Rank #1
Bitcoin kurssi – Reaaliaikainen BTC kurssi EUR ja USD

Bitcoin

BTC
$50,865.00
-2.20%

Bitcoin currently traded at $50,865.00 price, we update this information in real time. Over the past 24 hours it changed from $52,011.38 to $50,865.00. Currently Bitcoin is ranked as #1 in our chart. The total supply of Bitcoin is 19,633,950.00

Katso reaaliaikainen Bitcoin kurssi tältä sivulta. Voit seurata Bitcoinin kurssia eri kryptopörssien markkinatilanteen mukaan ja päivittäisen kurssiseurannan lisäksi näet kurssimuutokset myös viikko-, kuukausi-, ja vuositasolla. Bitcoin on maailman suurin ja ensimmäinen kryptovaluutta. Maailman johtava kryptoalan uutissivusto Cryptonews palvelee lukijoita nyt myös Suomeksi – tutustu tarjontaamme näiltä sivuilta! 

Bitcoin kurssi – EUR ja USD

Bitcoinin kurssiin vaikuttavat monet tekijät. Teknisellä puolella sijoittajat seuraavat teknisiä indikaattoreita, kuten hinta- ja volyymikehitystä, jotka voivat antaa vihjeitä tulevasta kurssikehityksestä. Makrotaloudelliset näkökohdat, kuten inflaatio, talouskasvu ja korkotasot, voivat myös vaikuttaa Bitcoinin arvoon. Lisäksi sijoittajien psykologia ja instituutioiden osallistuminen, kuten pörssiyhtiöiden ja rahoituslaitosten, voivat vaikuttaa Bitcoinin hintaan.

Bitcoinin kurssi on noussut huomattavasti syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana. Lähestyvä puoliintuminen ja Yhdysvalloissa hyväksytyt Bitcoin ETF -rahastot ovat osaltaan vaikuttaneet noususuhdanteeseen.

Bitcoinin arvo muodostuu monimutkaisesta yhdistelmästä teknisiä analyysejä, sijoittajien psykologiaa ja markkinoiden yleistä tilannetta. Tekniset indikaattorit, kuten liukuva keskiarvo ja RSI (Relative Strength Index), voivat tarjota näkemyksen siitä, mihin suuntaan Bitcoinin kurssi saattaa kehittyä tulevaisuudessa.

Bitcoin kurssi ja markkina-arvo elää kokoajan markkinatilanteen mukaan. Tavanomaiset valuuttakauppamarkkinat (Forex trading) tai osakemarkkinat eivät käy kauppaa vuorokauden ympäri, mutta nopeasti liikkuvilla kryptomarkkinoilla tämä on mahdollista. Bitcoinin arvo on noussut vuoden 2024 alussa ja nousun odotetaan jatkuvan edelleen kevään edetessä.

bitcoin logo suomi

Miten Bitcoinin kurssi muodostuu?

Bitcoinin kurssi on riippuvainen useiden tekijöiden yhteissummasta. Siihen vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan lisäksi sen rajallinen tarjonta, historiallinen menestys ja kasvava suosio sijoituskohteena. Bitcoinin hinta on noussut merkittävästi sen alkuvuosista, ja sen markkina-arvo kilpailee perinteisten valuuttojen kanssa. Tämä johtuu osittain siitä, että tämän alkuperäisen krypton tarjonta on rajoitettu 21 miljoonaan yksikköön, ja arviolta 3-4 miljoonaa bitcoinia on kadonnut vuosien varrella, joka osaltaan pienentää sijoittajien mielissä kiertoon tulevien kolikoiden määrää. Bitcoinin arvo on luonnollisesti sitä korkeampi mitä vähemmän kolikoita on liikkeellä.

Bitcoinin kurssiin vaikuttavat myös käytännön seikat, kuten sen käytön yleistyminen maksuvälineenä Suomessa ja maailmalla. Bitcoinin kurssin tulevaisuuden näkymät ovat jatkuvan spekulaation ja lukuisien tuntemattomien tekijöiden säätelemiä, ja sijoittajat seuraavat tarkasti makrotaloudellisia muutoksia, sääntelypäätöksiä ja teknologisia innovaatioita.

