. 9 min read

Bitcoin vs. Ethereum: Kumpaan kannattaa sijoittaa 2024

Bitcoin vs. Ethereum

Monet, jotka eivät ole vielä tutustuneet kryptovaluuttoihin kunnolla miettivät, mitä eroa on Bitcoin vs. Ethereum. Siinä missä fiat-valuutat ovat suhteellisen samanlaisia muuten, kuin arvonsa puolesta, Bitcoinin ja Ethereumin eroavaisuudet ovat kuitenkin huomattavasti laajempialaisia.

Ensinnäkin on hyvä tietää, että Bitcoin on ensimmäinen onnistuneesti lanseerattu kryptovaluutta, ja se on myös kaikkein arvokkain sellainen. Ethereum taas on toiseksi arvokkain krypto, mutta sen arvo perustuu erityyppisille asioille, kuin Bitcoinin hinnan muodostuminen. Molemmat käyvät kyllä maksuvälineeksi esimerkiksi verkkokaupoissa, mutta Ethereum on lisäksi verkko, joka mahdollistaa hajautettujen sovellusten (dApps) ja älysopimusten kehittämisen. Ennen näiden kahden eroavaisuuksien tarkastelua, käydään läpi, mikä Bitcoin on, ja mikä taas on Ethereum.

Mikä on Bitcoin?


Olet varmasti jo tietoinen siitä, että Bitcoin mielletään monessa mielessä maksuvälineeksi samalla tavalla, kuin perinteinen raha. Mutta ihan ensinnäiseksi on hyvä tietää, että bitcoin, kryptovaluutat ja lohkoketju eivät itse asiassa ole perinteisen rahoituksen kaltaisia tai siihen verrattavissa. Sen sijaan ne kaikki luotiin haastamaan perinteinen pankkitoiminta vastauksena vuoden 2008 finanssikriisin ja rahoitusalan valtavaan epäonnistumiseen.

Bitcoinin luoja, salaperäinen ryhmä tai yksityishenkilö, Satoshi Nakamoto, uskoi tiukasti yksilön henkilökohtaiseen vapauteen käydä kauppaa kenen tahansa kanssa ilman kolmansia osapuolia (kuten pankkia), yksilön yksityisyyteen ja keskitetyn perinteisen rahoituksen haurauteen, johtuen alan korruptiosta ja väärinkäytöksistä. Hän näki, että nimenomaan korruptio ja väärinkäytökset johtivat vuoden 2008 finanssikriisiin.

Nykyaikainen rahajärjestelmä luottaa ihmisten kovalla työllä ansaittujen käteisvarojen lisäämiseen säästämisen hillitsemiseksi ja kulutuksen kannustamiseksi. Juuri tästä syystä Bitcoin luotiin päinvastoin deflatoriseksi, eli tarjonnaltaan rajalliseksi.

Miksi Bitcoinilla on arvoa?

Digitaaliset kassajärjestelmät (kuten DigiCash tai E-Gold) suunniteltiin jo 90-luvulla, mutta niiden toteutus epäonnistui. Satoshi Nakamoton mukaan niiden keskitetty luonne johti niiden epäonnistumiseen. Tästä syystä Satoshin salanimen takana oleva henkilö tai ihmisryhmä suunnitteli bitcoinin täysin hajautetuksi järjestelmäksi, jossa ei ole keskusviranomaista tai keskeistä toimijaa, kuten keskus- ja liikepankit, jotka voisivat jäädyttää asiakkaiden tilejä ilman heidän suostumustaan, sensuroida liiketoimia tai yksinkertaisesti takavarikoi asiakkaiden varoja ilman lupaa.

Hajauttaminen toimii myös turvaominaisuutena – keskuslaitosta tai datakeskusta ei voida hakkeroida, minkä vuoksi Bitcoin on turvallisin koskaan luotu rahoitusjärjestelmä. Pohjimmiltaan Bitcoin Network on avoimen lähdekoodin Peer-2-Peer -projekti samalla tavalla kuin Wikipedia tai Linux-pohjaiset käyttöjärjestelmät. Kuka tahansa voi vapaasti ajaa bitcoin-solmua, kehittää sovelluksia sen protokollan päälle tai käyttää sitä, mikä tekee Bitcoinista parhaan mahdollisen ihmisten rahan ja sananvapauden työkalun – sellaista, mitä sivilisaatiollamme ei ole koskaan ennen ollut.

Lue myös: Miksi Bitcoinilla on arvoa?

Bitcoinin ja fiat-valuutan erot:

Bitcoin Fiat-valuutta
Sääntelemätön Säännelty
Volatiili Vakaa
Huippunopea Toisinaan hidas
Ei käytössä kaikkialla Laajalti hyväksytty

 Mikä on Ethereum?


