. 15 min read

Mikä on Bitcoin ETF? Lue ETF rahasto-opas 2024

Bitcoin ETF opas

Bitcoin ETF rahastot ovat uusia pörssissä noteerattuja rahastoja. Tämä Bitcoin ETF opas kertoo sinulle kaiken, mitä tästä uuden ajan arvopaperista tulee tietää ennen siihen sijoittamista. Pitkään odotettu Bitcoin ETF näki päivänvalon keskiviikkona 10. tammikuuta 2024, kun Yhdysvaltojen rahoitusalan vahtikoira, SEC, hyväksyi tämän uuden sijoitusvälineen markkinoille.

Bitcoin-ETF:t ovat uusi tapa käydä kauppaa ja sijoittaa kryptoteknologiaan, ja ne nousivat otsikoihin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Näiden rahastojen kannattajat kuvailevat tämän tunnetun sijoititusinstrumentin kryptovaihtoehtoja työkaluiksi Bitcoinin käyttöönoton edistämiseksi. Rahastojen myötä yhä useampi voisi sijoittaa siihen, joten se toimii oikopolkuna sijoittajien tutustuttamiseen kryptojen koko potentiaaliin.

Mikä on Bitcoin ETF?


Bitcoin ETF on erityinen pörssinoteerattu rahasto, joka pyrkii seuraamaan Bitcoinin arvoa. Bitcoin ETF -rahastoja on kahdenlaisia: spot-tyyppisiä, jotka seuraavat Bitcoinin reaaliaikaista hintaa, ja futuuripohjaisia, jotka perustuvat Bitcoinin tulevaisuuden hintoihin. Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita säätelevä SEC hyväksyi spot-tyyppiset Bitcoin ETF -hakemukset tammikuussa 2024.

Jos Yhdysvaltain Bitcoin ETF ei ole vaihtoehto, myös Suomesta voi hankkia vastaavia tracker-tuotteita. Bitcoin ETF tarjoaa useita etuja perinteiseen Bitcoin-sijoittamiseen nähden, mutta on tärkeää olla tietoinen myös ETF-sijoittamisen mahdollisista haittapuolista. Viime vuosina markkinoille on lanseerattu runsaasti erilaisia krypto-ETF -tuotteita.

Bitcoin ETF:n myötä on herännyt keskustelu myös Ethereum ETF -rahastojen laillistamisesta.

Mikä on pörssinoteeratut rahasto, eli ETF?


Pörssinoteeratut rahastot (eng. Exchange-Traded Funds) ovat hyvin tunnettuja sijoitusvälineitä, eivätkä ne ole ennen olleet yhteydessä Bitcoiniin tai muihin kryptoihin. Sijoitusvälineenä nämä rahastot ovat olleet läsnä rahoitusmarkkinoilla jo yli kahden vuosikymmenen ajan, ja ne ovat yhdistäneet noin 1 miljardia dollaria hallinnoitua omaisuutta kaikkien saatavilla oleviksi indeksirahastoiksi. Niitä lanseerataan vuosittain satoja lisää.

Pörssissä noteerattu rahasto on rahasto tai arvopaperi, jota käytetään kohde-etuuden, kuten kullan tai vaikkapa vihreää sähköä tuottavien yritysten hintojen seuraamiseen. ETF:t voivat siis olla niin sanottuja “perinteisiä” omaisuuseriä, kuten kultaa tai öljyä, muita hyödykkeitä, joukkovelkakirjoja, osakkeita ja nyt vihdoin jopa kryptovaluuttoja, kuten Bitcoin.

ETF-rahastojen tehtävänä on niin sanotusti mahdollistaa perustaa seurattavan omaisuuden säilytykselle, minkä jälkeen lasketaan liikkeeseen osakkeita, joita ostamalla sijoittavat voivat vahvistaa näiden varojen omistajuuden. Pörssinoteeratut rahastot käyttäytyvät samalla tavalla kuin perinteiset osakkeet, ainakin siinä mielessä, että niillä voidaan käydä kauppaa tavallisissa pörssissä.