Lue kaikki Bitcoin uutisemme

bitcoin kurssi

Miten Bitcoinin kurssi muodostuu?

Bitcoinin hinta muodostuu monimutkaisen prosessin myötä, johon vaikuttaa useita tekijöitä, ja se heijastaa markkinoiden dynamiikkaa, käyttäjien luottamusta ja yleistä taloudellista ilmapiiriä.

Listaamme tässä muutamia keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat tämä ensimmäisen kryptovaluutan arvonmuodostukseen:

  • Kysyntä ja tarjonta: Bitcoinin tarjonnan rajoitus on yksi sen perustavanlaatuisista piirteistä. Satoshi Nakamoto määritteli, että Bitcoinia tullaan koskaan luomaan enintään 21 miljoonaa kappaletta. Tämä rajallinen tarjonta voi luoda niukkuuden tunteen ja lisätä kysyntää, mikä voi vaikuttaa positiivisesti valuutan arvoon.

  • Markkinoiden luottamus: Käyttäjien ja sijoittajien luottamus on olennainen osa arvonmuodostusta. Turvallisuus, läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat tekijöitä, jotka voivat vahvistaa tai horjuttaa sen mainetta. Esimerkiksi onnistuneet turvallisuustoimenpiteet tai merkittävät haittaohjelmaiskut voivat vaikuttaa käyttäjien luottamukseen ja siten Bitcoin kurssiin.

  • Inflaatio ja taloudellinen ympäristö: Makrotaloudelliset tekijät, kuten inflaatio ja talouskasvu, voivat vaikuttaa Bitcoin BTC kurssin muodostukseen. Monet sijoittajat näkevät Bitcoinin inflaation suojana, sillä sen tarjonta on ennalta määrätty ja se ei ole hallituksen tai keskuspankin kontrolloima.

  • Markkinasentimentti: Sijoittajien mieliala ja yleinen markkinasentimentti voivat vaikuttaa merkittävästi Bitcoin kurssiin. Positiiviset uutiset, kuten instituutioiden osallistuminen tai lainsäädännölliset myönteiset muutokset, voivat nostaa markkinahenkeä ja lisätä tämän kryptovaluutan kysyntää.

  • Teknologiset parannukset: Bitcoinin teknologiset parannukset, kuten skaalautuvuus- tai tietoturvaupgrades, voivat vaikuttaa sen käytettävyyteen ja houkuttelevuuteen. Bitcoinin hinta voi nousta uusien innovaatioiden myötä, jotka tarjoavat käyttäjille paremman kokemuksen ja vahvistavat sen asemaa digitaalisena valuuttana.

  • Geopoliittiset tapahtumat: Bitcoin BTC kurssi on herkkä geopoliittisille tapahtumille. Säädösmuutokset tai hallitusten suhtautuminen kryptovaluuttoihin, voivat vaikuttaa arvonmuodostukseen. Esimerkiksi tiukemmat säädökset voivat aiheuttaa lyhytaikaista epävarmuutta ja vaikuttaa sen arvoon.

Bitcoinin arvonmuodostus on siis monimutkainen kokonaisuus, jossa taloudelliset, teknologiset ja psykologiset tekijät vaikuttavat toisiinsa. 

Kryptoalan suurin Podcast kirjasto löytyy tästä: Cryptonews Podcastit

Bitcoin (BTC) kurssin historia

Bitcoin kurssin historia on kiehtova matka halki ajan, alkaen sen nöyrästä alkupisteestä vuonna 2009. Bitcoinin perustaja, tuntematon henkilö tai ryhmä nimeltään Satoshi Nakamoto, loi tämän hajautetun digitaalisen valuutan tarjoten vaihtoehdon perinteisille keskuspankkien hallinnoimille valuutoille.

