. 11 min read

Kolikkotarjoukset: Mitkä ovat ICO riskit vuonna 2024?

Alkuperäiset kolikkotarjoukset (ICO) ovat nousseet suosituksi varainhankintamenetelmäksi kryptovaluutta- ja lohkoketjustartupeille. ICOon osallistuminen voi kuitenkin olla erittäin riskialtis sijoitus.

Mikä on ICO?


ICO (Initial Coin Offering) on rahoituskäytäntö, joka liittyy kryptovaluuttoihin, erityisesti lohkoketjuun perustuviin hajautettuihin sovelluksiin (DApps) ja projekteihin. ICO on tapa hankkia varoja uudelle kryptovaluutan projektille myymällä sijoittajille digitaalisia kolikoita tai tokeneita projektin käynnistämiseksi ja kehittämiseksi.

ICO vastaa sijoitusmaailmassa siemenvaiheen sijoituskierrosta, jossa yritykselle kerätään rahoitusta toiminnan käynnistämiseksi.

Tyypillinen ICO-prosessi


Initial Coin Offering (ICO) on rahoitustapa, jota käytetään kryptovaluuttojen maailmassa. ICO:ssa lohkoketjuprojekti tai start-up kerää pääomaa myymällä digitaalisia tokeneita tai kolikoita sijoittajille. Nämä tokenit yleensä palvelevat tiettyä tarkoitusta projektin ekosysteemissä. ICO-prosessi sisältää useita keskeisiä vaiheita:

Valmistelu: Projektin perustajat laativat liiketoimintasuunnitelman, asettavat tavoitteet ja määrittelevät tarpeensa.

White paper: Tiimi julkaisee yksityiskohtaisen white paper -dokumentin, joka kertoo projektin tavoitteista, teknologiasta, tiimistä ja taloudellisista tiedoista.

Markkinointi: Tiimi markkinoi ICO:a potentiaalisille sijoittajille ja laajemmalle kryptovaluuttayhteisölle.

ICO:n lanseeraus: ICO-kampanja alkaa tietyssä päivämäärässä, ja sijoittajat voivat ostaa projektin tokenit yleisesti hyväksytyillä kryptovaluutoilla, kuten Bitcoinilla tai Ethereumilla.

Varojen käyttö: ICO:sta kerätyt varat käytetään projektin kehittämiseen, teknologian rakentamiseen ja muihin tarpeisiin.

Monet ICO-projektit ovat osoittautuneet huijauksiksi tai epäonnistuneet lupauksiensa toteuttamisessa. Lisäksi ICO:t ovat herättäneet sääntelykysymyksiä eri maissa, mikä on johtanut niiden kieltämiseen tai tiukkojen sääntelyvaatimusten asettamiseen. Siksi vaihtoehtoiset rahoitusmenetelmät kuten Security Token Offerings (STO) ja Initial Exchange Offerings (IEO) ovat nousseet suosioon, koska ne noudattavat yleensä paremmin sääntelyä.

ICO:a edeltävä Presales saattaa saattaa olla monelle sijoittajalle näitä kaikkia vielä houkuttelevampi vaihe, sillä silloin liikkeelle laskettavaan kryptovaluuttaan pääsee omistajaksi aivan sen varhaisimmassa vaiheessa. Presales-vaiheessa hinta yleensä nousee vaiheittain, jolloin kryptovaluutan hinta nousee kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti kun yksi vaihe saavuttaa tavoitteensa tai tietty aika on kulunut, ja seuraavassa vaiheessa hinta nousee automaattisesti.

Vaikka ICO ja Presales antavat mahdollisuuden päästä käsiksi mahdollisiin tulevaisuuden menestysprojekteihin aivan niiden alkuvaiheessa, kannattaa jokaisen sijoittajan tutkia hankkeiden taustat ja White Paper mahdollisimman tarkasti ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

ICO-sijoitusten riskitekijät

ICO ja Presales sallivat hankkeisiin mukaan lähtemisen varsin pienellä pääomalla. Tämä tarkoittaa, että jos hanke ei onnistuisikaan odotetulla tavalla, on riski pääoman menetyksestä usein varsin pieni. On kuitenkin syytä muistaa, että sijoituksen epäonnistuminen ja sijoitetun pääoman menetys on aina omasta pussista pois.

