6G – Lue laaja ja kattava opas tulevaisuuden teknologiaan

Tanja Elo
| 6 min read

6G verkko

Sixth Generation wireless eli 6G edustaa langattoman tietoliikenteen seuraavaa kehitysvaihetta. Langattomat verkot ovat kehittyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä, mahdollistaen entistä monipuolisempia ja nopeampia yhteyksiä kaikkialla maailmassa. 5G-verkot ovat vasta ottamassa paikkansa teknologiamarkkinoilla, mutta jo nyt katseet kääntyvät seuraavaan sukupolveen: 6G-verkkoihin.

6G teknologia on herättänyt paljon odotuksia ja spekulaatiota siitä, millaisia mahdollisuuksia ja innovaatioita se voi tuoda mukanaan. Mikä on 6G? Tässä artikkelissa tarkastelemme tulevaisuuden langattoman viestinnän näkymiä ja mitä 6G-verkko voi tarjota maailmalle.

Mikä on 6G?


6G (Sixth Generation) on langaton tietoliikenneteknologian seuraava kehitysaskel 5G-verkkojen jälkeen. Se on suunniteltu tarjoamaan entistä nopeampia tiedonsiirtonopeuksia, alhaisempia viiveitä ja laajempaa laitteiden välistä yhteyttä.

Tarkat standardit ja toteutustavat eivät vielä ole täysin selvillä, mutta 6G-verkkojen odotetaan hyödyntävän edistyneitä teknologioita, kuten tekoälyä, kvanttiteknologiaa ja uusia taajuusalueita. Näitä verkkoja suunnitellaan tukemaan monipuolisempia sovelluksia, kuten lisätyn todellisuuden, virtuaalitodellisuuden, edistyneen automaation ja itseohjautuvien ajoneuvojen kaltaisia sovelluksia.

Vaikka kaupallinen käyttöönotto on suunnitteilla vasta vuodelle 2030, on 6G-verkkojen kehitys jo käynnissä vastatakseen tulevaisuuden langattomien viestintätarpeiden haasteisiin.

Lue myös: WiFi7 – Opas esittelee uutuuden innovaatiot ja ominaisuudet

 

SKILLING mainosbanneri CTA

Miten 6G verkko toimii?


Vaikka 6G-verkkojen tarkka toimintatapa ja tekniset yksityiskohdat eivät ole vielä täysin tiedossa, on esitetty joitakin mahdollisia tapoja, joilla 6G-verkot toimivat. Alla olevaan taulukkoon olemme listanneeet näitä esimerkkejä.

6G verkko ja toimintatavat

Uudet taajuusalueet 6G-verkot voivat hyödyntää nykyisten taajuusalueiden lisäksi korkeampia taajuusalueita, mikä mahdollistaa suuremman tiedonsiirtonopeuden ja kapasiteetin.
Tekoälyn hyödyntäminen Tekoälyllä varustetut verkot voivat mahdollistaa älykkäämmän resurssienhallinnan, kuten optimaalisen taajuus- ja energianhallinnan, mikä parantaa verkkojen tehokkuutta ja suorituskykyä.
Kvanttiteknologian käyttö Kvanttiteknologian hyödyntäminen voi mahdollistaa entistä turvallisemman tiedonsiirron ja laskennan sekä mahdollistaa uudenlaisia tiedonsiirron muotoja, kuten kvanttiviestinnän.
Moniyhteysverkot 6G-verkot voivat tukea monenlaisia laitteita ja sovelluksia, jotka vaativat samanaikaista yhteyttä useisiin verkkolaitteisiin, kuten IoT-laitteisiin, autonomisiin ajoneuvoihin ja teollisuusrobotteihin.
Ympäristön tunnistaminen 6G-verkkojen odotetaan tukevan ympäristön tunnistamista, kuten paikkatietoja, säädataa ja muiden verkkojen tilatietoja, optimoidakseen verkon suorituskyvyn ja palveluiden laadun erilaisissa ympäristöissä.
Edistynyt antennitekniikka Uudenlaiset antenniteknologiat voivat mahdollistaa paremman signaalien kohdentamisen ja vastaanottamisen, mikä parantaa verkon kattavuutta ja suorituskykyä.

Mitä 6G teknologia mahdollistaa?


6G teknologian mahdollisuudet ovat laajat. Sen odotetaan olevan älykkäiden järjestelmien mahdollistaja ja tulevaisuuden yhteiskunnan toimintojen mahdollistaja ja tarjoavan monia uusia innovaatioita ja sovelluksia eri elämänalueilla. Esimerkiksi:

  • Terveydenhuollossa uutuus voi tukea etädiagnostiikkaa ja etäkirurgiaa entistä paremmalla reaaliaikaisuudella ja luotettavuudella.
  • Teollisuudessa 6G-verkot voivat mahdollistaa edistyneen automaation ja robotiikan sovellukset, jotka vaativat nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa.