Vuoden 2009 alussa Bitcoinin kurssi oli käytännössä olematon, koska sillä ei ollut vakiintunutta markkina-arvoa. Ensimmäiset kaupat toteutettiin, mutta Bitcoin kurssi pysyi vaatimattomana. Vuonna 2010 tapahtui kuitenkin jotain merkittävää, kun ohjelmoija Laszlo Hanyecz suoritti ensimmäisen dokumentoidun Bitcoin-ostoksen, tilaten kaksi pizzat 10 000 Bitcoinilla. Bitcoinin hinta oli tuolloin puoli centtiä. Tämä päivämäärä, 22. toukokuuta, tunnetaan nykyisin Bitcoin Pizza Day:na. Voit tarkistaa Bitcoin Pizza Index sivulta miten kyseisen pizzan hinta muodostuu Bitcoin kurssin ollessa nykyisissä voimissaan.  

Vuoteen 2011 mennessä Bitcoinin kurssi alkoi nousta, ja se saavutti ensimmäisen merkittävän arvonnousun. Tämä kiinnitti sijoittajien ja yleisön huomion, mikä johti kasvavaan kiinnostukseen Bitcoinia kohtaan. Vuoden 2013 loppuun mennessä Bitcoinin kurssi oli noussut yli 1 000 dollariin, luoden valtavan hypen ja spekulaation ympärille.

Vuoden 2014 alkupuolella Bitcoinin arvo koki merkittävän laskun, osittain johtuen Mt. Gox -pörssin romahduksesta. Tämä herätti keskustelua valuutan vakavuudesta ja kestävyydestä.

Seuraavina vuosina Bitcoinin kurssi heilahteli usein, kokeillen uusia huippuja ja koettaen selviytyä markkinoiden vaihteluista. Vuosikymmenen lopulla Bitcoin BTC kurssi nousi jälleen, ja vuoden 2020 loppuun mennessä se ylitti 20 000 dollarin rajapyykin.

Bitcoinin kurssin historia on siis täynnä käänteitä, kukoistuksia ja haasteita, mutta se on samalla ollut pioneeri ja avannut tien monille muille kryptovaluutoille. Bitcoinin kurssi ei ole vain taloudellinen mittari vaan myös tarina digitaalisen vallankumouksen alkumetreiltä, joka jatkaa kehittymistään edelleen.

Bitcoinin kurssin historia

Vuosi Hinta
2010 $0,74 / BTC
2011 $26,90 / BTC
2013 $1 127/ BTC
2017 $14 879 / BTC
2019 $3 813 / BTC
2021 $61 837 / BTC
2022 $16 604 / BTC
2023 $37 344 / BTC

Miten Bitcoin louhinta vaikuttaa sen kurssiin?

Bitcoinin louhinta on vaikuttanut merkittävästi bitcoinin arvoon. Aluksi louhijat olivat pääasiassa yksittäisiä toimijoita, jotka myivät louhimansa bitcoinit markkinoille, luoden näin laskupainetta kurssille. Nykyään tilanne on kuitenkin toinen, sillä louhinta on muuttunut ammattimaiseksi ja suurten louhintafarmien hallitsemaksi toiminnaksi.

Louhijat ovat kasvaneet jopa miljardiluokan yrityksiksi, ja ne harvoin myyvät louhimiaan bitcoineja heti. Tämä vähentää negatiivista painetta kurssille, sillä louhijat voivat pitää kolikoitaan sijoituksena odottaen parempaa markkinatilannetta. Tämän tiedostavat sijoittajat ovatkin löytäneet Bitcoinista pitkäaikaisen sijoituskohteen, jonka varaan on helppoa rakentaa oman tai asiakkaan salkun vakavaraisuutta, vaikka yleisesti ottaen kryptovaluutat ovatkin varsin herkkiä markkinoiden heilahteluille.

Bitcoin kurssimuutokset vaikuttavat myös louhijoihin. Esimerkiksi vuoden 2022 karhumarkkina johti monien pörssilistattujen louhintafarmien konkurssiin, kun Bitcoin kurssi laski merkittävästi. Tämä heijastaa kurssin ja louhijoiden välisen vuorovaikutuksen monimutkaisuutta.

Hashrate eli louhintateho on ollut jatkuva kasvusuunta, vaikka Bitcoinin kurssi on vaihdellut. Vaikka perinteisesti on väitetty, että kasvava hashrate voisi viitata kurssin nousuun, tämä yhteys ei ole suoraviivainen. Louhijat investoivat pitkäaikaisesti Bitcoin-verkkoon, mutta kurssin laskiessa ne voivat joutua myymään bitcoinejaan, mikä voi laskea kurssia entisestään.