On olemassa useita avainsyitä, miksi ICO:t koetaan riskialttiiksi:

 • Sääntelyn epävarmuus – ICO:jen sääntelyasema on monissa maissa epäselvä. Jotkut maat ovat kieltäneet ICO:t, kun taas toiset eivät ole vielä vahvistaneet vakaata sääntelyä. Sijoittaminen ICO:on, joka jälkikäteen rikkoo lakeja, on suuri riski.
 • Sijoittajansuojan puute – Toisin kuin IPO:t, ICO:illa ei tällä hetkellä ole sijoittajansuojastandardeja. Tämä vaikeuttaa oikeussuojaa, jos ICO-järjestäjät toimivat vilpillisesti tai väärinkäyttävät varoja.
 • Volatiliteetti – ICO-tokeneilla on usein äärimmäistä hinnanvolatiliteettia pian listautumisen jälkeen, hinnat heilahtelevat rajusti ylös tai alas. Historiallisen hintadatan puuttuminen tekee volatiliteetista arvaamatonta.
 • Teknologiariskit – Koska ICO:t rahoittavat varhaisvaiheen lohkoketjuprojekteja, teknologia on yleensä todistamaton. On riskejä, että projekti epäonnistuu kehittämään tai skaalaamaan teknologiaa kuten luvattu.
 • Likviditeettiriskit – Monilla ICO-tokeneilla on listautumisen jälkeen aluksi rajoitettua likviditeettiä pörsseissä. Positiosta irtautuminen voi olla vaikeaa.
 • Huijaukset – Jotkut ICO:t ovat osoittautuneet täysin huijauksiksi, jotka ovat vieneet sijoittajien rahat. Keskiverto sijoittajien on vaikea tunnistaa huijauksia.

Tiivistettynä, sääntelyn epävarmuus, sijoittajansuojan puute, äärimmäinen volatiliteetti, todistamaton teknologia, rajoitettu likviditeetti ja mahdolliset huijaukset tekevät ICOihin sijoittamisesta erittäin riskialtista.

Sijoittajien tulee olla varovaisia ja tehdä perusteellista taustatyötä ennen osallistumista mihinkään ICOon. Korkea riskitaso selittää, miksi ICOt vetoavat ensisijaisesti spekulatiivisiin sijoittajiin.

Tunnista tietoturvariskit ICO-sijoituksissa

 • Varat vietävissä hakkeroinnin kautta
  • ICO-projekteja on hakkeroitu ja sijoittajien varoja varastettu
  • Projektien tietoturva on usein heikko ja haavoittuva hyökkäyksille
 • Älä talletta tokeneja pörsseihin tai lompakoihin pitkäksi aikaa
  • Pörssit ja lompakot ovat myös alttiita hakkeroinnille
  • Varat kannattaa siirtää omalle lompakolle mahdollisimman nopeasti
 • Tarkista projektin tausta huolellisesti
  • Onko tiimi tunnettu ja luotettava?
  • Onko koodi auditoinut ulkopuolisen toimesta?
 • Älä luovuta yksityisiä avaimia kevyin perustein
  • Älä anna avaimia verkkolomakkeisiin tai sähköpostitse
  • Käytä hardware-lompakkoa ja vahvaa salasanaa
 • Varo väärennettyjä verkkosivuja ja huijaussähköposteja
  • Tarkista aina osoitteen oikeellisuus
  • Älä luovuta tietoja epäilyttäville sivustoille
 • Pidä ohjelmistot ajan tasalla
  • Vanhat versiot haavoittuvia hyökkäyksille
  • Päivitä aina viimeisimpään versioon mahdollisimman pian

Lue myös:  ICO-tokeneiden ostaminen – opas aloittelijoille

Väärinkäytösten varhainen havaitseminen ICO-markkinoilla


ico

Alkuperäisen kolikon tarjoamisen (ICO) käynnistäminen voi olla tehokas tapa lohkoketjustartup-yritykselle kerätä varoja myymällä uusia kryptovaluutan tokeneita sijoittajille. ICO:n järjestäminen ja pyörittäminen tuo kuitenkin mukanaan huomattavia laillisia ja taloudellisia riskejä, jotka projektin luojien on oltava tietoisia.

