. 8 min read

Mikä on DeFi? Opas hajautettuihin rahoituspalveluihin 2024

Mikä on DeFi

Pandemian jälkeisten talousongelmien ja inflaation keskellä DeFi on noussut monella saralla framille. Sillä tiedämmekö me oikeasti, mitä tapahtuu keskuspankkien ja massiivisten rahoituslaitosten sisällä, kun ne sanelevat taloudellista elämäämme? Onko niiden kaikista liiketoimista olemassa kirjattua historiaa, jota voimme halutessamme tarkastella? Voimmeko vaikuttaa keskuspankkien päätöksentekoon? Emme ainakaan tällä hetkellä. 

Emme esimerkiksi voi yksinkertaisesti mennä mihin tahansa pankkiin ja pyytää kirjattua historiaa kaikista pankin tekemistä rahoituspäätöksistä. Rahoituslaitosten toiminta on suurelta osin piilossa keskivertokuluttajilta. Näin siksi, että ne ovat keskiteysti johdettuja, mikä tarkoittaa, että on luotettava siihen, että viranomainen, tässä tapauksessa pankki, on se osapuoli, joka suorittaa rahoitustapahtumat.

Keskitettyjen viranomaisten, kuten pankkien, ei tarvitse paljastaa suurelle yleisölle jokaista päätöstään, jonka ne tekevät. Lisäksi ne voivat muuttaa jo tehtyjä päätöksiä liittyen kuluttajien varoihin, joita pidetään pankeissa, kysymättä itse rahojen omistajalta mitään. Siksi ei ole yllättävää, että hajautettu rahoitus (Decentralized Finance) on lähtenyt rajuun kasvuun, kun sen myötä visio luotettavasta ja läpinäkyvästä finanssimaailmasta on lähestymässä laajempaa käyttöönottoa.

Bitcoin: Hajautetun rahoituksen alku (DeFi)

Vaikka Bitcoin on teknisesti ottaen kryptovaluutta eikä hajautettu rahoitussovellus, DeFi:n toiminnan perustana ja mahdollistajana toimii Bitcoinin mukana vuonna 2009 lanseerattu lohkoketjuteknologia ja sen mukanaan tuomat perusideat.

Lohkoketjujen myötä voidaan jo kuvitella, että maailman rahan tarjonta toimisi läpinäkyvässä, hajautetussa verkossa, jossa kuka tahansa voisi tarkastella sitä. Näin voitaisiin nähdä, miten mikäkin hallitus käyttää ja jakaa kansalaisten maksamat verot esimerkiksi kyseisen maan infrastruktuurin, armeijan, koulutuksen, tieteen ja niin edelleen välillä. Lisäksi voitaisiin nähdä, miten koko talous pyörittää rahaa viimeistä senttiä myöten.

Miksi Bitcoinilla on arvoa?

Ei ole sattumaa, että Bitcoin keksittiin vuonna 2009, heti vuosien 2007-2008 finanssikriisin jälkeen. Kun luottamus keskusviranomaisiin, kuten hallituksiin, pankkeihin ja yrityksiin väheni, myös luottamus niiden kykyyn ja luotettavuuteen käsitellä kuluttajien varoja väheni. Satoshi Nakamoto, Bitcoinin salamyhkäinen luoja, loi teknologian, joka pystyisi muuttamaan maailman suhtautumista valuuttoihin. Bitcoin ei tarvitse olemassaolonsa varmistamiseksi tai toimiakseen mitään keskusviranomaista. Se toimii oman matematiikkaan, salaukseen ja koodiin perustuvan protokollansa avulla.

Mutta Bitcoin oli vasta alkua.

  • Epäluottamus perinteistä rahoitusjärjestelmää kohtaan ei johdu pelkästään jatkuvista finanssikriiseistä ja talouden epävarmuudesta.
  • Rahoitusjärjestelmissä on muitakin mekanismeja, kuten lainoja, indeksirahastoja, johdannaisia ja vakuutuksia, jotka joidenkin mielestä ovat paremmin saatavilla, kun ne ovat tarjolla hajautetussa verkossa.
  • Hajautettu rahoitus ei ole pelkästään varojen käyttöä perinteisten rahoitusmekanismien hajautetun version luomiseksi.
  • Siinä missä Bitcoin teki käteisestä rahasta hajautetun version, DeFi pyrkii hajauttamaan ne osatekijät, joista rahoitusmaailmamme kokonaisuudessaan nykyään koostuu.

Katso podcast: Vince Yang – zkLink, Layer 3s, zk Proofs ja DeFi

DeFi – Miten se toimii?

