Solana kurssi ja kurssiennuste 2024

Teresa Maria
| 9 min read

Katso Solana kurssi alla olevasta taulukosta.

Viimeisen 7 päivän aikana Solanan kurssi decreased $164.50 dollariin (-2.49%).

Tämä Solana ennuste perehtyy nyt tähän mielenkiintoiseen kryptovaluuttaan, joka tarjoaa markkinoiden toiseksi suurimmalle kryptolle, Ethereumille, hyvän vastuksen. Vaikka Solana on huomattavasti Ethereumia nuorempi projekti, se perustettiin alunperin paikkaamaan Ethereumin heikkouksia. Siksi se on onnistunut nousemaan niiden tunnetuimpien kryptovaluuttojen joukkoon nopealla tahdilla.

Mutta onko tällä projektilla mahdollisuutta nousta Ethereumin ja Bitcoin kurssin tasolle? Mitä tämä projekti tarjoaa käyttäjilleen ja mistä Solana hinta koostuu? Näihin kysymyksiin ja paljoon muuhun löydät vastaukset tästä artikkelista. Aloitetaan tutustumalla itse Solanaan.

Solana kurssitiedot


Hinta dollareissa: $164.50
Markkina-arvo: $449,404,053.00
Viimeksi päivitetty: May 26, 2024
Kaikkien aikojen korkein hinta: $259.52
24 tunnin hinnan muutos: -2.26%

Mikä on Solana?


Solana on ennen kaikkea DeFi-palveluita, eli hajautetun rahoituksen palveluita tarjoava avoimeen lähdekoodiin perustuva lohkoketjuprojekti. Se käyttää hyväksi nimenomaan tämän alan sääntelemättömyyttä. Solanan kehitys oli pitkä prosessi, sillä sen rakentaminen aloitettiin Genevessä, Sveitsissä jo vuonna 2017, mutta se lanseerattiin vasta vuonna 2020.

Ennen kaikkea Solana tuotiin markkinoille haastamaan Ethereumin verkko, joka mahdollistaa hajautettujen sovellusten (dApps) kehittämisen. Solanan tavoitteena oli alunperin tuoda vaihtoehto Ethereumille erityisesti sen verkon hitauden ja kalliiden GAS-maksujen saralla. Tämän se pyrki tekemään tuomalla markkinoille paremmin skaalautuvan verkon, joka perustuu proof-of-history (PoH) konsensusalgoritmiin yhdistettynä sen lohkoketjun taustalla olevaan proof-of-stake (PoS) konsensusalgoritmiin.

Sittemmin Ethereumin lohkoketju on myös päivitetty Proof-of-Stake -algoritmiin, mutta Solanan hybridimalli herättää paljon kiinnostusta sekä pienyrittäjien että instituutioiden saralla. Tänä päivänä Solana-projektin päätavoite on tehdä hajautetusta rahoituksesta helpommin lähestyttävä ja laajemmin saatavilla oleva markkina.

Mutta miten Solana kurssi on vuosien saatossa kehittynyt ja mikä on Solana ennuste tulevaisuudessa? Pureudutaan näihin kysymyksiin seuraavaksi.

Solanan ja Ethereumin erot:

Solana Ethereum
Lanseerattu 2020 Lanseerattu 2015
Koodauskieli: Rust Koodauskieli: Solidity
Algoritmi: PoS + PoH Algoritmi: PoS
Siirtomaksut: $0,00025 Siirtomaksut:$20-$70

Solana kurssi historia


Kuten äsken mainitsimme, Solana on vielä suhteellisen tuore projekti, sillä sen lohkoketju tuotiin markkinoille vasta maaliskuussa 2020. Näin ollen Solana kurssi ei ole vielä kokenut suuria mullistuksia samalla tavalla, kuin esimerkiksi Bitcoinin kurssi on.

Siinä vaiheessa, kun Solana lanseerattiin, SOL tokenin hinta oli noin 0,22 dollaria. Pitkä kehitystyö kuienkin kantoi hedelmää, sillä saman vuoden loppuun mennessä SOL hinta oli kivunnut jo yli yhden dollarin. Näin nuorelle projektille tämä on suuri saavutus, joka saavutettiin johtuen sen verkon käyttövolyymin ripeästä kasvusta.

Tähän mennessä korkeimman huippunsa Solana kurssi koki vuonna 2021 kryptomarkkinoiden härkäjuoksun mukana: 260 dollaria per token. Koko markkinoiden kasvun lisäksi hinnan kovaan nousuun vaikutti jälleen Solanan lohkoketjun suosion kasvu, sekä sen siirtyminen myös NFT-markkinoille.