Yksi merkittävä laillinen riski on arvopaperisääntelyn noudattamatta jättäminen. Monissa lainkäyttöalueilla ICO-tokenit katsotaan sijoituksellisiksi arvopapereiksi. Tokenien asianmukainen rekisteröimättä jättäminen tai sovellettavien arvopaperitarjouslakien noudattamatta jättäminen voi altistaa järjestäjät oikeudenkäynneille, sakoille ja jopa rikossyytteille. Kokeneeseen lainopilliseen neuvonantoon turvautuminen on välttämätöntä sääntelyvaatimusten navigoimiseksi.

Lisäksi kryptovaluuttamarkkinoiden luontainen volatiliteetti aiheuttaa merkittäviä taloudellisia riskejä. Token-hinnat voivat heilahdella dramaattisesti ennen ICO:ta, sen aikana ja sen jälkeen, etenkin jos laajemmat kryptovaluuttamarkkinat ovat karhumarkkinoita. Äkilliset token-arvon laskut heijastuvat huonosti ICO:hon, ja vihaiset sijoittajat voivat syyttää järjestäjiä projektin potentiaalin vääristelystä. Maltillisia väitteitä ylöspäin potentiaalista tulisi esittää.

Lopuksi järjestäjien omat varat ovat vaarassa, jos token menettää arvoaan. Järjestäjillä on usein hallussaan merkittäviä token-reserviä jatkuvan kehityksen rahoittamiseksi. Jos token-hinta romahtaa, budjetit voivat vaurioitua pahoin. Monet projektit ovat epäonnistuneet yksinkertaisesti sen takia, että laskeneet token-hinnat ovat heikentäneet perustajien budjetteja.

ICO:n järjestäminen tuo mukanaan merkittäviä laillisia ja taloudellisia riskejä, jotka liittyvät sääntelyn noudattamiseen, volatiileihin kryptovaluuttamarkkinoihin ja budjetointiin. Näiden riskien lieventäminen vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa perustajilta. Asianmukaisilla varotoimilla järjestäjät voivat onnistuneesti hallita ICO:n ja kerätä varoja lohkoketju-startupleihinsa.

Kuinka välttää huijaus-ICO

Alkuperäiset kolikkotarjoukset (ICOt) ovat tulleet suosituksi tavaksi kryptovaluutta-startupeille kerätä varoja myymällä uusia digitaalisia tokeneja sijoittajille. Jotkut ICOt kuitenkin osoittautuvat huijauksiksi tai petoksiksi, jotka varastavat sijoittajien rahat.

Näin tunnistat huijaavat ICO-projektit

Tutki tiimiä Arvioi whitepaperia Tarkista koodi Tunnista merkit
Huijaavilla ICOilla on tyypillisesti anonyymejä perustajia, ei aitoja LinkedIn-profiileja ja epämääräisiä kuvauksia tiimin kokemuksesta.

Kaivaudu perustajien taustoihin ja etsi varoitusmerkkejä.

Vale-ICOjen whitepaperit tyypillisesti joko plagioivat sisältöä muista whitepapereista, tekevät epärealistisia väitteitä tai niissä ei ole teknisiä yksityiskohtia projektista.

Lue tarkkaan tunnistaaksesi kopioitua tai liioiteltua tietoa.

Monissa huijaus-ICOissa ei ole koodivarastoa tai niissä on puutteellista koodia sovellukselle.

Tarkista GitHub ja muut koodivarastot varmistaaksesi että oikeaa koodia on olemassa.

