STO vs ICO – Mitä eroa niillä on? Lue kattava opas 2024

Teresa Maria
| 6 min read

ICO vs STO

Kun kryptomarkkinat valtaavat yhä enemmän alaa, on hyvä tietää eri termien erot, kuten STO ja ICO. ICO:t, eli kryptovaluuttojen ennakkomyynnit, ja STO:t, eli niin sanotut “turvatokenit” ovat monin tavoin samankaltaisia, mutta myös monesta kulmasta erilaisia. Erot voivat kuitenkin olla hyvin pieniä, joten niistä kannattaa olla tietoinen.

Samankaltaisuus näiden molempien kohdalla perustuu tottakai siihen, että molemmat edustavat digitaalista versiota, tai tokenisoitua versiota jostakin omaisuudesta. Tämä omaisuus voi olla esimerkiksi arvopaperi, eli sijoituskohde. Nämä kaksi kuitenkin edustavat hyvin erityyppisiä sijoituskohteita, mikä on vain alku niiden eroavaisuuksille.

Ennen kuin perehdymme näiden kahden samankaltaisuuksiin ja eroavaisuuksiin, käydään nopeasti läpi, mitä nämä kaksi itse asiassa ovat.

Mikä on ICO?


Ennen kuin kryptovaluutat listautuvat pörsseihin, ne käyvät yleensä läpi tokeneiden rahoituskierroksen, eli ennakkomyynnin. Tämä on osakeantia muistuttava prosessi, ICO (eng. Initial Coin Offering). Yksinkertaisesti sanottuna ICO antaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa startupin uutta kryptovaluuttaa ennen kuin se tulee julkisesti tarjolle yleisölle kryptopörsseihin.

Krypto-ICO:t ovat win-win-tilanne sekä sijoittajille että lohkoketju-startup -yrityksille.

 • Krypto startupien kannalta tämä mahdollistaa sen, että hanke voi kerätä sijoittajilta pääomaa toimintansa rahoittamiseksi.
 • Kryptosijoittajille tämä taas mahdollistaa sen, että he voivat ostaa tokeneita alennettuun hintaan – kannustimena sijoittaa ajoissa ja nauttia tokenin hinnan noususta sen listautuessa pörssiin.

Kuten mainittu, ICO:t ovat hyvin samankaltaisia kuin listautumisannit (IPO). Esimerkiksi Teslan listautumisantiin vuonna 2010 sijoittaneet saivat osakkeita edulliseen hintaan. Teslan osakkeet listattiin NASDAQ-pörssiin listautumisannin jälkeen, ja ne ovat sittemmin tuottaneet merkittävää tuottoa sijoittajille.

Tämä on hyvin pitkälti sama asia, kuin ICO:n toiminta. Markkinoiden ensimmäinen kryptoennakkomyynti, Ethereumin ICO vuonna 2014, on erinomainen esimerkki onnistuneesta ICO:sta. Ethereumin ennakkomyynnissä ETH tokeneita ostaneet maksoivat vain 0,31 dollaria tokenia kohden. Sittemmin Ethereum on noussut lähes 5 000 dollarin korkeuksiin. Tämä tarkoittaa yli 1,5 miljoonan prosentin tuottoa.

Ethereum ei ole ainoa token, joka on tuottanut valtavia tuottoja varhaisille sijoittajille. Päinvastoin, menestystarinoita on paljon muitakin. Varsinkin meemikryptojen ennakkomyynnit vetävät puoleensa runsaasti sijoittajia. Mutta ICO:t ovat aina suuren riskin sijoituksia, sillä takeita projektin onnistumisesta ei koskaan ole. Sijoita niihin siis erittäin varoen.

Käydään vielä läpi mitä STO tarkoittaa, minkä jälkeen voimme perehtyä niiden eroihin: ICO vs STO.

Mikä on STO?


STO, eli Security Token Offering tarkoittaa tietoturva-tokeneiden tarjoamista ennakkomyynnissä. Se on siis paljolti ICO:n kaltainen prosessi, jossa sijoittaja vaihtaa fiat-rahaa näihin tarjolla oleviin tokeneihin, jotka edustavat sijoitusta.

