Voisiko Bitcoin-hanke Suomessa lämmittää koteja pakkasella?

Markku Korhonen
| 3 min read

Bitcoin-hanke Suomessa kuvituskuvassa bitcoin ja suomen lippu.

Uusi Bitcoin-hanke Suomessa pyrkii muuttamaan Bitcoinin louhinnasta saatavan energian kotien lämmöksi.

Bitcoin-louhintainfrastruktuuriin erikoistunut Hashlabs Mining on tämän uraauurtavan Bitcoin-hankkeen takana, jossa lämpöä voidaan tuottaa erityisesti suunnitelluilla Bitcoin-louhintalaitteilla.

Hashlabs Miningin Bitcoin-hanke Suomessa hyödyntää vesijäähdytteistä WhatsMiner M63S-ASIC-louhintalaitetta, joka tuottaa jäähdytysprosessissa kuumaa vettä ~70 °C:n lämpötilassa.

XTB mainosbanneri CTA

Bitcoin-hanke Suomessa lämmittäisi koteja Bitcoin-louhinnan vesijäähdytyksellä


Suomen kaukolämpöjärjestelmän avulla eristettyjen putkien verkosto yhdistää tämän kuuman veden lähteen useisiin rakennuksiin, jotta ne saavat lämmityksen. Näin kotitaloudet voivat hyötyä teollisesta BTC-kaivostoiminnasta.

Kaukolämpöjärjestelmä tuottaa lämpöä useille rakennuksille yhdestä lähteestä.

Lämpö tuotetaan laitoksissa kuumana vetenä, joka virtaa maanalaisia putkia pitkin yksittäisiin järjestelmään liitettyihin rakennuksiin.

Hahslabs Miningin toimitusjohtaja Jaran Mellerud kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Tämä on jälleen yksi työkalu, joka auttaa Suomea ottamaan käyttöön hiilineutraaleja ja uusiutuvia energialähteitä ja siirtymään pois ympäristölle haitallisista keinoista.

Suomen energiankulutus kasvoi vuonna 2023


Vuoden 2023 aikana Suomen energian kokonaiskulutus nousi 1,32 miljoonaan terajouleen, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, kertoo Tilastokeskuksen ennakkotiedot. Energiankulutuksen nousuun vaikutti erityisesti kotimaisen sähkön tuotannon kasvu, joka vähensi maan riippuvuutta sähkön nettotuonnista.

Suomen sähkön omavaraisuusaste koheni merkittävästi vuoden 2023 aikana, sillä sähkön nettotuonti supistui huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Suurimmat kasvut kotimaisessa sähkön tuotannossa kirjattiin ydinvoimalle, tuulivoimalle ja vesivoimalle. Ydinvoiman tuotantoa vauhditti erityisesti Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön ensimmäinen täysi toimintavuosi, jonka myötä ydinvoiman osuus sähkön kokonaiskulutuksesta kohosi 41 prosenttiin.

Ledger kryptolompakko

Fossiilisten polttoaineiden kulutus Suomessa laski


Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus väheni 10 prosenttia edellisvuodesta, mikä heijastui myös polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöjen 13,5 prosentin laskuna. Maakaasun kulutus oli ainoa, joka kasvoi (6 %), mutta maakaasun maahantuonti Venäjältä päättyi.

Balticconnector-kaasuputken rikkoontumisen seurauksena myös Suomen ja Viron väliset kuljetukset keskeytyivät. Tilannetta on tasattu lisäämällä nesteytetyn maakaasun tuontia Inkoon uuden LNG-terminaalin kautta.

Uusiutuvan energian kulutus nousi 2,5 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna, mutta sen osuus energian kokonaiskulutuksesta pysyi samana, 42 prosentissa. Vesivoiman ja tuulivoiman kulutus kasvoi merkittävästi, kun taas puupolttoaineiden kulutus laski hieman. Puupolttoaineet ovat yhä Suomen suurin yksittäinen energialähde, kattaen 28 prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Näiden muutosten myötä ydinvoima ohitti öljyn Suomen toiseksi suurimpana energialähteenä. Kokonaisuutena Suomi on tehnyt merkittäviä askeleita kohti suurempaa energiaomavaraisuutta ja vähentänyt riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista, mikä tukee maan tavoitteita kestävän energiatuotannon ja ympäristön suojelun alueella.

Tämä huomioon ottaen on selvää, että täysin kestävän energiatalouden tavoittelussa on selkeä kasvumahdollisuus.

Vaikka “suomalaiset ovat kehittäneet yhden maailman edistyneimmistä kaukolämpöjärjestelmien klustereista”, Hashlabs Miningin toinen perustaja Jaran Mellerud sanoo, että Bitcoin-louhinta on paljon luotettavampaa kuin nykyinen infrastruktuuri.