Jotkut ICO-huijaukset ovat pyramidi- tai Ponzin rahastuksia, joiden tarkoitus on saada rahaa myöhemmiltä sijoittajilta maksaakseen aiempia.

Tarkkaile lupauksia taatuista korkeista tuotoista tai rekrytointi-/referraalikorvauksista.

Riskienhallinta ja ICO-sijoittaminen

Sijoittaminen alkuperäisiin kolikontarjouksiin (ICOihin) voi tuottaa valtavia tuottoja, mutta sisältää myös huomattavia riskejä.

Tässä vinkkejä riskien hallintaan ICO-sijoittamisessa

 1. Tutki tiimiä ja heidän taustojaan perusteellisesti arvioidaksesi heidän luotettavuutensa ja aikaisemman menestyksensä. Menestyneen taustan omaavat perustajat ovat vähemmän riskialttiita.
 2. Lue projektin whitepaper huolellisesti arvioidaksesi ehdotuksen ja tiekartan toteuttamiskelpoisuutta. Etsi teknisiä yksityiskohtia, älä pelkkää hypetystä.
 3. Tarkista onko avoimen lähdekoodin koodivarasto tarjolla tarkasteltavaksi. Koodin laadun arviointi auttaa hahmottamaan toteutettavuutta.
 4. Arvioi realistisesti projektin käyttötapausta ja kohdemarkkinaa. Massiiviset osoitettavissa olevat markkinat, kuten rahoitus tai tallennustila, ovat hyvä merkki.
 5. Arvioi tokenomiikkaa – tokenien jakoaikataulua, tarjontaa ja markkina-arvoa. Etsi tasapainoista ja reilua jakoa.
 6. Tarkasta käytettävä lohkoketju. Vakiintuneet alustat, kuten Ethereum, tarjoavat vakautta tuntemattomiin verrattuna.
 7. Arvioi likviditeettiä pörssilistauksien, lukitusaikojen ja vaihdettavuuden perusteella. Helppokäyttöisyys laskee riskejä.
 8. Hajauta sijoituksia useisiin ICOihin rajoittaaksesi yksittäiseen projektiin liittyviä riskejä.
 9. Sijoita vain ylimääräistä pääomaa, jonka olet valmis menettämään. ICOt ovat erittäin spekulatiivisia.

Tutkimalla perusteellisesti, hajauttamalla ja käyttämällä vain kulutettavissa olevaa pääomaa sijoittajat voivat hallita riskejä ja sijoittaa ICOihin viisaammin.

Lue myös:  Mitä ovat ICO ja Presales ja miten ne toimivat

Tee oma analyysi ICO-projektin tiimistä ja teknologiasta

CO:n (alkuperäisen kolikon tarjouksen) taustalla olevan tiimin ja teknologian arviointi on yksi tärkeimmistä vaiheista, kun määritetään kannattaako sijoittaa. Perusteellinen due diligence -selvitys voi auttaa välttämään sijoittamisen huijauksellisiin tai kyvyttömiin projekteihin.

Tutki tiimin taustoja

ICO:n perustajien, kehittäjien ja neuvojien pätevyydet ja meriitit antavat näkemystä projektin menestymisen mahdollisuuksista. Tutki jokaisen taustaa mukaan lukien:

 • Työkokemus – Onko tiimillä oleellista kokemusta lohkoketjuista, ohjelmistokehityksestä tai ICO:n toimialalta? Yrittäjyyskokemus on plussaa.
 • Tekninen asiantuntemus – Perustajilla ja kehittäjillä tulisi olla tietojenkäsittelytieteiden tutkintoja ja insinööritaitoja luvatun teknologian rakentamiseen.
 • LinkedIn-profiilit – Aitous varmennetut LinkedIn-profiilit suosituksineen rakentavat uskottavuutta ja verkostoja. Valvo irrallisia profiileja.
 • Aiemmat projektit – Onko tämä tiimi työskennellyt yhdessä menestyksekkäästi aiemmin? Epäonnistumiset tai tuntemattomat ovat varoitusmerkkejä.