Ethereum on projekti, josta kaikkien nimenomaan kannattaa olla tietoinen. Se voi nimittäin olla osa jokapäiväistä arkielämäämme jo lähitulevaisuudessa. Kyseessä on maailman toiseksi suurin kryptovaluutta arvolla mitattuna, mutta pelkän kryptovaluutan lisäksi se on niin kutsuttu “maailman tietokone”, eli EVM (eng. Ethereum Virtual Machine).

Maailman tietokone-tittelin Ethereum on ansainnut sillä, että sen aiempi Proof-of-Work-konsensusalgoritmiin perustunut lohkoketju käytti hyväksi kaikkien sen verkkoon liitettyjen tietokoneiden, eli node, tehoa uusien lohkojen muodostamiseksi. Tällä tavalla hajautettu verkko takasi sen, että Ethereumilla ei ole mitään yksittäistä, keskitettyä hallitsevaa elintä. Näiden Ethereumiin verkkoon kytkeytyvien tietokoneiden määrälle ei ole lainkaan ylärajaa.

kuinka sijoittaa Ethereumiin

Kun mietitään, mikä on Ethereum, se on kaikessa yksinkertaisuudessaan tänä päivänä valtavaksi kasvanut lohkoketjuverkko, joka tuotiin markkinoille vuonna 2015. Lohkoketjun natiivivaluutta, eli kryptovaluutta tunnetaan ticker symbolilla ETH ja nimellä Ether. Bitcoinin hurjan hintarallin aikana vuoden 2017 lopulla myös Ethereumin hinta nousi ennätykseen, ja nykyään sen markkina-arvo on hurjat 208 miljardia dollaria. Tämä tekee siitä markkinoiden toiseksi suurimman kryptovaluutan Bitcoinin jälkeen.

Nyt kun tiedämme mitä nämä kaksi kryptovaluuttaa ovat, voimme jo nähdä eroja Bitcoin vs. Ethereum välillä. Nyt onkin siis hyvä aika sukeltaa näihin eroihin oikein kunnolla, joten käydään tarkemmin läpi, miten nämä kaksi eroavat toisistaa.

Bitcoin vs. Ethereum – pääasialliset erot


Bitcoin ja Ethereum ovat kumpikin hajautettuun kirjanpitoon ja kryptografiaan perustuvia kryptovaluuttoja, mutta muuten ne eroavat toisistaan teknisellä tasolla monin tavoin. Teknologiselta kantilta katsottuna Ethereum esittäytyy jo heti kättelyssä monipuolisempana tapauksena, sillä siinä missä verkossa tapahtuviin transkatioihin voi sisältyä suoritettavaa koodia, Bitcoinin verkon tapahtumiin liittyvät tiedot ovat nimenomaan vain tapahtumatietojen tallentamista.

Toinen verkkojen tapahtumiin liittyvä eroavaisuus näiden kahden välillä on transaktioiden vahvistukseen menevä aika. Ethereumin verkossa tapahtumia voidaan validoida tuhansittain (jopa 100 000) tapahtumia sekunnissa, kun taas Bitcoinin verkossa yhden tapahtuman läpimenoon voi kulua minuutteja. Tämä siirtoaikojen valtava eroavaisuus liittyy Bitcoin vs. Ethereum konsensusalgoritmiin. Tämä on algoritmi, joka toimii molempien kryptovaluuttojen lohkoketjun perustana, ja käymme seuraavaksi läpi nämä kaksi konsensusalgoritmin tyyppiä.

Mutta ennen sitä, meidän täytyy vielä mainita, että nämä kaksi lohkoketjuverkkoa eroavat toisistaan vielä yhdellä tärkeällä saralla: yleistavoitteistaan ja käyttätarkoitukset. Bitcoin luotiin vaihtoehdoksi kansallisille valuutoille, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että se pyrkii ennen kaikkea olemaan vaihdon väline ja arvon säilyttäjä. Ethereum taas on alusta, joka helpottaa muuttumattomien, ohjelmallisten sopimusten ja hajautettujen sovellusten maailmanlaajuisen kehittämisen sen virtuaalikoneen kautta.

Proof-of-Work vs. Proof-of-Stake

Kuten äsken mainitsimme, molempien kryptovaluuttojen olemassaolo perustuu niiden konsensusalgoritmiin. Nämä Bitcoin vs. Ethereum algoritmit eroavat suuresti toisistaan, sillä Bitcoin käyttää Proof-of-Work (PoF) -nimistä algoritmia, kun taas Ethereumin taustalla on Proof-of-Stake (PoS). Hyvin yksinkertaistettuna näiden kahden konsensusalgoritmin erona voidaan sanoa olevan se, että uusia Bitcoineja luodaan louhimalla, kun taas staking on tapa, jolla luodaan uusia lohkoja Ethereumia.