Niiden suosion kasvu johtuu paljolti niiden havaitusta myynti- ja ostopotentiaalista sekä niiden tarjoamasta kiinteästä likviditeetistä. Sijoittajalle, joka aikoo ostaa vaikkapa kultaa ETF:nä, ne tarjoavat usein helpomman vaihtoehdon kuin itse omaisuuserien suora omistajuus ja kaupankäynti niillä.

Miten Bitcoin ETF toimii?


Koska Bitcoin ETF on vielä niin tuore tulokas markkinoilla, sen todellisista mahdollisuuksista on joitain väärinkäsityksiä. Ihan ensimmäiseksi on ymmärrettävä, kuinka ETF:t luodaan, mukaan lukien Bitcoiniin perustuvat versiot:

Luotavan rahaston säilytysyhteisö (yleensä pankki, omaisuudenhoitoyhtiö tai jopa kryptovaluuttapörssi, kuten OKX) kerää sijoitettavat varat sijoittajilta ja ostaa niillä osakkeita, jotka liittyvät kyseiseen kohde-etuuteen. Esimerkiksi:

 • ETF voi koostua vihreää energiaa tuottavista yrityksistä, joiden osakkeiden hintakehitystä rahasto seuraa
 • Kulta-ETF voi joko sisältää kullankaivuuseen ja/tai kultakoruihin erikoistuvien yritysten osakkeita, jne.

Osapuolia, jotka ovat vastuussa näiden rahastojen sisältämien kohde-etuuksien ostamisesta, kutsutaan valtuutetuiksi osallistujiksi. Nimenomaan Bitcoinin tapauksessa tämä säilytysyhteisö ostaa positioita Bitcoinista tai sen futuurisopimuksista käyttämällä sijoittajan varoja.

Valtuutetut ETF-rahaston ylläpitäjät jakavat varat sijoittajille vastineeksi heidän sijoituksestaan indeksiin. Näiden osakkeiden arvo on verrannollinen tarjoajien vastaanottamien varojen arvoon. Tämän perusteella sijoittajat ottavat osakkeenomistajien roolin rahastossa ilman, että heistä tulee seurattavan kohde-etuuden, olipa kyseessä kulta tai Bitcoin, todellisia omistajia.

Grayscalen toimitusjohtaja Michael Sonnenshein vaatii markkinoille laajempia sijoitusmahdollisuuksia Bitcoinille. Erityisesti hän korostaa julkisten optioiden integroimista Bitcoinin spot-ETF:ien tarjontaan. Tämä voi tulevaisuudessa tuoda täysin uusia ulottuvuuksia nyt toiminnassa oleviin Bitcoin ETF-rahastoihin.

OKX mainosbanneri CTA

Mitä eroa on spot- ja futuuripohjaisella Bitcoin ETF:llä?

Kryptoihin liittyvillä pörssimarkkinoilla on kaksi päätyyppiä rahastoja: Spot Bitcoin ETF ja Futuuripohjainen Bitcoin ETF. Molemmat näistä rahastoista pyrkivät seuraamaan Bitcoinin kurssikehitystä. Seuraavaksi tarkastellaan näiden kahden välisiä eroja.

Spot Bitcoin ETF

Spot Bitcoin ETF on rahasto, joka omistaa ja säilyttää fyysisiä bitcoineja. Rahasto-osuuksien arvo vaihtelee suoraan Bitcoinin spot-kurssin mukaisesti. Spot Bitcoin ETF tarjoaa helpon ja suoraviivaisen tavan osallistua Bitcoinin kurssinousuun.

Rahaston hallinnoija vastaa bitcoinien turvallisesta säilytyksestä esimerkiksi kylmälompakoissa tai käyttää erillistä säilytyspalvelua. Sijoittajan ei tarvitse huolehtia bitcoinien säilytyksestä, ja rahasto-osuuden ostaja ei omista suoraan bitcoineja, vaan ainoastaan osuuden rahastosta.

Futuuripohjainen Bitcoin ETF

Futuuripohjainen Bitcoin ETF ei omista bitcoineja suoraan. Kuten nimestä voi päätellä, rahasto sijoittaa Bitcoin-futuureihin, jotka ovat johdannaisia. Nämä futuurit ovat sopimuksia Bitcoinin ostamisesta ja myymisestä tiettyyn hintaan tiettynä tulevaisuuden ajankohtana.