Sijoittajille on suositeltavaa seurata hashraten kehitystä, sillä sen kasvu voi viitata siihen, että useat toimijat uskovat pitkän aikavälin arvonnousuun ja ovat valmiita sijoittamaan merkittäviä summia Bitcoin-verkon infrastruktuuriin. Tämä näkymä voi tarjota sijoittajille lisäluottamusta Bitcoinin pitkän aikavälin potentiaaliin.

Osansa peliin tuovat myös ns. pilvilouhijat, eli erilaiset projektit, joiden avulla kenen tahansa on mahdollista osallistua Bitcoin louhintaan.

Bitcoinin arvo ja sen tulevaisuus

Bitcoinin kurssi ja sen tulevaisuus on kiinnostuksen kohde monille sijoittajille ja markkinatarkkailijoille, mutta ennustaminen on aina haastavaa. Useat tekijät voivat vaikuttaa Bitcoinin kurssiin, ja näitä tekijöitä on monia. Voit tarkastella eri kryptovaluuttojen kursseja ja markkinatilannetta sivuiltamme: Kryptovaluutat.

Bitcoinin lohkojen puoliintuminen

Bitcoin lohkopalkkioiden puoliintuminen tapahtuu noin neljän vuoden välein. Tämä tapahtuma vähentää uusien bitcoinien tuotantoa puoleen ja voi historiallisten trendien mukaan liittyä kurssinousuun. Puoliintuminen vähentää uusien bitcoinien määrää, mikä voi luoda tarjontapainetta ja mahdollisesti nostaa kurssia, kun kysyntä pysyy vakaana tai kasvaa.

Maailmantalouden liikkeet

Bitcoin kurssi voi reagoida maailmantalouden suuriin liikkeisiin. Esimerkiksi inflaatio, talouden epävakaus tai valuuttakriisit voivat johtaa siihen, että sijoittajat etsivät turvaa vaihtoehtoisista sijoituskohteista, kuten kullasta tai bitcoineista. Näissä tilanteissa Bitcoinin kurssi saattaa kokea nousua, kun sijoittajat turvautuvat siihen arvon säilyttämiseksi.

Tutustu oppaisiimme: Cryptonews Suomi oppaat

bitcoin kurssi

Mikä on Bitcoin?

Bitcoin on hajautettu digitaalinen valuutta, joka lanseerattiin vuonna 2009 tuntemattoman Satoshi Nakamoto -nimimerkin takaa. Se toimii hajautetun lohkoketjuteknologian, eli lohkoketjun, avulla, joka mahdollistaa siirtojen varmennuksen ilman keskitettyä tahoa, kuten pankkia tai hallitusta. Bitcoinin ainutlaatuisuus perustuu sen hajautettuun luonteeseen, rajoitettuun tarjontaan ja pseudonyymiyteen.

Bitcoinin juuret juontavat vuoteen 2008, kun nimimerkki Satoshi Nakamoto julkaisi sen perusajatukset kryptografian ystävien ja erityisesti Cypherpunks -nimisen yhteisön keskuudessa. Seuraavana vuonna, tammikuussa 2009, ensimmäinen bitcoin-lohko louhittiin, ja Bitcoin-verkko näki päivänvalon.

Valuutan perusperiaate on hajautetussa lohkoketjussa, joka on avoin ja julkinen tietokanta, joka tallentaa kaikki bitcoin-siirrot. Tämä teknologia mahdollistaa siirtojen varmennuksen hajautetusti, ilman keskitettyä valvontaa. Käyttäjät voivat lähettää bitcoineja toisilleen ilman perinteisiä välikäsiä, kuten pankkeja.

Bitcoinin hinta ja kryptopörssien erot

Monet aloittelevat kryptosijoittajat ovat huomanneet, että Bitcoin kurssi esiintyy eri tavalla eri kryptopörsseissä. Siinä missä moni muu sivusto listaa vain keskiarvoisen kurssin, Cryptonews Suomi ottaa huomioon myös eri pörssien hintavaihtelut. Eri kryptopörssien hintaseurantaa Bitcoinin ja muiden osalta voi tarkastella tästä: Kryptovaluuttakurssit.