“Bitcoin-kaivostoiminta on paras luotettavan, korkealämpöisen veden toimittaja kaukolämpöä varten”, Mellerud totesi.

Hashlabsin paikallinen kumppani on jo integroinut kaksi Bitcoin-kaivosta kaukolämpölaitoksiin ja integroi parhaillaan kolmatta, Mellerud sanoi. Tämä on myönteinen osoitus tämän energialähteen tulevasta käyttöönotosta.

Bitcoin-hanke Suomessa voi tasapainottaa louhintapalkkion pienentymisiä


Huhtikuun 20. päivänä Bitcoin-louhinnan lohkokohtaiset Bitcoin (BTC) -päästöt puolittuivat. Kerran neljässä vuodessa tapahtuvassa Bitcoin halvingissa, joka tunnetaan myös nimellä Bitcoinin puolittuminen.

Tuolloin kaivostoiminnan palkkiot leikattiin 6,25 BTC:stä 3,125 BTC:hen.Tällä oli merkittävä vaikutus louhijoiden tuloihin, mikä lisäsi louhijoiden taloudellista vakautta ylläpitävää lopputulosta.

Asiantuntijoiden mukaan Bitcoin-louhijat kohtaisivat enemmän haasteita puolittumisen aikana, kun otetaan huomioon korkeat sähkökustannukset ja velkataakka.

“Lähes puolet louhijoista kärsii, koska heillä on vähemmän tehokkaita louhintatoimintoja, joissa kustannukset ovat korkeammat”,  Jaran Mellerud kertoi Bloombergille.

Toistaiseksi Bitcoin-kaivostoimijat ovat kompensoineet aiempien puoliintumisten jälkeen menetettyjä louhintapalkkioita teknologisilla edistysaskeleilla, jotka ovat parantaneet louhinnan tehokkuutta.

Vuoden 2024 puoliintumisessa ja tulevissa puoliintumisissa nämä ponnistelut kuitenkin venyvät, kun palkkiot pienenevät enemmän kuin kustannussäästöinnovaatiot, mikä tekee louhintatoiminnoista kestämättömiä. Tämän seurauksena heidän on sopeuduttava, ja tämä Bitcoin-hanke Suomessa voi tarjota ratkaisun.

Jäähdytysveden rahaksi muuttaminen energialähteenä tarjoaisi louihjoille lisätulonlähteen, joka vähentäisi heidän riippuvuuttaan kaivostoiminnan palkkioista.

Kaivostoiminnan tulevaisuus olisi viime kädessä turvattu tarjoamalla kaivostoimijoille taloudellista vakautta, jota ne tarvitsevat vastatakseen tuleviin puoliintumisiin.

Suomesta löytyi noin 30 miljoonan euron edestä ilmoittamattomia kryptovoittoja


Suomen veroviranomaiset paljastivat vuonna 2023 yhteensä noin 30 miljoonan euron arvosta ilmoittamattomia kryptovoittoja. Tämä on johtanut tiukempaan asenteeseen kryptovaluuttojen louhimisen ja myynnin verotuksen suhteen maassa.

Verkkouutisten mukaan veroviranomaiset ovat vaatineet kymmenen miljoonan euron edestä pääomatuloveroja niiltä, jotka ovat sijoittaneet virtuaalivaluuttoihin.

“Viime vuonna paljastettu summa on merkittävä, mikä osoittaa valvonnan olevan tehokasta”, kommentoi veroasiantuntija Mika Siivonen Verohallinnosta.

Lisäksi ilmoittamattomista tuloista rangaistaan veronkorotuksilla ja viivästysseuraamuksilla, ja laiminlyönti voi johtaa jopa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Veroviranomaisten havaintojen mukaan vuonna 2022 yhteensä 9 800 henkilöä ilmoitti saaneensa kryptotuloja, mikä on vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin ilmoittajia oli yli 16 000.

Siivonen totesi, että virtuaalivaluuttojen kurssien laskun myötä sijoittajat ovat myyneet kryptojaan vähemmän tai eivät ole ilmoittaneet myyntitappioitaan verotusta varten.

Vaikka kryptotuloja saaneiden määrä on laskenut, Siivosen mukaan suuri osa kryptotuloista jää edelleen ilmoittamatta verottajalle. Verohallinto on saanut lisätietoa suomalaisten kryptotransaktioista ulkomaisilta kryptopörsseiltä kansainvälisen tiedonvaihdon kautta.

Verotuksen kannalta virtuaalivaluuttojen käytöstä ja louhinnasta saadut tulot ilmoitetaan pääomatulona ja ansiotulona. Lisäksi tappiolla myydyt kryptovaluutat tulee ilmoittaa verotusta varten.