Lisäksi kuluttajat voivat odottaa entistä parempaa käyttäjäkokemusta 6G-verkoissa, olipa kyse sitten nopeammista latausajoista älypuhelimille, entistä saumattomammasta virtuaalitodellisuuden kokemuksesta tai älykkäämmistä kodin automaatiojärjestelmistä. Tästä enemmän seuraavaksi.

Lue myös: Open AI Sora opas

6g

Miten kuluttaja hyötyy 6G:stä?


Kuluttajille 6 G teknologian hyödyt ovat myös mittavat ja sen odotetaan tuovan lukuisia etuja ja parannuksia nykyisiin langattomiin viestintäverkkoihin verrattuna. Yksi merkittävimmistä eduista on huomattavasti nopeampi tiedonsiirto. Nopeammat lataus- ja siirtonopeudet mahdollistavat käyttäjille välittömämmän ja saumattomamman verkkokokemuksen, olipa kyse sitten videoiden suoratoistosta, pelien pelaamisesta tai suurten tiedostojen lataamisesta.

Alhaisempi viive on keskeinen tekijä 6G:n tarjoamissa eduissa. Pienempi viive tekee reaaliaikaisten sovellusten, kuten videopuheluiden ja virtuaalitodellisuuden, käytöstä entistä sujuvampaa ja responsiivisempaa, mikä parantaa käyttäjäkokemusta merkittävästi.

6G-verkot mahdollistavat laajemman laitteiden välisen yhteyden. Tämä tarkoittaa sitä, että älylaitteet voivat kommunikoida keskenään entistä tehokkaammin ja saumattomammin, mikä edistää älykkään kodin ja älykkään työpaikan kehitystä. Lisäksi uusien sovellusten, kuten lisätyn todellisuuden ja etätyöskentelyn, kehittäminen on mahdollista 6G:n avulla, mikä avaa ovia uusille innovaatioille ja käyttömahdollisuuksille.

Turvallisuus on myös keskeinen huolenaihe, ja 6G-verkot voivat tarjota parannettuja turvallisuusominaisuuksia, kuten tehokkaampaa tietoturvaa ja yksityisyyttä verkossa.

6 G Internet


6 G Internet voi mahdollistaa huomattavasti nopeammat lataus- ja siirtonopeudet verrattuna nykyisiin verkkoihin. Tämä avaa ovia uusille sovelluksille ja palveluille, kuten entistä paremmille virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden kokemuksille, nopeammille pelien suoratoistopalveluille ja monimutkaisemmille teollisuusautomaatiosovelluksille.

6 G Internetin odotetaan myös tukevan laajempaa laitteiden välisen viestinnän ekosysteemiä, joka tarjoaa entistä älykkäämmät ja saumattomammat älykaupunki-, älykoti- ja IoT-sovellukset.

Turvallisuus on myös keskeinen näkökohta 6G Internetissä. Tietoturvan parantaminen ja yksityisyyden suojaaminen ovat olennaisia näkökohtia, kun uusia tekniikoita otetaan käyttöön. Tavoitteena on kehittää tehokkaita turvallisuusratkaisuja, jotka suojaavat käyttäjien tietoja ja verkkojen toimintaa.

6G sopimukset


6G-sopimukset viittaavat monenkeskisiin sitoumuksiin ja sopimuksiin, joita eri maat ja toimijat tekevät 6G-teknologian kehittämisen ja käyttöönoton edistämiseksi. Tämä kattaa monia eri osa-alueita, kuten:

  1. tutkimus- ja kehitysyhteistyön
  2. standardien harmonisoinnin
  3. spektrin käytön ja sääntelyn
  4. investointien ja infrastruktuurin rakentamisen.

Tavoitteena on edistää avointa ja yhteistyölähtöistä lähestymistapaa 6G-teknologian kehittämiseen ja varmistaa sen laaja käyttöönotto ja hyödyntäminen maailmanlaajuisesti.

27. helmikuuta 2024 Suomi teki sopimuksen 6G-kehitystä ohjaavista periaatteista kumppanimaiden kanssa. Kyseessä on Yhdysvaltain vetämä 6G sopimus ja julkilausuma, jossa määritellään yhteisiä tavoitteita, standardeja ja suuntaviivoja, jotka ohjaavat 6G-teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa kansallisesti ja kansainvälisesti.

sixth generation internet

Suomi 6G kehityksen kärkiryhmässä


Suomi on ollut aktiivisesti mukana 6G-teknologian kehityksessä ja tutkimuksessa, ja on asettanut itsensä 6G:n kehityksen ja valmiuden kärkiryhmään maailmanlaajuisesti. Useat suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot ovat olleet mukana 6G:n tutkimuksessa ja kehittämisessä.