Ensimmäiset Bitcoin-futuurit tulivat markkinoille vuonna 2017, ja ensimmäinen futuuripohjainen Bitcoin ETF-rahasto lanseerattiin Yhdysvalloissa vuonna 2021. Bitcoin-futuurit seuraavat suurimpien pörssien kursseja, joten niiden hinta noudattelee lähes identtisesti Bitcoinin markkinahintaa.

Futuuripohjainen rahasto on rakenteeltaan monimutkaisempi kuin spot. Siinä voi olla myös vipuvaikutusta (esim. 2x, 3x), mikä ei ole mahdollista spot:issa.

Spot vai futuuripohjainen Bitcoin ETF – kumpi on parempi?

Sekä Spot Bitcoin ETF, että futuuripohjaisilla Bitcoin ETF -rahastoilla on omat vahvuutensa, ja valinta riippuu sijoittajan mieltymyksistä. Regulaatiot voivat myös asettaa rajoituksia valinnalle; esimerkiksi ennen tammikuuta 2024 Yhdysvalloissa sijoittaminen oli mahdollista vain futuuripohjaisiin tuotteisiin.

Yleisesti ottaen spot rahastot tarjoavat yksinkertaisen ja suoraviivaisen tavan sijoittaa bitcoiniin, kun taas futuuripohjainen rahasto käy kauppaa futuureilla, joissa on erääntymispäivä ja muita eroavaisuuksia.

Lisäksi on olemassa kolmas vaihtoehto: geneerinen rahasto, joka sijoittaa kryptoalan yrityksiin, kuten Coinbase, Microstrategy tai bitcoin-louhintayritykset. Tällaisen Bitcoin ETF:n arvo seuraa pääosin Bitcoinin kurssikehitystä, mutta se voi tuottaa nousumarkkinoilla huomattavasti paremmin kuin perinteinen kryptorahasto.

Miten spot Bitcoin ETF toimii Yhdysvalloissa?


Tammikuussa 2024 Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinoita valvova SEC hyväksyi spot ETF -hakemukset, mikä merkitsi historiallista hetkeä. Bitcoin-sijoittajat olivat odottaneet tätä hyväksyntää yli 10 vuoden ajan.

SEC:n nykyinen johtaja Gary Gensler, on aiemmin osoittanut kriittisyyttä kryptosektoria kohtaan, ja hänen johdollaan SEC on käynyt kaikkia merkittäviä alan toimijoita vastaan Yhdysvalloissa. Markkinapaineen ja finanssialan jättiläisten vaikutuksen alla SEC joutui viimein taipumaan ja hyväksymään spot Bitcoin ETF:n.

Kaikki 11 avointa ETF-hakemusta hyväksyttiin keskiviikkona 10.1.2024. Gary Genslerin kommentista käy ilmi, että päätös tehtiin vastahakoisesti.

“Vaikka hyväksyimme tiettyjen spot Bitcoin ETP-osuuksien listauksen ja kaupankäynnin tänään, emme hyväksy tai suosittele Bitcoinia. Sijoittajien tulisi olla varovaisia bitcoinin ja kryptoon sidottujen tuotteiden moninaisten riskien suhteen.”

Seuraavat spot Bitcoin ETF:t hyväksyttiin Yhdysvalloissa

NYSE:

 • Bitwise Bitcoin ETP Trust (BITB)
 • Hashdesh Bitcoin ETF (DEFI)
 • Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

CBOE:

 • ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
 • Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
 • Wisdomtree Bitcoin Trust (BTCW)
 • Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
 • VanEck Bitcoin Trust (HODL)
 • Franklin Bitcoin (EZBC)

NASDAQ:

 • 10. Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
 • iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Ainoastaan Fidelity hoitaa bitcoinien säilytyksen itse, kun taas VanEck käyttää Gemini-pörssiä ja Hashdesh BitGo-yhtiötä. Muut kahdeksan hakijaa hyödyntävät Coinbasen palveluita.

Suurin osa ETF:stä perii vain 0,2–0,4 prosentin vuosikuluja, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille.