Bitcoinin käyttämä konsensusprotokolla, eli PoW, on algoritmi, jonka avulla verkon solmut tai nodet, jotka ovat yksittäisiä tietokoneita, voivat sopia Bitcoinin verkkoon tallennettujen tietojen tilasta ja estää tietyntyyppiset hyökkäykset verkkoon. Bitcoin on käyttänyt tätä samaa konsensusalgoritmia lanseerauksestaan lähtien, kun taas Ethereum siirtyi vasta vuonna 2022 päivitettyyn konsensusalgoritmiin, mikä tarkoitti, että se siirtyi PoW:sta PoS:een.

Bitcoin vs. Ethereum

Stakingiin perustuva algoritmi tarkoittaa käytännössä sitä, että kyseisessä lohkoketjuverkossa on joukko joukko validoijia, eli käyttäjiä, jotka hyväksyvät kaikki Ethereumin verkossa tapahtuvat tapahtumat, ja tekevät näin Ethereumista turvallisemman ja kestävämmän. Ethereum päätti siirtyä uuteen algoritmiin erityisesti johtuen sen alkuperäisen verkon skaalautuvuusongelmista, jotka tekivät transaktioista sen verkossa kalliita. Kilpailun kasvaessa alalla Ethereumin oli tehtävä suuria muutoksia pysyäkseen pelissä mukana.

Toinen ongelmakohta, jonka Ethereum 2.0 -päivitys ratkaisee, on PoW-algoritmiin kohdistettu kritiikki sen energiatuhlaavuudesta. Bitcoinin louhinnan mahdollistava laskenta vaatii tällä hetkellä niin paljon sähköä, että samalla energiamäärällä valaistaan kokonaisia maita. PoS -algoritmissa laskentatehon korvaa nimenomaan staking, jossa verkon käyttäjä lukitsee ETH:ta sen verkkoon, ja saa vastineeksi oikeuden validoida tapahtumia sen verkossa. Hyväksytyt tapahtumat luovat aina uuden lohkon lohkoketjuun, mikä vahvistaa sitä, minkä vuoksi validoijille maksetaan tästä “työstä” palkkioksi ETH:ta.

Konsensusalgoritmin mukana tulee myös muita suuria eroja, joista suurin liittyy nimenomaan siihen, mitä näillä kahdella kryptolla voidaan tehdä.

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus on se ominaisuus, joka erottaa monet kryptovaluutat toisistaan, mutta kaikkien kohdalla se on ominaisuus, joka vaikuttaa niiden arvon kehitykseen: mitä enemmän kryptovaluuttaa otetaan käyttöön esimerkiksi kuluttajien keskuudessa, sitä arvokkaampi siitä tulee, mutta samalla sen hinta myös vakautuu. Miten Bitcoin vs. Ethereum käyttötarkoitukset sitten eroavat toisistaan?

Kuten aiemmin mainitsimme, Bitcoinin peruskäyttötarkoitus on tarjota kuluttajille vaihtoehtoinen, avoimempi ja täysin globaali maksuvaluutta, jota mikään kekuspankki tai valtio ei hallitse tai sääntele. Ethereumiakin voidaan käyttää maksuvaluuttana jo monissa verkkokaupoissa, mutta se ei ole koskaan ollut sen pääasiallinen tarkoitus. Sen sijaan sen lohkoketju luotiin mahdollistamaan älysopimusten ja dApps-sovellusten sekä minkä tahansa muun ajateltavissa olevan lohkoketjuratkaisun kehittämisen ja toiminnan.

Näitä hajautettuja sovelluksia ja älysopimuksia voidaan käyttää monenlaiseen sekä yritysten että kuluttajien saralla:

  1. Avoimet, hajautetut lainat
  2. Hajautetut pörssit ja vaihtoalustat
  3. Virtuaalipelien kehittäminen
  4. Hallinnon tehostaminen

Tulevaisuus

Kaikki edellä mainittu määrittelee hyvin pitkälle sen, miltä Bitcoin vs. Ethereum ennuste tulee näyttämään. Esimerkiksi jos/kun Bitcoinia aletaan hyväksyä maksuvälineenä kivijalkakaupoissa (vaikka suurten maksukorttifirmojen, kuten Visan ja Mastercardin toimesta), sen käyttö lisääntyisi eksponentiaalisesti, jolloin sen hintakin lähtisi ainakin väliaikasesti nousuun. Samalla kun sen käyttö vakiintuu, sen hinta vakiintuu.

Ethereum taas tarjoaa esimerkiksi yrityksille erittäin hyödyllisiä mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Sen lisäksi se on mahdollistanut aivan uuden alan synnyn: DeFi -sektori, eli hajautettu rahoitus. Varsinkin tällä saralla Ethereum on kasvanut suurin harppauksin, ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Sen verkko toi meille myös NFT:t, mikä entisestään nostaa sen merkityksellisyyttä.