Esimerkiksi Oulun yliopiston 6G Flagship -ohjelma, jonka johdossa on tekniikan tohtori Matti Latva-Aho, on yksi maailman johtavista 6G-tutkimusohjelmista, joka keskittyy kehittämään uusia 6G-teknologioita ja -sovelluksia. Lisäksi yritykset, kuten Nokia ja Ericsson, ovat olleet keskeisessä asemassa 6G-teknologian kehityksessä ja ovat olleet mukana erilaisissa kumppanuuksissa ja tutkimusprojekteissa.

Professori Latva-Aho sanoo, että tutkimuksen mukaan 6 G teknologialla voidaan jatkossa saavuttaa suuria myös Suomen maaperällä. Kehitys on kuitenkin edelleen kesken, eikä vielä ole varmaa, mihin kaikkeen 6 G:tä jatkossa käytetään. Tutkimusta pitää edelleen tehdä, mutta jo tällä hetkellä on selvää, että 6G verkkoja voisi ottaa hyödylliseen käyttöön esimerkiksi langattoman viestinnän parissa.

Suomen hallitus on myös osoittanut tukeaan 6G:n kehitykselle, esimerkiksi investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen sekä tarjoamalla suotuisan ympäristön innovaatioille ja yritysten yhteistyölle. Tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa maailman johtavana langattoman viestinnän teknologian kehittäjänä ja vientimaana.

Lue myös: Suomi mukana teknologian etulinjassa

Yhteenveto


6G-verkko edustaa merkittävää kehitysaskelta langattomassa viestinnässä. Se tarjoaa nopeampia tiedonsiirtonopeuksia, alhaisempaa viivettä ja laajempaa kapasiteettia kuin koskaan ennen.

6G mahdollistaa monia uusia innovaatioita ja sovelluksia eri elämänalueilla, ja sen odotetaan vaikuttavan ihmisten arkeen ja yhteiskuntaan laajemminkin. Suomi on jo 6G kehityksen kärkiryhmässä ja aktiivisesti mukana 6G-teknologian kehityksessä ja tutkimuksessa. Vaikka 6G:n kehityksessä on vielä paljon työtä, sen tulevaisuus näyttää lupaavalta ja sen odotetaan muokkaavan langatonta viestintää merkittävällä tavalla tulevina vuosikymmeninä.

FAQ – Usein Kysytyt Kysymykset


Kysymys: Mikä on 6G?

Vastaus: 6G on seuraavan sukupolven langattoman viestinnän teknologia, joka tulee tarjoamaan huomattavasti nopeampia tiedonsiirtonopeuksia, alhaisempia viiveaikoja ja suurempaa kapasiteettia kuin nykyiset verkot, kuten 5G. Sen tavoitteena on mahdollistaa uudenlaisia innovatiivisia sovelluksia ja palveluita, jotka vaativat erittäin nopeaa ja luotettavaa langatonta yhteyttä. Vaikka 6G:n kaupallinen käyttöönotto kestää vielä joitakin vuosia, sen odotetaan muuttavan radikaalisti tapaa, jolla ihmiset kommunikoivat ja käyttävät teknologiaa tulevaisuudessa.

Kysymys: Mitkä ovat 6G:n tärkeimmät ominaisuudet?

Vastaus: 6G:n tärkeimmät ominaisuudet ovat äärimmäisen korkeat tiedonsiirtonopeudet, jopa terabittien sekuntinopeuksilla, erittäin alhaiset viiveajat sekä suuri kapasiteetti. Lisäksi 6G pyrkii tarjoamaan erittäin luotettavan ja laajan kattavuuden langattoman yhteyden. Tämä mahdollistaa innovatiivisten sovellusten ja palveluiden käytön entistä tehokkaammin ja luotettavammin.

Kysymys: Milloin voimme odottaa 6G:n käyttöönottoa?

Vastaus: Vaikka 6G-teknologian kehittäminen on jo käynnissä, sen kaupallinen käyttöönotto saattaa vielä kestää useita vuosia, ja arviot vaihtelevat. Jotkut asiantuntijat ennustavat 6G-verkkojen käyttöönottoa 2030-luvun alkupuolella. Käyttöönottoa saattavat hidastaa teknologian kehitykseen ja standardointiin liittyvät haasteet sekä tarvittavien infrastruktuurien rakentamisen vaatima aika.

Lähteet