Nokia: “Kohtuullinen tulos” 2023 viimeiseltä neljännekseltä

Markku Korhonen
| 4 min read

Nokia pääkonttori Espoossa. Kuva: Nokia

Tietoliikennealan yhtiö Nokia Oyj:n viimeisimmän taloudellisen katsauksen valossa vuoden 2023 viimeinen neljännes ja koko vuosi olivat haastavia, mutta samalla tarjosivat myös näkymiä tulevaisuuden elpymiselle.

Yhtiön liikevaihto koki laskua, erityisesti viimeisellä neljänneksellä, jolloin se pieneni 21 prosenttia edellisvuodesta ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta 5,7 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto 27 prosenttia 846 miljoonaan euroon.

Koko vuoden liikevaihto laski 8 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta.

Taloushaasteiden taustalla vaikuttivat makrotaloudellisen epävarmuuden jatkuminen ja operaattoreiden investointien hidastuminen. Vaikka toimintaympäristö säilyi haastavana, tilauskertymän vahvistuminen viimeisellä neljänneksellä nähtiin positiivisena merkkinä kysynnän mahdollisesta elpymisestä. Tämä voi viitata siihen, että markkinat alkavat toipua ja investoinnit saattavat kasvaa tulevina aikoina.

XTB mainosbanneri CTA

Nokia: Osakekohtainen tulos 0,12 euroa


Vertailukelpoinen bruttomarginaali viimeisellä neljänneksellä laski hieman, mutta matkapuhelinverkot- ja Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmien parantunut kannattavuus kompensoi osittain Teknologia-liiketoimintaryhmän heikompaa tulosta.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali laski 0,7 prosenttiyksikköä, mutta oli silti kohtuullinen ottaen huomioon liikevaihdon laskun. Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 10,7 prosenttia.

Osakekohtainen tulos viimeisellä neljänneksellä oli 0,10 euroa vertailukelpoisena ja -0,01 euroa raportoituna. Koko vuoden vertailukelpoinen laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa, kun taas raportoitu tulos oli 0,12 euroa. Viimeisimmän neljänneksen raportoidussa laimennetussa osakekohtaisessa tuloksessa oli huomioitava toimintamallin muutoksesta aiheutunut laskennallisten verosaamisten uudelleenmäärittäminen, jolla ei ollut kassavaikutusta.

Vaikka taloudelliset luvut heijastelevat haastavaa toimintaympäristöä, Nokia vahvisti kassavirtaansa, ja viimeisen neljänneksen vapaa kassavirta oli merkittävät 1,7 miljardia euroa positiivinen. Koko vuoden vapaa kassavirta oli 0,8 miljardia euroa, mikä osoittaa yhtiön kyvyn hallita rahoitustaan tehokkaasti vaikeissakin olosuhteissa.

LueNokia luo nahkaansa: Laajat muutokset, korkeammat tavoitteet

Nokia nostamassa osinkoa 0,13 euroon


Nokian hallitus reagoi tilanteeseen ehdottaen 0,13 euron osakekohtaista osinkoa ja käynnistäen 600 miljoonan euron arvoisen osakkeiden takaisinosto-ohjelman seuraavien kahden vuoden aikana. Tällaiset toimet voivat tukea osakkeenomistajien luottamusta ja tarjota lisäarvoa.

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi tulosta korostaen makrotaloudellisen toimintaympäristön vaikutusta ja korkeiden korkojen haastetta koko toimialalle. Lundmark kuitenkin näki myös myönteisiä merkkejä, erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä, jossa tilauskertymä parani merkittävästi viimeisellä neljänneksellä.

“Yksi strategiamme painopiste on myynnin kasvattaminen yritysasiakkaille. Edistyimme tässä hyvin vuonna 2023 kasvun ollessa 16 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Yritysasiakkaiden osuus on nyt yli 10 prosenttia liikevaihdostamme. Vahvaan vertailukauteen nähden liikevaihto kuitenkin laski 3 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Näemme edelleen erinomaisia mahdollisuuksia tässä asiakasryhmässä ja odotamme kasvun jatkuvan kaksinumeroisena vuonna 2024”, Lundmark sanoo Nokian tilipäätöstiedotteessa.

Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä otti useita positiivisia askeleita viimeisellä neljänneksellä uusien tilausten saamisessa internet-toimijoilta ja Yhdysvaltain hallinnon hankkeiden edistymisessä. Lundmark näki nämä signaalit merkkinä siitä, että liikevaihdon merkittävä kasvu voisi toteutua vuoden 2024 jälkipuoliskolla.

“Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän liikevaihdon kehityksessä oli edelleen haasteita viimeisellä neljänneksellä. Bruttomarginaali parani kuitenkin merkittävästi, mihin vaikutti ohjelmistojen aiempaa suurempi osuus myynnistä. Olimme luonnollisesti pettyneitä AT&T:n joulukuiseen päätökseen siirtyä pitkälti yhden toimittajan malliin radioverkoissa. Tämä päätös ei liittynyt tuotteidemme teknologiseen kilpailukykyyn, mistä kertoo myös viime vuosina merkittävästi kasvanut markkinaosuutemme radioverkoissa”, Lundmark sanoo.

Hän sanoo uskovansa vahvasti, että matkapuhelinverkoilla on oikea strategia, jonka avulla se voi kasvattaa markkinaosuutta, monipuolistaa asiakaskuntaansa sekä saavuttaa kaksinumeroisen liikevoittomarginaalin pidemmällä aikavälillä ja näin luoda arvoa osakkeenomistajillemme.