Sen oman lohkoketjun suosion, eli kysynnän ja tarjonnan lisäksi Solana on kuitenkin samalla tavalla riippuvainen koko markkinoiden voinnista, kuin kaikki muutkin kryptovaluutat. Esimerkiksi FTX-kryptopörssin romahdus vuonna 2022 sai koko markkinat lahoamaan hetkellisesti. Myös Solana ennuste lähti nopeaan laskuun tuolloin.

Vaikka kryptotalveksi ristitty ilmiö kestikin yllättävän pitkään (läpi koko vuoden 2023), kryptomarkkinoilla on joka kerta ilmiömäinen kyky ponnahtaa takaisin pinnalle. Näin kävi tälläkin kertaa, sillä vuoden 2023 lopulla ja 2024 alussa kryptomarkkinat alkoivat palata normaaleihin uomiinsa.

Mitä tulee Solana markkinarvoon, se on melko suuri suhteessa muihin samanikäisiin ja -tapaisiin projekteihin. Tämä johtuu pääosin sen ekosysteemin potentiaalista, johon kryptomarkkinat tuntuvat uskovan lujasti. Tämä kuvaa osaltaan myös markkinoiden tunnelman ja sijoittajie sekä käyttäjien luottamuksen tärkeyttä kryptovaluuttojen hintojen saralla.

Solana ennuste 2024


Sitten pääsemmekin jo asiaan: Solana kurssiennuste tälle vuodelle. Kuten varmasti olet jo tähän mennessä huomannut, Solanaa pidetään yhtenä kryptomarkkinoiden merkittävänä projektina, mikä takaa sille melko positiiviset asetelmat myös pitkälle aikavälille.

Vaikka monet pelkäsivät, että vuosi 2023 olisi ollut kryptovaluuttojen loppu, Solana todisti muiden muassa, että pelko oli turhaa. Sen käyttäjät pysyivät sen tukena, mikä kertoo sen verkon toimivuudesta. Tällä hetkellä Solanan ekosysteemissä on aktiivisia käyttäjiä päivittäin noin 600 000 käyttäjän edestä. Tämä on hyvä määrä, mutta se on huomattavasti pienempi, kuin vuoden 2021 aktiivisten käyttäjien määrä, joka oli 3,6 miljoonaa käyttäjää.

Solanalla on kuitenkin vahva käyttäjäpohja, ja tämän hetkisistä luvuista on helppoa lähteä kasvattamaan käyttäjämääriä. Näin ollen monet uskovat, että vuoden 2024 härkäjuoksun alkaminen on vain ajan kysymys. Sen myötä Solana ennuste näyttää hyvin positiiviselta, sillä sen uskotaan tuovan paljon lisää käyttäjiä näille markkinoille, sekä tietenkin Solanan ekosysteemiin.

Se, mikä tekee Solanasta erinomaisen kilpailijan Ethereumille, on sen verkon nopeus: se pystyy käsittelemään hurjat 65 000 tapahtumaa sekunnissa (TPS), minkä vuoksi sen verkon maksut ovat myös huomattavasti Ethereum GAS-maksuja alhaisemmat. Tämän uskotaan lisäävän Solanan kysyntää nimenomaan härkäjuoksun aikana.

Kaikki tämä huomioon ottaen, Solana ennuste tälle vuodelle on kasvun suuntaan kallistuva. Näemme, että SOL hinta voisi parhaimmillaan nousta 140 dollarin tuntumaan jos härkäjuoksu toteutuu. Jos näin ei kuitenkaan käy, uskomme, että SOL jää alimmillaan 60 dollariin, jolloin vuoden keskihinnaksi voidaan arvioida noin 100 dollaria.

Vuoden 2023 lopussa Solana ylitti ensimmäistä kertaa Ethereumin (ETH) 7 päivän stablecoin-kaupankäyntivolyymissa.

Artemis-tietojen mukaan stablecoin-siirtojen kokonaisarvo Solanassa nousi viime viikolla huimaan 103 miljardiin dollariin, mikä ylittää kaikki muut verkot. Ethereum päätyi toiselle sijalle 90,9 miljardin dollarin arvolla, ja sen jälkeen seurasivat Tron 82,3 miljardilla dollarilla ja BNB Chain 14,6 miljardilla dollarilla.

