Venäjän keskuspankki uskoo voivansa kiertää SWIFT-verkon

Markku Korhonen
| 4 min read

Venäjän keskuspankki digitaalinen rupla

Tuoreimpien tietojen mukaan Venäjän keskuspankki uskoo, että sen digitaalinen rupla voisi olla ratkaisu SWIFT-koodin kiertämiseen. Keskuspankin mukaan digitaalisen ruplan avulla Venäjän kansalaiset voisivat maksaa ulkomaille ilman SWIFT-pankkitunnusta. Lisäksi Venäjän keskuspankki haluaa antaa ulkomaisten pankkien käyttää digitaalista ruplaa.

Venäläisen tietotekniikkaan keskittyneen CNewsin mukaan keskuspankki on laatinut lakiesityksen, jonka hyväksyminen antaisi ulkomaisille pankeille ja luottolaitoksille mahdollisuuden käyttää digitaalisia ruplalompakoita.

Jos lainsäätäjät äänestävät lakiesityksen puolesta, se tulee voimaan heti vuoden alusta, 1. tammikuuta 2024.

Venäjän keskuspankki sanoo, että se aikoo luoda ohjeet ulkomaisille pankeille, jotka haluavat käyttää digitaalisia ruplalompakoita.

CNews kirjoitti, että siirto “auttaa osapuolia suorittamaan rajat ylittäviä maksuja” ilman kolmansia osapuolia.

Pankki sanoi, että sen tärkein “tavoite” siirrolla oli antaa venäläisille yrityksille ja pankeille “riippumattomuus SWIFTistä”.

Mikä on SWIFT?


SWIFT on lyhenne sanoista Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Alusta on kansainvälinen pankkien viestintäkanava.

Kyseessä on maailmanlaajuinen tietoverkko, joka mahdollistaa maksujen ja tilisiirtojen välittämisen pankista toiseen ympäri maailmaa. Esimerkiksi Suomessa kaikki maan sisäiset tilisiirrot ovat kulkeutuneet SWIFT-verkon kautta siitä lähtien, kun maa liittyi euroalueeseen SEPA-järjestelmän myötä. Tällä hetkellä yli 11 000 pankkia eri puolilta maailmaa käyttää SWIFTiä, ja sen kautta kulkee päivittäin yli 40 miljoonaa maksutapahtumaa. SWIFTillä on merkittävä vaikutus maailmankaupalle ja maailmantaloudelle.

SWIFT mahdollistaa pankkien välisen yhteyden, mikä tekee kansainvälisistä tilisiirroista sujuvia. Se on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen maksujärjestelmä, ja jokaisella SWIFTiin kuuluvalla pankilla on oma BIC-koodinsa, joka toimii kuin pankin osoite varmistaen, että maksut menevät oikeaan paikkaan.

SWIFT on pankkien omistama ja hallinnoima organisaatio, ja pankit ovat sen jäseniä, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan. Mailla ei ole SWIFTin jäsenyyksiä, vain pankeilla, huomauttaa Finanssialan keskusjärjestö verkkosivuillaan. SWIFT-rajoitukset, jotka EU ja USA ovat sopineet, koskevat nimettyjä venäläisiä pankkeja eivätkä Venäjää valtiona. Kuitenkin länsimaiden johtamien pakotepakettien myötä Venäjän rahoitusala käytännössä irrotettiin SWIFTistä vuonna 2022, mikä aiheutti kansainvälisiä maksuja koskevia ongelmia venäläisille yrityksille, niiden ulkomaisille asiakkaille ja maahantuojille.

Mikäli pankit suljetaan SWIFTin ulkopuolelle, se estää kaikki niiden kansainväliset maksut Venäjälle ja Venäjältä SWIFTin kautta. Tämä voi aiheuttaa merkittäviä välillisiä vaikutuksia Venäjän talouteen, ja siksi tällaisilla toimilla voi olla suuri merkitys kansainvälisissä suhteissa ja talouden dynamiikassa.

Antaako Venäjän keskuspankki ulkomaisten pankkien käyttää digitaalista ruplaa?


Venäjän rahoitusasiantuntijat ovat viime kuukausina vaatineet “rajat ylittävää CBDC:tä”, eli digitaalista valuuttaa. CBDB tulee sanoista Central Bank Digital Currency eli Digitaalinen keskuspankkiraha.

Digitaalinen keskuspankkiraha viittaa Suomen pankin mukaan nimensä mukaisesti digitaalisessa muodossa yleisön saatavilla olevaan keskuspankkirahaan. Euroalueella digitaalisesta keskuspankkirahasta käytetään nimeä digitaalinen euro.

Venäjän keskuspankki sanoo, että pakotteet ja venäläisten yritysten “rajoitettu pääsy SWIFT-pankkiverkkoon” ovat nopeuttaneet tätä tarvetta.

Venäjän talousjohtajat ovat kuitenkin etsineet SWIFT-järjestelmän kiertoteitä jo ennen Ukrainan sodan puhkeamista.