Arvioi teknologian tavoitteita ja edistymistä

Whitepaperissa tulisi yksilöidä ICO:n kehittämä teknologia. Analysoi tätä suunnitelmaa ja edistymistä:

 • Toteutettavuus – Onko tiekartta realistinen ottaen huomioon teknisen laajuuden ja tiimin taidot? Monimutkaisemmat projektit vaativat kokeneemman tiimin.
 • Toimiva prototyyppi – Esillä oleva prototyyppi tai minimi toimiva tuote osoittaa todellista edistystä pelkkien ideoiden sijaan.
 • Github-aktiviteetti – Aktiiviset koodivarastot osoittavat kehitystyötä, ei vain lupauksia. Tarkista commit-lokit ja kontribuutioaktiviteetti.
 • Tekniset yksityiskohdat – Syvälliset tekniset selitykset viestivät tiimin todellisesta asiantuntemuksesta ja ymmärrettävistä tavoitteista.
 • Kaupallinen toteutettavuus – Kohdekäyttötapaukset ja markkinoillepääsystrategian tulisi olla selkeitä siitä, kuinka teknologia luo arvoa.

Perusteellinen tiimi- ja teknologia-analyysi vaatii teknistä osaamista ja tutkimuskykyjä. Mutta se tarjoaa todisteita viisaiden sijoituspäätösten tekemiseen ja ICO-huijausten välttämiseen. Jos nämä osa-alueet vaikuttavat kyseenalaisilta, kannattaa harkita kyseisen ICO:n välistämistä.

ICO vs. STO vs. IEO: erot ja riskit

Lohkoketjuprojekteilla ja startupeilla on käytössään useita eri varainhankintamalleja, joilla jokaisella on omat eronsa ja riskinsä:

ICO (Initial Coin Offering)

 • Myy tokeneja suoraan sijoittajille ja yleisölle.
 • Vähän sääntelyä, joten korkea riski sijoittajille.
 • Alttiita huijauksille ja pump and dump -kaavoille.

STO (Security Token Offering)

 • Myy arvopapereiksi rekisteröityjä tokeneja ja noudattaa sääntelyä.
 • Sijoittajansuoja arvopaperilakien kautta.
 • Pienempi joukko akkreditoituja sijoittajia.

IEO (Initial Exchange Offering)

 • Tokenit myydään kryptopörssin kautta.
 • Pörssi arvioi laadun.
 • Alainen pörssin säännöille ja tarjontarajoituksille.
 • Pörssin tarjoama likviditeetti.

ICOt tarjoavat korkean palkkion mahdollisuuden, mutta niissä ei ole sijoittajansuojaa. STOt noudattavat tarkemmin sääntelyä, mutta sijoittajajoukko on pienempi. IEOt tarjoavat pörssin arvioinnin ja likviditeetin, mutta tarjontarajoitukset voivat rajoittaa tuottoja. Hajauttamisen, sääntelyn ja likviditeetin välisten kompromissien arviointi on avainasemassa näitä malleja arvioitaessa.

Lue opas: Parhaat lompakot XRP:n hallintaan

Sijoittajan oikeudet ja velvollisuudet ICO-sijoituksissa


Sijoittaminen alkuperäiseen kolikon tarjoukseen (ICO) tuo mukanaan sekä sijoittajaa suojaavia oikeuksia että sijoittajan velvollisuuksia. Näiden oikeuksien ja velvollisuuksien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille, jotka harkitsevat sijoittamista ICOon.

Oikeuksien puolella, jos ICO on asianmukaisesti rakennettu ja noudattaa sääntelyä, sijoittajien pitäisi saada token-omaisuutta rahoituksen antamisen jälkeen. Sijoittajalla on oikeus saada ICO:n whitepaperissa luvatut tokenit, luvatulla määrällä ja ICO:n aikataulun mukaisesti. Sijoittajilla on myös oikeus varojensa turvalliseen säilytykseen escrow-tilillä ICO:n päättymiseen saakka, mikä estää varojen menetyksen tai varkauden.