Solana ohitti Ethereumin myös NFT-kaupankäyntivolyymissa joulukuussa, ei pelkästään stablecoin-kaupankäyntivolyymissa. Degen Newsin mukaan Solana isännöi 366,6 miljoonan dollarin arvoisia kauppoja, kun taas Ethereumilla tehtiin samaan aikaan 353,2 miljoonan dollarin arvoisia kauppoja.

Maaliskuussa 2024 Solana rikkoi taas 150 dollarin rajan. Tulevaisuuden näkymät näyttävät lupaavilta tälle yhdelle tunnetuimmista altcoineista.

Solana ennuste 2025


Kun Solana ennuste siirtyy arvioimaan pidemmän aikavälin kehitystä, joudumme tekemään enemmän arvailutyötä. Solanan tulevaisuuteen vaikuttaa useitä eri tekijöitä sen lisäksi, että sen verkon toimintakyky ja nopeus jo tunnetaan. Sen lohkoketjulla on kuitenkin omat haasteensa, jotka liittyvät suurelta osin sen validaattoreihin.

Validaattorit eivät syystä tai toisesta pysty vahvistmaan Solanan verkon tapahtumia aina täysin virtaviivaisesti, mikä on johtanut useisiin katkoksiin sen verkossa. Tämä taas johtaa skaalautuvuusongelmiin, joita on vaikea ratkaista, koska Solana on rakenteeltaan keskitetympi, kuin Ethereum.

Siinä missä Ethereumin verkon validaattoreiden määrää ei ole rajoitettu, Solanan verkossa voi olla vain 1 843 validaattoria. Näin ollen validaattoreiden osallistumisaste vaihtelee liikaa. Jos Solana haluaa nousta lähitulevaisuudessa niiden suurten projektien rinnalle, sen täytyy löytää keino tämän ongelman ratkaisemiseksi.

Samaan aikaan on kuitenkin positiivista se, että Solanan verkossa on 117 protokollaa, joka nostaa sen toimivien lohkoketjuverkkojen listalla käytön saralla kymmenen parhaan joukkoon. Aktiivinen verkko, jossa innovaatio kukoistaa, omaa valoisat tulevaisuudennäkymät.

Yksi Solanan ulkopuolinen asia, joka saattaa vaikuttaa suuresti siihen, miten Solana hintaennuste kehittyy, on Bitcoinin puolittaminen kesällä 2024. Tämä johtaa aina suuriin hintojen nousuihin, joista pääsevät nauttimaan koko kryptomarkkina.

Kaikki nämä huomioon ottaen, Solana ennuste vuodelle 2025 on, että keskihinnaltaan SOL token voisi olla 120 dollaria. Potentiaalinen huippuhinta tälle vuodelle on meidän arviomme mukaan 200 dollaria, kun taas pohjalukemaksi arvioimme 80 dollaria.

Solana ennuste 2030


Kun Solana ennuste tähtää pidemmän aikavälin arvioihin, meidän tulee ottaa huomioon erityisesti Solanan kysynnän kasvupotentiaali. Tässä täytyy ottaa huomioon se, että FTX-kriisin jälkeen Solanan houkuttelemat institutionaalisen tason ja pääomasijoittajien määrä on vähentynyt huomattavasti.

Toisaalta se on edelleen säilyttänyt asemansa yhtenä markkinoiden innovatiivisimpana projektina, ja häviää kehittäjien määrässä vain Ethereumille. Tämä takaa sille erinomaiset pitkän aikavälin näkymät, sillä se on erittäin käyttö- ja kehityskelpoinen ekosysteemi. Kunhan se korjaa tämänhetkiset keskittämis- ja turvallisuusongelmat sen verkossa.

Kaiken edellä mainitun huomioon ottaen tämä Solana hintaennuste aavistelee, että Solana hinta voisi parhaimmillaan olla vuonna 2030 vakaa 100 dollarin krypto. Alimmillaan se tulisi arviomme mukaan olemaan noi 85 dollarin hinnoissa, ja parhaimmillaan SOL token voisi nousta vuonna 2030 105 dollariin.