Vuonna 2021 parlamentin rahoitusmarkkinakomitean johtaja ehdotti, että digitaalinen rupla voisi auttaa Moskovaa siirtymään pois SWIFT-järjestelmästä ja auttamaan kotimaan talouden dollarittomuutta.

Vaikka lakiesitys voisi luoda pohjan sille, että kansainväliset pankit voisivat käyttää Venäjän CBDC:tä, on kuitenkin epätodennäköistä, että kolikkoa käytettäisiin rajat ylittävissä liiketoimissa vielä jonkin aikaa.

Venäjällä on kuitenkin vielä tekniset yksityiskohdat on selvitettävänään, ennen kuin tämä on mahdollista. Asiaankuuluvat pöytäkirjat ovat todennäköisesti käytössä vasta vuoden 2025 alussa.

LueKaasuputki vaurioitui Itämerellä – Miten se vaikuttaa Suomeen?

“Ei todellakaan auta Venäjää”


– CBDC ei todellakaan auta Venäjää kiertämään pakotteita, Yhdysvaltain keskuspankin entinen St. Louisin haaran varapääjohtaja David Andolfatto Nasdaqin haastattelussa.

Hänen mukaansa Venäjän kansalaisilla on jo nyt mahdollisuus käyttää digitaalisia ruplia pankkitilien muodossa, aivan kuten muissakin maissa.

– Meillä on pääsy Yhdysvaltain digitaaliseen valuuttaan pankkitileillämme. Mitä järkeä on laskea liikkeeseen digitaalinen rupla, jos se rajoitetaan vain Venäjän kansalaisiin, Andolfatto kysyy.

– Nyt sitä voitaisiin mahdollisesti käyttää keinona kiertää pakotteita – esimerkiksi jos Venäjä haluaisi laajentaa CBDC-tilin avaamisen etuoikeutta kaikkiin kumppaneihinsa ympäri maailmaa. Ulkomaiset yhteisöt saisivat siis avata tilejä Venäjän keskuspankissa. Voisitte kuvitella skenaarion, jossa ne voisivat periaatteessa käydä kahden- tai monenvälistä kauppaa ohittaen dollarijärjestelmän kokonaan. Se on mahdollista, mutta se voitaisiin tehdä jo nyt sallimalla ulkomaisten yhteisöjen avata venäläisiä pankkitilejä. Minulle ei siis ole heti selvää, mitä hyötyä olisi tämän järjestelmän toteuttamisesta keskuspankin kautta, hän jatkaa.

Digitaalinen euro – tuleeko sitä?


Digitaalinen euro on ollut aina silloin tällöin otsikossa. Suomen Pankki sanoo, että tämä euron CBDC-versio olisi keskuspankin liikkeeseen laskemaa valuuttaa, joka olisi tarkoitettu yksityishenkilöille. Tällä hetkellä digitaalinen euro on suunnitteluvaiheessa eikä päätöstä sen käyttöönotosta ole vielä tehty. Jos se kuitenkin toteutuisi, se olisi digitaalinen muoto eurosta, joka olisi saatavilla tavallisille kansalaisille.

Tärkeä huomio on, että digitaalinen euro ei korvaisi fyysisiä seteleitä ja kolikoita, vaan se toimisi niiden rinnalla ja tarjoaisi lisävaihtoehdon maksamiseen. Digitaalisella eurolla ei myöskään olisi mitään tekemistä virtuaalivaluuttojen, kuten kryptovaluuttojen, kanssa.

Keskuspankkirahaa on olemassa nykyisinkin digitaalisessa muodossa pankkien keskuspankkitileillä, mutta tavallisille kansalaisille ainoa saatavilla oleva keskuspankkirahan muoto on fyysinen käteinen. Digitaalinen euro voidaan nähdä seuraavana askeleena rahan kehityksessä, tarjoten kansalaisille mahdollisuuden käyttää keskuspankin digitaalista rahaa digitaalisissa maksutapahtumissa.

Suomessa kehitettiin digitaalinen keskuspankkiraha jo 1990-luvulla


Suomen Pankki loi 1990-luvulla Avant-korttirahan, jota voidaan pitää maailman ensimmäisenä keskuspankkien liikkeeseen laskemana digitaalisena valuuttana (CBDC).

Avant kehitettiin vastauksena kasvavaan digitaalisten maksujen tarpeeseen, kun käteisen käytön odotettiin vähenevän ja digitaalinen kaupankäynti lisääntyvän. Avant-korttia voitiin käyttää monissa eri paikoissa, kuten puhelinkioskeissa, julkisissa liikennevälineissä, kioskeissa, kaupoissa ja jopa verkkokaupoissa.

Valitettavasti se ei saavuttanut suurta suosiota, ja Suomen Pankki myi Avant-liiketoiminnan liikepankeille vuonna 1995. Tämän jälkeen Avant-kortti sulautui osaksi normaalia pankkipalveluiden tarjontaa.