Lisäksi sijoittajilla on oikeus läpinäkyvään kommunikointiin ICO-liikkeeseenlaskijan kanssa koko tarjousprosessin ajan sekä selkeisiin odotuksiin kerättyjen varojen käytöstä. Kaikista merkittävistä muutoksista ICO:n ehtoihin tai viivästyksistä tulee tiedottaa sijoittajille viipymättä virallisia kanavia pitkin.

Velvollisuuksien puolella sijoittajan vastuulla on tutkia ja arvioida ICO-sijoitusmahdollisuutta. Tämä sisältää whitepaperien lukemista, tiimin taustojen selvittämistä, projektin tiekartan toteuttamiskelpoisuuden arviointia sekä ICO-liikkeeseenlaskijan markkinointiväitteiden ja mainostamiensa kumppanuuksien pätevyyden tutkimista. Sijoittajien vastuulla on päättää, onko ICO:hon sijoittaminen tukemisen arvoista.

Sijoittajilla on myös vastuu ICO:sta saamiensa token-omaisuuksien yksityisavainten suojaamisesta ja hallinnasta. Jos yksityisavaimet katoavat, sijoittajilla ei ole mahdollisuutta saada tokenejaan takaisin. Krypto-omaisuuden säilytyksen parhaiden käytäntöjen noudattaminen on välttämätöntä.

ICO-sijoittajien on oltava tietoisia oikeuksistaan saada luvatut tokenit sekä heidän varojensa suojelusta, sekä velvollisuuksistaan arvioida ICO-mahdollisuutta perusteellisesti ja hallita token-omaisuutta turvallisesti. Tietoinen sijoittaja ylläpitää sekä oikeuksiaan että velvollisuuksiaan.

Yhteenveto

ICOt ovat nousseet suosituksi tavaksi krypto-startupeille kerätä varoja laskemalla liikkeelle uusia kryptovaluuttoja tai tokeneita. ICOihin liittyy kuitenkin useita merkittäviä riskejä, joista sijoittajien tulee olla tietoisia. Ensinnäkin ICOt toimivat lainsäädännöllisessä harmaalla alueella ilman sääntelyä ja valvontaa. Tämä tekee sijoittajat haavoittuviksi huijauksille, petoksille ja pumppaus-dumppaus-huijauksille.

Toisekseen monien ICO-projektien taustalla oleva teknologia on kokeellista ja todentamatonta. On suuri riski, että projekti epäonnistuu lunastamaan lupauksensa.

Kolmanneksi tokenien hinnat ovat erittäin spekulatiivisia ja volatiileja. Tokenien arvo voi pudota dramaattisesti ICOn jälkeen, mikä johtaa sijoittajien suuriin tappioihin.

Neljänneksi monet ICOt ovat läpinäkymättömiä eivätkä tarjoa sijoittajille whitepaperia, joka erittelisi projektin yksityiskohdat. Viidenneksi hakkerointi on jatkuva uhka, ja monet ICOt ovat kärsineet tietoturvaloukkauksista, jotka ovat johtaneet sijoittajien varojen varkauksiin.

Lisäksi monilla ICO-projekteilla ei ole kokenutta johtoryhmää tai kehittäjiä, mikä lisää epäonnistumisen riskiä. Myös uusien tokenien listautuminen kryptovaluuttapörsseihin on epävarmaa.

Yhteenvetona, vaikka ICOt tarjoavat mahdollisuuden korkeisiin tuottoihin, niihin liittyy myös huomattavia riskejä, ja sijoittajien tulisi tehdä perusteellista due diligenceä ennen osallistumista.

On erittäin suositeltavaa, että sijoittajat paneutuvat syvälliseen taustatyöhön ennen osallistumista ICO-rahankeruuseen ja punnitsevat tarkkaan siihen liittyvät riskit sekä mahdolliset tuotot. Vastuullinen ICO-sijoittaminen vaatii malttia, kriittistä ajattelua ja valmiutta sietää suurta epävarmuutta tuotoista.