Mistä ostaa Solana 2024


Jos Solana ennuste on saanut sinut optimistiseksi, olet varmasti jo miettinyt mistä sitä kannattaa ostaa. Solanan ostaminen ei ole koskaan ollut helpompaa, kiitos saatavilla olevien erilaisten kaupankäyntialustojen ja kryptopörssien ansiosta. Löydät taatusti juuri itsellesi sopivan alustan, jossa voit lähteä tutustumaan kryptoihin. Alla esittelemme parhaat paikat ostaa SOL, ja kun olet valinnut palvelun, sen ostamisen vaiheet kryptovaluuttapörssistä ovat lähes samat kaikkialla:

  1. Sinun täytyy rekisteröityä, ja mahdollisesti käydä läpi KYC-varmennusprosessi, jonka läpimeno voi kestää jonkin aikaa.
  2. Sitten valitset mitä kryptovaluuttaa haluat ostaa ja kuinka suurella summalla.
  3. Maksa ostoksesi joko luottokortilla, tilisiirrolla tai jollain muulla kryptovaluutalla, riippuen siitä, mitä maksuvälineitä valitsemasi pörssi tukee.
  4. Siirrä lopuksi ostamasi SOL:t pörssin ulkopuoliseen kryptolompakkoon turvaan.

Seuraavaksi esittelemme viisi parasta pörssiä SOL:n ostamiseen:

Crypto.com

Kun mietit miten ostaa Solana, Crypto.com on yksi nopeimmin kasvavista kansainvälisistä fiat-krypto-pörsseistä. Sen helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit ostaa ja myydä yli 90 kryptoa, mukaan lukien SOL, ilman ylimääräisiä maksuja ja lisämarginaaleja, sekä käyttämällä useimpia fiat-valuuttoja ympäri maailmaa.

Lisäksi voit tilata alustan oman Crypto.com VISA -kortin, jolla voit käyttää kryptovaluuttojasi päivittäisten ostosten maksamiseen helposti. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää Crypto.comin vaihtoalustaa, jos haluat haluat käyttää SOL:ia aktiiviseen kryptokauppaan. Talletusvaihtoehtoihin tällä alustalla kuuluvat pankkikorttimaksu, tilisiirrot sekä kryptotalletukset.

Binance

Binance on maailman suurin kryptopörssi 24 tunnin kaupankäyntivolyymin perusteella. Tämä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, että se tarjoaa laajimman valikoiman digitaalisia omaisuuksia, sisältää kryptovaihdon, NFT-markkinapaikan ja paljon muuta, mitä kryptokauppiaat voisivat koskaan toivoa. Lisäksi käyttäjien ei tarvitse edes käydä läpi KYC-tarkistuksia päästäkseen käymään kauppaa, mikä on pakollinen vaihe monilla muilla kaupankäyntialustoilla.

Binance tarjoaa myös maailmanlaajuisen kattavuuden, joten sen kautta voit ostaa kryptoja riippumatta siitä, missä maassa olet. Mitä tulee kaupankäyntiin, voit käydä kauppaa kryptovaluutoilla Binancessa fiat-rahalla, kuten luottokortilla, sekä yli 90 eri kryptovaluutalla.

BINANCE mainosbanneri CTA

Kraken

Kraken on yksi maailman tunnetuimmista, ja näin ollen ymmärrettävästi parhaista kryptovaluuttapörsseistä. Se tunnetaan erityisesti turvallisena paikkana vaihtaa ja käydä kauppaa kryptovaluutoilla, minkä lisäksi sen helppo ja nopea rekisteröitymisprosessi takaa nopean pääsyn SOL:n ostamiseen sen alustalta. Kraken tukee kaupankäyntiä yli 150 kryptolla, mukaan lukien Ethereum, Bitcoin (BTC) ja muut huippukryptot, kuten DogeCoin. Solana ennuste on myös tarjolla alustalla live hinnan muodossa.

Aloittaaksesi kaupankäynnin tai selvittääksesi miten ostaa Solana Krakenista, sinun tarvitsee vain rekisteröidä tili, suorittaa henkilöllisyytesi todentaminen, tehdä pankkitalletus (SEPA, SWIFT tai tilisiirto), ja kaikki on valmista. Yleisesti ottaen Kraken on hyvin turvallinen ja myös aloittelijaystävällinen alusta kryptovaluuttojen monipuoliseen kaupankäyntiin.

BitPanda

Bitpanda on yksi harkitsemisen arvoisista paikoistakun mietit, miten ostaa Solana (SOL) Euroopassa. Tämä johtuu siitä, että Bitpanda on ehkä yksi tämän listan käyttäjäystävällisimmistä pörsseistä. Bitpanda on näin ollen erinomainen vaihtoehti kaikille niille, jotka ovat uusia kryptoalalla. Vaikka sinun täytyy rekisteröityä ja todentaa henkilöllisyytesi, Bitpandan käyttäminen on helppoa kuin mikä.