LueNokia menetti merkittävän tilauksen Yhdysvalloissa

Merkittäviä sopimuksia teknologiapuolella


Pilvi- ja verkkopalvelut -liiketoimintaryhmän vuosi oli vahva, vaikka liikevaihto laski hieman. Lundmark korosti liiketoimintaryhmän uudistamista tuote- ja palveluvalikoimassa sekä onnistumista ohjelmoitavien verkkojen kehittämisessä.

Teknologia-liiketoimintaryhmä solmi merkittäviä sopimuksia, mukaan lukien Applen, Samsungin ja Honorin kanssa. Lundmark oli tyytyväinen näihin saavutuksiin ja ilmoitti, että yhtiö on loppusuoralla toisissa merkittävissä sopimusneuvotteluissa Kiinassa. Näiden sopimusten myötä älypuhelinlisenssien uusimissykli saatiin päätökseen, tuoden liiketoimintaryhmälle taloudellista vakautta pitkäksi ajaksi.

Viimeisen neljänneksen merkittävistä saavutuksista Lundmark nosti esiin 1,7 miljardin euron vapaan kassavirran. Tämä saavutettiin käyttöpääoman parantumisen ja lisenssisopimuksen osittaisen ennakkomaksun ansiosta. Nettokassa oli vuoden lopussa vahva, 4,3 miljardia euroa.

Lundmark näki vuoden 2023 haasteiden jatkuvan myös vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, erityisesti ensimmäisellä neljänneksellä. Hän kuitenkin uskoi vahvaan kasvuun Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmässä koko vuoden osalta.

Hän odotti myös investointitahdin normalisoitumista Intiassa ja uskoi AT&T:n päätöksen tuovan haasteita Matkapuhelinverkkojen liikevaihdolle vuonna 2024. Lundmark kuitenkin oletti bruttomarginaalin paranevan entisestään ja saavansa lisähyötyjä kustannussäästöohjelmasta vuoden toisella puoliskolla.

Koko Nokian osalta Lundmark antoi arvion vuoden 2024 vertailukelpoisesta liikevoitosta, jonka odotetaan olevan 2,3–2,9 miljardia euroa. Tavoitteena on myös parantaa vapaata kassavirtaa, jotta se olisi 30–60 prosentin vertailukelpoisesta liikevoitosta.

Nokia ja Oppo sopivat patenttiriitansa


Nokia Oyj ilmoitti äskettäin solmineensa monivuotisen patenttien ristiinlisensointisopimuksen kiinalaisen älypuhelinvalmistajan, Oppon, kanssa. Sopimuksen mukaan Oppo suorittaa Nokialle lisenssimaksuja, mukaan lukien takautuvat maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta, usean vuoden ajan. Tämä sopimus kattaa Nokian perustavanlaatuiset keksinnöt, erityisesti liittyen matkapuhelinteknologioihin.

Tiedotteessa kerrotaan, että tämä sopimus ratkaisee kaikki vireillä olevat patenttioikeudenkäynnit Nokian ja Oppon välillä maailmanlaajuisesti. Sopimuksen yksityiskohdat on merkitty luottamukselliseksi, eikä niitä ole jaettu julkisuuteen.

”Olemme iloisia päästyämme Oppon kanssa sopimukseen, joka heijastaa molemminpuolista kunnioitusta kummankin yhtiön immateriaalioikeuksia kohtaan sekä Nokian merkittäviä T&K-investointeja ja panostuksia avoimien teknologiastandardien kehitykseen. Oppo on yksi maailman johtavista älypuhelinmarkkinan toimijoista ja odotamme innolla yhteistyötä tuodaksemme lisää innovaatioita kuluttajille ympäri maailman. Uusi sopimus – yhdessä muiden suurten älypuhelinvalmistajien kanssa viimeisen vuoden aikana solmimiemme sopimusten kanssa – tarjoaa lisensointiliiketoiminnallemme taloudellista vakautta pitkäksi ajaksi”, sanoi Teknologia-liiketoimintaryhmän johtaja Jenni Lukander Nokian tiedotteessa.

Yli 20 000 patenttiperhettä


Sopimus on linjassa Nokian aiempien julkistusten kanssa Teknologia-liiketoimintaryhmän pitkän aikavälin näkymistä. Yhtiö aloittaa sopimuksen liikevaihdon kirjaamisen vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, sisältäen takautuvat maksut patenttioikeudenkäyntien ajalta. Nokian Teknologia-liiketoimintaryhmä suuntaa nyt älypuhelinlisenssien uusimissyklin loppuun ja pyrkii laajentamaan liiketoimintaansa uusille alueille, kuten autoteollisuudessa, kuluttajaelektroniikassa, esineiden internetissä (IoT) ja multimediassa.

Nokia tunnetaan yhtenä matkaviestintäalan johtavista patenttiportfolioiden omistajista. Yhtiö on tehnyt yli 140 miljardin euron tutkimus- ja kehitysinvestoinnit vuodesta 2000 lähtien ja omistaa yli 20 000 patenttiperhettä, joista yli 6 000 liittyy 5G-standardin essentiaalipatentteihin. Nokia noudattaa avoimien standardien periaatteita ja tarjoaa lisenssejä oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin (FRAND) ehdoin laitevalmistajille.

Tällä pyritään edistämään innovointia ja helpottamaan muiden yritysten pääsyä teknologioihin ilman merkittäviä omia investointeja standardien kehittämiseen.