Nykyisessä keskitetyssä verkossamme, eli internetissä kaikki henkilötietosi ovat avoimesti esillä esimerkiksi kun haet lainaa tai ostat jotain verkkokaupasta. Osallistuakseen keskitettyyn rahoitusekosysteemiin pankki voi tarkastella aiempia tiliotteitasi, luottotietojasi, tulojasi ja sitä, oletko koskaan hakeutunut konkurssiin.

Mitä tahansa henkilökohtaisia tietoja pankki pitää huomionarvoisena arvioidessaan maksukykyäsi, se voi käyttää näitä tietoja vaikka estääkseen sinua käyttämästä tiettyjä rahoitusvälineitä. Tämä on mahdollista juuri siitä syystä, että pankki on keskitetty viranomainen.

Hajautetussa rahoituksessa, eli DeFissä taas ei ole lainkaan keskusviranomaista, joka uhkaisi yksityisyyttäsi ja suvereniteettiasi omien varojesi kohdalla. DeFi mahdollistaa sen, että me voimme osallistua sen ekosysteemiin tiettyjen älysopimusprotokollien avulla, joita muut verkon käyttäjät käyttävät. Älysopimusten avulla pidetään yksityisyytesi koskemattomana siitä huolimatta, että hajautettu verkko on kaikille avoin ja kaikkien tarkasteltavissa.

DeFi

DeFi-verkossa tarvitset vain ne varat, joita tietty DeFi-sovellus eli Dapp vaatii. Dapp voi esimerkiksi tarjota lainaa sinulle niin, että lainan käsittelyyn ei tarvita mitään välikäsiä ja kasoittain paperitöitä. Lainapyyntösi tunnistetaan välittömästi lohkoketjussa, mikä säästää aikaa ja resursseja. Koska hajautetut sovellukset on rakennettu lohkoketjuun, tietyt DeFi-protokollat ovat kiistatta turvallisempia kuin pankit. Pankit eivät nimittäin ole ottaneet kryptografiaa osaksi yleistä ekosysteemiään. 

Cryptonewsin podcastissa vieraillut Lars Seier Christensen toimii Concordium Foundationin puheenjohtajana. Christensen käsittelee haastattelussa hajautettua rahoitusta (DeFi) ja sen roolia kohti inklusiivisempaa taloustulevaisuutta. Hän puhuu myös DeFin ja perinteisen rahoitussektorin välisen kuilun kaventamisesta sekä hajautetun järjestelmän yhteensovittamisesta sääntelyn kanssa. Katso ja kuuntele podcast jakso tästä: Lars Seier Christensen – DeFin ja TradFin kuilu.

Hajautetut lainat

Yksityisyyden ja tehokkuuden ilmeisten etujen lisäksi DeFi mahdollistaa sen, että voit ottaa hajautettuja lainoja muilta kyseisen DeFi-verkon käyttäjiltä. Vastaavasti voit myös toimia lainan antajana muille. Koska keskusviranomaista ei ole, kaikki verkon käyttäjät ovat mukana likviditeettipoolimallissa.

  1. Esimerkiksi Compoundin verkossa käyttäjät voivat siirtää hallussaan olevia kryptovaluuttoja lainapooliin
  2. Lainaa hakeva ottaa poolista tarvitsemansa määrän lainaa lainanantajan asettamia vakuuksia vastaan
  3. Lainanantaja saa lainaamalleen summalle korkoa aivan kuten pankki veloittaa lainakoron
  4. Lainauspooli on aina kaikkien näkyvissä ja tarkasteltavissa, joten kaikki voivat nähdä, riittääkö tietyssä poolissa tarpeeksi lainattavia resursseja.
  5. Lainapooli kallistuu kohti ylivakuudellisuutta, jolloin pooliin jää vielä riittävästi tokeneita lainattavaksi.

Lainaaminen ja lainanantaminen ovat eräitä nykyaikaisten rahoitusjärjestelmien perusominaisuuksia. Ne ovat keskeisiä jokapäiväisessä elämässämme. Lainaa voidaan ottaa esimerkiksi opiskeluja tai yrityksen perustamista varten. Esimerkiksi asuntolainaa hakiessa voidaan asettaa jotakin lainan vakuudeksi. Hajautetussa rahoituksessa voit käyttää Ethereumin kaltaista digitaalista omaisuutta tai Dain kaltaista stablecoinia vakuutena, kun tarvitset lainapoolista lainaa.