Bitcoin vs. Ethereum

Vaikka bitcoin onkin se suurin ja arvokkain kryptovaluutta, sekään ei kuitenkaan voi täysin jäädä kehityksen ulkopuolelle. Siksi Bitcoin on myös käynyt läpi kokonaisvaltaisen päivityksen, Taproot, joka mahdollistaa älysopimusten luomisen sen lohkoketjuun. Bitcoin Lightning Network on toinen projekti, jota työstetään toisen kerroksen protokollana, jonka tarkoituksena on mahdollistaa liiketoimien siirtäminen sen lohkoketjun ulkopuolelle koko verkon nopeuttamiseksi.

Se, tuleeko kummastakaan näistä sitten koskaan yleisiä maksuvälineitä tai yritysten käyttämiä verkkoja jää nähtäväksi. Se on kuitenkin jo nyt varmaa, että molemmat, Bitcoin vs. Ethereum, ovat saaneet aikaan kaivattua keskustelua keskitettyjen rahoitusjärjestelmien puutteista ja vaihtoehdoista niille maailmanlaajuisesti.

Bitcoin vs. Ethereum – kumpaan kannattaa sijoittaa?


Nyt kun ymmärrämme, miten nämä kaksi suurta kryptoa eroavat toisistaan, se suuri kysymys on, kumpaan niistä kannattaa sijoittaa? Olet jo varmasti tietoinen siitä, että Bitcoin on tehnyt monesta hyvin lyhyessä ajassa miljonäärin hurjien hinnannousujen myötä, mutta se on myös hyvin volatiili omaisuus, eli hinta myös romahtaa usein nousukiidon jälkeen. Siksi Bitcoiniin sijoittamista tulee miettiä hyvin tarkasti, mutta riski voi sen kohdalla olla myös erittäin ottamisenarvoinen.

Ethereumiin kannattaa sijoittaa siinä tapauksessa, jos uskot sen käytön lisääntyvän, ja näin ollen sen arvon nousevan. Toinen hyvä syy sijoittaa siihen on, jos olet aikeissa käyttää sen verkkoa: voit esimerkiksi kehittää omia hajautettuja sovelluksia tai luoda älysopimuksia, mutta niiden luomiseen tarvitset ETH:ta.

Katso opas: Kuinka ostaa Bitcoin

Katso opas: Kuinka ostaa Ethereum

Bitcoin vs. Ethereum – se tärkein ero niiden välillä?


Kertauksen vuoksi käydään vielä läpi mikä on se perusteellisin ero Bitcoin vs. Ethereum välillä.

  • Bitcoin on luotu vaihtoehtoiseksi digitaaliseksi valuutaksi, joka toimii maiden rajojen, hallitusten ja keskuspankkien yli.
  • Bitcoin on myös erinomainen arvon säilyttäjä, ja se on jo monelle sijoittajalle ykkösvaihtoehto kullan sijasta silloin, kun eletään taloudellisesti epävarmoja aikoja.
  • Ethereum on ennen kaikkea ohjelmoitava lohkoketju, jota voidaan käyttää useilla aloilla, mukaan lukien DeFi, älykkäät sopimukset ja NFT:t. Sen verkkoa voi käyttää kehitysalustana kuka tahansa.

Bitcoin ja Ethereum – samankaltaisuudet


Vaikka nämä kaksi kryptovaluuttaa eroavat toisistaan niin monin eri tavoin, niillä on myös jotain samankaltaisuuksia. Loppupeleissä ne ovat kuitenkin molemmat digitaalisia valuuttoja, eli kryptovaluuttoja, joilla voidaan käydä kauppaa kryptopörsseissä, niitä voi ostaa ja myydä, ja niitä säilytetään kryptovaluuttalompakoissa. Molemmat myös perustuvat lohkoketjuun, mikä tekee niistä hajautettuja valuuttoja, eli mikään hallitus tai keskuspankki ei pysty kontrolloimaan niitä.

Ne ovat molemmat osa uudenlaista rahoitusjärjestelmää, joka on huomattavasti avoimempi, turvallisempi, monipuolisempi ja tarjoaa paljon korkeamman tason yksityisyydensuojan, kuin perinteinen rahoitusjärjestelmä.

Yhteenveto


Bitcoin ja Ethereum ovat kaksi lohkoketjua, joilla on omat kryptovaluuttansa, BTC ja ETH. Molemmat kryptovaluutat mahdollistavat kummankin lohkoketjun toiminnan ja käytön, ja molemmat lohkoketjut tarjoavat erilaisia käyttötarkoituksia, joita olemme käyneet läpi tässä Bitcoin vs. Ethereum -katselmassa. Molempien tulevaisuus näyttää valoisalta, mutta paljon riippuu siitä, miten niiden käyttöönotto etenee kuluttajien saralla.