Vaikka Bitcoinin kurssi ei reagoinut merkittävästi uutiseen, markkinoilla nähtiin pientä volatiliteettia. Sekä “buy the rumor, sell the news” että kurssin räjähdysmäistä nousua ennustaneet olivat väärässä. Markkinat olivat odottaneet päätöstä, eikä suuria muutoksia tapahtunut heti sen jälkeen.

Bitcoinin kurssi laski kuitenkin seuraavien päivien aikana, kun Bitcoin ETF-treidaus käynnistyi. Tämä nähtiin osin odotettuna liikkeenä, ja se vahvisti “buy the rumor, sell the news” -ajatuksen osuvaksi.

ETF-rahastojen kaupankäynti alkoi heti torstaina 11.1.2024 Yhdysvalloissa. Artikkelia päivitetään kevään 2024 aikana, kun näihin rahastoihin virtaavien varojen vaikutus kurssiin alkaa näkyä laajemmin. Ensimmäisten kahden päivän aikana spot rahastoa vaihdettiin yli seitsemän miljardin dollarin edestä.

Maaliskuussa 2024 VanEck ilmoitti, että sen HODL Bitcoin ETF jäädyttää palkkiot nollaan 2025 maaliskuun 31. päivään saakka.

Parhaat Bitcoin ETF:t juuri nyt


Bitcoin-ETF:t ovat sijoitusvälineitä, jotka mahdollistavat Bitcoinin sijoittamisen tavanomaisilla osakemarkkinoilla. Tästä osiosta saat kattavamman käsityksen niiden toiminnasta ja opit, mistä löytää parhaat ETF:t.

Tämä  aloittelijaystävällinen opas selittää kaiken tarvittavan Bitcoin-ETF:istä. Käsittelemme kaikki keskeiset kysymykset, kuten miksi niitä ei ole vielä paljon tarjolla, ja mitä tulee ottaa huomioon valitessaan hyvää rahastoa.

Mitkä ovat suosituimmat Bitcoin-ETF:t?

Alla näet parhaat ETF:t tällä hetkellä. Tällä hetkellä valikoima on rajoitettu, sillä kaikki rahastot on hyväksyttävä valtion sääntelyviranomaisten toimesta ennen markkinoille pääsyä. On kuitenkin suositeltavaa tarkistaa sivusto säännöllisesti, sillä Bitcoinin hyväksyntä laajenee jatkuvasti.

 1. ProShares Bitcoin Strategy ETF
 2. VanEck Bitcoin Strategy ETF
 3. Valkyrie Bitcoin Strategy ETF
 4. Purpose Bitcoin ETF
 5. 21 Shares Bitcoin ETP

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares tarjoaa nyt yhden laajimmista ETF-valikoimista, joilla on yli 65 miljardin dollarin omaisuus. Yhtiö on strategioiden kärjessä, kuten osinkojen kasvu, korkosuojattu joukkovelkakirja sekä vivutettu (vipuvaikutteinen ja käänteinen) ETF-sijoittaminen. ProShares jatkaa innovointia tuotteilla, jotka tarjoavat sijoittajille strategisia ja taktisia mahdollisuuksia hallita riskiä ja parantaa tuottoja. Vieraile sivustolla: ProShares Bitcoin Strategy ETF

VanEck Bitcoin Strategy ETF

Lohkoketju-ekosysteemi laajenee nopeasti, tuoden mukanaan kasvavan määrän käyttötapauksia ja sovelluksia. VanEck Blockchain ETF (VanEck Blockchain and Crypto Innovators UCITS ETF) pyrkii hyödyntämään tätä houkuttelevaa mahdollisuutta tarjoamalla monipuolisen ja puhtaan altistumisen. Vieraile sivustolla: VanEck Bitcoin Strategy ETF

Valkyrie Bitcoin Strategy ETF

Rahasto on aktiivisesti hoidettu pörssinoteerattu rahasto (“ETF”), joka pyrkii saavuttamaan sijoitustavoitteensa sijoittamalla kaikki tai lähes kaikki varansa bitcoinin pörssinoteerattuihin futuurisopimuksiin ja “Vakuudeksi kelpaaviin sijoituksiin”. Rahasto ei suoraan sijoita bitcoiniin. Vieraile sivustolla: Valkyrie Bitcoin Strategy ETF

