkimus osoitti, että 39 prosenttia 1500 kanadalaisesta oli huolissaan siitä, että he menettäisivät taloutensa hallinnan CBDC:n takia.

Toinen CFA-instituutin heinäkuussa julkaisemasta totesi, että vain 31 prosenttia amerikkalaisista sijoitusammattilaisista tuki CBDC:tä, kun taas Kiinassa määrä oli jopa 70 prosenttia. 50% kriitikoista sanoi, että heidän suurin huolenaiheensa oli yksityisyys, ja toiset 40% uskoivat, että teknologiasta puuttui vain käyttötapa.

Valkoisen talon analyytikot näkevät kryptot tärkeänä osana Yhdysvaltojen turvallisuutta


Samaan aikaan Valkoisen talon politiikkaryhmä on korostanut kriittisiä nousevia teknologioita Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden kannalta päivitetyssä raportissa maanantaina.

Fast Track Action -alikomitean raportissa hajautetut pääkirjatekniikat (DLT), digitaaliset varat ja digitaaliset maksutekniikat luokiteltiin “tietosuoja-, tietoturva- ja kyberturvallisuustekniikoiden” alle.

Lisäksi se sisälsi yksityisyyttä parantavat tekniikat, tekoälyn, edistyneen tietojenkäsittelyn sekä ihmisen ja koneen rajapinnat muina tärkeinä alueina.

Tiistain lista ei ole politiikkaryhmän ensimmäinen maininta digitaalisista resursseista – vaikka luokittelu on päivitetty.

Kansallinen tiede- ja teknologianeuvosto perusti alakomitean ensimmäisen kerran vuonna 2020. Sen tarkoituksena oli paikantaa kriittisiä ja nousevia teknologioita kansallisen turvallisuuden tarkoituksiin.

Viimeisimmässä päivityksessään vuonna 2022 yksikkö luokitteli digitaaliset varat ja DLT:n “rahoitusteknologiat” -kategoriaan.

Divyansh Kaushik, Federation of American Scientists -järjestön uusien teknologioiden apulaisjohtaja, korosti, että luettelo tarjoaa käsityksen siitä, kuinka sekä kongressi että toimeenpanovalta priorisoivat investointeja ja lahjakkuuksien kehittämistä tietyillä aloilla.