Kun perinteisessä rahoitusjärjestelmässä on taloudellinen hätätilanne, saatat turvautua myymään autosi, kyetäksesi maksamaan ottamasi lainan kuukausittaiset maksuerät plus korot. Kryptojärjestelmässä saat kuitenkin 2/3 vakuudesta takaisin, mutta se tarkoittaa myös, että jos olet pulassa, sinun täytyy realisoida kryptosi nopeasti, mikä voi olla erittäin hyödyllistä. Positiosi ei realisoidu, jos jätät sen, ellei sijoittamiesi kryptojen arvo laske alle ottamasi vakuuden.

Rahoituspalveluiden laajempi tarjonta

DeFi:in on erittäin helppoa päästä mukaan, mikä tarkoittaa, että myös sellaisissa maissa, joissa ei ole vakiintunutta pankkisysteemiä, voidaan päästä rahoituspalveluiden pariin. Kun avaat perinteisen pankkitilin, sinun on neuvoteltava pankkivirkailijan kanssa, joka aktivoi tilisi ja postittaa sinulle pankkikortin. Ja kaikkeen tähän liittyy prosessi, johon tarvitaan kaikki yksityiset tietosi ja paljon paperitöitä.

Sen sijaan, että joutuisit käymään läpi puheluita ja tapaamisia keskitetyn pankkitilin perustamiseksi, jolla ansaitsisit keskuspankkien määrittämän koron jo ennestään inflaation kurittamalle fiat-valuutalle, DeFi -verkossa voit avata tilin nopeasti ja itsenäisesti, jolloin sinulle esitellään vaihtoehtoja hajautetussa tilassa, jossa esimerkiksi säästötilien vuosittaiset korkotuotot ovat paljon korkeammat.

DeFi

DeFiin osallistuminen edellyttää kuitenkin kryptovaluuttojen ostamista. Ethereum (ETH) on kaikkein monipuolisin kryptovaluutta DeFi-palveluiden käyttöön. Joissakin sovelluksissa sinun on parempi käyttää stabiileja kolikoita (stablecoins), jotka ovat kryptovaluuttoja, joiden arvo on taattu jollakin fiat-valuutalla, kuten USD.

Siinä, missä Ethereumin kaltaiset kryptovaluutat voivat usein olla epävakaita hajautettujen rahoituspalveluiden käyttöön, stablecoinit tuovat tietynalaista vakautta, koska ne on sidottu tasaisena pysyvään omaisuuteen.  Stablecoinien laajempi käyttö mahdollistaa DeFi -markkinoiden kasvun, koska ne vähentävät volatiliteetin mukanaan tuomaa mainehaittaa hajautetun rahoituksen saralla.

Taloudellisia työkaluja yhä useammille

DeFi-palveluiden tarjoamien säästötilien suurempien vuosikorkojen lisäksi DeFi mahdollistaa tuoton ansaitsemisen muilla tavoilla, jotka ovat saatavilla huomattavasti laajemmalle kuluttajakunnalle. Yksi näistä on staking, mikä tarkoittaa tietyn kryptovaluutan lukitseminen sen omaan lohkoketjuun tai jonkin palvelun staking-pooliin. Lukitut kryptot vahvistavat ja hyödyttävät kyseistä lohkoketjua, joten niistä maksetaan steikkaajalle palkkioita, eli korkoa.

Hyvä esimerkki stakingin mahdollistavasta lohkoketjusta on vastikään päivitetty Ethereumin lohkoketju. Ethereumin 2.0 -versiossa staking on mahdollista. Siinä osallistujat, jotka lukitsevat ETH:ta, saavat tehdä päätöksiä ja vahvistaa verkossa tapahtuvia transaktioita. Heidät tunnetaan validaattoreina ja heidät valitaan heidän hallussaan olevien kolikoiden määrän perusteella.

Validoijien on steikattava eli lukittava osa omistamistaan kolikoista lohkoketjuun, jotta heidät valitaan lisäämään lohkoja ja vastaanottamaan palkkio. Staking vahvistaa lohkoketjua, sillä jos validaattorit yrittävät toimia epärehellisesti, he menettävät lukitsemansa kryptot.