Purpose Bitcoin ETF

Purpose Bitcoin ETF on yksinkertainen käyttää eikä eroa muista ETF:stä asiakaskokemuksen osalta: Sijoittaja ostaa ETF-yksiköitä Toronton arvopaperipörssissä (TSX) aivan kuten ostaisit mitä tahansa muuta osaketta tai ETF:ää. Purpose ostaa Bitcoinia instituutiotason likviditeettitarjoajilta. Bitcoin selvitetään ja tallennetaan sitten turvalliseen offline-lompakkoomme (myös nimeltään kylmälompakko). Sijoittaja omistaa ETF-yksiköitä, jotka edustavat rahaston hallitsemia bitcoineja. Vieraile sivustolla: Purpose Bitcoin ETF

21 Shares Bitcoin ETP

21Shares Bitcoin ETP (ABTC) on täysin tuettu Bitcoinilla (BTC), markkina-arvoltaan suurimmalla kryptovaluutalla. Se seuraa BTC:n suorituskykyä tarjoten sijoittajille yksinkertaisen, säänneltyjen standardien mukaisen ja turvallisen tavan sijoittaa BTC:hen. ABTC:llä on markkinoiden pisimmät kokemukset kaikista BTC-ETP:stä. Vieraile sivustolla: 21 Shares Bitcoin ETP

Mitkä ovat Bitcoin ETF:n hyödyt?

 1. Helppous: Voit ostaa ja myydä ETF-rahastoja ja trackereita samassa sijoituspalvelussa, missä käyt kauppaa osakkeilla. Tämä eliminoi tarpeen avata tiliä kryptopörssiin, ladata lompakkoappia tai säilyttää privaattiavaimia.
 2. Turvaa regulaatiosta: ETF-rahastojen ja tracker-sertifikaattien tarjoajat toimivat perinteisen finanssimaailman valvonnan piirissä, mikä tarjoaa sijoittajille turvaa regulaation ja valvonnan osalta. Tämä on vastakohtana kryptopörsseille, joissa on havaittu puutteita regulaatiossa.
 3. Turvallisuus: ETF-rahastot tarjoavat turvaa huijauksilta ja kryptopörssien haavoittuvuuksilta, jotka ovat aiheuttaneet miljardien tappioita Bitcoin-sijoittajille.
 4. Helppo lisätä portfolioon: Bitcoin ETF on suosittu vaihtoehto perinteisille sijoittajille, koska sen voi helposti lisätä omaan salkkuun kaupankäyntialustoilla. Tämä on kätevää, kun verrataan vaihtoehtona Bitcoinin ostamista erikseen kryptopörssin kautta.

Mitkä ovat Bitcoin ETF:n haittapuolet?

 1. Omistusoikeus: Ostamalla osuuden ETF-rahastosta tai trackerista, et omista tai hallitse bitcoineja suoraan. Omistat ainoastaan osuuden rahastosta, ja futuuripohjainen rahasto ei edes holdaa bitcoineja. Monille sijoittajille on tärkeää pystyä hallitsemaan bitcoineja pankkijärjestelmän ulkopuolella.
 2. Teknologia puuttuu: Bitcoin ETF:n ja trackerin avulla voit hyötyä vain Bitcoinin arvonnoususta, mutta menetät mahdollisuuden hyödyntää Bitcoinin mullistavaa teknologiaa ja hajautettua maksujärjestelmää, jotka ovat osa Bitcoinin ydinominaisuuksia.
 3. Vastapuoliriski: Sijoittaessasi tällaisiin rahastoihin tai trackeriin, sijoituksesi ovat riippuvaisia pankkijärjestelmän toimivuudesta ja rahaston hallitsevan yhtiön osaamisesta. Tämä luo vastapuoliriskin, erityisesti pankkikriisin aikana.
 4. Rajoitettu treidaus: Bitcoin ETF-rahastot ja trackerit treidataan pörssin aukioloaikana, mikä rajoittaa kauppaa kellon ympäri liikkuvan Bitcoinin markkinoilla. Kaupankäynti ei ole mahdollista iltaisin, öisin, viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä.
 5. Mahdollisuus omistaa itse: Bitcoin tarjoaa mahdollisuuden omistaa ja hallita omaisuuttaan pankkijärjestelmän ulkopuolella. Jos sijoitat ETF-rahastoon, menetät osan tästä mahdollisuudesta, koska et voi itse hallita bitcoineja.