Kryptovaluuttojen hintaeroja eri pörsseissä esiintyy usein, ja tämä ilmiö tunnetaan nimellä “arbitraasi”. Syitä tähän voivat olla muun muassa pörssien erilaiset likviditeettiolosuhteet, kaupankäyntivolyymit ja paikalliset sääntelykäytännöt.

Erilaiset hintatarjoukset voivat johtua myös siitä, miten kukin pörssi toteuttaa kaupankäynnin, millaiset maksut ja palkkiot ovat voimassa sekä siitä, miten ne hoitavat kaupankäynnin toteutuksen. Tämä mahdollistaa tilaisuuden hyödyntää hintaeroja, kun sijoittajat ostavat edullisemmin hinnoiteltuja Bitcoineja yhdellä pörssillä ja myyvät niitä kalliimmalla toisella.

Kryptopörssien hinnanerot voivat olla myös merkki markkinoiden epätehokkuudesta, ja ne voivat tasoittua ajan myötä, kun uudet kaupankäyntistrategiat ja teknologiset ratkaisut kehittyvät. Bitcoin kurssi reaaliajassa saattaa vaihdella pörsseittäin, joten sijoittajien kannattaa seurata useampia pörssejä parhaiden tilaisuuksien huomioimiseksi.

Bitcoinin kurssi on moniulotteinen ilmiö, joka heijastelee laajempaa taloudellista ja teknologista kehitystä maailmanlaajuisesti. Bitcoin, maailman ensimmäinen hajautettu digitaalinen valuutta, esiteltiin vuonna 2009. Sen arvonkehitystä on leimannut voimakas volatiliteetti, joka on ollut seurausta muun muassa sääntelymuutoksista, teknologisista parannuksista ja yleisestä markkinatilanteesta.

Bitcoinin arvo perustuu sen hajautettuun luonteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että se toimii ilman keskitettyä hallintaa. Lisäksi Bitcoinin tarjonta on rajoitettu, sillä on ennalta määrätty enimmäismäärä, mikä on 21 miljoonaa Bitcoinia. Tämä tarjoaa valuutalle inflaation suojan, mikä on yksi sen vetovoimatekijöistä sijoittajien silmissä.

Bitcoinin kurssikehitys on ollut vaikuttavaa, ja se on saavuttanut merkittävän aseman digitaalisena kultana ja vaihtoehtoisena sijoituskohteena. Historialliset tapahtumat, kuten Mt. Gox -pörssin romahdus vuonna 2014 ja Kiinan viranomaisten toimet kryptovaluuttoja kohtaan, ovat testanneet Bitcoinin kestävyyttä ja aiheuttaneet voimakkaita kurssivaihteluita.

Bitcoinin tulevaisuuden näkymät ovat jatkuvan spekulaation ja monien tuntemattomien tekijöiden varassa. Sijoittajat seuraavat tiiviisti markkinoita odottaen merkkejä makroekonomisista muutoksista, sääntelypäätöksistä ja teknologisista innovaatioista, jotka voivat vaikuttaa Bitcoinin kurssiin. Vaikka Bitcoinin tulevaisuus on epävarma, sen ainutlaatuiset ominaisuudet ja kasvava hyväksyntä voivat jatkaa sen vahvistamista tulevina vuosina.

FAQ – UKK

Kysymys: Voiko Bitcoineilla rikastua?
Vastaus: Bitcoinin arvo on vaihdellut voimakkaasti sen olemassaolon aikana, ja jotkut ihmiset ovat onnistuneet hyödyntämään näitä hintavaihteluita tekemällä voittoa. Joillekin tämä on tarkoittanut merkittävää taloudellista hyötyä, mutta toisille se on saattanut aiheuttaa suuria tappioita.

Bitcoinin potentiaali rikastua riippuu monista tekijöistä, kuten siitä, milloin ja mihin hintaan olet ostanut Bitcoinia, kuinka paljon olet sijoittanut, kuinka kauan olet pitänyt sijoituksesi ja yleisestä markkinatilanteesta.

Lähteet