Erilaisia DeFi-palveluita

Palvelu Kuvaus
Kryptolainat Kryptovaluutan tarjoaminen tai ottaminen lainapoolin kautta
Staking Kryptovaluutan lukitseminen/tallettaminen äänivaltaa vastaan
Yield farming Kryptovaluutan tarjoaminen esim. lainapooliin vuosikorkoa vastaan
Säästötilit Kryptovaluutan tallettaminen suurempaa vuosikorkoa vastaan

Vakuusturva DeFi-verkossa

Eräs asia, jota hajautetun rahoituksen (DeFi) käyttäjien tulisi ymmärtää, on hyvä vakuutusturva omaisuuden sijoittamiseksi DeFi-alustoihin. Yksi asia, joka edisti osakemarkkinoiden kasvua 1800-luvulla, oli rajoitetun vastuun käyttöönotto. Rajoitettu vastuu tarkoittaa, että jos sijoitit rahasi osakemarkkinoille, et olisi ollut vastuussa, jos yritys, johon sijoitit, paljastui esimerkiksi rikolliseksi toimijaksi.

Samalla tavoin hajautetun rahoituksen kasvun edistämiseksi tulisi olla turvaverkko, joka auttaa helpottamaan käyttäjien toimintaa alalla. Riskien ottamista tulisi välttää millä tahansa alalla, joka on vasta kehittymässä. Toisaalta mitä enemmän riskejä otetaan, sitä nopeammin ekosysteemiä ajetaan kohti innovaatioita ja takaiskuja ja ongelmia korjataan.

Yksityisyyden, tehokkuuden ja helpon pääsyn ansiosta DeFillä on potentiaalia mahdollistaa suurelle määrälle ihmisiä pääsy taloudellisiin työkaluihin, jotka muuten olisivat heiltä saavuttamattomissa. Maailmanpankin tekemän tutkimuksen mukaan maailmassa on edelleen 1,7 miljardia ihmistä, joilla ei ole pankkitunnuksia. Merkittävä joukko ihmisiä on suljettu pois koko rahoitusalalta, mitä monet pitävät taloudellisena välttämättömyytenä. Tämä yksin osoittaa, että DeFi voi olla teknologia, joka auttaa ihmisiä ympäri maailmaa.

DeFin riskit

Koska DeFi -ala on vasta uusi ja kehittyvä markkina, hajautettu rahoitus voi tuntua monimutkaiselta jollekin, joka on vasta astumassa alalle. Mutta loppupeleissä alkuun pääseminen on hyvin helppoa, sillä sinun tarvitsee vain liittää esimerkiksi MetaMask Wallet -kryptolompakko mihin tahansa DeFi-sovellukseen ja alkaa käyttää palveluita. Jos sinulla on merkittävä määrä kryptovaluuttaa MetaMaskissasi ja liität sen DeFi-sovellukseen, kiinnitä aina erityistä huomiota turvallisuuteen. 

Lue myös: MetaMask Wallet arvostelu

Metamask wallet

Nyt kun Ethereum-protokolla on päivittynyt ja korjannut korkeat GAS-maksut, DeFi on entistä helpommin lähestyttävä. Loppujen lopuksi Ethereum on yleisin älysopimusten alusta hajautetuille sovelluksille. Tässä vaiheessa stablecoinit voivat myös olla erinomainen tutustumisen kohde jos olet aikeissa lähteä kokeilemaan kaikkea mitä DeFi-palveluilla on tarjota. 

Kannattaa kuitenkin myös huomata, että on jo olemassa useita DeFi-palveluita ja -alustoja, jotka ovat tiiviisti kytköksissä keskitettyihin rahoituslaitoksiin. Jotkin hajautetut älysopimukset kuuluvat keskitetyille laitoksille, kuten Binance  -kryptopörssi, joka yhdistää hajautetun ja keskitetyn rahoituksen. 

Kaiken kaikkiaan hajautetun rahoituksen tulisi kiinnostaa kaikkia niitä, jotka haluavat nähdä nykyisen keskitetyn maailman siirtyvän lohkoketjupohjaiseen systeemiin. Kuka tietää, ehkä taloudelliset tulevaisuutemme koodataan digitaalisten tietojen verkostoihin, ja katsomme sitä kuin se olisi ollut aina normaalia.

Yhteenveto

DeFi on rahoituksen tulevaisuutta, sillä se hajauttaa kaikille tutut rahoituspalvelut tavalla, joka tuo ne lähemmäs useampia ihmisiä ympäri maailman. Se myös mahdollistaa avoimemman ja luotettavamman rahoitsekosysteemin, jossa kuka tahansa voi tarjota tai ottaa lainaa ja tarjota rahoituspalveluita. DeFi-palveluiden käyttö vaatii kryptovaluutan tai stablecoinien käyttöä, mutta esimerkiksi staking tarjoaa huomattavasti korkeampaa vuosituottoa kryptovaluutan tallettajille, kuin minkään pankin säästötili kykenisi tarjoamaan.