  • Voit sijoittaa Ethereumiin, Bitcoiniin, kultaan ja 50 muuhun omaisuuteen yhdellä napin painalluksella
  • Voit luoda henkilökohtaisen säästötilin
  • Voit tilata itsellesi Bitpandan VISA-kortin, jolla voit käyttää SOL:ia ja muita kryptovaluuttoja tien päällä
  • Edistyneet käyttäjät saattavat myös pitää kaupankäynnistä Bitpanda PRO:lla, joka tarjoaa ammattimaisen kaupankäyntiliittymän ja erilaiset toimeksiantotyypit.

Ja kas näin olemme käyneet läpi ne parhaat paikat Solanan ostamiseen tänä vuonna. Muista, että kryptovaluutat ovat edelleen suurelta osin kokeellisia ja erittäin volatiileja, minkä vuoksi ne voivat kokea äärimmäisiä hintavaihteluita. Älä siis koskaan sijoita kryptovaluuttoihin sellaista rahaa jota sinulla ei ole varaa menettää, ja käy kauppaa vastuullisesti.

Kannattaako ostaa Solana?


Kun mietit kannattaako Solanaan sijoittaa, on tärkeää ymmärtää mikä tämä projektin käyttötarkoitus on. Koska lohkoketjun käyttötarkoitus määrittelee pitkälti sen, miten paljon kysyntää sille voi olla tulevaisuudessa, minkä perusteella Solana ennuste on helpompi arvioida itse.

Solana lohkoketju toimii Proof-of-Stake konsensusalgoritmin mukaan, ja se on niin tehokas verkko, että se pystyy parhaimmillaan käsittelemään 65 000 tapahtumaa sekunnissa. Tämä heijastuu myös verkon käyttökustannuksiin, jotka ovatkin monia sen suurimpia kilpailijoita matalammat. Solanan ekosysteemi on huomattavasti skaalutuvampi, kuin esimerkiksi Ethereumin.

Nämä asiat yhdessä voivat houkutella kasvavia määriä kehittäjiä sen alustalle rakentamaan hajautettuja sovelluksia ja protokollia esimerkiksi DeFi-markkinoille. Viime aikoina Solana on viihtynyt paljon itsikoissa myös sen NFT-ominaisuuksien vuoksi. Vaikka monet jo luulivat NFT-markkinoiden kulahtaneet, Solana on todistanut nämä analyysit vääriksi.

Tulevaisuuden suunnitelmissa Solana Foundationilla on integroimda myös osakekauppa sen lohkoketjuun. Jos tämä onnistuu, sen tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Lisäksi Solanan käyttäjäyhteisö todisti voimansa FTX-kriisin hulinoissa, sillä kehittäjät pysyivät Solanan tukena vaikeinakin aikoina. Vahva yhteisö on mille tahansa kryptoprojektille suuri lottovoitto.

Näin ollen tämä Solana ennuste antaa Solanalle hyvät pisteet pitkän aikavälin sijoituksena, mutta muistuttaa, että sen hinnan kehitys riippuu myös kryptomarkkinoiden kunnosta laajemmin. Kryptojen hinnat voivat heilahdella väkivaltaisesti, joten sijoita niihin vain sellaista rahaa, joka sinulla on varaa menettää.

Solana ennuste – Yhteenveto


Tämä Solana hintaennuste on käynyt perusteellisesti läpi kryptoprojektin toimintamallia ja sen hinnan kehitystä tulevaisuudessa. Solana ennuste korostaa erityisesti niitä tärkeimpiä tekijöitä, jotka todennäköisesti tulevat muokkaamaan sen arvoa jatkossa, mukaan lukien Solanan vahva käyttäjäyhteisö, sen verkon käytön lisääntyminen, sekä markkinoiden kokonaistilanne.

Solanan lohkoketjuverkko on monipuolinen kehitysalusta useille erilaisille hajautetuille projekteille, kuten rahoituspalveluille ja NFT-omaisuuksille. Näin ollen sen voidaan odottaa toimivan houkuttelevana vaihtoehtona sekä kuluttajille, että yrityksille. Sen ekosysteemiin liittyy kuitenkin verkon hallinan keskittymiseen liittyviä haasteita, jotka voivat vaarantaa sen kasvun ja skaalautumisen. Näihin ongelmiin on löydettävä ratkaisut mahdollisimman pian.