Toisin kuin ICO:t, joita voi käynnistää kuka tahansa, STO:t ottavat askeleen pidemmälle ja jakavat tokeneita, jotka ovat samassa asemassa arvopaperien kanssa. Tässä on selkeä ero, sillä kryptovaluutat sinällään eivät Suomen verottajan mukaan ole arvopapereihin verrattavissa olevia omaisuuseriä.

Security Token Offeringit on aina sidottu kohde-etuutena olevaan sijoitusomaisuuteen, kuten

 1. osakkeisiin
 2. joukkovelkakirjoihin
 3. kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT)
 4. tai muihin rahastoihin.

Näin ollen tokenit edustavat kyseisiä arvopapereita. Ne ovat digitaalista omaisuutta, joka on vaihdettavissa oleva siirtokelpoinen rahoitusinstrumentti, joihin on liitetty rahallinen arvo. Tämä on sama asia, kuten olla osa jotakin omaisuutta tai yritystä.

Toinen asia, mikä erottaa ICO vs STO on se, että STO:lla ei käydä kauppaa tavallisissa token-pörsseissä. Kryptopörssien, jotka haluavat tarjota arvopaperikauppaa, on noudatettava kaikkia säädöksiä, minkä mukaisesti niiden on myös tehtävä laajat tutkimukset token-listauksista, niiden tietojen jakamisesta ja sijoittajien hyväksymismenettelyistä.

Yleisesti ottaen kryptopörssit kuitenkin usein pyrkivät nimenomaan välttelemään tätä kaikkea. Siksi arvopaperitokeneilla käydään kauppaa erikoistuneissa pörsseissä. Jos haluat oppia lisää kryptotermejä, lue tämä artikkeli, joka käy ne kaikki läpi.

STO -lanseerausalustat

Alustan nimi Palvelut
Polymath Network Todellisen maailman omaisuuden digitalisointi STO:ksi
Securitize Digitaalinen, säännelty alusta digitaalisten arvopapereiden liikkeeseenlaskua ja kauppaa varten
Harbor Alusta tokenisoiduille kiinteistöille, sijoitusrahastoille ja muille
Swarm Työkalut säänneltyjen varainkeruiden suorittamiseen STO:ille

 

STO vs ICO – Miten ne eroavat?


Sukelletaanpa sitten suoraan asiaan. Ensinnäkin useimmat ICO:t on tarkoitettu varojen keräämiseen sääntelemättömässä ympäristössä. Useimmat ICO:t asettavat tarjouksensa nimenomaan hyötytokeneiden varaan säädösten kiertämiseksi. ICO:jen perustajat ja projektit usein väittävät jakavansa käyttäjille tokeneita, joiden avulla niiden haltijat pääsevät hajautettuihin sovelluksiin (DApps) tai alkuperäisiin alustoihinsa, kun projekti lanseerataan.

Päälogiikka tässä on, että näiden kryptojen tarkoitus on toimia käyttökelpoisina omaisuuksina eikä spekuloinnin välineinä. Tällainen päättely antaa ICO-hankkeille mahdollisuuden välttää sääntelyä ja niiden rekisteröintiä valvontaviranomaisille, kuten Suomen Finanssivalvonnalle tai muille tiukoille sääntelijöille.

Tätä vastoin STO:t käynnistetään nimenomaan sääntelyä ja hallintoa noudattaen. Ne on rekisteröity vaadittujen viranomaisten tietokantoihin, ne täyttävät kaikki sijoituskohteen lailliset vaatimukset ja ovat 100-prosenttisesti laillisia.

Näin ollen on paljon helpompi käynnistää ICO vs STO. STO edellyttää, että yritys tekee paljon töitä vastatakseen vaatimustenmukaisuus vaatimuksiin. Vaikka kuka tahansa voi käynnistää ICO:n ja osallistua siihen (elleivät paikalliset lait toisin määrää), vain täysin säännösten mukaiset yritykset ja akkreditoidut tai erittäin varakkaat sijoittajat voivat myydä ja ostaa STO-tokeneita.

ICO vs. STO — Plussat


Nyt tiedämme mitä nämä kaksi ovat, sekä millä tavalla ICO vs STO eroavat toisistaan. Tehdäksemme eron vieläkin selkeämmäksi, käydään näiden molempien plussat ja miinukset vielä läpi.