Kulta ja hopea ovat perinteisesti tarjonneet vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat suojata omaisuutensa pankkijärjestelmän ulkopuolelle. Bitcoin tarjoaa saman mahdollisuuden digitaalisessa muodossa. Sijoittajan tulee harkita tarkkaan, haluaako luopua Bitcoinin keskeisistä ominaisuuksista sijoittamalla ETF-rahastoon.

Millaisia vaihtoehtoisia krypto-ETF:ä on markkinoilla?

Viime vuosina markkinoille on saapunut monipuolinen valikoima erilaisia krypto-ETF-tuotteita. Vaikka Bitcoin oli luonnollisesti ensimmäinen kryptovaluutta, Ethereum on noussut 2020-luvulla erittäin suosituksi sijoituskohteeksi. Ethereum ETF mahdollistaa sijoittamisen maailman suurimpaan älysopimusten alustaan ilman, että tarvitsee ostaa itse Ethereum-tokenia. Sen hyödyt ja haitat vastaavat näiden uusien Bitcoin rahastojen tapauksessa esitettyjä seikkoja.

Markkinoilla on nykyisin kymmeniä tuhansia muita kryptovaluuttoja Bitcoinin ja Ethereumin lisäksi. Esimerkiksi Aave, Polkadot ja XRP ovat saaneet omat tracker ETP -tuotteensa, jotka seuraavat näiden kryptovaluuttojen kursseja ja ovat saatavilla Nordnetin kaltaisilla alustoilla.

Kryptoihin liittyvät johdannaiset ja ETF-rahastot ovat sijoittajille myönteinen kehitys. Mitä laajempi valikoima vaihtoehtoja sijoittaa eri kryptovaluuttoihin on, sitä parempi. Monet aloittelevat sijoittajat voivat aluksi tutustua kryptovaluuttoihin ETF- ja tracker-sijoituksien kautta ja hankkia myöhemmin kokemusta kasvaessaan suoraa omistusta kryptovaluuttoihin.

Bitcoinin matka kohti ETF:ää


Arvopaperimarkkinoista vastaavan sääntelyelimen tulee hyväksyä ETF:t ennen kuin ne voidaan tuoda saataville arvopaperipörsseissä. Huolimatta pyrkimyksestä saada Bitcoiniin perustuvat ETF:t hyväksytyiksi Yhdysvalloissa ja Euroopassa, sääntelijät ovat aikaisemmin hylänneet kymmeniä yrityksiä tuoda tällaiset rahastot markkinoille.

Ilmoitetut syyt tähän liittyvät huoleen hintamanipulaatioista ja taustalla olevan kryptovaluuttaomaisuuden sijoittajansuojan puutteesta. Ensimmäinen hylkääminen tapahtui vuonna 2013, kun Winklevossin veljekset yrittivät käynnistää Bitcoin Trustin. Tästä huolimatta optimistit toivoivat näkevänsä ensimmäiset Bitcoin-ETF:t jo  vuonna 2019 tai 2020.

Bitcoin julkisen kaupankäynnin kohteena

Instituutiot ja yksityissijoittajat voivat käyttää ETF:iä mahdollisuutena sijoittaa Bitcoiniin digitaalisena omaisuusluokkana, jolla käydään ensimmäistä kertaa julkista kauppaa.

Bitcoin ja muut kryptovaluutat saisivat näin ollen kaivattua näkyvyyttä ja validointia maailmanlaajuisilta rahoitusmarkkinoilta. BTC ETF:t nähdäänkin helpoimpana tapana lisätä tietoisuutta lohkoketjuteknologian kasvusta pakottamatta sijoittajia osallistumaan mahdollisesti riskialttiisiin token-myynteihin tai monimutkaisiin lohkoketjupohjaisiin projekteihin.