ICO:n yleisimmin mainittuja etuja ovat:

 • Ei markkinoille pääsyn esteitä ostajille eikä myyjille.
 • Positiiviset verkkovaikutukset.
 • Tokenit jaetaan yksinkertaisella automatisoidulla tavalla.
 • Kehitystiimit voivat hallita varojaan haluamallaan tavalla.
 • Menestyvä ICO vaatii usein vain hyvin toteutetun digitaalisen markkinointikampanjan.
 • Jos tokenin hinta nousee ja tiimi lanseetaa projektin onnistuneesti, sijoittajat nauttivat korkeasta kannattavuudesta ja uuden alustan varhaisen käyttöönoton eduista.
 • Jotkut ICO:t mahdollistavat anonyymin osallistumisen.

Samaan aikaan STO tarjoaa seuraavat edut:

 • Sijoittajat voivat hankkivat aitoja, laillisia digitaalisia kohde-etuuksia, joiden arvo on peräisin jostain konkreettisesta arvopaperista.
 • Ne ovat 100% säänneltyjä tarjonnan saralla, mikä takaa sijoittajien turvallisuuden.
 • STO-projektit ovat yleensä kypsempiä ja luotettavampia kuin ICO-markkinoiden projektit.
 • STO-tokenit kasvavat merkittävästi, kun taas ICO:n hype usein kutistuu.
 • STO:t perusutvat johonkin jatkuvaan trendiin.
 • Turvatokeneilla käydään kauppaa laillisten välittäjien kautta, joita myös sääntelyelimet valvovat.
 • STO:t ovat seuraava iso askel perinteisessä rahoituksessa.
 • Ne tarjoavat vähemmän keinottelua ja markkinoiden manipulointia.

ICO vs. STO – Miinukset


Näiden kahden plussat ovat selkeät, mutta huomaat varmasti niissä selkeitä eroja. Ehkä se huomattavin ero ICO vs STO on juuri niiden sääntelyn määrässä: ICO:t eivät ole sääntelyn alaisia, STO:t ovat. Mutta mitä miinuspuolia näillä on?

ICO:n ilmeisimmät miinuspuolet ovat:

 1. Korkea volatiliteetti ja kryptomarkkinoiden manipulointi.
 2. Matala likviditeetti.
 3. Epävarmuus siitä, valmistuuko ja toimitetaanko tuote whitepaperissa kerrotulla tavalla.
 4. Huijaukset ja pumppu- ja tyhjennysjärjestelmät ovat hyvin yleisiä ICO:ille.
 5. Säännökset voivat aiheuttaa ongelmia sekä projekteille että sijoittajille.
 6. Sääntelemätön tila, jossa on paljon riskejä.

Samaan aikaan STO:iden miinuspuolet ovat:

 1. Vihreän valon saaminen sääntelijöiltä STO:n käynnistämiselle vie paljon aikaa, vaivaa ja rahaa.
 2. On usein rajoitettu vain akkreditoituihin sijoittajiin.
 3. Voi vaatia huomattavia summia rahaa.

Toistaiseksi SEC ei ole hyväksynyt yhtä Reg A+ STO:ta, ja se sallii vain institutionaalisten sijoittajien osallistumisen näille markkinoille. Toisin sanoen STO on tällä hetkellä niiden huvia, joilla on syvät taskut, kun taas ICO ei vaadi paljoakaan rahaa sijoittajalta.

Yhteenveto


Monista eroista huolimatta ICO vs STO ovat molemmat toimivia ja todistettuja varainkeruumenetelmiä blockchain- ja vastaaviin projekteihin. Siinä missä ICO on ennenkaikkea ennakkomyyntiä kuvaava termi, STO voi olla pidemmän aikavälin sijoitusväline.

Lisäksi näillä molemmilla on tottakai omat hyvät ja huonot puolensa, jotka sijoittajan tulee ottaa huomioon ennen sijoittamista. Sinun on itse päätettävä, mihin haluat osallistua ja mikä on riskinsietokykysi. Muista, että digitaalisten omaisuuserien kohdalla kaikki vastuu rahoistasi on yksin sinulla.