Koska ETF:illä on jo pitkään käyty kauppaa pörsseissä osakkeiden kautta, ne ovat jo saavuttaneet huomattavan suosion sekä institutionaalisten että yksityissijoittajien keskuudessa. ETF:t ovat vakiintunut arvopaperityyppi, ja niiden katsotaan usein tarjoavan vakaata likviditeettiä ja olevan helppoja ostaa, myydä tai myydä lyhyeksi.

Bitcoin ETF avaa ovet aloitteleville kryptosijoittajille

Bitcoin-ETF:ien edut eivät rajoitu vain ammattisijoittajiin: Bitcoin ETF-reitin myötä myös aloitteleville kryptosijoittajille avautuu tapa vältyyä käyttämästä erillisiä kryptopörssejä, mikä tekee Bitcoinien ostamisesta ja myymisestä helpompaa myös keskivertokäyttäjälle. Sijoittajien ei tarvitsisi vaivautua luomaan tilejä erillisiin kryptovaluuttapörsseihin, koska he voivat yksinkertaisesti ostaa ja myydä ETF:ää perinteisten pörssejen ja kaupankäyntialustojen kautta.

Nyt noteeratut rahastot edustavat myös joustavampaa vaihtoehtoa lyhyen, keskipitkän tai pitkän aikavälin sijoituksiin, toisin kuin Bitcoin-futuurit, joita usein kuvataan sopivammaksi lyhyen aikavälin hankkeisiin. Yhdysvalloissa toimivat rahastot mahdollistavat myös suomalaisille vieläkin helpomman väylän ostaa tätä täysin laillista kryptovaluuttaa.

Vaikutus globaaleihin markkinoihin


Sijoittajien toiveet kohdistuvat rahastojen potentiaaliin ohjata varojen virtaa Bitcoinin globaaleille markkinoille. Bitcoin ETF opas lisäisi, että tämä on erityisen tärkeää rahastoille, jotka koostuvat institutionaalisista sijoittajista, kuten pankeista tai hedge-rahastoista.

Kun heidän rahansa on ruiskutettu ETF:iin, Bitcoinin hinnan pitäisi seurata perässä ja tulla näin ollen vakaammaksi. Lopuksi Bitcoin ETF:t voivat hyödyttää myös institutionaalisia sijoittajia, kuten sijoitusrahastoja ja eläkerahastoja, koska ne voivat laajentaa salkkujaan kryptovaluuttariskillä säännellymmällä tavalla.

Bitcoin ETF opas

Bitcoin ETF vai suora sijoitus Bitcoiniin?


Ehdotettujen etujen lisäksi Bitcoin ETF:n kannattajien on myös saatava potentiaaliset sijoittajat vakuuttuneiksi siitä, että heidän rahojensa sijoittaminen näihin rahastoihin on yhtä houkutteleva vaihtoehto kuin itse Bitcoiniin sijoittaminen.

Kannattaa pitää mielessä, että näiden rahastojen liikkeellelaskijoiden on keksittävä realistinen perustelu sijoitusvälittäjien käytölle, kun sijoittajat ovat tietoisia siitä, että Bitcoin ETF:t todellisuudessa vain heijastavat itse Bitcoinin arvoa. Suora Bitcoin-sijoitus olisi sinällään halvempi, koska välikäsille ei tarvitse tällöin maksaa palkkioita.

Rahastojen kannattajat kuitenkin väittävät, että rahastojen kanssa työskentelyllä on etuja, joita suorat sijoitukset Bitcoiniin eivät voi tarjota. Esimerkkinä esitetään, että rahastot helpottaisivat sijoittamista kryptoihin ja spekulointia niiden hinnoilla ilman, että he pitäisi huolehtia teknisistä ongelmista, kuten kolikoiden varastoinnista, lompakoiden luomisesta, turvamenettelyistä jne.

Bitcoin ETF:ien pitäisi antaa sijoittajille pääsy tavallisten välittäjien palveluihin kryptopörssien sijasta. Sen lisäksi, että sijoittajat tuntevat olonsa turvallisemmaksi sijoittaessaan tällä tavalla, he eivät joutuisi miettimään yleisiä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten hakkerointihyökkäyksiä, kryptovarkauksia ja muita. Rahastot olisi vakuutettu näitä riskejä vastaan, ja säilytysyhteisöt voidaan velvoittaa pitämään kiinni vain läpinäkyvistä Bitcoin-transaktioihin liittyvistä tietolähteistä.

Kaikkien näiden ponnistelujen pitäisi edistää luottamusta sekä sijoittajien että kryptomarkkinoiden toimijoiden keskuudessa. ETF:t nähdään välineinä houkutella rahaa sijoittajilta, jotka tuntevat ETF-formaatin, mutta tietävät samalla vähemmän Bitcoinin teknologiasta eivätkä ole halukkaita oppimaan siitä.

Koska Bitcoin ETF:t käyttäytyvät kuin sijoitusvälineet, sijoittajat voisivat myydä rahasto-osuutensa lyhyeksi, jos he päättävät Bitcoinin hintojen nousevan jälleen. Tämä ei ole vaihtoehto tavallisilla kryptovaluuttamarkkinoilla.

Bitcoin ETF opas seuraa sääntelyn kehitystä


Bitcoin-ETF:ät ovat tottakai myös paremmin säänneltyjä, kuin täysin sääntelyn ulkopuolella olevat “raaka-kryptot”. Siksi niiden aseman pitäisi auttaa myös Bitcoinin aseman laillistamisessa omaisuuseränä laajemmin. Tällainen rahasto yhdistää mahdolliset veroedut, pienemmät mahdollisuudet markkinoiden manipuloinnille ja kaupankäynnin vakauttamisen BTC:n saralla. Kaiken tämän vuoksi Bitcoin ETF:t nähdään mahdollisina Bitcoinin hintaa vakauttavana projektina.

Bitcoin-ETF:ien kannattajien joukossa optimistisemmat näkevät ne myös keinona palauttaa Bitcoinin  maine siihen, mikä se oli ennen vuonna 2022 puhjennutta pitkää kriisiä.

Bitcoin ETF – yhteenveto


Bitcoin ETF-rahastot voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: Spot Bitcoin ETF ja Futuuripohjainen Bitcoin ETF. Spot-rahastot omistavat ja säilyttävät fyysisiä bitcoineja, tarjoten sijoittajille helpon tavan osallistua Bitcoinin kurssinousuun ilman tarvetta huolehtia kryptovaluutan säilytyksestä. Toisaalta, futuuripohjaiset rahastot sijoittavat Bitcoin-futuureihin, johdannaisiin, jotka sopivat Bitcoinin tulevista hintakehityksistä. Näiden kahden rahastotyypin välillä on eroja rakenteessa ja riskeissä, ja valinta sijoittajan kannalta riippuu mieltymyksistä ja sijoitusstrategiasta.

Yhdysvalloissa Bitcoin ETF:t saivat tammikuussa 2024 historiallisen hyväksynnän arvopaperimarkkinoita valvovalta SEC:ltä. Tämä päätös avasi ovet instituutioille ja yksityissijoittajille osallistua Bitcoinin kaupankäyntiin pörsseissä ETF-rahastojen avulla. Vaikka päätös herätti odotuksia, markkinareaktio oli maltillinen, ja ensimmäisten kaupankäyntipäivien jälkeen nähtiin pientä volatiliteettia. Bitcoin ETF-rahastot tarjoavat sijoittajille helppoutta, regulaatioturvaa ja turvallisuutta, mutta samalla ne tuovat mukanaan omat haasteensa, kuten omistusoikeuden puute ja vastapuoliriski.

Vaikka Bitcoin ETF:t avaavat ovet kryptovaluuttoihin sijoittamiseen laajemmalle sijoittajakunnalle, sijoittajien tulisi harkita tarkkaan näiden rahastojen etuja ja haittoja. ETF-rahastojen kaupankäynti alkoi Yhdysvalloissa tammikuussa 2024, ja sijoittajat seuraavat tarkasti näiden rahastojen vaikutusta Bitcoinin kurssiin ja markkinoihin.

Lähteet